SWOT - TOWS ANALIZA

• S W O T akronim od prvih slova reči S
S trengths – snage, – W eaknesses – slabosti, O – O pportunities – mogućnosti - šanse – T hreats – opasnosti - pretnje Uključuje analizu: I – Eksternih faktora  Šanse i opasnosti II – Internih  slabe i jake strane

W

T

Snage • • • • • • • • • • • • • • • • • Postojanje liderstva i adekvatne korporativne politike Jasna vizija i misija Jasni ciljevi i strategije Sposobnost da se stvori različitost Dobre konkurentske veštine Dobro mišljenje kupaca Potvrđeno tržišno liderstvo Dobra likvidnost i profitabilnost Adekvatni finansijski izvori Pristup ekonomiji obima Izolovanost od jakih konkurentskih pritisaka Vlastita tehnologija Prednost u troškovima Konkurentske prednosti Sposobnost inovacije proizvoda Dokazani menadžment Dobar korporativni identitet (imidž) .. .

..Slabosti • • • • • • • • • • • • • • • Odsustvo liderstva i adekvatne korporativne politike Odsustvo vizije i misije Nejasni ciljevi i strategije Pogoršanje konkurentske pozicije Zastarele veštine Loša likvidnost i profitabilnost Nedostata ključnih kompetencija Slaba implementacija strategija Prisustvo operativnih problema Ranjivost na konkurentske pritiske Silazni trend i I&R Preuska linija proizvoda Loš tržišni imidž Odsustvo takmičarskog duha Neadekvatne tržišne veštine ..

Šanse-pretnje • Posledica analize faktora i elemenata opšte i operativne sredine je osnova za definisanje mogućih šansi i pretnji koje se kreću u sledećem okviru: ŠANSE • • • • • • Ulazak na nova tržišta i tržišne segmente Raznovrsnost u srodnim proizvodima Proširenje komplementarnih proizvoda Sposobnost kretanja ka boljim i profitabilnijim granama Samozadovoljstvo konkurencije Brzi rast tržišta .

želja i ukusa kupaca..PRETNJE • • • • • • • Nepovoljna političko – ekonomska situacija Nepovoljne demografske promene Ulazak nove konkurencije Povećanje prodaje supstituta Usporen tržišni rast Osnaženje pregovaračke pozicije kupaca dobavljača Promena potreba.. i .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful