You are on page 1of 13

PHN M U

I/L DO CHN TI:


1/L Do Khch Quan:
- Qua nhng nm thc t ging dy mn i s 8, phn ln hc sinh thuc 7 hng ng
thc ng nh nhng trong thc hnh v chiu rng ln chiu su th hc sinh khng vn
dng c i n kt qu nh mong mun.
- Phn trc nghim khch quan, t lun v thng hiu v vn dng hc sinh t kt qu
cha cao. nh hng gii bi ton c p dng hng ng thc ng nh nhm hnh thnh
t duy lgic. Kh nng tng hp, phn tch, tm ra hng gii, nh hng ng bi ton
nhm pht huy tnh thng minh, sng to ca hc sinh i kt qu nhanh, gn m m
bo tnh chnh xc. Loi b nhng bc gii rm r nhm to s t tin khi lm ton.
- Rn luyn kh nng vn dng trong thc t mt cch thng minh, nhanh nhn.
2/L do ch quan:
- Mn ton ni chung, by hng ng thc ni ring vn dng rt nhiu trong vic gii
ton. Nm c cch vn dng s ng dng rt nhiu vo cc lp trn nht l i vi mn
i slp 9
- Vn dng ca 7 hng ng thc ng nh rt nhiu m hc sinh cha nm c phng
php, do cha tht s am m m hc tp cn gng p.
- Hnh thnh c kh nng vn dng c 7 hng ng thc lm tin hc mn i
s. To cn bn hc ln nhng lp trn. Xc nh c nim tin, hc mn ton cng nh
nhng nh hc cc mn khc.
V vy ti chn ti ny nhm mc ch nng cao cht lng cc tit luyn tp, kim tra
mt tit, kim tra hc k trong trng Trung Hc C S.

II/I TNG V PHM VI TNG KT KINH NGHIM:


1/i tng: Nhng kinh nghim thc tin trong cng tc ging dy c phn trng
Trung Hc C S Thn Cu Ngha.
2/Phm vi tng kt: ti thc hin trong phm vi lp 81, 82, 91, 94 ca trng THCS TCN
nm hc 2005-2006;2006-2007.

III/NHIM V TNG KT KINH NGHIM:


- Gip gio vin dy lp nng cao cht lng lp mnh, hn ch nhng sai st ca hc sinh
khi gii ton, to c hng th hc ton ca hc sinh.
- nh hng gii mt bi ton, c phng php thch hp vi bi, tng kt c cc
dng ton, c c nim tin vng vng khi gii ton.
- Hc sinh bit phn tch, tng hp, so snh, xt tng t, tru tng ho, khi qut ho
gii cc bi ton t n gin n phc tp.
- Lp k hoch gii mt bi ton theo phng php tch cc.

IV/PHNG PHP TNG KT KINH NGHIM:


1. Nm vng cch nh by hng dng thc theo kinh nghim ca gio vin truyn t hay
theo cch nh ring ca hc sinh khi vit ra khng nhm ln. T nhn bit cc bi tp
n gin.
2. Luyn tp, vn dng cc kin thc hc kt hp vi 7 hng ng thc gii cc bi
tp. Rn luyn cc thao tc t duy, tnh ton gii bi tp nhanh nhn, chnh xc.
3.Thng hiu vn vn dng gii cc bi tp phc tp, rn luyn hc sinh kh gii hiu
r cch vn dng. i su vo tng bi tp hiu c tm quan trng ca n i vi vic
gii cc bi tp lin quan.

V/C S TIN HNH TNG KT KINH NGHIM:

Thnh qu bc u p dng By hng ng thc c tng kt t lp 8 1, 82, 91, 94 nm


hc 2005-2006;2006-2007 ti trng THCSTCN. Kinh nghim ny c tp th gio vin
nht l cc gio vin dy cng khi p dng nng cao cht lng hc cho hc sinh ton
khi.

PHN NI DUNG

CHNG I: C S L LUN V THC TRNG VN


I/C S L LUN:
- By hng ng thc l mt b phn ca phn mn i s 8 nhng n p dng xuyn sut
chng trnh hc cp II .T nu cc em khng nm c phng php nh v vn dng
th vic hc thnh vic hc vt khng vn dng c trong gii ton.
- Thc hnh gii ton phi c nhng thao tc nht nh, dt khot, nhanh nhn, gin n
ch khng rm r, cu k s a n bi ton n gin thnh phc tp. Do gio vin
cn hng dn hc sinh c nhng trnh t nht nh, hnh thnh li hng gn gng, d
hiu i n kt qu nhanh, chnh xc.
- Hc sinh hc tp mt cch my mc hay da vo bi mu cha t tin hnh thnh cho
mnh mt phng php nht nh gii mt bi ton.
- Cn mt s hc sinh xem nh vic hc tp, hc l i ph. L gio vin chng ta nn
gio dc hc sinh hiu c nhng kin thc ta bit l mt git nc. Nhng iu cha
bit l bin c mnh mng. Do gio vin phi xc nh hc sinh c thi hc tp ng
n nm bt kp c nhng thng tin, khoa hc hin i v ngy cng pht trin.
- Gio vin cn lu trnh nhng n iu nhm chn trong khi gii ton. To c nhng
hng th khi hc ton v gip cc em rt nhiu trong cuc sng hng ngy.
- Thi ua v biu dng nhng gng sng hc tt v cn hc hi kinh nghim ca cc em
ny.
II/THC TRNG VN :
Khi gii bi tp cc em cn c nhng k nng c bn sau:
a)Hc thuc cc hng ng thc ch cc gi tr
Gi s (A+B)2=A2+2AB+B2 trong A;B l mt biu thc ch khng ngh n thun l
mt s hay mt bin, hc sinh d nhm ln v i n kt qu sai.
Vd:(2x+3y)2= 2x2+2.2x.3y+3y2
Ci sai: (2x)2; (3y)2 do gio vin nn cn nhc k khi tho lun nhm hay kim tng hc
sinh khc su hn .
b) Bi ton yu cu chng ta lm g? Trin khai hng ng thc, vit tng thnh tch, tm x,
cng tr, nhn, chia phn thc
c) nh hng gii mt bi ton l lm cho hc sinh ny ra nhiu tnh hung lm cho hc
sinh bi ri. Do gio vin lun lu bi gii yu cu ta phi i cc bc no, lm g?
C dng hng ng thc hay khng v s dng hng ng thc no th hp l. Nhng thao
tc i hi s nhp nhng, hp l bi ton c gn gng, i n kt qu nhanh, chnh
xc nht. Lu cch trnh by bi gii tot ln ni dung cn truyn ti n ngi xem.
d)Gii mt bi ton c dng hng ng thc nn rn luyn nhiu to k nng thc hnh tt.
i t bi n gin n phc tp. S dng thnh tho, nng cao kh nng suy lun, i hi
phi k lng, Bit vn dng cc iu hc vo trong bi gii phn tch ton, nhn
nh c A;B d dng trong vic tnh ton. Khi hc mn ton ni chung, hng ng
thc ni ring vic tm huyt l iu cn thit nht. Gio vin cn to cho hc sinh phng
php hc ton, cc em c s am m v s am m s lm cho hc sinh hc ton nh
nhng v vng nim tin i tip trong bc ng hc vn.

CHNG II: PHNG PHP THC HIN


I/NHN BIT CCH S DNG MT CCH NHANH NHN BY HNG NG
THC:
1/ (A+B)2=A2+2AB+B2

2/ (A-B)2=A2-2AB+B2
3/ A2+B2=(A+B)(A-B)
4/ (A+B)3=A3+3A2B+3AB2+B3
5/ (A-B)3=A3-3A2B+3AB2-B3
6/ A3+B3=(A+B)(A2-AB+B2)
7/ A3-B3=(A-B)(A2+AB+B2)
Trong hot ng dy hc theo phng php i mi , gio vin chuyn t thi quen hc
tp th ng sang t hc ch ng . Mun vy , gio vin cn truyn th cho hc sinh
nhng tri thc phng php hc sinh bit cch hc , bit cch suy lun , bit cch tm li
nhng iu qun, bit cch tm ti pht hin kin thc mi . Trong phn mn i s
thng dng nhng quy tc , phng php c tnh cht thut ton .Tuy nhin , cng cn coi
trng cc phng php c tnh cht tin on .Hc sinh cn rn luyn cc thao tc t duy :
phn tch , tng hp , c bit ho , khi hot ho ,tng t , quay l v quenVic nm
vng cc tri thc , phng php ni trn to iu kin cho hc sinh t c hiu c ti
liu , t lm c bi tp , nm vng v hiu su kin thc c bn ng thi pht huy c
tm nng sng to ca hc sinh .
1/Mt s cu hi trc nghim.
in vo du ?
a) (?+?)2=x2+?+4y4
Mun in x2+?+4y4 thnh bnh phng ca mt tng th x2+?+4y4 phi c dng
A2+2AB+B2.
y A2=x2 hay A=x
B2=4y4=(2y2)2 hay B=2y2
Suy ra ta phi in thm vo l 2AB=2x.2y2 = 4xy2
Ta c (x+2y2)=x2+4xy2+4y4
Tng t cho hc sinh nhn bit cc bi tp:
b) (?-?)2 = a2-6ab+?
c) (?+?)2 = ?+m+

1
4

d)?-16y4 = (x+?)(x-?)
1
2

1
2

e)25a2-? = (?+ b)(?- b)


2)Tnh:
a)252-152 = (25+15)(25-15)
b)9502-8502 = (950+850)(950-850)
c)M=(x+2)2-2(x+2)(x-8)+(x-8)2 vi x=-5

3
4

Gio vin hng dn hc sinh nhn tng qut khng sa vo chi tit nhn thy A=x+2;
B=x-8
M=[(x+2)-(x - 8)]2=(x+2-x+8)2=102=100.
Nh vy nu thy r vn ca biu thc th hc sinh s thc hin gii bi tp mt cch
nh nhng hn.
3/Chng minh vi mi s nguyn n ta c:
(4n+3)2-25 chia ht cho 8.
Ta c 8 chia ht 88.A chia ht 8
Hoc tch hai s chn lin tip chia ht cho 8.
Do p dng:

(4n+3)2-25=(4n+3+5)(4n+3-5)=(4n+8)(4n-2) = 8(n+2)(2n-1) chia ht cho 8


vy (4n+3)2-25 chia ht cho 8.
4/Chng minh rng gi tr biu thc sau khng ph thuc vo gi tr ca bin:
(x+y-z-t)2-(z+t-x-y)2
Khng ph thuc vo bin l sau khi bin i, thc hin cc php tnh th kt qu cui cng
khng cn bin x;y;z;t
(x+y-z-t)2-(z+t-x-y)2
=[(x+y)-(z+t)]2-[(z+t)-(x+y)]2
=[(x+y)-(z+t)+(z+t)-(x+y)][(x+y)-(z+t)-(z+t)+(x+y)]
=0
nn biu thc khng ph thuc vo bin.
5/Gi tr biu thc: 49x2-70x+25 ti x=5, x=

1
7

Ta c:
49x2-70x+25=(7x-5)2
ti x=5 gi tr biu thc (7x-5)2=(7.5-5)2=900.
1
7

1
7

Ti x= gi tr biu thc (7x-5)2=(7. -5)=16


6/ Mt s cu hi trc nghim:
a)Trong cc khng nh sau khng nh no ng:
(2x-1)2=(1-2x)2
(x-1)3=(1-x)3
(x+1)3=(1+x)3
x2-1=1-x2
(x-3)2=x2-2x+9
b)Q=(x2+xy+y2)(x-y)+(x2-xy+y2)(x+y) l:
A.Q = 0 B.Q=2y3 C.Q= 2x3 D.Q= 2xy
c)Gi tr biu thc : x3 9x2 + 27x 27 ti x=
A.0

B.

4
5

C.800

103
l :
5

D.Mt kt qu khc.

Hc sinh phn tch A3=x3 nn A=x


B3=27 nn B=3
Nn 3A2B=3.x2.3=9x2
3AB2=3.x.32=27x
Do x3-9x2+27x-27=(x-3)3
103
th gi tr biu thc.
5
103 3 88 3
(x-3)3=(
-3) =( )
5
5

ti x=

d)P=(x+y)2+(x-y)2+2(x+y)(x-y) l:
A/P=0
B/P=2x2
C/P=4y2
e) Xc nh ,S
(-a-b)2= - (a2+b2)
(a+b)2+(a-b)=2(a2+b2)
(a+b)2-(a-b)2=4ab
(-a-b)(-a+b)=a2-b2

D/4x2

Khi gii cc bi ton p dng hng ng thc trong t lun hay trong trc nghim hc sinh
cn c kin thc c bn v hng ng thc , Nm vng, thng tho tng hng ng thc
nhn nhn ra phng php gii hoc tr li cho ng cc cu hi trc nghim. Gio vin
khng nn thch hc sinh qu nhiu m phi to tng bc i vo tng hng ng thc
cc em ngh rng hng ng thc cng khng qu kh, khng xa l i vi cc em . T
, to s t tin i qua cc bi tp nng cao hn. T tt c hc sinh c th nm vng cc
bi tp v n nhn n mt cch ch ng hn.
II)THNG HIU NM C HNG NG THC GII CC BI TP
CC PHN HC:
Trong phng php dy hc i mi , gio vin khng cn n thun l ngi truyn t
kin thc m gio vin tr thnh ngi thit k , t chc hng dn cc hot ng .Hc
sinh t lc chim lnh cc kin thc mi , hnh thnh cc k nng ,thi mi theo yu cu
ca chng trnh .Ngi gio vin ng vai tr gi m , xc tc , ng vin t vn , trng
ti cc hot ng si ni ca hc sinh . Khi son gio n gio vin hnh dung c khi hc
xong bi hc sinh nm c nhng kin thc g , mc no cc dng bi tp ph
hp vi cc em.v khng nh mnh l ngi ch o , t chc hng dn , gip hc
sinh .
1/Dng hng ng thc phn tch a thc thnh nhn t:
a) Tnh nhanh:
x2+2x+1-y2 ti x=94,5 v y=4,5
x2+2x+1-y2=(x+1)2-y2=(x+1+y)(x+1-y) ti x=94,5;y=4,5 th gi tr biu thc:
(x+1+y)(x+1-y)=(94,5+1+4,5)(94,5+1-4,5)=100.91=9100.
b) x2-y2-2yz-z2
= x2-(y2+2yz+z2)
= x2-(y+z)2
=[x+(y+z)][x-(y+z)]
=(z+y+z)(x-y-z)
c)Vi A l bnh phng, lp phng mt tng hoc mt hiu, B l lp phng , bnh
phng mt tng hoc mt hiu.
x2-2xy+y2-m2+2mn-n2
= (x-y)2-(m-n)2
=(x-y+m-n)(x-y-m+n)
d)x2-3=(x+ 3 )(x- 3 )
x2+2 3 x+3=(x+ 3 )2
e)x3-3x2-3x+1 hc sinh d nhm ln l hng ng thc (A-B)3 hoc nhm sai hng t.
c nhn t chung gio vin hng dn hc sinh nhm:
(x3+1)+(-3x2-3x) dng hng ng thc
=(x+1)(x2-x+1)-3x(x+1) .
=(x+1)(x2-x+1-3x)
=(x+1)(x2-4x+1)
Tng t ta c cc bi tp sau:
x3-4x2-8x+8=(x3+8)+(-4x2-8x)
= (x+2)(x2-2x+4)-4x(x+2)
= (x+2)(x2-6x+4)
g)Thm ,bt hng t ng dng c hng ng thc :
x4 + 4 = x4 +4+ 4x2 4x2
= (x2 + 2)2 (2x)2

= (x2 +2 +2x)(x2 +2 -2x)


2/Dng hng ng thc gii cc bi tp khc:
Quy ng mu trong vic cng tr phn thc, chia a thc cho a thc, rt gn phn thc
hoc trong gii phng trnh.
Vd:Quy ng mu thc cc phn thc:
5x 2

4x

3
x 3 + 6 x 2 + 12 x + 18 x 2 + 4x + 4 2x + 4
;

Ta c: x3+6x2+12x+8=(x+2)3
X2+4x+2=(x+2)2
2x+4=2(x+2)
MTC:2(x+2)3
Rt gn:
3

x 2 3x + 2
3

x 1
2

( x 1)( x 2)
2

( x 1)( x + x + 1)

x2
2

x + x +1

Chia (x -3x y+3xy -y ):(x -2xy+y )


= (x-y)3:(x-y)2=x-y
Rt gn

x 2 + 2 3x + 3
x2 3

(x + 3) 2
x+ 3
=
( x + 3 )( x 3 ) x 3

Gii phng trnh:


x 2 + 6 x + 9 =3x-1
( x + 3) 2 =3x-1
|x+3|=3x-1

1
2

x1=2 (nhn) hoc x2= (loi)


S={2}
1 4 x + 4 x 2 =5

(1 2 x ) 2 =5
|1-2x|=5
x=3 hoc x=-2
S={3;-2}
3/Dng hng ng thc tm gi tr ln nht, gi tr nh nht ca a thc:
a) Tm gi tr nh nht:
P=x2-2x+5
=(x-1)2+4 4 vy GTNN l 4 ti x=1
Q=x2+y2-x+6y+10
1
2

3
4

=(x- )2+(y+3)2+

3
3
1
GTNN l ti x= v y=-3
4
4
2

b) Tm gi tr ln nht:
R=4x-x2+3=-(x2-4x+4)+7=-(x-2)2+7 7
vy GTLN l 7 ti x=2
1
2

9
2
9
1
vy GTLN l - ti x=
2
2

S=2x-2x2-5=-2(x- )2- -

9
2

4/Dng hng ng thc trc cn thc mu:


C
x( A B )
=
(vi A 0; B 0; A B)
AB
A B

Dng 1:

nhng biu thc s hoc c cha bin.


VD:Trc cn th mu.
a)
b)

2+ 3
2 3

(2 + 3 )( 2 + 3 )
2

2 ( 3)

= (2 + 3 ) 2 = 7 + 4 3

P
P(2 P + 1) P(2 P + 1)
=
=
4P 1
2 P 1 (2 P ) 2 1

c)

3
3( 10 7 )
=
= 10 7
10 + 7 ( 10 ) 2 ( 7 ) 2

d)

2ab
2ab( a + b ) 2ab( a + b )
=
=
ab
a b ( a )2 ( b )2

Dng 2: p dng A3 B3=(A B)(A2 AB+B2)


Vd:Trc cn thc mu:
a) 3
b) 3

3
2 +1

3(3 4 3 2 + 1)
(3

1
4 +3

2 +1

+ 1)(3

2
=

2 + 1)

= 3 4 3 2 +1

1(3 2 1)
(3

4 +3

2 + 1)(3

2 1)

= 3 2 1

5/Cu hi trc nghim:


a)Gi tr E=(x-1)3-4x(x+1)(x-1)+3(x-1)(x2+x+1) ti x=-2 l:
A/E=30
B/E=-30
C/E=29
D/E=31
1
thu gn l:
27
1
B/(-3x- )3
3

b)a thc -27x3-9x3-x1


3

A/(-3x+ )3

1
3

C/(3x- )3

1
3

D/(3x+ )3

c)Gi tr nh nht ca B=4x2+4x+11 l:


A/B=-10 khi x=C/B=9 khi x=-

1
2

1
2

1
2
1
D/B=10 khi x=2

B/B=11 khi x=-

d/Gi tr ln nht ca C=5-8x-x2 l:


A/C=21 khi x=-4
B/C=21 khi x=-4
C/C=21 vi mi x
D/C=21 khi x= 4
3
2
e/Phn tch a thc x -3x y+3xy2-x+y-y3 thnh nhn t l ..
g)Rt gn (6x+1)2+(6x-1)2-2(1+6x)(3x-1) l ..
h)M=(1-x+y)2+2(1-x+y)(x-y)+(x-y)2
Khng ph thuc vo x v y ng hay Sai?
Dng hng ng thc gii nng cao tng bc vic gii bi tpv hc sinh pht huy kh
nng t duy, phn tch, tng hp. Cc em hiu su hn v vic nm bt cc k nng , dn
dn am m v nghin cu nhiu hn i vi dng bi tp thng gp.
III/VN DNG CC HNG NG THC GII CC BI TP CHUYN
SU VO CC VN THNG GP CC BI TP NNG CAO :

Gio vin son bi cn to ra mi quan h hp l dy kin thc v k nng vi dy phng


php suy ngh v hnh ng . i vi mn ton , cn c quan im l t duy quan trng
hn kin thc , nm vng phng php quan trng hn thuc l thuyt . Dy ton l phi
dy suy ngh , hc sinh phi thnh tho cc thao tc t duy , cung cp cho hc sinh tri thc
v phng php hc sinh c th t tm ti , t mnh pht hin ra pht trin vn , t
on c kt qu , tm c hng gii ca bi ton , gip hc sinh hiu su sc bn cht
khi nim , ni dung cc cng thc .Gio vin phi hnh dung cc hot ng ca hc sinh
nh th no , suy ngh cng phu nhng kh nng din bin , lng trc nhng kh khn
ca hc sinh s gp iu chnh hc sinh .
1/Rt gn cn thc:
A= 13 + 30 2 + 9 + 4 2
= 13 + 30 2 + 1 + 2 2
= 13 + 30( 2 + 1)
= 43 + 30 2
=5+3 2
p dng hng ng thc
B)2
2/Rt gn:

A 2 =|A| do a cc biu thc bn trong du cn v dng (A

A= 3 6 +

847 3
847
+ 6
27
27

m= 3 6 +

847
847
;n = 3 6
27
27

m3=6+

847 3
847
;n = 6
27
27

m.n= 3 36

847 3 125 5
=
=
27
27 3

(m+n)3=m3+n3+3mn(m+n)
5
3

A3=12+3. .A
A3-5A-12=0
(A-3)(A3+3A+4)=0
A=3 hoc A2+3A+4=0 (V nghim)
Vy A=3
Gio vin hng dn hc sinh lm bi tp p dng hng ng thc
(A-B)3=A3-B3-3AB(A-B)
3/Rt gn biu thc:
A= x 2 2 x 3 x + 1 4 x 3 vi 3 x 4
= ( x 3 1) 2 + ( x 3 2) 2
=| x 3 1| + | x 3 2 |
Khi 3 x 4 th x 3 1<2 do A=(1- x 3 )-(2- x 3 )=-1
4/Tnh gi tr nh nht ca bi tp:

P= x 2 + 3990 x + 3980025 + x 2 + 3992 x + 3984016


= ( x + 1995) 2 + ( x + 1996 ) 2
= |x+1995| + |x+1996|
= |-x-1995| + |x+1996|
P |x+1996-x-1995|=1
Vy P 1 ng thc xy ra khi v ch khi (x+1996)(-x-1995) 0-1996 x -1995
Do P t gi tr nh nht l 1 khi v ch khi -1996 x -1995.
5/Chng minh x;y >0 th

1 1
4
+
x y x+y

Xc nh t hng ng thc i n bt ng thc C-si


Ta c (x-y)2 0
x2+y2 2xy
x 2 + y2

2
xy
x y
y + x 2
x y
1+ y + x +1 4
1 1
(x+y)( x + y ) 4
1 1
4
x + y x + y

6/Tm x biu thc y=x- x 2007 t gi tr nh nht. Tm gi tr .


iu kin:x 2007
y = (x-2007)- x 2007 + 2007
1
2

1
4

= ( x 2007 - )2+2007- 2006


3
4

3
4

Vy y t gi tr nh nht l 2006 khi

1
1
x 2007 = x=2007
2
4

Thng th khi tm gi tr ln nht, nh nht ta a v bnh phng mt tng hoc mt


hiu i n kt lun v tm gi tr n tng ng.
Cc bi tp thng gp:
Bi tp 1: Tm gi tr nh nht:
a)P(x)=(x-5)(x-1)(x-6)(x-2)+2002
( x y ) 2 + xy
x 3 y3
xy
]
2) Cho A=(
): [

x=y
x+ y
x y

3) Tm n tho:
3

n + n 2 + 27 + n n 2 + 27 = 4

4) Rt gn:
B= 2a + 19 8 2a + 3 + 2a + 7 4 2a + 3
5)Gii phng trnh: (x+3)(x+4)(x-7)(x-8)=180
6)Tnh gi tr biu thc:

M=(12-6 3 )

3
3 2(1 4 2 3 + 2 4 + 2 3 )
14 8 3

7/Tm gi tr ln nht:
P=2006-5x2-y2-4xy+2x
Nhn nh:
i vi hc sinh lp 8, 9 qua mi bi kim tra 1 tit, hc k, chuyn cp i khi c trong
thi hc sinh gii v trng chuyn, ri rc c mt vi bi ton ng dng hng ng thc
nhng mc cao thp khc nhau. Do , nhn bit, thng hiu vn dng mt cch
thng minh, nhanh nhn c kt qu tt l vic lm ht sc cn thit. Mun th, hc
sinh phi thc hnh nhiu cc dng khi gp bi tp ng dng hng ng thc th hin
tt. T hnh thnh phng php gii v rn luyn k nng cho hc sinh.
Trong chng trnh hc cc em gp nhng bi tp ng dng hng ng thc cng nh cc
bi tp trn, cn rt nhiu dng ton khc c th khng c sn hng ng thc th phi thm
mt vi hng t th c th p dng hng ng thc mt cch d dng v vn dng tt nhng
bi tp . Tuy nhin hc sinh phi rn luyn cho mnh mt phng php t duy, nhn nh
ng hng.

CHNG III: KT QU THC TIN


ng dng hng ng thc thng tho hc sinh c rt nhiu tin b, in hnh trong hai nm
thc dy khi 8, 9 bi lm c lin quan n hng ng thc cc em t im ti a v t
nhm hot ng c hiu qu. Hc sinh hng th hc i s l tin cc em t c
kt qu c hai phn mn i s, hnh hc kh quan. l nim ng vin ti c thm kinh
nghim qu bu truyn t li cho cc em c kt qu tt hn.

Bi hc kinh nghim: L ngi gio vin mun hc sinh t kt qu cao th phi:


- Qun trit tinh thn ngi gio vin trong nh trng x hi ch ngha.
- C tinh thn trch nghim cao trong cng tc.
- u t hc hi ng nghip, tham kho, tm ti nhng bi tp c tnh tng hp pht
trin t duy hc sinh.
- Yu thng v tn trng hc sinh trong tinh thn trch nhim.Hc sinh nm vng kin
thc c bn, hiu v vn dng tt bi tp sch gio khoa, t gii thm cc bi tp nng cao.
Sau mi bi, mi dng cn rt ra nhng iu cn nh n l kim ch nam , cm nang gip
hc sinh thnh cng trong vic rn luyn k nng gii bi tp.

PHN KT LUN
Trn y l nhng vn ring ca bn thn. Tht ra y chnh l s hc tp cc bn
ng nghip lm vic trong t Ton, chuyn vin ton phng, s gio dc h tr ti
ngy cng tin b hn.
D kinh nghim nh nhng cng gp phn nng cao cht lng dy ton 8, 9 trng
Trung hc c s Thn Cu Ngha. To cn bn hc ton tt hn, c nim tin i sut

qung ng hc tp. Lp 8 l nn tng vng chc, t to thnh mt h thng d hc,


d nh v c mt phng php lm bi ph hp, ng n.
kin xut: Kinh nghim ny rt mong c s ng gp hon chnh hn, gp phn
nng cao cht lng dy ton trng trung hc c s.
Thn Cu Ngha ngy 22 thng 3 nm 2007
Ngi thc hin
Phm Minh Quang