P. 1
Kerja Kursus Pendidikan Seni Visual PSV 3105

Kerja Kursus Pendidikan Seni Visual PSV 3105

Ratings:
(0)
|Views: 2,881|Likes:
Published by Akhi Muhammad Aiyas
Kerja Kursus Pendidikan Seni Visual PSV 3105 oleh PISMP Kajian Sosial Sem 4/2012 dari IPG KDRI
Kerja Kursus Pendidikan Seni Visual PSV 3105 oleh PISMP Kajian Sosial Sem 4/2012 dari IPG KDRI

More info:

Published by: Akhi Muhammad Aiyas on Oct 16, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/19/2013

pdf

text

original

 
 
HALAMAN
|
 
1
 
IPG KDRIKERJA KURSUS PENDIDIKAN SENI VISUAL (PSV 3105)
PENDAHULUAN
Seni merupakan suatu bidang yang memainkan peranan penting dalam kehidupan manusia. Tanpa seni, maka kehidupanmanusia tidak mungkin akan berseri dan menyeronokkan. Menurut Dudi (2011), seni banyak membantu dalam pelbagai aspekkehidupan. Ia memberi info atau maklumat, mengembangkan minat dan memperluaskan pengalaman manusia. Kemahiranberfikir secara abstrak berseni akan banyak membantu dalam kehidupan. Seni juga bukan setakat terbatas pada seni tarianatau visual sahaja tetapi ia ada kaitannya dengan falsafah dan pelbagai bidang yang lain.Seni dan sosial mempunyai hubungan simbolik untuk digabungkan sebagai kurikulum intergrasi iaitu memerlukankefahaman terhadap ilmu kemanusiaan dan pengalaman manusia. Justeru untuk memahami sesuatu masyarakat, harusdifahami dahulu bagaimana seni mempengaruhi sosial, politik, dan ekonomi sesuatu masyarakat. Pendidikan Seni banyakmempersiapkan individu untuk ke dunia kerjaya. Ramai pendidik berpendapat seni wajar dijadikan mata pelajaran teras disekolah. Ramai berpendapat seni mempunyai potensi untuk dikembangkan. Seni dapat membantu dalam pelbagai bidang.Seni banyak membantu dari sudut kerjasama dan kasih sayang, merancang dan melaksanakan, meningkatkan kemahiranberfikir, berkebolehan dalam mengadaptasi diri dengan orang lain, mengembangkan bakat, berani mengambil risiko danmembuat keputusan, meningkatkan harga diri dan keyakinan diri dan sebagainya.Cara pembelajaran yang terbaik ialah melalui seni. Kemahiran berfikir secara abstrak dan kemahiran kreatif bolehdirangsang melalui mata pelajaran seni. Hidup pada hari ini terlalu banyak maklumat. Amat mustahil untuk memperolehi danmenyimpan semua info atau maklumat. Seni berbeza kerana ia bersifat abstrak. Dengan melihat karya seni sahaja kadang-kadang akan berasa tenang. Jelas sekali bahawa seni sebagai ekspresi diri. Proses memupuk dan mengembangkan kreativitipara pelajar boleh dilakukan dalam seni melalui pembentukan dasar kearah melahirkan masyarakat cinta akan kesenianbermula seawal pendidikan rendah lagi.
 
 
HALAMAN
|
 
2
 
IPG KDRIKERJA KURSUS PENDIDIKAN SENI VISUAL (PSV 3105)
1.1 PENDAHULUAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR
Menurut Pusat Perkembangan Kurikulum, Kementerian Pelajaran Malaysia (2000), Pendidikan Seni Visual KBSR telah digubalbagi menggantikan matapelajaran Pendidikan Seni yang terkandung dalam Kurikulum Lama Sekolah Rendah (KLSR).Pendidikan Seni Visual kini lebih khusus kerana memperincikan perkaitan seni tampak atau visual, dan tidak mempunyaicampuraduk dengan seni muzik, seni sastera dan seni-seni lain. Pendidikan Seni Visual digarapkan supaya memberikanpeluang kepada murid menyemai minat, memperkembang jati diri, memberi kesedaran dan cakna terhadap unsur-unsur kesenian dan alam sekitar.Kanak-kanak yang mendiami sistem persekolahan peringkat rendah pada umumnya adalah kreatif, ekspresif dan aktif.PSV menjadi suatu wadah dalam meningkatkan lagi sifat di atas melalui persepsi visual, imaginasi dan daya pemikiran.Kegiatan pemikiran, penerokaan dan merekabentuk dalam pelbagai jenis seni visual akan membuatkan mereka dapatmeluahkan idea dan ekspresi diri. Ianya penting bagi membantu murid membina keyakinan diri, membuat penilaian danmengenali cita rasanya sendiri. PSV di peringkat rendah ini juga menyarankan kepada guru untuk menjalankan konseppengabungjalinan diantara PSV dan juga matapelajaran lain seperti sejarah, sains dan sebagainya. Pengajaran danpembelajaran akan lebih berkesan dengan aktiviti kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif (KBKK). Murid digalakkanmenyimpan rekod pengalaman pembelajaran dan hasil kerja sendiri. Amalan ini akan melatih murid membuat analisis, sintesisdan refleksi terhadap pembelajarannya untuk faedah sendiri.Kanak-kanak yang lahir secara fitrahnya mempunyai pelbagai kecerdasan seperti ruang visual, kinestetik, interpersoneldan intrapersonel. Sifat ini amat penting untuk membantu murid berkarya, berkomunikasi dan mengukuh koordinasipancaindera secara seimbang. Proses ini menjadikan pembelajaran lebih berkesan dan bermakna.
 
 
HALAMAN
|
 
3
 
IPG KDRIKERJA KURSUS PENDIDIKAN SENI VISUAL (PSV 3105)
1.1.1 Matlamat Pendidikan Seni Visual KBSR
Matlamat mata pelajaran Pendidikan Seni Visual sekolah rendah adalah untuk melahirkan insan yang harmonis, kritis,kreatif dan produktif menerusi pemupukan asas seni visual. Kandungan kurikulum berupaya membantu murid meningkatkanrasa kesyukuran terhadap Tuhan, menghargai keindahan alam persekitaran, keindahan seni dan warisan bangsa serta dapatmenyumbang ke arah pembangunan diri, keluarga, masyarakat dan negara, selaras dengan hasrat Falsafah PendidikanKebangsaan (FPK).
1.1.2 Objektif Pendidikan Seni Visual KBSR
Setelah mengikuti kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR ini, secara umumnya murid akan dapat :
Menghargai keindahan alam ciptaan Tuhan.
Melibatkan diri dalam kegiatan seni visual secara aktif, kritis, kreatif dan menyeronokkan.
Menajamkan daya persepsi dan imaginasi melalui pancaindera.
Mengenali asas seni reka dan olahan serta dapat menggunakannya.
Mengembangkan kemahiran asas dalam pelbagai kegiatan seni visual.
Membiasakan diri membuat rekaan seni dengan teratur, cermat dan selamat.
Memupuk nilai-nilai kerjasama, yakin, disiplin dan bertanggungjawab.
Mengenal dan menghargai tokoh seni dan budaya tanah air.
Menggunakan kemudahan teknologi dalam kegiatan penghasilan karya seni visual.
Melibatkan diri dalam kegiatan seni visual sebagai aktiviti yang berfaedah di masa lapang.

Activity (26)

You've already reviewed this. Edit your review.
Yen Way Way liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
sofyanshah liked this
David Shen liked this
Mohd Sofi liked this
sofyanshah liked this
Billy Wong liked this
janjiada liked this
Mashitoh Haji Ishak liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->