You are on page 1of 2

CU HI NH NNG: CH PHM VN SINH THI L G? C l ch phm vn sinh thi khng cn l ci tn l lm i vi b con nng dn. Vy th ch phm vn sinh thi l g?

C l t b con no c th bit r v chc chn n l g. Mi b con nng dn cng tm hiu vn ny sau y. Ch phm vn sinh thi l g? Theo nh ngha m cc nh nghin cu th nm na l ch phm sinh hc vn sinh thi l mt cht b dng cao cp nht hin nay vi y cc thnh phn dinh dng thit yu dng cho c vt nui cy trng trn cn cng nh di nc. Khi s dng s gim trung bnh 30-50% chi ph u t : Phn bn ha hc, thuc bo v thc vt, cc cht kch thch, thuc khng sinhng thi lm tng nng sut cht lng ln 20-30%. Ti y c th b con cng bt m h v r rng hn v thc mc ch phm vn sinh thi l g. Tip theo chephamvuonsinhthai.net s ni r hn trong tng loi hnh: Th nht i vi cy trng th cy s sinh trng pht trin tt, chng ng, tng kh nng quang hp, gim rng hoa, qu sinh l, gim su bnh

Sinh trng tt Th hai i vi vt nui th c kh nng lm gim mi hi phn, cht thi ca vt nui, tng sc khng, gim khu phn n, vt nui tng trng nhanh, da hng ho, t l nc tng, vt nui n ng tt, khng ku ph chung, chng ci xng ln con v long xp xng ln ni(do thiu Vitamin D nh hng n kh nng hp thu v s dng Fe, Ca, P)

Chng ci xng cho heo l nhng trng hp trn cn, tip theo l mi trng nc, ch phm vn sinh thi gp phn ci thin mi trng nc, mi trng nc n nh, tng oxi ha tan, hn ch hin tng ni u nu, c nhanh ln nhanh, cho thu sm hn t 15-25 ngy. Ch phm vn sinh thi l g? Theo nghin cu ca chephamvuonsinhthai.net th ch phm c chit xut t nhiu ngun nguyn liu c sn trong t nhin nh rong, to bin, cc ph ph phm trong nng nghip v c ra i ch phm bng nhng ng dng ca cng ngh sinh hc hin i cng vi cng ngh Nano tin tin th k 21 ng dng trong chn nui v trng trt.