You are on page 1of 32

K nng

Thuyt phc
1

Cch duy nht buc

ngi khc lm bt c vic g l khin cho h thch lm iu


Dale Carnegie
2

K nng thuyt phc


Khi nim chung

Cc b quyt thuyt phc


3

K nng thuyt phc


Khi nim chung

Cc b quyt thuyt phc


4

Khi nim thuyt phc

Kh nng dng cc cng c gy nh hng

Lm cho ngi khc lm mt vic g

Thuyt phc vs quyn lc?


6

Chin lc thuyt phc


Uy tn:
Trnh

Ch tm
Danh ting

Nhn cch

Lp lun logic

Th hin tnh cm

Tm Tr Th M

Tm = 3 Ti
9

Chin thut thuyt phc


Khch l ch ng
Khch l th ng (lng nghe) Ngn chn ch ng Ngn chn b ng
10

Cc nhn t trong thuyt phc

Thi
Gi tr c nhn Vai tr bn ng Uy tn
12

K nng thuyt phc


Khi nim chung

Cc b quyt thuyt phc


13

Thng ip mt hay hai mt


Mi th u c tnh hai mt

i tc bit c hai mt ca vn

i tc khng bit c hai mt ca vn


14

Quy np v din dch


Din dch
a ra lp lun

Gii thch nguyn nhn ti sao

Quy np
Gii thch cc nguyn nhn l l a ra lp lun, kt lun
15

c tnh v li ch
c tnh
L tnh cht ca sn phm

Khng phi l mt phn ca sn phm

Li ch
L nhng g sn phm c th em li Tho mn nhu cu
16

La chn thay th r rng


Ch ra nguyn nhn ti sao
a ra gii php thay th
R rng C li
17

Bn th ba
Khng ni trc tip v chnh i tc

Hy tm bn th ba c ngha

18

Ch ra xung t
Pht hin cc gi tr c nhn Phn tch i tc thy s xung t xut cch gii quyt xung t
19

Trnh by nhng thng tin mi

Nhng thng tin/ ch / vn mi

Nhng thng tin mi cho ch / vn c

20

Ngh khng c v

vn khng mi
21

Cho i tc bit mnh mun g


Ni r mc ch ca cuc giao tip
Rt n gin Hay b b qun

ng gi nh h bit ta mun h lm g
22

Lng trc chng i


Lng trc cc chng i ca i tc
Ch ng tm cch x l chng Thc hin cc phng n khi xut hin

23

Bt u bng mt s ng
Cho h thy nhng g bn ng vi h
Xy dng mt mi trng tch cc Gim kh nng khng ng
24

S dng cc cch thuyt phc

Cc cch khc nhau cho cc phn

Chun b cc loi dn chng khc nhau

25

Cc bc nh v c th

Suy ngh thc t vi nhng g mnh ni

Thnh cng nhiu hn vi tng bc nh

26

Thnh cng ln vi

cc bc nh hn l thnh cng nh vi mt bc ln
27

Minh ha
Chia l l phc tp thnh cc phn nh
Gii thch cc phn bng cc minh ha

Yu cu i vi minh ho:
n gin D hiu Gn gi
28

Trch dn
Gi lp lun phc tp vo mt trch dn

n gin

D hiu

29

Lun c bc tip theo


Ging chi c

Thnh cng khi ngh trc cc nc i

30

Mc cm ti li

a ra cc chng c

Nu khng lm s c cm gic mnh c ti

31

K nng thuyt phc


Khi nim chung

Cc b quyt thuyt phc


32

Suy cho cng, cuc i l mt

chui cc thuyt phc. V vy


thnh cng trong cuc sng ph thuc rt nhiu vo cch ta n

ni, ng x, cch ta hng bin.


33