You are on page 1of 1

Rujukan Amir Hasan Dawi (2009). Sekolah dan Masyarakat. Tanjung Malim: Quantum Books Hussein Hj.

Ahmad, 1993, Pendidikan dan Masyarakat, Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur. Hussein Mahmood ( 1997 ) , Kepimpinan dan Keberkesanan Sekolah. DEB Kuala Lumpur. Juriah Long dan rakan ( 1992 ). Aliran dalam amalan pendidikan menjelang abad ke 21. Bangi : UKM Mohd Salleh Lebar, 1998, Pengenalan Ringkas Sosiologi Sekolah dan Pendidikan, Thinkers Library Sdn. Bhd, Selangor http://abubakar69.blogspot.com/2010/01/hubungan-etnik-sistem-pendidikansemasa.html3) http://azemi09.wordpress.com/category/isubahasa/page/2/5)http://perkhidmatanpelajaran.blogspot.com/2009/03/pemimpin-perlu-atasimasalah-ppsmi-dr.html http://guruinspirasiku.blogspot.com/2009/02/kesan-perlaksanaan-ppsmi.html4) http://www.detikdaily.net/v5/modules.php?name=News&file=article&sid=6433) http://hassan1663.blogspot.com/2009/03/ppsmi-apa-masalah-sebenarnya.html2) http://ruaikenyalang.blogspot.com/2011/01/sistem-pendidikan-kolonial-memberikan.html4) http://www.scribd.com/doc/23286419/Sekolah-Zaman-Penjajah2) Sanusi Osman, 1989, Ikatan Etnik dan Kelas di Malaysia, Universiti Kebangsaan Malaysia, Selangor. Sufean Hussin, 1996, Pendidikan Di Malaysia Sejarah, Sistem dan Falsafah, Dewan Bahasa Dan Pustaka, Kuala Lumpur.