P. 1
De Invloed Van Demonen

De Invloed Van Demonen

|Views: 15|Likes:
Published by Steven
Steden in heel Amerika lijken te vallen voor een "apocalyptische invasie ingesteld op door territoriale demonische krijgsheren," - schrijft gerespecteerde minister Thomas Horn in zijn beangstigend boek, 'Spiritual Warfare, The Invisible Invasion' (Huntington House Publishers, Lafayette, La)

Clever anekdotes over de duivel en cartoon-achtige foto's van hem zijn uitgevonden door de mensheid. Compleet met hooivork, gespleten hoeven, hoorns en rode mantel, is de duivel uitgelachen als louter mythologie. Maar, Jezus sprak over hem als echt, en Jezus sprak ook van een groot aantal geestelijke schepselen die Satan kwam in verzet tegen Jehovah God.

Steden in heel Amerika lijken te vallen voor een "apocalyptische invasie ingesteld op door territoriale demonische krijgsheren," - schrijft gerespecteerde minister Thomas Horn in zijn beangstigend boek, 'Spiritual Warfare, The Invisible Invasion' (Huntington House Publishers, Lafayette, La)

Clever anekdotes over de duivel en cartoon-achtige foto's van hem zijn uitgevonden door de mensheid. Compleet met hooivork, gespleten hoeven, hoorns en rode mantel, is de duivel uitgelachen als louter mythologie. Maar, Jezus sprak over hem als echt, en Jezus sprak ook van een groot aantal geestelijke schepselen die Satan kwam in verzet tegen Jehovah God.

More info:

Published by: Steven on Oct 16, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as RTF, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/21/2013

pdf

text

original

De Invloed van Demonen De Invloed van Kwade Geesten (de Regeringen van de Mensheid en Religies) Nou, als er ooit een

onreine geest, is de wereld op dit moment door bezeten. De epidemie geest van terreur, haat, geweld en hysterische militaire kwaad dat heeft bezeten onze wereld is de essentie van onreine. De morele omstandigheden van de wereld getuigen van de onreine geesten, die doordringt elk aspect van de mensheid. Zelfs religieuze leiders zijn in de voorhoede van seksueel molesteren kinderen in een ongekende manier. Demonen zoals die afgebeeld in 'The Exorcist' de film - echt bestaan en dat ze niet alleen tijd besteden aan pesten tienermeisjes. Het kwaad agenten van Satan zijn voetvolk in een groot leger van de duisternis vechten om de wereld te veroveren - en ze zijn gemakkelijk te winnen

Steden in heel Amerika lijken te vallen voor een "apocalyptische invasie ingesteld op door territoriale demonische krijgsheren," - schrijft gerespecteerde minister Thomas Horn in zijn beangstigend boek, 'Spiritual Warfare, The Invisible Invasion' (Huntington House Publishers, Lafayette, La) Clever anekdotes over de duivel en cartoon-achtige foto's van hem zijn uitgevonden door de mensheid. Compleet met hooivork, gespleten hoeven, hoorns en rode mantel, is de duivel uitgelachen als louter mythologie. Maar, Jezus sprak over hem als echt, en Jezus sprak ook van een groot aantal geestelijke schepselen die Satan kwam in verzet tegen Jehovah God. De Heerser van de Wereld Identified Er is geen behoefte om te raden op de zaak, want de Bijbel laat duidelijk zien dat een intelligente, onzichtbare persoon is zowel voor mannen als naties beheersen. Het zegt: "De gehele wereld ligt in de macht van de boze." (1 Johannes 5:19) En de Bijbel identificeert hem, zeggende: "De een riep Duivel en Satan ... is misleidend (misleidend) de gehele bewoonde aarde." Openbaring 12:9.

Op een keer toen Jezus werd "verleid door de duivel," Jezus niet in twijfel Satans rol als de heerser van deze wereld. De Bijbel legt uit wat er gebeurde: "De duivel nam hem mee naar een ongewoon hoge berg, en toonde Hem al de koninkrijken der wereld en hun heerlijkheid, en hij zei tegen hem: 'Al deze dingen zal ik u geven indien gij neervalt en een daad van aanbidding te doen mij. ' Toen zei Jezus tegen hem: 'Ga weg, Satan!' "- Matteüs 4:1, 8-10. Denk hier eens over. Satan verzocht Jezus door hem "alle koninkrijken van de wereld." Toch zou Satans aanbod zijn een echte verleiding als Satan was niet echt de heerser van deze koninkrijken? Nee, dat niet. En let, heeft Jezus niet ontkennen dat al deze wereldlijke overheden behoorde tot Satan. Dus, dan, Satan de Duivel is echt de onzichtbare heerser van de wereld! De Bijbel, in feite, noemt hem "de god van deze tegenwoordige wereld systeem." (2 Korintiërs 4:4) De invloed van Satan en zijn rebelse geest metgezellen op de aarde en de mensheid is zeer reëel. Hebreeën 1:14 beschrijft engelen als geesten - en demonen heten onreine geesten Mattheüs 8:16; 12:45; Lukas 7:21; 8:2, 11:26; Handelingen 19:12; Openbaring 16:14. Verder het feit dat we te horen dat "we niet worstelen met vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de geestelijke boosheden in de hemelse gewesten" - Efeziërs 6: 12 - suggereren ook dat Satan en zijn demonen zijn geestelijke wezens. Ten slotte is het feit dat Paulus hen beschrijft als onzichtbaar toont ook zij zijn geestelijke wezens. - Kolossenzen 1:16. Hier wordt duidelijk geleerd dat de duivel en de andere demonen zijn geestelijk of engelachtige wezens door God geschapen in een staat van onschuld, en dat ze werden kwaad door hun eigen handelen. Het wordt toegevoegd dat de mens zondigde door de suggestie van de duivel, en dat, wanneer Christus terugkeert - dan is de goddelozen zullen eeuwig verderf, lijden net zoals de duivel en zijn metgezel boze geest demonen wil. Het moeilijkste zaak van de wereld voor de mens om te zien is dat de hele wereld orde waaronder de meeste van zijn religie is een gigantische samenzwering van Satan om de mens te houden van de waarheid van het woord van God. De aard van Satan de doelstellingen in de wereld zijn al snel duidelijk in zijn eerste optreden in de Hof van Eden, toen hij Eva verleidde om onafhankelijk van God te handelen, dat zij zou kunnen worden "als God, kennende goed en kwaad" (Genesis 3:5). Hij doet een beroep op wat aangenaam is voor de zintuigen en wenselijk om wijsheid te vergaren, maar altijd, het doel is een leven dat tot doel heeft om rond te komen zonder God. Achter de regeringen van de wereld, met inbegrip van de politieke en religieuze systemen,

zijn de onzichtbare heersers van de duisternis door Lucifer geleid. Er is niet een regering, politieke of religieuze filosofie in de wereld die niet is beschadigd door Satan. Satan beïnvloedt overheden en naties. Daniel 10:12-13,20-21 geeft ons een blik in de geestelijke wereld van engelen en demonen en hoe ze invloed naties. De apostel Johannes schreef: ".... de hele wereld ligt in (goddeloosheid) de macht van de boze" - 1 Johannes 5:19 Satans invloed op menselijke regering is opgemerkt door de eeuwen heen - maar vooral in de dagen dat we vandaag de dag leven. "Sommige steden vertonen de symptomen van het hebben onder belegering aan demonische geesten die van plan zijn de (hele wereld), de stad te ontmantelen door de stad, en breng (hen) aan de vernietiging." -Thomas Horn; 'Spiritual Warfare, The Invisible Invasion' (Huntington House Publishers, Lafayette, La) "Veroveren leger Satans demonen kunnen beschikken over de gewone burgers en controleren hoogste politieke leiders als een stel marionetten." -Thomas Horn; 'Spiritual Warfare, The Invisible Invasion' (Huntington House Publishers, Lafayette, La) "Intrigerend is de enorme invasiemacht georganiseerd in een hiërarchie, net als onze eigen militaire, volgens Bijbelse leer. Hun zoektocht is om te staan en de plaats van God, regeert de hele schepping." -Thomas Horn; 'Spiritual Warfare, The Invisible Invasion' (Huntington House Publishers, Lafayette, La) "Er zijn boze geesten (poneria), de massa van gemeenschappelijke demon soldaten bestaande uit Satans hordes ... Deze omvatten verleidende geesten. Dan zijn heersers van de duisternis (kosmokrators), geesten gegeven aan spionage die op zoek zijn naar aardse regeringen te beïnvloeden door te werken in en door middel van hun menselijke politieke tegenhangers. " -Thomas Horn; 'Spiritual Warfare, The Invisible Invasion' (Huntington House Publishers, Lafayette, La) De boze geesten te beheersen deze wereld door middel van verschillende middelen, een van hen is religie. Honderden miljoenen mensen zijn gedood, "in de naam van God". "Velen zullen tot Mij zeggen op die dag," Heer, Heer, hebben wij niet in Uw Naam geprofeteerd, en in Uw Naam demonen uitgedreven en vele krachten gedaan? ' Dan zal ik hun openlijk zeggen: 'Ik heb u nooit gekend. Gaat weg van Mij, gij werkers der ongerechtigheid [boosdoeners]!' "(Matteüs 7:21-23)-BibleGateway Het feit dat Satan kan, en heeft een groot deel van het religieuze element in de wereld van vandaag beïnvloeden, is duidelijk door wat Jezus zei tegen de religieuze leiders van zijn tijd - waar Jezus riep zelfs de duivel - "hun vader":

"De Farizeeën uitgedaagd hem ..... en Jezus antwoordde ..... U behoort tot uw vader, de duivel, en u wilt uitvoeren wat uw vader wil ...... want hij is een leugenaar en de vader van leugens. "(Johannes 8:13-14; 44-45)-BibleGateway

Satan kan gebruik maken van de waarheid, maar alleen om uiteindelijk propageren een leugen. Het is altijd een dekmantel voor bevorderen van zijn misleidingen. Met behulp van zijn netwerk van misleiding door demonische krachten en gedupeerde mensen, hij promoot valse leerstellingen in de naam van God. (2 Korintiërs 11:3; Efeziërs 4:14; 1 Timotheüs 4:1-4; 2 Timoteüs 3:13; 2 Tessalonicenzen 2:10). De heidense leer van de drie-eenheid die is aangenomen door de gevallen kerk en heidense feestdagen zijn slechts maar een paar van de misleidingen van de duivel die hij heeft op het christendom gedupeerd gedurende het tijd van corruptie. Jezus voorzei dat zijn eigen kerk zou corrupt geworden. [Matteüs 16:15; Matteüs 13:41]. Hij leerde dat de demon - satan zou zijn hiervoor verantwoordelijk. [Matteüs 13:37-39] Ook de discipelen van Jezus voorspelde hetzelfde. [2 Peter hoofdstuk 2] In dit verband Paulus voorspelt dat "leringen van demonen" zou betekenen zo'n wegvallen. (1 Timotheüs 4:1-3; 2Timotheüs 2:16-18) Dus nu zien we, dat Onze echte vijand is niet de mens, maar de krachten van het kwaad, de zogenaamde machten, overheden, Meester-Geesten, wereld heersers, geestelijke krachten, engelachtige heersers, engelachtige autoriteiten andpotentates. Deze worden alle levende en opereren vanuit de bovennatuurlijke, onzichtbare rijk van de duisternis. Webster's Dictionary definieert het woord "vorstendom" als een prins van een gebied. Het is duidelijk uit deze verzen dat Satan's koninkrijk vele gevallen engelachtige geesten van zeer hoge orde, de zogenaamde wereld machthebbers, meester geesten, en vorsten, die heersen over uitgestrekte gebieden heeft. Buiten twijfel staat Satans koninkrijk is een enorme georganiseerd samenzwering met Meester-Geesten zich op strategische plaatsen in de aarde. Het lijkt elk aards koninkrijk of domein wordt geregeerd door deze kwade vorsten.

Dit alles draagt gewoon uit de grote waarheid dat we niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar krachten en machten. In Efeze 6 wordt gezegd dat onze twisten en het streven zijn in feite niet met andere menselijke mensen, maar tegen "de overheden, tegen de machten, tegen de machthebbers van de duisternis van deze wereld, tegen de geestelijke boosheden [boze geesten] in de hemelse gewesten." In Efeziërs 2:2, heeft de mens gelopen "overeenkomstig de loop dezer wereld, overeenkomstig de overste van de macht der lucht [Satan], de geest die nu in de kinderen der ongehoorzaamheid." Mensen gewoon niet beseffen dat er een onzichtbare geest de macht injecteren in hun geest deze vijandige houding. Deze onzichtbare geestenwereld (Kolossenzen 1:15-16) is zeer reëel, maar omdat het onzichtbaar is is het een mysterie. Het feit dat heilige engelen en boze geesten onzichtbaar zijn doet niets af aan hun bestaan. In feite, zien we niet de lucht, maar we kunnen de effecten ervan te voelen in de wind van de tornado's en orkanen. Ook in de oudheid veel mensen wisten niet wat elektriciteit was - maar we vandaag de dag, zijn zich terdege bewust van zijn werkelijkheid. Ook - we kunnen niet zien of horen van radio of televisie lucht golven, maar met de propoer apparatuur en ontvangers, kunnen we niet alleen horen, maar ook kijken naar onze favoriete programma's. Muziek en televisie zijn onzichtbaar voor het menselijk oor en oog, zonder moderne uitvindingen te zien en te horen. Ook de boze geest rijk is onzichtbaar voor ons, totdat we de effecten die zij hebben op corrupte religie en onrechtvaardige, corrupte regeringen. De Bijbel legt uit: "Als onze evangelie ... het is het bedekt in degenen, die verloren gaan: in wie de god van deze wereld [Satan] heeft verblind de hoofden van hen, die niet geloven" (2 Korintiërs 4:3-4). Satan is de god van deze wereld. Mensen, vandaag de dag, worden verplaatst door angst. In de toekomst dezelfde propaganda of leugens van het Beest, de draak en de valse profeet wakkeren of breng de koningen der aarde en verzamelen ze samen om de Armageddon Battle en vernietiging. De kerkelijke koningen en vorsten, met hun gevolg van geestelijkheid en de gelovigen aanhangers, zullen worden verzameld in vaste falanx - protestantse en katholieke en nietchristenen ook. De politieke koningen en prinsen, senatoren, en alles in hoge plaatsen, met hun handlangers en houders, zal volgen in de lijn aan dezelfde kant. De financiële koningen en koopman vorsten, en allen die zij kunnen beïnvloeden door de meest gigantische macht ooit nog uitgeoefend in de wereld, zal toetreden tot de dezelfde kant, volgens deze profetie. Ze realiseren zich echter niet, dat ze komen naar Armageddon, zoals voorspeld in de profetie. Jezus zelf heeft gezegd: 'Men's hart zal bezwijken van vrees en verwachting der dingen, die op de aarde,. Want de krachten der hemelen zullen wankelen " (Lucas 21:26) De koningen van Europa weten niet wat te doen. De gehele mensheid wordt momenteel geschud. Veel mensen zijn in verwarring. Op een dag de leugens van de kikker geesten, of leerstellingen, zal verzamelen de koningen en prinsen, financiële, politieke, religieuze en

industriële in een groot leger. De geest van angst, geïnspireerd door hun propaganda, zal de passies van overigens goede en redelijke mensen tot razernij - wanhoop. In hun blind volgen van deze boze geesten, kwade leerstellingen, zullen ze klaar zijn om het leven en alles op wat ze ten onrechte veronderstellen is het altaar van rechtvaardigheid, waarheid en gerechtigheid onder een goddelijke regeling te offeren. "En ik zag komen uit de bek van de draak en uit de bek van het beest en uit de mond van de valse profeet, drie onreine geesten komen, als kikvorsen - want zij zijn geesten van demonen, het doen van tekenen - welke uitgaan tot de koningen der aarde, en van de gehele wereld, om hen samen te brengen om de oorlog op de grote dag van God de Almachtige, en zij brengen ze samen naar de plaats die genoemd wordt in het Hebreeuws Armageddon ( Har Megiddo). " (Openbaring 16:13-14,16)-BibleGateway Ze weten niet dat Satan en zijn kwade demonen, onzichtbaar voor onze ogen, nu de mensheid, hun leiders en hun legers die leidt naar de directe strijd tegen Jehovah en tegen zijn gezalfde. "De koningen van de aarde voor te bereiden voor de strijd, de heersers complot tegen den HEERE (Jehovah) en tegen zijn gezalfde." (Psalm 2:2)-BibleGateway "De koningen der aarde stellen zich en de heersers verzamelen tegen de Heere (Jehovah) en tegen zijn Gezalfde." (Handelingen 4:26)-BibleGateway "De koningen der aarde stellen zich op, en de vorsten beraadslagen te zamen, tegen den HEERE, en tegen Zijn Gezalfde Messias." (Psalm 2:2)-BibleGateway "... De koningen der aarde en hun legers bijeenverzameld om oorlog te voeren tegen de ruiter op het paard (Jezus) en zijn leger (de heiligen of gelovigen van God, die op dat moment vertaald of omgezet in industrcible organen) .. .. zijn naam is het Woord van God "(Openbaring 19:19,13) -BibleGateway Op dit moment, zal de Schrift show, Goddelijke Kracht voren te komen, en God zal de marshaled hosts te verzamelen om Armageddon - naar de berg of Destruction. (Openbaringen 16:16)

Schriften vertellen ons dat God zal vertegenwoordigd worden door Michael en vernietig

alle van de krachten van de boze. "En in die tijd zal Michaël opstaan, de grote vorst, die voor de kinderen uws volks: en er zal een tijd van grote benauwdheid zijn, zoals er niet geweest is sinds er volken bestaan, tot op die tijd, en in die tijd uw volk verlost worden, al wie gevonden zal worden geschreven in het boek " (Daniël 12:1). De lijnen van de strijd worden dagelijks steeds duidelijk zichtbaar. Het bureau van de komende terreur is door onreine geesten. "En er kwam oorlog in de hemel; Michaël en zijn engelen hadden oorlog te voeren tegen de draak, en de draak en zijn engelen vochten terug, maar hij was niet sterk genoeg, en ze verloren hun plaats in de hemel De grote draak werd op de aarde gegooid -... Die oude slang genaamd de duivel of satan, die de hele wereld misleidt. Hij werd op de aarde geworpen en zijn engelen met hem "- (Openbaring 12: 7-9). Extra passages verwijzend naar hetzelfde incident voordoen in Jesaja en Ezechiël. "Hoe je uit de hemel gevallen, gij morgenster, de ster van de ochtend, zoon van de dageraad, ben je al gekapt om de aarde, jullie die hebben verzwakt de volken!" - Jesaja 14:12-16. 'Jij was het model van perfectie, vervuld van wijsheid en volmaakt in schoonheid. Je was in Eden, de tuin van God ... Je was gezalfd als een voogd cherub, want Ik u gesteld. Je was op de heilige berg van God ; je wandelde tussen de vurige stenen Je was onberispelijk in uw wandel, vanaf de dag dat gij geschapen tot boosheid in u werd gevonden .... je vol geweld, en je zondigde Dus ik reed je in schande van de berg van.. God, en ik verdreven u, o beschermer cherub, uit het midden der vurige stenen. Je hart werd trots vanwege uw schoonheid, en u bedorven uw wijsheid vanwege uw pracht. Dus ik gooide je naar de aarde ...(Ezechiël 28:12-18) -BibleGateway De Bijbel laat zien dat vandaag de dag nog steeds boze geest bevoegdheden door deze planeet. Een nadere bestudering van de Bijbel laat zien dat in de toekomst wanneer Jezus terugkeert aan de macht, de verstokte rebellen geesten zullen worden vastgelegd en vernietigd. Deze wereld wordt nog steeds gecontroleerd door boze, rebel geesten. Ze zijn een belangrijke oorzaak voor al het kwaad hier op aarde. Het is voor de reden van het vrijmaken van de mensheid van die onderdrukkers en bedriegers, dat Jezus zal komen. Op dit moment, deze planeet is geen onderdeel van Reign van God. Het is pas wanneer Jezus terugkeert aan de macht, en vangt de rebellen en vernietigt ze, dat de mensheid zal bevrijd worden van dergelijke goddeloosheid. Toen Jezus dat doet, het vrijmaken van de mensheid, zal hij zelfs deze planeet te brengen binnen Reign van God. Dat Reign (sommigen gebruiken het woord "koninkrijk") is gevestigd in de Hemel, en uiteraard zullen de regels van de hele aarde. "Nu dan, gij koningen, verstandig handelen! Wees gewaarschuwd, gij oversten van de aarde! Indienen bij koninklijke zoon van God, of hij zal boos, en u zal worden vernietigd in het midden van uw bezigheden ..." (Psalm 2:10,12)-BibleGateway

"Jezus '...' politieke 'retoriek die hij gebruikte bij de aankondiging dat Gods heerschappij stond op het punt van de menselijke heerschappij, heeft geleid tot toenemend verzet naar hem te vervangen ..." - Global Encyclopedia, volume 11, pg.403 editie 1968. "In de dagen van die koningen zal de God des hemels een koninkrijk oprichten dat nooit zal worden vernietigd, noch zal het worden overgelaten aan een ander volk. Het zal al die koninkrijken verbrijzelen en breng ze naar het einde, maar het zal zich verdragen voor altijd. " (Daniël 2:44)-BibleGateway Bent u klaar voor de terugkeer van de Heer Jezus Christus? Hij zal spoedig terugkeren, maar zal Hij dan het geloof vinden in Hem en zijn woord als hij aankomt? Bereid je voor op zijn terugkeer, omdat alle tegenstand zullen worden geëlimineerd zijn goddelijke heerschappij. Om dit te doen wij in rekening moeten bekeren of van onze manieren om zijn te zetten. En worden gedoopt in de naam van de Heer Jezus Christus, tot vergeving van onze zonden. En dan moeten we blijven in Zijn Woord te blijven veilig opgeslagen. (Handelingen 2:38-46, Johannes 8:32; 14:6; Openbaring 21:1-8)

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->