BOŽIDAR RADIŠIČ KOBILJE 33 F 9227 KOBILJE

VARUH ČLOVEKOVIH PRAVIC REPUBLIKE SLOVENIJE

SPOŠTOVANI!

V svojem dopisu, na katerega ste mi odgovorili navajate, da sem bil sicer pri Vas, vendar ste me odslovili, ker ni bilo zaznati kršitev oz. kšenja človekovih pravic in temeljnih svoboščin! Ob priliki mojega obiska v vašem uradu sem vašega sodelavca opozoril na nedopustne kršitve in šikaniranj s strani PUMS, ODTMS in nenazadnje Soboškega sodišča. Svoje trditve sem zelo široko utemeljil, vendar to očitno ni bilo dovolj za ukrepanje! V skladu z zakonom ima Varuh človekovih pravic pravico in dolžnost: Varuh lahko Vsakomur lahko posreduje svoje mnenje o nekem primeru, ki je povezan s kršenjem pravic in svoboščin. Pri tem ni pomembno, kakšne vrste je postopek, niti v kateri fazi obravnave je pred določenim organom.

Sedaj Vas ponovno prosim, da v skladu s svojimi pooblastili vsaj spremljate sodne postopke, saj mi preiskovalni sodnik v zadevi 47924/2012, ki poteka na Okrožnem sodišču v M. Soboti preisovalni sodnik preprečuje dokazovanje in ne dovoli zaslišanja prič v skaldu z ZKP z namenom preprečitve dokazovanja. Povsem razumljivoje, da se ne smete vmešavati v sodne postopke, vendar vam zakon dovoljuje spremljanje le-teh.Če bi postopke spremljali, bi na hude kršitve lahko pravočasno opozorili. Prav tako bi lahko v Vašem mandatu, tako kot smo predlagali, vložili zahtevo za ustavno presojo določenih zakonov, ki grobo kršijo pravice uporabnikov drog, še posebej zato, ker organi pregona in pravosodje na območju PUMS grobo kršijo tozadevno zakonodajo, kar nedvomno izhaja iz statistike kaznivih dejanj in prekrškov,ki sem vam jo že posredoval. Vladi ali parlamentu bi lahko dali pobudo za spremembo zakonov in drugih predpisov s področja drog, saj je več kotočitno, da so absolutno v nasprotju s človekovimi pravicami in temeljnimi svoboščinami! Prav področje drog je v RS najbolj neurejeno področje, saj zaradi dejstva, da niso sprejeti izvedbeni akti, ki bi morali biti sprejeti 6 mesecev po uveljavitvi

Zakona o prometu s prepovedanimi drogami (ZPPPD) daje državnim organom neslutene možnosti za neuprevičen kazenski pregon ne samo za primere preprodaje, ampak predvsem za samo posest. Na območju PUMS in posledično Okrožnega sodišča v Murski Soboti. Na to sem Vas opozarjal tako osebno kot z dopisi, vendar pa so uporabniki drog, šeposebej konoplje očitno drugorazredni državljani, s katermi država ravna kot »svinja z malho« in so predvsem zelo dober izgovor za zviševanje lažne uspešnosti policije, tožiltva in sodišč! Če ne verjamete, si še enkrat poglejte statistiko, ki sem vam jo že posredoval. V našem projektu za zamenjševanje škode zaradi prepovedanih drog »GLASIR II«, katerega podpornica ste, smo še posebej izpostavili problem nedopustnega kriminaliziranja, marginaliziranja in stigmatiziranje uporabnikov konoplje! In prav to je področje,kjer bi se morali še posebej aktivno angažirati! Sam sem trenutno v priporu zaradi posesti 5 rastlin konoplje (policija sicer navaja da 8, kar je nenazadnje nepomembno) brez enega samega indica ali suma o nameravani preprodaji, kar je v izrecnem nasprotju s slovensko zakonodajo! Brez elementov suma ali utemeljenega suma o kaznivem dejanju, nihče ne bi smel biti kaznovan s priporom ali zaporom! Prav zaradi tega imamo v Sloveniji KZ-1B, ki obravnava posest z namenom preprodaje (ki pa mora biti nekako izkazana) in ZPPPD, ki obravnava posest brez namena preprodaje! Na ta dejstva se organi pregona (kar bi še razumel) in pravosodje (kar je nedopustno) na področju Pomurja enostavno požvižgajo! V Pomurju pač vse uporabnike konoplje, ki si jo gojijo za lastno uporabo, brez elementovpreprodae enostavno obravnavajo po KZ-1B in jim za minimalne količine konoplje izrekajo drakonske kazni! Zaradi tega bom s svojo gladovno stavko, ki traja od 21.9.2012 nadaljeval vse dokler ne bom izpuščen iz protipravnega pripora ali dokler me iz pripora pač ne bodo odnesli! Zaradi šikaniranja tistih, ki bi pravzaprav morali delati v interesu pravičnosti mi drugega enostavno ne preostane! Da se o tem prepričate na lastne oči vas ponovno naprošam, da vi (ali kdo od vaših sodelavcev) pasivno sodelujete in spremljate sodne postopke na Okrožnem sodišču v Murski Soboti! Šele potem si boste lahko ustvarili pravo sliko dogajanj in o tem nepristransko opozorili pristojne v skaldu z vašimi pooblastili! Lep podrav!

Božidar Radišič

Predlaga vsem organom, ki sodijo v njegovo pristojnost, da izboljšajo svoje poslovanje in odnose s strankami.