You are on page 1of 1

Wat is het Easpak Project?

Via een interactief lesprogramma van 2 uur raakt de jongerenwerker diverse themas bij kinderen aan onderverdeeld in categorien: Genotmiddelen, Relaties, Multimedia en Gezondheid. Daarin wordt ingespeeld op vragen uit de klas en krijgen kinderen informatie hoe om te gaan met dilemmas. Een groep bestaat uit maximaal uit 25 leerlingen per trainer. Naast een les voor kinderen is er een aangepaste cursus voor ouders/opvoeders van de kinderen.

Eastpak Project

Waarom dit project?


Het Eastpak Project is een idee dat is ontstaan bij jongerenwerkers van welzijnsinstelling Synthese. Zij hebben gesignaleerd dat er in de informatie aan ouders en kinderen vooral ingegaan wordt op de technische kant van de overstap naar het voortgezet onderwijs; Welke richtingen zijn er? Welke vakken zijn er? Echter, wat voor jongeren belangrijkere vragen zijn is: Welke telefoon moet ik hebben om erbij te horen? Wat doe ik als ze vragen of ik een sigaret wil roken? Met andere woorden, een hoop onzekerheden. In wat voor cultuur kom ik terecht en hoe stel ik me daar in op?

Train de trainer
Jeugd- en jongerenwerkers zijn bij uitstek vroegsignaleerders. Hun werkzaamheden richten zich met name op preventie. Zij zien jongeren in hun vrije tijd en in tijden dat het goed gaat met kinderen en jongeren. Dit in tegenstelling tot veel andere instanties die pas met de jongeren gaan werken als er iets aan de hand is. Voor deze beroepskrachten die met jongeren werken hebben jongerenwerkers van welzijnsinstelling Synthese een train de trainer ontworpen.

Bagage voor de middelbare school


Kinderen in groep 8 zijn afscheid aan het nemen van de veilige school en omgeving. Ze hebben 8 jaar bij elkaar in de klas gezeten steeds met een vaste docent. Vanaf het moment dat kinderen de overstap maken van de basisschool naar de middelbare school veranderd er veel en is al die zekerheid niet meer vanzelfsprekend. Jongeren komen in de spreekwoordelijke jungle waar diverse gevaren op de loer liggen. Voor de kinderen is het belangrijk dat ze hier goed op worden voorbereid.

Kosten
Les Ouderavond Train de trainer Prijs per groep (max. 25 leerlingen) Prijs per groep (max. 25 opvoeders) Per groep (max. 10 deelnemers) 230, 230, 610,-

Deze cursus is voor;

kinderen die de overstap gaan maken, of net hebben gemaakt, naar de middelbare school ouders/opvoeders van kinderen die de overstap gaan maken, of net hebben gemaakt, naar de middelbare school beroepskrachten die met jongeren werken en preventief jongeren willen leren kennen

Voor meer informatie Mail: info@synthese.nl Web: www.synthese.nl Tel: 0478-517300

Eastpak Project Synthese

Related Interests