You are on page 1of 13

SNG KIN:RN K NNG VN DNG HNG NG THC A. PHN M U I. L DO CHN TI: 1 .

. L Do Khch Quan: - Qua nhng nm thc t ging dy mn i s 8, phn ln hc sinh thuc 7 hng ng thc ng nh nhng trong thc hnh v chiu rng ln chiu su th hc sinh khng vn dng c i n kt qu nh mong mun. - Phn trc nghim khch quan, t lun v thng hiu v vn dng hc sinh t kt qu cha cao. nh hng gii bi ton c p dng hng ng thc ng nh nhm hnh thnh t duy lgic. Kh nng tng hp, phn tch, tm ra hng gii, nh hng ng bi ton nhm pht huy tnh thng minh, sng to ca hc sinh i kt qu nhanh, gn m m bo tnh chnh xc. Loi b nhng bc gii rm r nhm to s t tin khi lm ton. - Rn luyn kh nng vn dng trong thc t mt cch thng minh, nhanh nhn. 2. L do ch quan: - Mn ton ni chung, by hng ng thc ni ring vn dng rt nhiu trong vic gii ton. Nm c cch vn dng s ng dng rt nhiu vo cc lp trn nht l i vi mn i s lp 8, 9,... - Vn dng ca 7 hng ng thc ng nh rt nhiu m hc sinh cha nm c phng php, do cha tht s am m m hc tp cn gng p. - Hnh thnh c kh nng vn dng c 7 hng ng thc lm tin hc mn i s. To cn bn hc ln nhng lp trn. Xc nh c nim tin, hc mn ton cng nh nhng nh hc cc mn khc. V vy ti chn ti ny nhm mc ch nng cao cht lng cc tit luyn tp mon ai so 8, 9 trong trng Trung Hc C S. II. I TNG V PHM VI TNG KT KINH NGHIM: 1. i tng: Nhng kinh nghim thc tin trong cng tc ging dy c phn trng Trung Hc C S Tn Tin. 2. Phm vi tng kt: ti thc hin trong phm vi lp 8C, 8D ca trng THCS Tn Tin nm hc 2007 - 2008 v hc k mt nm hc 2008 - 2009. III. NHIM V TNG KT KINH NGHIM: - Gip gio vin dy lp nng cao cht lng lp mnh, hn ch nhng sai st ca hc sinh khi gii ton, to c hng th hc ton ca hc sinh. - nh hng gii mt bi ton, c phng php thch hp vi bi, tng kt c cc dng ton, c c nim tin vng vng khi gii ton. - Hc sinh bit phn tch, tng hp, so snh, xt tng t, tru tng ho, khi qut ho gii cc bi ton t n gin n phc tp. - Lp k hoch gii mt bi ton theo phng php tch cc.

IV. PHNG PHP TNG KT KINH NGHIM: 1. Nm vng cch nh by hng dng thc theo kinh nghim ca gio vin truyn t hay theo cch nh ring ca hc sinh khi vit ra khng nhm ln. T nhn bit cc bi tp n gin. 2. Luyn tp, vn dng cc kin thc hc kt hp vi 7 hng ng thc gii cc bi tp. Rn luyn cc thao tc t duy, tnh ton gii bi tp nhanh nhn, chnh xc. 3.Thng hiu vn vn dng gii cc bi tp phc tp, rn luyn hc sinh hiu r cch vn dng. i su vo tng bi tp hiu c tm quan trng ca n i vi vic gii cc bi tp lin quan. V. C S TIN HNH TNG KT KINH NGHIM: Thnh qu bc u p dng By hng ng thc c tng kt t lp 8C, 8D nm hc 2007 2008 v hc k I nm hc 2008 - 2009 ti trng THCS Tn Tin. Kinh nghim ny c tp th gio vin nht l cc gio vin dy cng khi p dng nng cao cht lng hc cho hc sinh ton khi. B. PHN NI DUNG CHNG I: C S L LUN V THC TRNG VN I. C S L LUN: - By hng ng thc l mt b phn ca phn mn i s 8 nhng n p dng xuyn sut chng trnh hc lp 8, ... T nu cc em khng nm c phng php nh v vn dng th vic hc thnh vic hc vt khng vn dng c trong gii ton. - Thc hnh gii ton phi c nhng thao tc nht nh, dt khot, nhanh nhn, gin n ch khng rm r, cu k s a n bi ton n gin thnh phc tp. Do gio vin cn hng dn hc sinh c nhng trnh t nht nh, hnh thnh li hng gn gng, d hiu i n kt qu nhanh, chnh xc. - Hc sinh hc tp mt cch my mc hay da vo bi mu cha t tin hnh thnh cho mnh mt phng php nht nh gii mt bi ton. - Cn mt s hc sinh xem nh vic hc tp, hc l i ph. L gio vin chng ta nn gio dc hc sinh hiu c nhng kin thc ta bit l mt git nc. Nhng iu cha bit l bin c mnh mng. Do gio vin phi xc nh hc sinh c thi hc tp ng n nm bt kp c nhng thng tin, khoa hc hin i v ngy cng pht trin. - Gio vin cn lu trnh nhng n iu nhm chn trong khi gii ton. To c nhng hng th khi hc ton v gip cc em rt nhiu trong cuc sng hng ngy. - Thi ua v biu dng nhng gng sng hc tt v cn hc hi kinh nghim ca cc em ny. II. THC TRNG VN : Khi gii bi tp cc em cn c nhng k nng c bn sau:

a) Hc thuc cc hng ng thc ch cc gi tr Gi s (A+B)2 = A2 + 2AB + B2 trong A;B l mt biu thc ch khng ngh n thun l mt s hay mt bin, hc sinh d nhm ln v i n kt qu sai. Vd:(2x+3y)2 = 2x2 + 2.2x.3y + 3y2 Ci sai: (2x)2; (3y)2 do gio vin nn cn nhc k khi tho lun nhm hay kim tng hc sinh khc su hn . b) Bi ton yu cu chng ta lm g? Trin khai hng ng thc, vit tng thnh tch, tm x, cng tr, nhn, chia phn thc c) nh hng gii mt bi ton l lm cho hc sinh ny ra nhiu tnh hung lm cho hc sinh bi ri. Do gio vin lun lu bi gii yu cu ta phi i cc bc no, lm g? C dng hng ng thc hay khng v s dng hng ng thc no th hp l. Nhng thao tc i hi s nhp nhng, hp l bi ton c gn gng, i n kt qu nhanh, chnh xc nht. Lu cch trnh by bi gii tot ln ni dung cn truyn ti n ngi xem. d) Gii mt bi ton c dng hng ng thc nn rn luyn nhiu to k nng thc hnh tt. i t bi n gin n phc tp. S dng thnh tho, nng cao kh nng suy lun, i hi phi k lng, Bit vn dng cc iu hc vo trong bi gii phn tch ton, nhn nh c A;B d dng trong vic tnh ton. Khi hc mn ton ni chung, hng ng thc ni ring vic tm huyt l iu cn thit nht. Gio vin cn to cho hc sinh phng php hc ton, cc em c s am m v s am m s lm cho hc sinh hc ton nh nhng v vng nim tin i tip trong bc ng hc vn. CHNG II: PHNG PHP THC HIN I. NHN BIT CCH S DNG MT CCH NHANH NHN BY HNG NG THC: 1/ Bnh phng mt tng (A+B)2 = A2+2AB+B2 2/ Bnh phng mt hiu (A-B)2 = A2-2AB+B2 3/ Hiu hai bnh phng A2 - B2 = (A+B)(A-B) 4/ Lp phng mt tng (A+B)3=A3+3A2B+3AB2+B3 5/ Lp phng mt hiu (A-B)3=A3-3A2B+3AB2-B3 6/ Tng hai lp phng A3+B3=(A+B)(A2-AB+B2) 7/ Hiu hai lp phng A3-B3=(A-B)(A2+AB+B2) Trong hot ng dy hc theo phng php i mi, gio vin chuyn t thi quen hc tp th ng sang t hc ch ng. Mun vy, gio vin cn truyn th cho hc sinh nhng tri thc phng php hc sinh bit cch hc, bit cch suy lun, bit cch tm li nhng iu qun, bit cch tm ti pht hin kin thc mi. Trong phn mn i s thng dng nhng quy tc,

phng php c tnh cht thut ton.Tuy nhin, cng cn coi trng cc phng php c tnh cht tin on. Hc sinh cn rn luyn cc thao tc t duy : phn tch, tng hp, c bit ho, khi hot ho, tng t, quay l v quenVic nm vng cc tri thc, phng php ni trn to iu kin cho hc sinh t c hiu c ti liu, t lm c bi tp, nm vng v hiu su kin thc c bn ng thi pht huy c tm nng sng to ca hc sinh . 1/Mt s cu hi trc nghim. in vo du ? a) (? + ?)2 = x2 + ? + 4y4 Mun in x2 +? + 4y4 thnh bnh phng ca mt tng th x2 + ? + 4y4 phi c dng A2 + 2AB + B2. y A2 = x2 hay A = x B2 = 4y4 = (2y2)2 hay B = 2y2 Suy ra ta phi in thm vo l 2AB = 2x.2y2 = 4xy2 Ta c (x +2y2) = x2 + 4xy2 + 4y4 Tng t cho hc sinh nhn bit cc bi tp: b) (?-?)2 = a2-6ab+? c) (?+?)2 = ?+m+ d)?-16y4 = (x+?)(x-?) e)25a2-? = (?+ b)(?- b) 2)Tnh gi tr biu thc s: a)252-152 = (25+15)(25-15) b)9502-8502 = (950+850)(950-850) c)M = (x+2)2- 2(x+2)(x-8) + (x-8)2 vi x = -5 Gio vin hng dn hc sinh nhn tng qut khng sa vo chi tit nhn thy A=x + 2; B = x-8 M = [(x+2) - (x - 8)]2 = (x +2 - x +8)2 = 102 = 100. Nh vy nu thy r vn ca biu thc th hc sinh s thc hin gii bi tp mt cch nh nhng hn. 3/Chng minh vi mi s nguyn n: (4n+3)2- 25 chia ht cho 8. Ta c 8 chia ht 8 8.A chia ht 8 Hoc tch hai s chn lin tip chia ht cho 8. Do p dng: (4n+3)2- 25 = (4n+3+5)(4n+3-5) = (4n+8)(4n-2) = 8(n+2)(2n-1) chia ht cho 8 vy (4n+3)2-25 chia ht cho 8. 4/Chng minh rng gi tr biu thc sau khng ph thuc vo gi tr ca bin: (x + y - z - t)2 - (z + t - x - y)2 Khng ph thuc vo bin l sau khi bin i, thc hin cc php tnh th kt qu cui cng

khng cn bin x; y; z; t (x + y - z - t)2 - (z + t - x - y)2 = [(x + y) - (z + t)]2 - [(z + t) - (x + y)]2 = [(x + y) - (z + t) + (z + t) - (x + y)][(x + y) - (z+t) - (z+t) + (x+y)] =0 nn biu thc khng ph thuc vo bin. 5/Tnh gi tr biu thc: 49x2 -70x +25 ti x = 5, x = . Ta c: 49x2 - 70x +25 = (7x-5)2 Ti x = 5 gi tr biu thc (7x-5)2 = (7.5-5)2 = 900. Ti x = gi tr biu thc (7x-5)2 = (7. -5) =16 6/ Mt s cu hi trc nghim a)Trong cc khng nh sau khng nh no ng: A. (2x-1)2 = (1-2x)2 B. (x-1)3 = (1-x)3 C. (x+1)3 = (1+x)3 D. x2-1 = 1-x2 b) Q = (x2 + xy + y2)(x - y) + (x2 - xy + y2)(x + y) l: A.Q = 0 B.Q =2y3 C.Q = 2x3 D.Q = 2xy 3 2 c)Gi tr biu thc : x 9x + 27x 27 ti x = l : A.0 B. C.800 D.Mt kt qu khc. 3 3 Hc sinh phn tch A = x nn A = x B3 = 27 nn B = 3 Nn 3A2B = 3.x2.3 = 9x2 3AB2 = 3.x.32 = 27x Do x3 - 9x2 + 27x 27 = (x-3)3 ti x = th gi tr biu thc. (x-3)3 = ( -3)3 = ( )3 d)P = (x + y)2 + (x - y)2 + 2(x + y)(x - y) l: A. P = 0 B. P = 2x2 C. P = 4y2 D. P = 4x2 e) Xc nh ,S (-a-b)2 = - (a2+b2) (a + b)2 + (a - b) = 2(a2 + b2) (a +b)2 - (a-b)2 = 4ab (-a - b)(-a +b) = a2 - b2 Khi gii cc bi ton p dng hng ng thc trong t lun hay trong trc nghim hc sinh cn c kin thc c bn v hng ng thc, Nm vng, thng tho tng hng ng thc nhn nhn ra phng php gii hoc tr li cho ng cc cu hi trc nghim. Gio vin khng nn thch hc sinh qu nhiu m phi to tng bc i vo tng hng ng thc cc em ngh rng hng ng thc cng khng qu kh, khng xa l i vi cc em . T , to s t tin i qua cc bi tp nng cao hn. T tt c hc sinh c th nm vng cc bi tp v n nhn n mt cch

ch ng hn. II. THNG HIU NM C HNG NG THC GII CC BI TP CC PHN HC: Trong phng php dy hc i mi , gio vin khng cn n thun l ngi truyn t kin thc m gio vin tr thnh ngi thit k , t chc hng dn cc hot ng .Hc sinh t lc chim lnh cc kin thc mi , hnh thnh cc k nng ,thi mi theo yu cu ca chng trnh .Ngi gio vin ng vai tr gi m , xc tc , ng vin t vn , trng ti cc hot ng si ni ca hc sinh . Khi son gio n gio vin hnh dung c khi hc xong bi hc sinh nm c nhng kin thc g , mc no cc dng bi tp ph hp vi cc em.v khng nh mnh l ngi ch o , t chc hng dn , gip hc sinh . 1/Dng hng ng thc phn tch a thc thnh nhn t: a) Tnh nhanh: x2 + 2x +1- y2 ti x = 94,5 v y = 4,5 x2 + 2x +1- y2 = (x+1)2 - y2 = (x +1+ y)(x +1- y) ti x = 94,5;y = 4,5 th gi tr biu thc: (x +1+y)(x +1- y) = (94,5 +1 + 4,5)(94,5 +1- 4,5) = 100.91 = 9100. b) x2 - y2 - 2yz - z2 = x2 - (y2 + 2yz + z2) = x2 - (y+z)2 = [x + (y +z)][x - (y + z)] = (z + y +z)(x y - z) c)Vi A l bnh phng, lp phng mt tng hoc mt hiu, B l lp phng , bnh phng mt tng hoc mt hiu. x2- 2xy + y2 - m2 + 2mn - n2 = (x - y)2 - (m - n)2 = (x - y + m - n)(x y - m + n) d) x2 - 3 = (x + )(x - ) x2 + 2 x + 3 = (x + )2 e) x3-3x2-3x+1 hc sinh d nhm ln l hng ng thc (A-B)3 hoc nhm sai hng t. c nhn t chung gio vin hng dn hc sinh nhm: (x3 +1) + (-3x2 - 3x) dng hng ng thc = (x +1)(x2 -x +1) - 3x(x +1) . = (x +1)(x2-x +1-3x) = ( x +1)(x2- 4x +1) Tng t ta c cc bi tp sau: x3- 4x2- 8x +8 = (x3 +8) + (-4x2 - 8x) = (x +2)(x2 - 2x + 4) - 4x(x + 2) = (x +2)(x2- 6x + 4) g)Thm ,bt hng t ng dng c hng ng thc : x4 + 4 = x4 +4+ 4x2 4x2

= (x2 + 2)2 (2x)2 = (x2 +2 +2x)(x2 + 2 - 2x) 2/Dng hng ng thc gii cc bi tp khc: Quy ng mu trong vic cng tr phn thc, chia a thc cho a thc, rt gn phn thc hoc trong gii phng trnh. Vd:Quy ng mu thc cc phn thc: Ta c: x3 + 6x2 +12x + 8= (x + 2)3 x2 + 4x + 2= (x + 2)2 2x + 4 = 2(x + 2) MTC:2(x+2)3 Rt gn: Chia (x3-3x2y+3xy2-y3):(x2-2xy+y2) = (x-y)3:(x-y)2=x-y Rt gn Gii phng trnh: = 3x-1 = 3x-1 |x+3| = 3x-1 x1 = 2 (nhn) hoc x2 = (loi) S = {2} =5 =5 |1-2x| = 5 x =3 hoc x = -2 S = {3;-2} 3/Dng hng ng thc tm gi tr ln nht, gi tr nh nht ca a thc: a) Tm gi tr nh nht: P = x2 - 2x + 5 = (x-1)2+4 4 vy GTNN l 4 ti x =1 Q = x2 + y2 - x + 6y +10 = (x - )2 + (y + 3)2 + GTNN l ti x = v y =-3 b) Tm gi tr ln nht: R = 4x - x2 + 3= -(x2-4x+4) + 7= - (x - 2)2 + 7 7 vy GTLN l 7 ti x=2 S = 2x - 2x2 - 5 = -2(x- )2- vy GTLN l - ti x = 4/Dng hng ng thc trc cn thc mu:

Dng 1: (vi A 0; B 0; A B) nhng biu thc s hoc c cha bin. VD:Trc cn th mu. a) b) c) d) Dng 2: p dng A3 B3 = (A B)(A2 AB + B2) Vd:Trc cn thc mu: a) b) 5/Cu hi trc nghim: a)Gi tr E = (x-1)3- 4x(x + 1)(x-1) + 3(x-1)(x2+x+1) ti x = -2 l: A/E = 30 B/E = -30 C/E = 29 D/E = 31 3 3 b)a thc -27x - 9x - x - thu gn l: A/(-3x + )3 B/(-3x - )3 C/(3x - )3 D/(3x + )3 c)Gi tr nh nht ca B = 4x2 + 4x + 11 l: A/B = -10 khi x = B/B =11 khi x = C/B = 9 khi x = D/B = 10 khi x = d/Gi tr ln nht ca C = 5- 8x - x2 l: A/C = 21 khi x = -4 B/C = 21 khi x = -4 C/ C = 21 vi mi x D/C = 21 khi x = 4 3 2 e/Phn tch a thc x - 3x y + 3xy2 x + y - y3 thnh nhn t l .. g)Rt gn (6x +1)2 + (6x - 1)2 - 2(1 + 6x)(3x - 1) l .. h) M = (1- x + y)2 + 2(1- x + y)(x - y) + (x - y)2 Khng ph thuc vo x v y ng hay Sai? Dng hng ng thc gii nng cao tng bc vic gii bi tpv hc sinh pht huy kh nng t duy, phn tch, tng hp. Cc em hiu su hn v vic nm bt cc k nng , dn dn am m v nghin cu nhiu hn i vi dng bi tp thng gp. III. VN DNG CC HNG NG THC GII CC BI TP CHUYN SU VO CC VN THNG GP CC BI TP NNG CAO : Gio vin son bi cn to ra mi quan h hp l dy kin thc v k nng vi dy phng php suy ngh v hnh ng . i vi mn ton , cn c quan im l t duy quan trng hn kin thc , nm vng phng php quan trng hn thuc l thuyt . Dy ton l phi dy suy ngh , hc sinh phi thnh tho cc thao tc t duy , cung cp cho hc sinh tri thc v phng php hc sinh c th t tm ti , t mnh pht hin ra pht trin vn , t on c kt qu , tm c hng gii ca bi ton , gip hc sinh hiu su sc bn cht khi nim , ni dung cc cng thc .Gio vin phi hnh dung cc hot ng ca hc sinh nh th no , suy ngh cng phu

nhng kh nng din bin , lng trc nhng kh khn ca hc sinh s gp iu chnh hc sinh . 1/Rt gn cn thc: A= = = = = 5+3 p dng hng ng thc = |A| do a cc biu thc bn trong du cn v dng (AB)2 2/Rt gn biu thc: *A= *m= * m3 = 6+ * m.n = * (m+n)3 = m3 + n3 + 3mn(m + n) + A3 = 12 + 3. .A A3 - 5A - 12=0 (A-3)(A3+3A+4) = 0 A=3 hoc A2 +3A + 4 = 0 (V nghim) Vy A=3 Gio vin hng dn hc sinh lm bi tp p dng hng ng thc (A-B)3=A3-B3-3AB(A-B) * B = vi 3 x 4 = = Khi 3 x 4 th 1< 2 do A = (1- ) - (2- ) = -1 3/Tnh gi tr nh nht ca bi tp: *P= = = |x +1995| + |x +1996|

= |-x - 1995| + |x +1996| * P |x +1996 - x - 995| = 1 Vy P 1 ng thc xy ra khi v ch khi (x+1996)(-x-1995) 0 -1996 x -1995 Do P t gi tr nh nht l 1 khi v ch khi -1996 x -1995. 4/Chng minh: Nu x; y > 0 th Xc nh t hng ng thc i n bt ng thc C-si Ta c (x-y)2 0 x2+y2 2xy 2 2 1+ +14 (x+y)( )4 5/Tm iu kin ca n biu thc t gi tr nh nht, ln nht: * Tm x biu thc y = x- t gi tr nh nht. Tm gi tr . iu kin:x 2007 * Tm x biu thc y = x- t gi tr nh nht. Tm gi tr . y = (x-2007) = ( - )2 + 2007 - 2006 Vy y t gi tr nh nht l 2006 khi = x = 2007 Thng th khi tm gi tr ln nht, nh nht ta a v bnh phng mt tng hoc mt hiu i n kt lun v tm gi tr n tng ng. Cc bi tp thng gp: * Bi tp: 1) Tm gi tr nh nht: a) P(x) = (x-5)(x-1)(x-6)(x-2) + 2002 2) Cho A = ( ): 3) Tm n tho mn:

4) Rt gn: B= 5) Gii phng trnh: (x+3)(x+4)(x-7)(x-8) = 180 6) Tnh gi tr biu thc: M = (12-6 ) 7/ Tm gi tr ln nht: P = 2006 - 5x2- y2- 4xy + 2x * Nhn nh: i vi hc sinh lp 8 qua mi bi kim tra 1 tit, hc k, chuyn cp, i khi c trong thi hc sinh gii v trng chuyn, ri rc c mt vi bi ton ng dng hng ng thc nhng mc cao thp khc nhau. Do , nhn bit, thng hiu vn dng mt cch thng minh, nhanh nhn c kt qu tt l vic lm ht sc cn thit. Mun th, hc sinh phi thc hnh nhiu cc dng khi gp bi tp ng dng hng ng thc th hin tt. T hnh thnh phng php gii v rn luyn k nng cho hc sinh. Trong chng trnh hc cc em gp nhng bi tp ng dng hng ng thc cng nh cc bi tp trn, cn rt nhiu dng ton khc c th khng c sn hng ng thc th phi thm mt vi hng t th c th p dng hng ng thc mt cch d dng v vn dng tt nhng bi tp . Tuy nhin hc sinh phi rn luyn cho mnh mt phng php t duy, nhn nh ng hng. CHNG III: KT QU THC TIN 1. Kt qu thc hin: ng dng hng ng thc thng tho hc sinh c rt nhiu tin b, in hnh trong hai nm thc dy khi 8 bi lm c lin quan n hng ng thc cc em t im ti a v t nhm hot ng c hiu qu. Hc sinh hng th hc i s l tin cc em t c kt qu c hai phn mn i s, hnh hc kh quan. l nim ng vin ti c thm kinh nghim qu bu truyn t li cho cc em c kt qu tt hn. Kho st cht lng vi 66 hc sinh trong nm hc k I nm hc 2008-2009 ca hs lp 8C , 8D trng THCS Tn Tin nh sau: im gii 8 10 8 hc sinh Vi nhng bi tp gio vin ra, hc sinh gii c 90% mt cch t lp v t gic. im kh im TB im Yu 78 57 3.5 5 20 hc sinh 30 hc sinh 8 hc sinh

2. Bi hc kinh nghim: L ngi gio vin mun hc sinh t kt qu cao th phi: - Qun trit tinh thn ngi gio vin trong nh trng x hi ch ngha. - C tinh thn trch nghim cao trong cng tc. - u t hc hi ng nghip, tham kho, tm ti nhng bi tp c tnh tng hp pht trin

t duy hc sinh. - Yu thng v tn trng hc sinh trong tinh thn trch nhim. Hc sinh nm vng kin thc c bn, hiu v vn dng tt bi tp sch gio khoa, t gii thm cc bi tp nng cao. Sau mi bi, mi dng cn rt ra nhng iu cn nh n l kim ch nam , cm nang gip hc sinh thnh cng trong vic rn luyn k nng gii bi tp. C. PHN KT LUN KIN NGH I. Kt lun: Trn y l nhng vn ring ca bn thn. Tht ra y chnh l s hc tp cc bn ng nghip lm vic trong t Ton h tr ti ngy cng tin b hn. D kinh nghim nh nhng cng gp phn nng cao cht lng dy ton 8,... trng Trung hc c s Tn Tin. To cn bn hc sinh hc ton tt hn, c nim tin i sut qung ng hc tp. Lp 8 l nn tng vng chc, t to thnh mt h thng d hc, d nh v c mt phng php lm bi ph hp, ng n. II. kin xut: Trn y l mt s vn v kin thc v phng php m bn thn ti t rt ra c khi dy v 7 hng ng thc ng nh cho hc sinh trng trung hc c s ni chung v ton 8 ni ring chc chn s cha hon ho c. Vy ti rt mong c s gp chn tnh ca cc bn ng nghip cng nhau tin b, p ng vi yu cu ca gio dc. Xin chan thanh cam n !

TI LIU THAM KHO 1. Bi tp ton 8(Nh xut bn gio dc) 2. Bi tp ton 9(Nh xut bn gio dc) 3. thi ton 8(Nguyn c Tn Nguyn Hong Anh Lng Anh Vn Bi Ruy Tn Trng c Long V c on) NXB: i hc Quc gia Thnh Ph H Ch Minh. 4. Thc hnh gii Ton(gio trnh o to gio vin THCS h

cao ng s phm) Nm 2001. 5. Nng cao v pht trin Ton 9 - tp 1(V Hu Bnh) NXB Gio dc nm 2005.