You are on page 1of 2

MZK DERS PLNI

BLM I:
nerilen Sre: 1 ders saati

DERS : MZK

KONULAR: B. Basit Ritm Kalplar ve Yazlm 1. Yaln Konuma Kalplarndan Ritmik Kalplar Oluturma 2. Yaln Konuma Kaplarnn Ritmik Yazlm

BLM II: AMA 1 : Verilen konuma kalplarnn ritmik yapsn doru syleyebilme. DAVRANILAR:
renci Kazanmlar / Hedef ve Davranlar

1. Verilen konuma kalbndaki tam nota ve tam sus deerlerini doru verme. 2. Verilen konuma kalbndaki tam, yarm nota ve tam sus deerlerini doru verme 3. Verilen konuma kalbndaki tam, yarm, eyrek nota ve tam sus deerlerini doru verme

nite Kavramlar ve Sembolleri/ Davran rnts

Cmle, szck, hece, abuk hece,yava hece, ritm, konuma ritm, ksa hece, uzun hece, tam sre, yarm sre, eyrek sre, konuma kalb. 1. Birlikte almalar 2. Bireysel almalar

retme-renme-Yntem ve Teknikleri Kullanlan Eitim TeknolojileriAra, Gereler ve Kaynaka retme-renme Etkinlikleri:


Dikkati ekme

Ders kitab, renilen arklar ve oyun mzikleri , ritm kalplar

devimi yaptm, okuluma geldim. cmlesini gelin hep birlikte syleyelim. Sylerken her hecede kaleminizi sraya vurun. Konuurken baz heceleri abuk, baz heceleri yava syleriz.

Gdleme Gzden Geirme

Konutuumuz szcklerdeki abuk ve yava hecelerin arka arkaya gelmesi ile bir ritm oluur. Buna konuma ritmi ad verilir. Konumalarmzda sesli harfle biten hecelere ksa heceler, sessiz harfle biten hecelere uzun heceler denir. Su - na . . gel __ to - pu . . al. ( konuma kalb ) __ (konumamzn ritm kalb )

Derse Gei

Bireysel renme Etkinlikleri (dev, deney, problem zme vb.) Grupla renme Etkinlikleri (Proje, gezi, gzlem vb.) zet
BLM III lme-Deerlendirme: Konuma kalbn sre deerlerini kullanarak yazma.

Konumalarmzda da notalarda olduu gibi sreler vardr.

Bireysel renme etkinliklerine ynelik lmeDeerlendirme Grupla renme etkinliklerine ynelik lmeDeerlendirme renme gl olan renciler ve ileri dzeyde renme hznda olan renciler iin ek lmeDeerlendirme etkinlikleri
Dersin Dier Derslerle likisi BLM IV

Bireysel deerlendirme : Ben okulumu ok sevdim. konuma kalbnn sre deerleri kullanlarak yazlmas.

Konumaya dayal tm dersler.

Plann Uygulanmasna likin Aklamalar