You are on page 1of 5

SULIT

2361/2

JABATAN PELAJARAN PERAK

PEPERIKSAAN PERCUBAAN
SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2012

BAHASA ARAB

2361/2

Kertas 2
September

jam

Dua Jam Tiga Puluh Minit

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

1.

Kertas soalan ini mengandungi empat soalan.

2.

Soalan 1 dan soalan 2 mesti dijawab. Bagi soalan 3 dan soalan 4 jawab
satu soalan sahaja.

3.

Kesemuanya tiga soalan yang mesti dijawab.

Kertas soalan ini mengandungi 5 halaman bercetak

SULIT

SULIT

2361/2

.
.
.
.
:
051.
( )1 .
( )2 .
( )3 .
( )4 .
()5 : .

[ 03 ]


. .
.
.

.

. .
:
.1 .
.

SULIT

SULIT

2361/2

.2
.
.
.3 .
.
.
.
.

.
.
:

()1
()2
()3
()4
()5
()6
()7

[ 21 ]

() :

.
[ 5 ]
() :
" "
SULIT

[ 4 ]
3

SULIT

2361/2

:
() :
( )1 .
( )2 .
( )3 .
( )4 .
( )5 .

[ 11]

() :
( )1 .
( )2 .
( )3 .
( )4 .
( )5 .

[ 11]

() :
( )1
( )2
( )3
( )4 " "
( )5

[ 11]

()

:
( )1
( )2
( )3
( )4
( )5

SULIT

[ 11]

SULIT

2361/2

:
:
()
( )1
( )2
( )3
( )4
( )5

[ 11]

() :
( )1 .
( )2 .
( )3 .
( )4 .
( )5 .

[ 11]

() :
( )1
( )2
( )3
( )4
[ 11]
( )5
()

:
( )1
( )2
( )3
( )4
( )5
KERTAS SOALAN TAMAT

SULIT

[ 11]