You are on page 1of 7

Trng i hc Ngn hng TP.

HCM
TRNG I HC NGN HNG TP. H CH MINH KHOA GIO DC C BN

Kinh t vi m

cng

CNG HA X HI CH NGHA VITNAM c Lp T Do Hnh Phc

-------------

----------------------

CHNG TRNH O TO TRNH I HC NGNH O TO: . CNG CHI TIT HC PHN


1. THNG TIN CHUNG V MN HC 1.1 Tn mn hc : KINH T VI M 1.2 M mn hc : 1.3 S n v hc trnh/ S tn ch : 3 (45 tit) 1.4 Mn hc: - Bt buc: - La chn: 1.5 Cc mn hc tin quyt : Sinh vin s thun li hn nu c nhng kin thc v Ton cao cp v Xc sut thng k. Tuy nhin, y khng phi l yu cu bt buc. 1.6 Cc mn hc k tip: Kinh t v m, Kinh t lng 1.7 Cc yu cu i vi mn hc : 1.8 Gi tn ch i vi cc hot ng: - Nghe ging l thuyt - Lm bi tp trn lp - Tho lun - Hot ng theo nhm - T hc 1.9 Khoa/B mn ph trch mn hc: Khoa Gio dc c bn, B mn Kinh t 2. MC TIU CA MN HC 1.1 Kin thc Mn hc Kinh t Vi m cung cp cho sinh vin nhng kin thc v: * Cc khi nim v cng c c bn trong phn tch kinh t vi m. * C ch vn hnh trong nn kinh t th trng. * Cc m hnh ra quyt nh ca cc c nhn ring l trong nn kinh t (ngi tiu dng v nh sn xut) trong cc loi th trng v s tng tc gia cc c nhn ny hnh thnh cc thc th ln hn (cu v cung th trng) 1.2 K nng Mn hc Kinh t Vi m gip sinh vin : * Nng cao k nng c (sch, tp ch, bo) v hiu cc bi vit, phn tch v kinh t * C th t mnh phn tch v d bo cc hin tng kinh t khi c trang b nhng khi nim cn bn v nhng cng c phn tch ca kinh t vi m 1.3 Thi , chuyn cn Mn hc Kinh t Vi m cng nh cc mn hc khc rn luyn cho sinh vin tinh thn hc hi, tho lun trn lp v thi t hc tp nghim tc.

Khoa GDCB, BMKT

Trng i hc Ngn hng TP.HCM

Kinh t vi m

cng

3. TM TT NI DUNG MN HC Kinh t vi m l mn hc nghin cu vic ra quyt nh, phn b ngun lc ca cc ch th ti a ha li ch trong nn kinh t th trng. Mn hc gm 4 phn chnh. Phn I gii thiu m hnh cung, cu n gin v hot ng ca th trng. Phn II nghin cu v l thuyt la chn ca ngi tiu dng da trn nhng nguyn tc c bn trong vic ti a ho li ch v lm r hn ng cu th trng. Phn III nghin cu v hnh vi ca doanh nghip trong vic la chn s dng cc yu t u vo sn xut u ra mt cch hiu qu nht. Phn IV nghin cu hnh vi ca cc doanh nghip trong cc cu trc th trng sn phm khc nhau, c bit trong 2 cu trc thi cc l cnh tranh hon ho v c quyn hon ton. Kin thc Kinh t vi m l nn tng hc tt Kinh t v m, Kinh t pht trin, Kinh t hc phc li, Kinh t cng cng, Kinh t lng, Phn tch d n (kha cnh kinh t) v mn hc ny gip sinh vin hiu r hn tc ng ca cc chnh sch kinh t vi m cng nh v m n cc h gia nh v tng doanh nghip trong nn kinh t. 4. TI LIU HC TP Gio trnh mn hc chnh: - Nguyn l Kinh t hc, tp 1, phin bn 2, ca N. Gregory Mankiw, nh xut bn Worth, bn dch ting Vit ca Trng i hc Kinh t Quc dn, NXB thng k, 2003. Th vin trng i hc Ngn hng c sch ny. Ti liu tham kho: - Kinh t hc vi m cu Robert S.Pindyck v Daniel L. Rubinfeld, nh xut bn Macmillan v Prentice Hall, ti bn ln th ba, bn dch ting Vit ca Trng i hc Kinh t quc dn, Nh xut bn Thng k H ni, nm 1999. Th vin trng i hc Ngn hng c sch ny. - Kinh t vi m, Trng Th Hnh, Nh xut bn Thng k, nm 2006. Th vin trng i hc Ngn hng c sch ny. - Cc sch bi tp Kinh t vi m ti Th vin trng i hc Ngn hng 5. NI DUNG CHI TIT MN HC Chng 1: Gii thiu v Kinh t hc * S tit d kin: 4 tit * Mc tiu: Mc tiu chnh ca chng ny l gii thiu cho sinh vin hiu khi nim v Kinh t hc v cc tng quan trng ca kinh t hc nh khan him, s la chn v chi ph c hi; phn bit gia kinh t vi m v kinh t v m, gia kinh t hc thc chng v kinh t hc chun tc. * Chi tit cc mc: 1.1 Mi nguyn l kinh t hc 1.1.1 Bn nguyn l khi chue th ra quyt nh 1.1.2 Ba nguyn l khi cc ch th tng tc 1.1.3 Ba nguyn l lin quan n tng th nn kinh t 1.2 Phng php nghin cu ca Kinh t hc 1.2.1 L thuyt, m hnh v gi nh 1.2.2 Gii thiu mt s m hnh kinh t 1.2.2.1 S chu chuyn ca hot ng kinh t

Khoa GDCB, BMKT

Trng i hc Ngn hng TP.HCM

Kinh t vi m

cng

1.2.2.2 ng gii hn kh nng sn xut 1.3 Kinh t vi m v kinh t v m 1.4 Kinh t hc thc chng v kinh t hc chun tc Chng 2: Cu, Cung v Cn bng th trng * S tit d kin: 7 tit * Mc tiu: Mc tiu ca chng ny l gii thiu cho sinh vin hiu r khi nim cung v cu, vn dng c cng c cung cu l gii s hnh thnh v thay i ca gi c trong c ch th trng t do cnh tranh. * Chi tit cc mc : 2.1 Cu 2.1.1 Khi nim 2.1.2 Biu cu, hm s cu, ng cu 2.1.3 Quy lut cu 2.2 Cung 2.2.1 Khi nim 2.2.2 Biu cung, hm s cung, ng cung 2.2.3 Quy lut cung 2.3 Trng thi cn bng ca th trng 2.4 S thay i ca trng thi cn bng ca th trng 2.4.1 S thay i ca cu v ca cung 2.4.2 S thay i trng thi cn bng ca th trng 2.5 ng dng ca cung, cu trong Kinh t hc phc li 2.5.1 Thng d tiu dng 2.5.2 Thng d sn xut Chng 3: S co gin ca cu v cung * S tit d kin: 3 tit * Mc tiu: Mc tiu ca chng ny l gii thiu cho sinh vin co gin ca cu v co gin ca cung nhng ch tiu o lng mc phn ng ca ngi tiu dng v ca nh sn xut trc s thay i ca ca cc bin s kinh t v s vn dng ca chng. * Chi tit cc mc : 3.1 S co gin ca cu 3.1.1 S co gin ca cu theo gi 3.1.2 S co gin ca cu theo thu nhp 3.1.3 S co gin cho (giao i) ca cu 3.2 S co gin ca cung theo gi Chng 4: L thuyt hnh vi ngi tiu dng. * S tit d kin: 7 tit * Mc tiu:

Khoa GDCB, BMKT

Trng i hc Ngn hng TP.HCM

Kinh t vi m

cng

Mc tiu ca chng ny l nghin cu vic ra quyt nh ca ngi tiu dng da trn phn tch s thch v kh nng ca ca h theo nguyn tc ti a ho li ch v chng minh ng cu dc xung. * Chi tit cc mc: 4.1 Quy lut hu dng bin gim dn 4.1.1 Tng hu dng v hu dng bin 4.1.2 Quy lut hu dng bin gim dn 4.2 ng ng ch (m t s thch ca ngi tiu dng) 4.2.1 Cc gi nh v s thch ca ngi tiu dng 4.2.2 Khi nim ng ng ch 4.2.3 Cc tnh cht ca ng ng ch 4.2.4 Cc ng ng ch c bit 4.3 ng ngn sch (m t kh nng ca ngi tiu dng) 4.3.1 Phng trnh ng ngn sch, khi nim v cc tnh cht 4.3.2 Cc trng hp thay i ca ng ngn sch 4.4 La chn tiu dng 4.4.1 S dng ng ng ch v ng ngn sch tm r hng ti u 4.4.2 Biu thc ton ca iu kin rng buc v iu kin ti u 4.4.3 Gii thch iu kin ti u bng ngn ng kinh t 4.5 Xy dng ng cu th trng 4.5.1 ng gi c tiu dng v ng cu c nhn 4.5.2 ng cu th trng 4.6 ng thu nhp tiu dng v ng Engel Chng 5: L thuyt sn xut * S tit d kin: 3 tit * Mc tiu: Mc tiu ca chng ny l gip sinh vin hiu c mi lin h ph thuc ca u ra (sn lng sn xut ra) vo u vo (yu t sn xut c s dng) trong ngn hn cng nh trong di hn v nguyn tc ti a ha li ch ca nh sn xut; gii thiu quy lut nng sut bin gim dn trong ngn hn v hiu sut theo quy m trong di hn sinh vin hiu c bn cht ca cc ch tiu chi ph chng sau. * Chi tit cc mc: 5.1 Hm s sn xut 5.2 Sn xut trong ngn hn 5.2.1 Cc ch tiu tng sn phm, nng sut trung bnh v nng sut bin 5.2.2 Quy lut nng sut bin gim dn 5.3 Sn xut trong di hn 5.3.1 ng ng lng 5.3.4 Hiu sut theo quy m Chng 6: L thuyt chi ph * S tit d kin: 4 tit * Mc tiu:

Khoa GDCB, BMKT

Trng i hc Ngn hng TP.HCM

Kinh t vi m

cng

Mc tiu ca chng ny l nghin cu vic ra quyt nh ca nh sn xut ti a ha li ch; phn bit cc chi ph:chi ph k ton, chi ph c hi v chi ph kinh t; ng thi gii thiu cc ch tiu chi ph trong ngn hn v trong di hn v ch ra mi lin h gia chng vi nhau. * Chi tit cc mc ca chng: 6.1 La chn ca nh sn xut 61.1 ng ng ph 6.1.2 Phi hp ti u cc yu t sn xut 6.2 Chi ph k ton, Chi ph c hi, Chi ph kinh t, Chi ph chm. 6.3 Cc ch tiu chi ph ngn hn. 6.3.1 Cc ch tiu tng: nh ph, Bin ph v Tng chi ph 6.3.2 Cc ch tiu chi ph trung bnh: nh ph trung bnh, Bin ph trung bnh v Chi ph trung bnh. 6.2.3 Chi ph bin 6.4 Cc ch tiu chi ph di hn. 6.4.1 Chi ph trung bnh di hn 6.4.2 Chi ph bin di hn Chng 7: Th trng Cnh tranh hon ho * S tit d kin: 7 tit * Mc tiu: Mc tiu ca chng ny l gip sinh vin hiu c quy tc hot ng ca cc doanh nghip trong th trng cnh tranh nhm ti a ho li nhun hay ti thiu ho l l trong ngn hn, t hiu ngun gc ng cung ngn hn ca doanh nghip v ngnh cnh tranh. Phn phn tch di hn s gii thch qu trnh dn n trng thi cn bng di hn ca ngnh, s hnh thnh li nhun bnh qun trong x hi v ch ra hiu qu phn b ngun lc ca th trng cnh tranh hon ho. * Chi tit cc mc: 7.1 c im ca th trng cnh tranh hon ho 7.2 Phn tch ngn hn 7.2.1 ng cu trc doanh nghip, tng doanh thu v doanh thu bin. 7.2.2 Ngng sinh li v ngng ng ca ca doanh nghip 7.2.3 Ti a ho li nhun (Ti thiu ho l) trong ngn hn 7.2.4 ng cung ngn hn ca doanh nghip 7.2.5 ng cung ngn hn ca ngnh 7.2 Phn tch di hn 7.3.1 Ti a ho li nhun trong di hn 7.3.2 Gia nhp ngnh 7.3.3 Ri b ngnh 7.3.4 Cn bng ca ngnh trong di hn 7.3.5 S thay i trng thi cn bng v ng cung di hn ca ngnh Chng 8: Th trng c quyn

Khoa GDCB, BMKT

Trng i hc Ngn hng TP.HCM

Kinh t vi m

cng

* S tit d kin: 7 tit * Mc tiu: Mc tiu ca chng ny l ch ra quy tc hot ng ca nh c quyn bn; so snh gia c quyn v cnh tranh trn gi c, sn lng v cho thy tnh phi hiu qu ca c quyn trong vic s dng ngun lc x hi; lm ni bt vai tr ca Chnh ph trong vic iu tit nn kinh t. * Chi tit cc mc: 8.1 Nhng l do tn ti c quyn. 8.2 Hot ng ca Doanh nghip c quyn 8.2.1 ng cu trc doanh nghip, tng doanh thu v doanh thu bin 8.2.2 Quy tc ti a ho li nhun 8.2.3 Quy tc nh gi n gin (Quy tc ngn tay ci) 8.3 o th lc c quyn 8.3.1 H s nh gi 8.3.2 H s Lerner 8.4 Kim sot c quyn 8.4.1 Kim sot bng thu 8.4.2 Kim sot bng gi trn 6. CHNH SCH I VI MN HC V CC YU CU KHC CA GING VIN 7. THANG IM NH GI -Thang im 10 -Trng s: +im qu trnh: 30% +im thi kt thc hc phn : 70% 8. PHNG PHP, HNH THC KIM TRA NH GI KT QU HC TP MN HC Ty tng lp, ging vin s cng b im qu trnh bao gm nhng phn no. Ging vin c th chm cc im sau: 8.1 Kim tra nh gi thng xuyn - Tham gia tho lun trn lp - Hot ng theo nhm - Phn t hc 8.2 Kim tra nh gi nh k - Kim tra nh gi gia k - Kim tra nh gi cui k PH LC: T CHC GING DY HC TP (Tng lp c th thay i mt t) Bui hc 1 Bi ging - Gii thiu cng mn hc Hnh thc hot ng -L thuyt S tit Bi c 1

Khoa GDCB, BMKT

Trng i hc Ngn hng TP.HCM

Kinh t vi m -Tho lun -Bi tp -L thuyt -Tho lun -Bi tp -L thuyt -Tho lun -Bi tp -L thuyt -Tho lun -Bi tp -L thuyt -Tho lun -Bi tp -L thuyt -Tho lun -Bi tp -L thuyt -Tho lun -Bi tp -L thuyt -Tho lun -Bi tp -L thuyt -Tho lun -Bi tp -L thuyt -Tho lun -Bi tp -L thuyt -Tho lun -Bi tp -L thuyt -Tho lun -Bi tp

cng

2 3 3 4 5 5 6 6 7 8 8 9

- Bi ging 1: Gii thiu v Kinh t hc -Bi ging 2: Cu, Cung v Cn bng th trng -Bi ging 2: Cu, Cung v Cn bng th trng - Bi ging 3: S co gin ca cu v cung -Bi ging 4: L thuyt hnh vi ngi tiu dng -Bi ging 4: L thuyt hnh vi ngi tiu dng -Bi ging 5: L thuyt sn xut -Thi gia k -Bi ging 6: L thuyt chi ph -Bi ging 7: Th trng cnh tranh hon ho -Bi ging 7: Th trng cnh tranh hon ho -Bi ging 8: Th trng c quyn bn hon ton -Bi ging 8: Th trng c quyn bn hon ton -n tp

4 5 2 3 5 2 3 1 4 5 2 3 4 1

Khoa GDCB, BMKT