You are on page 1of 11
SELF-ACCESS LEARNING (SAL) • Satu program yang memberi murid akses kepada tempat, bahan, bimbingan, stail dan
SELF-ACCESS LEARNING (SAL)
• Satu program yang memberi murid akses
kepada tempat, bahan, bimbingan, stail dan
tempoh masa belajar.
• Murid belajar secara kendiri melalui
penggunaan bahan pembelajaran dan
memilih aktiviti pembelajaran sendiri serta
menilai dan memantau kemajuan mereka
sendiri.
• Murid mempunyai autonomi dan
bertanggungjawab dan berdikari ke atas
pembelajaran mereka.
PENGHAYATAN KURIKULUM & PEMBINAAN MODUL P & P
SELF-ACCESS LEARNING (SAL) TEMPAT BAHAN AKSES STAIL BIMBINGAN MASA PENGHAYATAN KURIKULUM & PEMBINAAN MODUL P &
SELF-ACCESS LEARNING (SAL)
TEMPAT
BAHAN
AKSES
STAIL
BIMBINGAN
MASA
PENGHAYATAN KURIKULUM & PEMBINAAN MODUL P & P
BERPUSATKAN MURID Program PAK adalah satu pendekatan pembelajaran yang berpusatkan murid dan pembelajaran berlaku atas daya
BERPUSATKAN MURID
Program PAK adalah satu pendekatan
pembelajaran yang berpusatkan murid dan
pembelajaran berlaku atas daya usaha murid
sendiri. Murid mempunyai akses kepada sumber
pembelajaran dan mereka mempunyai autonomi
dan bertanggungjawab ke atas pemerolehan
pengetahuan dan kemahiran sendiri.
PENGHAYATAN KURIKULUM & PEMBINAAN MODUL P & P
ASAS PAK • Murid perlu pro-aktif dalam proses pembelajaran (Autonomy 2000 Paper Catering for Individual Learning
ASAS PAK
• Murid perlu pro-aktif dalam proses
pembelajaran
(Autonomy 2000 Paper Catering for Individual Learning Styles
by Fitzerald, Morral and Morrison)
• Murid tidak seharusnya pasif (hanya
memberi respon kepada rangsangan guru).
(Boud, 1998; Kohonen, 1992; Knowles, 1975)
• Murid berautonomi ialah murid yang
berinisiatif untuk merancang dan
melaksanakan program pembelajaran
sendiri.
(Gardner dan Miller, 1996)
PENGHAYATAN KURIKULUM & PEMBINAAN MODUL P & P
TANGGUNGJAWAB GURU PELAJAR 1. Menggalakkan murid berinteraksi sesama sendiri 1. Mengenal pasti keperluan sendiri 2. Mewujudkan
TANGGUNGJAWAB
GURU
PELAJAR
1.
Menggalakkan murid
berinteraksi sesama sendiri
1.
Mengenal pasti
keperluan sendiri
2.
Mewujudkan persekitaran
yang memberi peluang
murid menguji kemampuan
sendiri
2.
Mengenal pasti
kebolehan sendiri
3.
3.
Membantu murid
menyedari pelbagai strategi
pembelajaran
Menetapkan matlamat
sendiri
4.
Mengenal pasti masa
pembelajaran sendiri
4.
Melatih murid belajar
sendiri
5.
5.
Membimbing murid di
mana perlu
Menyediakan pelan
pembelajaran sendiri
PENGHAYATAN KURIKULUM & PEMBINAAN MODUL P & P
PERANAN GURU FASILITATOR KAUNSELOR JURULATIH PENGHAYATAN KURIKULUM & PEMBINAAN MODUL P & P
PERANAN GURU
FASILITATOR
KAUNSELOR
JURULATIH
PENGHAYATAN KURIKULUM & PEMBINAAN MODUL P & P
TUJUAN 1. Memotivasikan murid ke arah murid berautonomi 2. Menghasilkan individu bestari - self-directed; - self-paced;
TUJUAN
1.
Memotivasikan murid ke arah
murid berautonomi
2.
Menghasilkan individu bestari
-
self-directed;
-
self-paced;
-
self-access;
-
self-assessed.
PENGHAYATAN KURIKULUM & PEMBINAAN MODUL P & P
IDEA SEBENAR • Agak ideal dan terlalu teknikal. Sebagai contoh, Pusat PAK ada dalam bilik darjah,
IDEA SEBENAR
• Agak ideal dan terlalu teknikal. Sebagai
contoh, Pusat PAK ada dalam bilik darjah,
PSS, kantin dsb. asalkan tempat itu mudah
diakses oleh pelajar. Dilengkapi dengan
prasarana seperti komputer, CD, kaset,
bahan bacaan dll.
• Bahan dikatalogkan mengikut kriteria
yang ditetapkan.
• Bahan, penilaian dll. harus bersistem dan
disediakan.
.......................
Kos tinggi & terlalu bebas.
PENGHAYATAN KURIKULUM & PEMBINAAN MODUL P & P
UBAHSUAIAN • Buat projek yang mana bahannya perlu diakses oleh pelajar daripada sumber lain dan bukan
UBAHSUAIAN
• Buat projek yang mana bahannya perlu
diakses oleh pelajar daripada sumber lain
dan bukan sekadar memindahkan
maklumat daripada dalam buku
teks/rujukan.
• Bahan diperolehi daripada pelbagai media
dan tempat seperti majalah, rujukan,
internet, temuramah dll.
• Guru harus memastikan kebolehdapatan
bahan dan boleh diakses oleh pelajar.
• Beri garis panduan ringkas.
PENGHAYATAN KURIKULUM & PEMBINAAN MODUL P & P
CONTOH-SNS T1 Pengenalan Kepada Sains Subtajuk : Sumbangan ahli sains Cari 10 ahli sains dan lengkapkan
CONTOH-SNS T1
Pengenalan Kepada Sains
Subtajuk
: Sumbangan ahli sains
Cari 10 ahli sains dan lengkapkan jadual di bawah.
Nama Ahli
Sains
Latar
Bidang
Sumbangan
Catatan
Belakang
Tambahan
Mamat
T.Lahir, tpt.
lahir, mati
Biologi
Tanam kelapa
sawit
Kebun 15
ekar
NOTA : Kata kunci enjin pencari Science History atau taip nama ahli sains
AHLI SAINS SERTA MAKLUMATNYA DALAM BUKU TEKS TERLALU
SEDIKIT DAN SANGAT RINGKAS. OLEH ITU, PERLU DIAKSES
DARIPADA SUMBER LAIN.
PENGHAYATAN KURIKULUM & PEMBINAAN MODUL P & P
CADANGAN PALING MINIMA 1/SEM ATAU 1/TAHUN. JANGAN “REJECT”. T A M A T PENGHAYATAN KURIKULUM &
CADANGAN
PALING MINIMA
1/SEM ATAU 1/TAHUN. JANGAN “REJECT”.
T A M A T
PENGHAYATAN KURIKULUM & PEMBINAAN MODUL P & P