You are on page 1of 2

Hi La Sen v Miss La Sen xut hin trn bo Mc Tm giy

Bo Mc tm giy, S c bit thng 10, ra ngy 05-10-2012

C CN THN TIN MISS LA SEN

Bp b ca Hi ! La Sen m phng hnh nh ca c cn thn tin trong 1 tch truyn Pht gio.

c thit k bi 1 nhm bn tr ngi Vit, c cn ny mang rt nhiu biu tng ngha bng ch c : ch Om trn tai phi l biu tng may mn, bnh an; ch Ha gn trn bng l thn ch bo h ca b tt a Tng, dng ch c trn chic o di Vit Nam l biu tng ca thn ti Zambala.

Vi nhng li chc tt p y, Miss La Sen hon ton thch hp tr thnh mt mn qu ngha.

shop Hi ! La Sen s 125B Pasteur, Q3, TP.HCM [ Website : www.hilasen.com, T : 01222.793.222] hnh nh c cn ny xut hin trn nhiu sn phm nh bp b bng nhiu cht liu, gi xch, mc kha, huy hiu, s tay rt ng yu.

SONG HNG Bo Mc tm giy, S c bit thng 10, ra ngy 05-10-2012