You are on page 1of 3

LIGA 1MCC 2012 BAWAH 12 TAHUN

ZON JOHOR
BORANG PENYERTAAN
Dengan ini kami mengesahkan penyertaan pasukan kami dalam Liga seperti yang tersebut di atas.

Nama Pasukan: _______________________________________________________________________


Pengurus Pasukan: ____________________________________________________________________
No Telefon: 1. ___________________ 2. ___________________
Jurulatih Pasukan: 1._______________________________ No HP: ___________________
2._______________________________ No HP: ___________________

Kelayakan Jurulatih: Lesen - A / B / C / Awalan / Akar-umbi/ lain-lain: _________________________


(Sila sertakan bersama borang ini, salinan sijil kejurulatihan)

Alamat Surat-menyurat: _________________________________________________________________


_____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________
______________________

No Fax: _________________________________E-Mail: _____________________________________

Adakah pasukan anda mempunyai penaja?


(Jika ada tolong isikan nama penaja)

Ya

Tidak

Nama Penaja Pasukan: _________________________________________________________________


Jika tiada penaja, bolihkah Penganjur diberi kebenaran untuk mendapat tajaan untuk pasukan anda?
Ya

Tidak

Kami bersetuju untuk mematuhi semua Undang-undang dan Peraturan-peraturan Liga ini.

Yours faithfully,

(Tandatangan Pengurus Pasukan)

(Nama Pasukan)

*Borang Penyertaan Hendaklah Di e-mail Kepada:


isham_68@yahoo.co.uk / ishamholsten@yahoo.com.

FOR ENQUIRIES / UNTUK MAKLUMAT LANJUT:


Pengurus Liga: En. Norisham Bin Abdullah( Footworks Skills)
HP: 012 392 7335
Pengarah Pertandingan: Mr. Gobi Nair
E-mail: gobi@1mcc.my
HP: 012 379 0180

IMPORTANT NOTE / MAKLUMAN PENTING:


1.

TARIKH TUTUP PENYERTAAN: Isnin 27.09.2012


PENYERTAAN ADALAH BERDASARKAN KEPADA SIAPA CEPAT DIA DAPAT TETAPI PIHAK
PENGANJUR MEMPUNYAI KATA AKHIR (FINAL DECISION) DALAM MENENTUKAN PASUKAN2

PASUKAN YANG LAYAK BERTANDING (Sila rujuk kepada artikel 29 Undang-undang dan Peraturan
Liga).
PASUKAN YANG BERJAYA MENYERTAI LIGA HARUS MENJELASKAN YURAN PENYERTAAN
SEBANYAK RM1,000.00 (Ringgit - Seribu Sahaja) Selewat-lewatnya pada 05.10.2012. BAYARAN
MELALUI CEK HENDAKLAH DI ATAS NAMA 1 MALAYSIA - CARDIFF CITY FOOTBALL ACADEMY
SDN BHD (SILA CATITKAN NAMA PASUKAN DI BELAKANG CEK).