You are on page 1of 10

EN SHAHRIR

EN. ZULKARNAIN

EN. ZAFRI

PN. AZIMAH

PN. MASNIZATUL

PN. SARIRAH

CIK FARHAH

CIK HAZIZA

CIK SHAKINA

STANDARD PRESTASI (Performance Standard)

KAEDAH PENTAKSIRAN PJPK

1.PEMERHATIAN 2. UJIAN LISAN 3.UJIAN BERTULIS

CONTOH EVIDENS PJPK

BAND 1

BAND 4

BAND 2

BAND 5

BAND 3

BAND 6

SEKIAN TERIMA KASIH