You are on page 1of 66

TEKNOLOGI DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

MINGGU 6: PENGGUNAAN BAHANBAHAN 2 DIMENSI DAN 3 DIMENSI


Disediakan oleh: 1.M. Parames 2. V. Ruttini

Pengertian 2D & Jenis-jenis bahan

Pengertian 3D & Jenis-jenis bahan

Bahan-bahan 2 Dimensi
bahan yang mempunyai 2 dimensi (lebar & panjang).
bahan visual yang dilukis/ dicetak/ digambar fotokan di atas sekeping kertas/ permukaan rata. tidak direka bentuk untuk memberikan kedalaman.

Berbentuk leper.

Contoh Bahan 2D
Gambar
Kad gambar Kad imbasan Grafik

Carta

Peta Poster

Graf

Gambar
Merupakan perwakilan visual manusia, tempat/ benda. Diperoleh daripada majalah, surat khabar, poster, poskad & kalendar. membantu guru menerangkan sesuatu yang mungkin sukar untuk dihuraikan dengan perkataan.

murah & mudah diperoleh.

harus memilih, mengkatalog & memfailkan gambar secara teratur sebelum ia mempunyai nilai dalam pengajaran.

pastikan gambar boleh dilihat oleh semua pelajar

menarik perhatian pelajar supaya pelajar dapat mentafsir & memahami mesej yang terdapat dalam gambar.

Memberi peluang kepada pelajar membincang serta mengesan perkara-perkara penting dalam gambar.

Kelebihan Gambar 1. Murah dan mudah diperoleh.

Kelemahan Gambar 1. Saiz & jarak dalam gambar mungkin mengubah rupa bentuknya. 2. Kurangnya warna dalam sesetengah gambar boleh mengehadkan ketepatan tafsiran. 3. Pelajar menghadapi masalah mentafsir dan memahami gambar.

2. Perincian visual gambar memudahkan pemahaman topik dalam mata pelajaran yang mungkin sukar difahami. 3. Membantu dalam mengelakkan salah tanggapan serta berupaya untuk membetulkannya. 4. Memberikan rangsangan kepada sesiapa sahaja untuk melanjutkan kajian, bacaan tambahan dan penyelidikan.

4. Kurang berkesan jika gambar tidak diberikan kpd setiap pelajar atau tidak diprojeksikan dgn baik untuk seluruh kelas.

5. Memfokuskan tumpuan pelajar & memperkembang penghakiman kritis.

Tajuk : Pelancongan

Pulau Langkawi

Pulau Perhentian, Terengganu

Cameron Highlands, Pahang

Batu Caves, Selangor

GRAFIK
persembahan visual yang ditunjukkan pada permukaan seperti dinding, kanvas, skrin komputer, kertas/ papan. Boleh menjadi bayangan / menggambarkan gambar yang wujud dalam dunia sebenar.

Bertujuan sebagai jenama, pemberitahuan, ilustrasi / hiburan.

Biasanya menggabungkan teks, ilustrasi dan warna.

Wujud sebagai grafik berfungsi/ berseni.

Lukisan Kejuruteraan

Gambar foto

Lukisan Seni tanpa ton

Peta CONTOH Reka Bentuk Geometri

Graf

Simbol
Nombor

Tipografi

ABM yang boleh dibuat sendiri Kosnya agak rendah jika dibeli Mengandungi tulisan, lukisan, gambar, graf, rajah dan peta.
Panduan penggunaan carta: 4. Menggunakan carta singkat/ carta selak 3. Menggunakan gambar

1. Menggunakan kad manila

2. Menulis/ melukis sendiri

Carta
Merupakan perwakilan visual mengenai hubungan abstrak. dapat menyampaikan mesej yang jelas dengan gambaran visual. harus minimum dan bermakna serta tidak terlalu padat.

JENIS-JENIS CARTA
C.Organisasi

C.Urutan

C.Klasifikasi

C. Jadual

C. Masa

APA ITU CARTA ORGANISASI


Definisi Carta yang menunjukkan hubungan antara rantaian pentadbiran/ pemerintahan di dalam sesuatu organisasi kumpulan

dan sebagainya.
Kepentingan memaparkan bagaimana sesuatu organisasi perlu ditadbirkan mengikut struktur operasi organisasi dengan jelas.

menunjukkan sesuatu hasil kerja yang sistematik.


Membantu murid membina konsep serta menghubungkaitkan struktur yang ditunjukkan.

Mengelakkan bertindihan tugas & kekeliruan yang menghalang


kelicinan perjalanan sesuatu organisasi.

APA ITU CARTA KLASIFIKASI?


Definisi sesuatu carta yang menyerupai carta organisasi

tetapi menunjukkan kumpulan/ kategori tertentu.


Kepentingan digunakan untuk mengelas/ menunjukkan kategori bahan-bahan tertentu , peristiwa, sepsis & toksonomi haiwan/ tumbuhan mengikut sifat, kumpulan dan sebagainya. - Pelajar boleh melihat dengan jelas & mudah memahami jika guru menunjukkan carta klasifikasi.

Carta Klasifikasi

Apa itu carta masa?


Definisi sesuatu carta yang menggambarkan perhubungan secara kronologi antara peristiwa. Kepentingan - Ia boleh menunjukkan peristiwa

bersejarah seperti kronologi penaklukan Melaka &


masa reka cipta jenis pengangkutan. - Membantu merumuskan satu siri peristiwa dalam bentuk yang mudah.

Carta masa

Apa itu carta jadual?


Definisi - Carta jadual/ tabular biasanya mengandungi

data dalam bentuk nombor, peratus/ masa.


Kepentingan - Carta ini memberikan maklumat ringkas

mengenai

jadual

seperti

pelepasan

&

ketibaan

penerbangan, kereta api/ import & eksport barangan. - memberikan maklumat yang lengkap & mudah difahami tentang masa/ peratus yang dipersembahkan dalam kolum.

Carta jadual

Apa itu carta urutan/aliran ?


Definisimerupakan carta proses yang

menggambarkan satu sekuen, prosedur/ aliran sesuatu proses (Smaldino, 2005). Kepentingan- menunjukkan bagaimana sesuatu aktiviti/ prosedur berhubung kait antara satu sama lain.

Carta urutan

Graf
Ialah gambaran visual mengenai satu set nilai data yang dapat

memberi penerangan boleh-tampak mengenai hubungan &


perubahan- perubahan yang berlaku pada set data itu. adalah satu persembahan visual yang menarik & berguna dalam

P&P.
Terdapat 4 jenis graf yang biasa digunakan. Pemilihan jenis graf untuk diguna dalam bilik darjah bergantung

kepada 2 faktor penting:


i. kadar kesukaran fakta/ data yang hendak disampaikan, ii. tahap fahaman/ penerimaan anak murid.

Jenis-jenis graf
Graf Bar/ Batang

Graf Garisan

Jenis graf
Graf Bulat/ Pie

Graf Gambar/ Pictograf

Apa itu graf bar/ batang?


Definisi- Data-data ditukar menjadi blok, batang/ bar yang mempunyai nilai-nilai tertentu. dilukis menegak ( skala menunjukkan perubahan kuantiti).

Kepentingan - memastikan tidak berlaku kekeliruan mesej.


(baik jika ketebalan/ lebar blok yang dilukis menggunakan sukatan unit yang serupa).

- Graf bar adalah mudah untuk dibaca & amat sesuai untuk
murid tahap rendah.

Graf Bar

Apa itu graf piktokraf/ gambar?


Definisi- data- data ditukarkan menjadi gambar/ simbol ringkas yang membawa nilai- nilai tertentu. Kepentingan- memastikan tidak berlakunya sebarang kekeliruan

- adalah baik kalau guru dapat menulis unit nilai setiap


gambar/ simbol yang digunakan itu dengan jelas & nyata. - Graf jenis ini kelihatan menarik walaupun nilai-nilai yang dipaparkan tidak begitu tepat.

Pictograf/ graf Gambar

Apa itu graf bulat/pie?


Definisi- satu bulatan dilukis & bulatan itu dibahagikan kepada beberapa segmen.

Kepentingandata.

Setiap

segmen

merupakan

sebahagian/ peratus daripada nilai utama satu set

- adalah mudah untuk diterjemahkan jika data/ nilai utamanya boleh difahami oleh anak murid.

Graf Bulat/ Pie

APA ITU GRAF GARISAN?


Definisi - Graf garisan ditulis berpandukan kepada dua paksi bersudut tepat. (graf yang paling tepat dan paling kompleks) Setiap paksi membawa skala masing- masing. Titik-titik ditandakan mengikut kordinat pada satu set nilai datadata. Kemudian titik- titik tadi disambungkan dengan garis lurus ataupun garis lengkung. Kepentingan- dapat menunjukkan perubahan/ perkembangan unitunit data dalam 2 dimensi - bagaimana 2/ lebih unit data berubah/ berkembang mengikut jangka masa tertentu.

Graf Garisan

POSTER
satu lukisan/ cetakan yang menggabungkan penggunaan garisan, hurufan & warna di dalam satu persembahan visual yang memaparkan satu/ lebih mesej tertentu. satu daya penarik kepada satu peristiwa/ acara yang bakal diadakan.

Berkesan kerana mempunyai bentuk yang dinamik & berwarna- warni.

dapat menarik perhatian & boleh menyampaikan mesej dengan spontan.

KELEBIHAN POSTER
Sebagai perangsang untuk menarik minat murid kepada satu topik baru, kelas baru/ peristiwa sekolah tertentu. Sebagai motivasi menggalakkan murid menghadiri aktiviti- aktiviti sekolah.

KELEMAHAN POSTER
boleh lapuk jika lama diguna.(mesejnya akan hilang).

sebagai perhiasan dinding semata-mata!

Sebagai peringatan keselamatan selesai diguna, ia ditanggalkan & di dalam makmal, bengkel/ situasi- disimpan. situasi tertentu. Sebagai promosi untuk memberi latihan/ membentuk amalan kesihatan yang baik/ sikap yang murni.

Contoh poster

Peta
perwakilan abstrak tempat sebenar di mana manusia tinggal.

Penggunaan warna dalam peta menunjukkan dengan jelas pelbagai perbandingan & klasifikasi.

terdiri daripada simbol visual, garisan & warna yang mungkin tidak ada kaitan/ persamaan dengan bahan sebenar yang diwakili.

Kriteria penting peta


Guru perlu ajar cara membaca & mentafsir simbol-simbol peta yang mewakili bendabenda sebenar.

tidak harus padat dengan maklumat

hanya menekankan beberapa maklumat & fokus kepada ciri/ aspek-aspek penting sahaja.

Contoh peta

Kad imbasan
terdiri daripada perkataan/ rangkai kata yang diberi makna di belakangnya.
dibina untuk menyokong pembinaan kosa kata murid yang berkaitan dengan topik bagi setiap unit. Untuk memperkenalkan perkataanperkataan baru kepada pelajar.

Menguji tahap pengetahuan & kefahaman pelajar terhadap topik pengajaran yang dipilih.

digunakan oleh guru ketika diperingkat set induksi, isi pengajaran/ penutup sepanjang P&P dijalankan.

Contoh kad imbasan

Kad bergambar
Kad yang diberi keutamaan kepada gambar. Sesuai untuk mengajar ayat & cerita berdasarkan gambar.

Contoh: kata kerjamenyuap, menyapu.

Contoh kad bergambar

Bahan 3 Dimensi(3D)
dibina & digunakan untuk membantu pelajar memahami dunia kini & dahulu. digunakan untuk mengajar pelbagai kurikulum dalam bilik darjah objek 3D memberi pelajar peluang untuk meneliti, membaca serta belajar daripada bahan yang direka cipta oleh manusia.

REALIA

BONEKA / PATUNG
Contoh 3D

MODEL

AKUARIUM & TERRARIUM

DIORAMA

REALIA
Definisi - objek sebenar & item yang dibawa ke bilik darjah sebagai contoh/ bahan bantuan untuk digunakan dalam pengajaran.(Platt & Platt,1992). Kepentingan- membantu guru menyampaikan maklumat, mengemukakan soalan, menyediakan pengalaman hands-on & memainkan peranan dalam fasa penilaian dalam pengajaran.

Contoh-contoh realia

Majalah

Kad ucapan

Bahan sebenar

JENIS-JENIS REALIA

bahan hidup yang sebenar & masih hidup.

Realia Asli
bahan sebenar yang kaku (bukan hidup) Bahan- bahan hidup yang telah diawet & disimpan di dalam bendalir kimia. Model/ contoh hidupan yang dapat mewakili kumpulan hidup tertentu yang mempunyai sifat- sifat/ ciri-ciri yang lazimnya terdapat pada kumpulan hidup tersebut.

Realia Awet Realia

Spesimen

didapati sebagai bentuk bahan awetan / bahan2 hidup

KELEBIHAN REALIA
Keadaan yang sebenar Tiada kos Aktiviti yang menarik

Tidak perlu pengubahsuaian

Model
Definisi - Model adalah binaan rupa bentuk bahan/ benda asal yang mungkin diperbuat daripada bahan keras seperti tanah liat, plastesin dan getah.

Jenis-jenis model:-

Model berskala

Model Olokolok

Model keratan rentas

Model berskala
Model olokolok Model keratan rentas

Model bahan yang diperbuat dalam saiz yang sama besar dengan benda asal/ dalam saiz yang lebih kecil dengan berpandukan kepada skala pembesaran/ pengecilan tertentu. Setiap bahagian yang dibuat menyerupai benda yang asal. Contoh : keretapi & kapal terbang. merupakan model yang diubahsuai daripada rupa bentuk benda yang sebenar untuk menunjukkan pergerakan/ perjalanan kerja pada benda asal. model ini dibuat lebih besar daripada keadaan asal tanpa menghiraukan skala pembesaran tertentu tetapi masih dapat menunjukkan keadaan asal yang sebenar. Contoh: model enjin keretapi.

Model besar yang menunjukkan keratan rentas pada satu bahagian tertentu pada satu benda, untuk memperlihatkan rupa bentuk bahagian dalam benda tersebut. Keratan selalunya digunakan dengan lebih meluas dalam matapelajaran Sains. Contoh : daun & kulit manusia.

Diorama
Definisi - paparan 3D yang menunjukkan pemandangan tempat asal kejadian. satu persembahan pameran model-model yang disusun rapi supaya dapat menggambarkan keadaan/ rupa bentuk satu situasi pemandangan asal. Biasanya, dapat dilihat di dalam muzium yang mempamerkan pemandanganpemandangan/ keadaan semasa zaman silam.

Kepentingan- digunakan dalam bilik darjah semasa pengajaran Kajian Tempatan & Sains. - boleh dihasilkan dengan mudah. - Murid digalakkan membuat projek dengan menggunakan bahan- bahan seperti tanah liat, plastesin, kepingan polisterin dan bahan-bahan buangan lain.

Akuarium & Terrarium


Definisi- AKUARIUM: tempat untuk memelihara hidupan dalam air sementara : boleh disediakan dengan menggunakan bekasbekas kaca/ balang- balang plastik. : Ikan tropika boleh dipelihara di dalam akuarium. TERRARIUM: tempat untuk memelihara hidupan kecil atas tanah. : digunakan untuk memelihara haiwan- haiwan kecil seperti mengkarung, kura- kura kecil, katak & reptilia- reptilia kecil yang tidak berbahaya. : Kotak kecil bertutup boleh digunakan sebagai terrarium.

Boneka/ Patung
Definisi - digunakan sebagai ABM yang berkesan untuk pelajaran Bahasa/ Pendidikan Moral. Jenis adalah:-

B.Sarung tangan

B.lidi

Wayang kulit

B.Bertali

Topeng

BONEKA SARUNG TANGAN

BONEKA BERTALI

boleh digubah menjadi badan & anggota boneka. jari dimasukkan ke dalam sarung tangan & menggerakkannya untuk menghidupkan anggota boneka.

diperbuat daripada bahan yang keras/ tebal. Lidi panjang diletakkan pada badan boneka termasuk pada anggota- anggota tertentu yang bakal digerakkan semasa menggunakannya, boneka di julang pada lidi utama & lidi- lidi yang lain digoyangkan untuk menggerakkan anggota badan boneka tersebut.

Dipanggil Marionette yang diperbuat daripada bahanbahan keras seperti papier mache, plaster-ofParis/ kayu. Tali-tali halus disambungkan kepada bahagianbahagian boneka yang boleh bergerak. Semasa digunakan, tali ditarik-tarik untuk membuat anggota boneka bergerak.

BONEKA LIDI

Boneka lidi

Boneka Sarung tangan

Rupa bentuk boneka dilukis di atas kertas tebal, diwarnakan & bentuknya dipotong keluar. Lidi-lidi halus diletakkan pada tempat tertentu pada badan boneka itu. Semasa memainkan boneka ini, ia ditempatkan di bahagian belakang satu skrin putih. Lampu dinyalakan & bayangbayang boneka tersebut akan kelihatan di atas skrin. Lidi digoyang- goyangkan untuk menggerakkan anggota boneka. Cara lain mempersembahkan wayang kulit ialah dengan menggunakan OHP sebagai sumber cahaya & imej boneka akan terpapar di atas skrin.

WAYANG KULIT

diperbuat daripada kertas/ papier mach. amat sesuai untuk situasi main peranan/ lakonan dalam mata pelajaran Bahasa/ Pendidikan Moral.

TOPENG

Wayang kulit

Boneka lidi

Topeng

Kelebihan 3D digunakan dalam bilik darjah

Kekangan guru semasa mengguna bahan 3D

Pelajar berpeluang untuk menimba ilmu Bahan 3D tidak mudah diperoleh di pengetahuan tentang kebudayaan lain. pasaran.

Menggalakkan pelajar melibatkan diri dalam pengalaman konkrit & berpeluang membiasakan diri dalam menggunakan bahan 3D.

Kekangan masa untuk membina model, diorama/ objek tiruan.

Pelajar diberi peluang untuk mengasah kemahiran- kemahiran belajar.

Perlu ada ruangan yang luas untuk menyimpan bahan 3D yang agak besar.

Pelajar dapat mengenal pasti pelbagai bahan, kegunaan dan ciri- ciri objek 3D serta teknik- teknik pembinaannya.