You are on page 1of 6

BAHAGIAN II KEGIATAN DAN SUMBANGAN DI LUAR TUGAS RASMI / LATIHAN

(Diisi oleh PYD)

1.

KEGIATAN DAN SUMBANGAN DI LUAR TUGAS RASMI Senaraikan kegiatan dan sumbangan di luar tugas rasmi seperti sukan / pertubuhan / sumbangan kreatif di peringkat Komuniti / Jabatan / Daerah / Negeri / Negara / Antarabangsa yang berfaedah kepada Organisasi / Komuniti / Negara pada tahun yang dinilai.
Senarai Kegiatan / Aktiviti / Sumbangan Peringkat Kegiatan / Aktiviti / Sumbangan (nyatakan jawatan atau pencapaian) 1. Ahli biasa.

1. Kesatuan Perkhidmatan Perguruan


Kebangsaan Malaysia (NUTP).

2. Persatuan Ibu Bapa dan Guru


(PIBG). 3. Badan Kebajikan Staf.

2. Ahli biasa. 3. Ahli biasa. 4. Ahli biasa.

4. Koperasi Guru-Guru Malaysia


Berhad.

2.

LATIHAN (i) Senaraikan program latihan (seminar, kursus, bengkel dan lain-lain) yang dihadiri dalam tahun yang dinilai.
Nama Latihan (nyatakan sijil jika ada) 1. Kursus Pemantapan Pedagogi Guru Sains (Kreativiti Dalam Pengajaran dan Pembelajaran) Tahap Dua Sekolah Rendah Tahun 2012. (mempunyai sijil pengiktirafan) Tarikh / Tempoh Tempat

1. 22/05/2012 23/05/2012

1. SK Tiara
Permai, Kuala Lumpur.

2. Kursus Pendedahan
Pembinaan Item Sains Tahap Dua Sekolah Rendah Tahun 2012. (mempunyai sijil pengiktirafan)

2. 10/05/2012 11/05/2012

2. Dewan Sekolah
SK ST Teresa Brickfields (1).

3. Program Orientasi Guru


Baharu Sekolah Rendah Bagi Kurus Perguruan Lepas Ijazah (KPLI), Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan (PISMP) dan (TESL) Siri 2/2012.

3. 03/04/2012 05/04/2012

3. Hang Tuah
World Heritage Hotel Melaka.

4. Bengkel EDUWEB TV.

4.

27/06/2012

4. PKG Kampung
Pandan, D/A SK Tun Hussein Onn, Jalan 2, Kampung Pandan, Kuala Lumpur.

(ii)

Senaraikan latihan yang diperlukan.


Nama / Bidang Latihan Tempat

1. Kursus Pemantapan Pedagogi


Mata Pelajaran Sains.

1. Bertujuan untuk meningkatkan


kecekapan saya sebagai seorang guru Mata Pelajaran Sains dalam menghasilkan proses pengajaran dan pembelajaran berkualiti dan bermutu tinggi.

2. Kursus Teknologi Maklumat


berkaitan penggunaan komputer, media dan sebagainya.

2. Bertujuan untuk memastikan ilmu


pengetahuan baru dapat dikemaskini dari masa ke semasa.

3. Kursus Kejurulatihan Sukan


Bola Sepak.

3. Bertujuan untuk mengembangkan ilmu


tentang kejurulatihan dan dapat membuat sesi pembangunan bola sepak secara sah serta mengikut peraturan yang betul.

Saya mengesahkan bahawa semua kenyataan di atas adalah benar. 04/10/2012 Tandatangan PYD Tarikh

SASARAN KERJA TAHUNAN TAHUN 2012 BAHAGIAN I Penetapan Sasaran Kerja Tahunan
(PYD dan PPP hendaklah berbincang bersama sebelum menetapkan SKT dan petunjuk prestasinya)

Bil. 1

Ringkasan Aktiviti / Projek (senaraikan aktiviti / projek) Melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran bagi Mata Pelajaran Sains, Pendidikan Seni Visual serta Dunia Sains dan Teknologi. (sesi petang dari 19/01/2012 - 10/02/2012)

Petunjuk Prestasi (Kuantiti / Kualiti / Masa / Kos) Kuantiti Mengikut Rancangan Pelajaran Tahunan Tahun 2012. Kualiti Proses pengajaran dan pembelajaran Mata Pelajaran Sains dibuat berdasarkan teori serta penyesuaian suasana dan budaya murid-murid di sekolah ini. (bukti pencerapan telah dibuat pada 18/04/2012 oleh Penolong Kanan HEM dan 19/06/2012 oleh Guru Besar) Masa 29 waktu seminggu tidak termasuk Perhimpunan bermula dari 18/06/2012 sekarang. Kos

Melaksanakan proses pengajaran dan


pembelajaran bagi Mata Pelajaran Sains, Kajian Tempatan serta Pendidikan Seni Visual. (sesi pagi dari 13/02/2012 - 15/06/2012)

Melaksanakan proses pengajaran dan


pembelajaran bagi Mata Pelajaran Sains, Pendidikan Jasmani serta Pendidikan Kesihatan. (sesi pagi dari 18/06/2012 - sekarang)

Kebanyakan Alat Bantu Mengajar (ABM)


menggunakan duit sendiri, pencetak sendiri, kertas sendiri, komputer sendiri dan projektor sendiri. 2

Mengendalikan Ujian Bulanan 2: Menyediakan semua set soalan Mata


Pelajaran Sains Tahun 4 serta skema jawapan untuk guru-guru Sains yang terlibat. Mengawal kelas semasa Ujian Bulanan 2 berlangsung. Menguruskan kertas Ujian Bulanan 2 seperti membuat pemeriksaan dan menganalisis prestasi murid-murid terhadap Mata Pelajaran Sains.

Kuantiti Mengikut Takwin Sekolah Tahun 2012. Kualiti Proses membuat soalan diteliti sepenuhnya serta diperhalusi oleh dua orang guru Sains yang lebih senior dan dimurnikan oleh Penolong Kanan Pentadbiran dan Kurikulum. Masa Ujian Bulanan - 3 kali setahun. PKSR 2 2 kali setahun. Mengambil masa seminggu setiap kali ujian dijalankan. Kos

Mengendalikan Pentaksiran Kurikulum Sekolah


Rendah (PKSR 2): Menyediakan set soalan Bahagian B Mata Pelajaran Sains Tahun 5. Mengawal Kelas semasa PKSR 2 berlangsung. Mengurus kertas PKSR 2 seperti membuat pemeriksaan dan menganalisis prestasi murid-murid terhadap Mata Pelajaran Sains.

Menggunakan pencetak sendiri dan


kertas sendiri dalam menghasilkan satu set kertas ujian yang asal.

Melaksanakan tugasan kurikulum berkaitan


dengan Panitia Mata Pelajaran Sains: Ahli Jawatankuasa Mata Pelajaran Sains. Melibatkan diri dengan semua aktiviti yang berlangsung sewaktu Bulan Panitia Mata Pelajaran Sains dijalankan.

Kuantiti Mengikut Takwin Sekolah Tahun 2012. Kualiti Setiap aktiviti yang dijalankan mendapat persetujuan bersama semua guru-guru Mata Pelajaran Sains. Perbincangan dari masa ke semasa kerap juga diadakan. Banyak mengorbankan masa peribadi dalam mencari sendiri peralatan yang ingin dibeli seperti hadiah dan sebagainya bagi menjayakan Bulan Panitia Mata Pelajaran Sains. Masa Mesyuarat 4 kali setahun. Mengambil masa sejam lebih setiap kali mesyuarat diadakan. Kos Menggunakan duit sendiri terlebih dahulu dalam membeli sebarang peralatan, hadiah dan sebagainya.

Mengendalikan tugasan kokurikulum seperti: Ahli Jawatankuasa Kelab Pencegahan Jenayah. Ahli Jawatankuasa Sukan Sepak Takraw. Ahli Jawatankuasa Rumah Laksamana.

Kuantiti Mengikut Takwin Sekolah Tahun 2012. Kualiti Setiap aktiviti yang dijalankan mendapat persetujuan bersama semua guru-guru terlibat. Perbincangan dari masa ke semasa kerap diadakan. Masa Dijalankan pada setiap hari Rabu. Dijalankan selepas waktu persekolahan. Kos

Tiada.
5

Menyelia pengurusan sekolah sebagai Guru


Bertugas sama ada mingguan atau harian: Memastikan kekemasan dan kebersihan kawasan sekolah pada setiap hari sepanjang minggu bertugas. Menguruskan kes-kes berkaitan kehilangan barang-barang sepanjang minggu bertugas. Memastikan keselamatan murid-murid di kawasan sekolah.

Kuantiti Sepanjang tahun. Kualiti Membuat pemeriksaan saringan dengan teliti terhadap semua murid Tahun 4 semasa berlaku sesuatu kes-kes tertentu seperti kecurian. Merujuk Guru Disiplin sekolah. Masa

Dijalankan pada minggu bertugas. Kos

Tiada.

Mengendalikan tugas pentadbiran sekolah: Ahli Jawatankuasa Bilik Media:

Kuantiti Sepanjang tahun. Kualiti Membuat setiap penambahbaikan secara rela hati dan ikhlas bagi memastikan Bilik Media kembali berfungsi dengan lebih baik. Mengorbankan banyak masa peribadi untuk datang ke sekolah di luar waktu persekolahan. (terutamanya pada hujung minggu) Mengikut arahan serta batas-batas kuasa yang diamanahkan. Sentiasa membuat perubahan dan penambahbaikan tertentu berdasarkan perbincangan bersama Guru Perpustakaan dan Media serta Penolong Kanan Pentadbiran dan Kurikulum. Menerapkan kualiti penggunaan dari masa ke semasa. Masa Sepanjang masa waktu persekolahan. Kos

Mengecat semula dinding Bilik Media kepada warna biru. Membuat kertas kerja bagi memohon sejumlah peruntukan daripada pihak tertentu untuk menaik taraf Bilik Media ke tahap yang lebih eksklusif. Menyusun semula aset-aset Bilik Media terutamanya dalam Bilik Stor dan Bilik Utiliti. Membaiki, menukar, mengubahsuai dan menambah semua kunci yang terdapat pada Bilik Media. Membuat pemasangan semula wayar berkaitan perkakasan elektronik menggunakan batang paip elektrik agar kelihatan lebih kemas dan teratur. Membuat penyambungan semula siaran Astro Pendidikan setelah sekian lama tidak berfungsi. Memastikan kekemasan Bilik Media sentiasa dijaga dan kebersihan sentiasa dipelihara. Menghadiahkan satu peralatan Wireless Router Device bagi memastikan para pengguna Bilik Media dan Perpustakaan dapat mengakses internet dengan mudah. Berharga RM189.00. (resit boleh diminta bagi tujuan penjaminan warranty) Berkualiti tinggi. Sempena gaji pertama.

Menggunakan duit sendiri dalam


membeli peralatan tertentu. (sesetengahnya dituntut dengan pihak sekolah)

Hal-hal lain: Mengendalikan aktiviti-aktiviti tahunan: Program Perkhemahan Unit Beruniform. Program Maulidur Rasul. Program Israk Mikraj. Program Sukan Tahunan. Program Hari Guru. Program Khatam Al-Quran. Program Hari Kemerdekaan. Program Ihya Ramadhan.

Kuantiti Mengikut Takwin Sekolah Tahun 2012. Kualiti Mengikut arahan serta batas-batas kuasa yang diamanahkan. Masa Sepanjang tahun. Kos Tidak dikira.

Program Solat Hajat. Program Hari Kanak-Kanak. Program Hari Anugerah Cemerlang. Program Hari Anugerah Kokurikulum. Program Hari Kantin.

Program Bulan Panitia Mata Pelajaran Sains.

Tandatangan PYD Tarikh : 04/10/2012

Tandatangan PPP Tarikh : ..