Làm thế nào để đo điện trở?

http://www.asklubo.com/en/electronics/how-to-measure-electrical-resistance

Hãy nhớ:
  

KHÔNG ĐO THIẾT BỊ VỚI Live ĐIỆN HIỆN ĐI QUA! Hãy chắc chắn rằng bất cứ điều gì bạn được đo được chuyển sang OFF. Hãy chắc chắn rằng các điểm liên lạc của điện trở được sạch sẽ, không mỡ, không có nước, không có bụi.

Hình ảnh Hình ảnh: Shutterstock

Những điều bạn sẽ cần:
  

Ôm kế, Bạn cũng có thể sử dụng nhiều thử nghiệm, trong đó có thể được điều chỉnh trên OHM. OHM là đơn vị đo điện trở. Biểu tượng của nó là Omega chữ cái Hy Lạp (Ω) Thiết bị đo lường