v (circa 550-350 B.C.E.

) v pangunahing imperyong itinatag ng mga Persian v pinamumunuan ni Darius the Great v tungkulin ng Persian Satrap na mangulekta ng tributo, panatilihin ang kaayusan, at pigilin ang grupong barbaro v nagpagawa ng Royal Road (1,200 milya mula Sardis-Susa) v paggamit ng barya pambili ng mga produkto v court etiquette o kasasalan sa loob ng palasyo ng emperador v Zarathustra – nangaral ukol sa pagsamba sa iisang diyos v Zoroastrianism ang rehiyon sa buong imperyo v natalo ang mga Persian sa kamay ni Alexander the Great

v (circa 338-263 B.C.E.) v pagtangkilik ng kulturang Greek v pinumumunuan ni Philip II v pagtatag ng kabihasnang Hellenic v Hellenis ang tawag nila sa kanilang sarili v Sa pagkamatay ni Philip II, si Alexander the Great an namuno kapalit niya v Inialis ni Alexander ang kabihasnang Hellenic

v (circa 132 B.C.E.-476 C.E.) v isa sa pinakadakilang imperyo sa daigdig v tinalo ang Carthage (hilagang Africa) sa tatlong serye ng Punic Wars v tinalo ang Macedonia at ginawang lalawigan nito v sa pamamahal ni Augustus natalo ng Rome sina Mark Anthony at Cleopatra sa Actium v nasakop ng Romano ang lupain sa Mediterranean Sea, Kanlurang Asya, hanggang Euphrates River sa silangan

v natitatag ang Pax Romano o Kapayapaang Romano v sagana ang kalakalan at dumating ang mga seda, pampalasa, pabango, mamahaling bato, at ibang kalakal mula India at China v hinati ni Emperador Diocletian ang Rome: Kanlurang bahagi ay nananatiling Rome at ang silangang bahagi ay Asia Minor v itinatag ni Constantine ang panibagong imperyal sa Constantinople (Istanbul) –Imperyong Byzantine v naging isa sa probinsya ng Rome ang Palestine

v (circa 171 B.C.E.-226 C.E.) v sa pananaig ng mga Roman sa Kanlurang Asya, naging karibal nila sa kapangyarihan nangParthian sa Persia v bumagsak ang kapangyarihang Parthian ng ipinasunog ni Marcus Aurelius (Emperador ng Rome) ang kabisera nito sa Tigris

v (circa 228-651 C.E.) v ikalawang Imperyong Persian v sa pakikipag-alyansa sa paring Zoroastrian, naitatag ito ni Ardashir I v ang mga paring Zoroastrian ay bingyan ng karapatan na magmay-ari ng lupain at mangolekta ng ambag sa tagapanalig sa simbahan v nanghina ang mga Sassanid sa paglakas ng Islam sa rehiyon

PAMANA NG MGA SINAUNANG ASYANO

1. four major religions: Christianity, budhism, hinduism, Islam 2. first map, wheel, irrigation, plow, sixagesimal system, first library. . . .all of these mentioned are contributions frm Mesopotamia and fertile crescent regions. 3. zero from India 4. Paper bills, rockets, printing press, chopsticks from chinese.