You are on page 1of 2

Hi La Sen v Miss La Sen xut hin trn bo Khn Qung

S bo 42, ra ngy th T 17/10/2012

BP B MAY MN

nh mt long lanh, hai tai di, ci n xinh xinh trn nh u bp b ca Hi ! La Sen ra i t hnh nh ca con cn thn tin trong 1 tch truyn ca Pht gio.

Khi bn gi tng bp b Miss La Sen cng chnh l lc bn gi km rt nhiu iu tt lnh n ngi nhn.

Bn tai phi ca bp b Miss La Sen c ch Om l biu tng bnh an, may mn.

Trn bng c ch Ha l thn ch bo h ca b tt a Tng.

Trn chic o di truyn thng bp b mc c dng ch biu tng ca thn ti Zambala.

May mn, bnh an, bo h, ti lc v c cu khu hiu Hi ! Nice Life ( cho cuc sng tt p ) i cng vi bp b Miss La Sen khin bp b ny l mn qu va ng yu va ngha.

Bn c th n gift shop Hi La Sen, s 125 B Pasteur, Qun 3, TP.HCM [ Website : www.hilasen.com, T : 01222.793.222 ] tm mua bp b Miss La Sen tng m hoc b.

y, hnh nh ca c cn thn tin cn xut hin trn nhiu vt dng khc nh mc kha, ti xch, s gi bn dao ng t 85.000 .

XUN HNG (Q.8) S bo 42, ra ngy th T 17/10/2012