Foredragsholdere

Per Arne Godejord Utdannet informasjonsviter fra UiB, med tilleggsutdanning innen offentlig rett og
politirett. Godejord ledet Høgskolen i Nesna sitt arbeid med bevisstgjøring av informatikk- og lærerstudenter om problemområdet seksuelle overgrepsbilder- og situasjoner på internett via Prosjekt Gå inn i din tid, i samarbeid med Redd Barna og Kripos. Godejord er nå tilsatt som dekan ved Høgskolen i Nord-Trøndelag.

Gå inn i din tid!

Kaja Hegg Utdannet Cand. Polit. fra Universitet i Oslo. Arbeidet som prosjektutvikler i Redd Barna, men har

de siste årene hatt ansvar for Redd Barnas arbeid for å beskytte barn mot nettrelaterte overgrep. Redd Barna driver informasjonsarbeid om trygg nettbruk til foreldre og til barn og arbeider med å øke kompetansen om barnas mediehverdag og nettovergrep til fagfolk som arbeider direkte med barn. Som en rettighetsorganisasjon arbeider også Redd Barna for å bedre lovgivningen og rammevilkårene for å styrke barns beskyttelsesrettigheter.

Margrete Wiede Aasland Utdannet førskolelærer og er spesialist i sexologisk rådgivning (NACS). Aasland
har jobbet i forhold til seksuelle overgrep mot barn og unge på ulike felt siden 1986. I snart ti år har hun jobbet ved Institutt for klinisk sexologi og terapi i Oslo.

Sigrid Beate Edvardsen I mai i år utkom boka Pappas prinsesse der Sigrid Beate Edvardsen forteller sin

historie. I omtalen av boka skriver hun bl.a.: «Pappa misbrukte meg fra jeg var seks år gammel. Jeg tror ikke han gjorde det av ondskap, jeg tror ikke han gjorde det for å ødelegge meg,. Men det var det han gjorde. Ødela meg for resten av livet.»

Ingeborg Herseth Virksomhetsleder i Barnevernstjenesten i Nesna. Er opprinnelig utdannet førskolelærer og har
videreutdanning i småskolepedagogikk og flerkulturell forståelse. Herseth er også sertifisert Marte Meo-terapeut og har en mastergrad i Sosialt arbeid. Hun har også skrevet en bok, «Taushet i profesjonelle samtaler». Barnevernet på Nesna er for mange kjent gjennom tv-serien «Barnets beste» som vises på NRK 1.

Reidun Breirem Familievoldskoordinator i Helgeland politidistrikt. Har arbeidet med seksuelle overgrepssaker
siden 1995. Har i tillegg til sitt arbeid som familievoldskoordinator tidligere arbeidet som etterforsker i volds- og seksuelle overgrepssaker ved kriminalavdelingen ved Mo i Rana politistasjon.

Konferanse om seksuelle overgrep mot barn
Sandnessjøen, Petro næringshage, 19. oktober 2012
Høgskolen i Nesna i samarbeid med Kvinneuniversitetet i Norden og Helgelandssykehuset, avdeling Sandnessjøen.

Samarbeidspartnere:

Velkommen til konferansen!
Fredag 19. oktober:
1445 - 1415 Program 0900 – 0930 0930 – 1000 Registrering. Kaffe

Barnehusets rolle i forhold til oppfølging, råd og veiledning. Helle Leinslie, leder Statens Barnehus
Trondheim

Gå inn i din tid!
10 år med bevisstgjøring av informatikere og lærere ved dekan Per Arne Godejord

1515 – 1530

Oppsummering og avslutning ved Arna Meisfjord,
tidligere rektor ved Høgskolen i Nesna

1000 – 1045

Barn har rett til å være trygge på nettet
ved prosjektleder Kaia Hegg, Redd barna

Med forbehold om endringer i programmet.

1045 – 1100 1130 – 1200 1200 – 1300

Kaffe/te, kake

Pappas prinsesse - ved forfatter Sigrid Beate
Edvardsen

"Det er noe med den ungen»
Signaler som gir oss uro i magen – møte med barn som har det vanskelig - ved sexolog Margrete Wiede Aasland Påmelding via www.hinesna.no - innen 12. oktober Påmeldingsavgift 750,Gratis for studenter og høgskolens ansatte

1300 – 1345 1345 – 1445

Lunsj

Oppfølging - Politiets og barnevernets arbeid i møte
med barn - ved Reidun Breirem, politibetjent i Rana og Ingeborg Herseth, virksomhetsleder i Nesna barnevern

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful