You are on page 1of 30

TOPIK 9 : BAHAN AUDIO

Disediakan oleh : Siti Masni bt Zakaria Selizah Bruslim

Pengenalan
Media audio penting kerana dapat merangsang proses P&P pelajar. Boleh digunakan bagi membantu pembelajaran kendiri pelajar yang menghadapi masalah membaca. Boleh digunakan bagi pembelajaran bahasa asing dan melakukan aktiviti senaman.

Perancangan dan penyediaan rakaman


1. Tetapkan matlamat

2. Mengumpul bahan
3. Pemilihan bahan

4. Menulis skrip
5. Menyediakan peralatan 6. Membuat rakaman 7. Prebiu 8. Penggunaan bahan audio

Kaset Mikro

Fonograf Piring Hitam

Cakera Padat

Kaset Audio

Format Audio

Komputer Digital

e. Rakaman Audio menggunakan Komputer Kini rakaman audio boleh dihasilkan dengan menggunakan prisian-prisian tertentu terus ke dalam komputer. Pengguna juga akan lebih mudah membuat penyuntingan selepas itu. Antara perisian penyuntingan audio yang boleh digunakan ialah seperti, Sound Recoder (Windows) dan Sony Sound Forge.

Sound Recorder Microsoft Windows

Sony Sound Forge

Sony Sound Forge

Alatan Asas Penerbitan Audio

Kabel

Mikrofon

Kaset audio

Mikrofon Mini Mikrofon Short Gun Mikrofon Tanpa Wayar

JenisJenis Mikrofon
Mikrofon Satu Hala Mikrofon Semua Hala

Mikrofon Dua Hala

Pengadun suara

Format Fail Audio


1. Audio Interchange File Format (AIFF dan AIF) Diguna pakai pada sistem komputer Macintosh, IBM dan yang serasi dengannya. Ia menampung berbagai-bagai jenis saiz sampel pelbagai aras

2. Musical Instrument Digital Interface(MID, MDI DAN MFF) Bertujuan menyimpan audio daripada jenis MIDI

3. Sound (SND) Diperkenalkan oleh Apple dan hanya sesuai digunakan bagi audio yang mempunyai saiz sampel 8 bit. 4. Roll (ROL) Mula diperkenalkan oleh Adlib Inc. dan digunakan bersamasama dengan kad audio yang dikeluarkan oleh syarikat berkenaan. 5. Wave (WAV) Paling meluas digunakan dan disokong sepenuhnya oleh perisian Windows.Dibangunkan oleh syarikat Microsoft dan mampu menyokong rakaman dengan bit-depth setinggi 8 bit (mono dan stereo).

6. Sun Audio (AU) Diperkenalkan khas untuk digunakan oleh komputer jenis Sun Microsystem. Ia merupakan format audio 16 bit yang dimampatkan dan sering juga digunakan bagi tujuan penyebaran melalui internet. 7. Voice (VOC)

Digunakan bersama-sama dengan kad audio jenis Sound Blaster dari CreativeTechnology.
Ia boleh dimainkan dan merakam audio sama ada 8 atau 16 bit setelah melalui proses pemampatan.

8. MPEG Level 3 (MP3)


MPEG (Motion Picture Expert Group) Level 3 merujuk kepada format fail audio yang semakin popular terutamanya bagi tujuan penyaluran muzik melalui internet. Mempunyai teknik pemampatan yang baik sehingga dapat memampatkan audio bersaiz 45 MB dalam format WAV kepada kira-kira 4 MB sahaja dalam format MP3.

9. RealAudio atau RealMedia(.RA dan . RAM) Sangat meluas digunakan dalam internet secara langsung sehingga membolehkan siaran radio atau televisyen dimainkan terus melalui internet.

SEKIAN, TERIMA KASIH