You are on page 1of 2

Soalan ujian.

KAJIAN TEMPATAN TAHUN 4
(TOPIK: RUMAH DI NEGARA LAIN MENGIKUT ZON IKLIM DUNIA)
Nama :…………………………………..
Kelas :…………………………………..
Arahan: Sila jawab semua soalan berikut.

Soalan Ujian Pra
1) Orang Eskimo yang tinggal di kawasan kutub membina rumah daripada ketulan ais.
Mengapa?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
2) Di Zon Panas, rumah yang dibina berbentuk segi empat dan berbumbung rata.
Jelaskan mengapa struktur reka bentuk rumah dibina seperti itu.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
3) Pada pandangan anda, mengapakah bahan binaan sesebuah rumah dipengaruhi
oleh iklim sesuatu kawasan?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

orang Eskimo tinggal di dalam Tupik. Kelas :…………………………………. Mengapa bahan binaan Tupik sesuai dengan persekitaran kutub? ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ __________________________________________________________________ 2) Rumah di Zon Sederhana Sejuk mempunyai bumbung berbentuk “V” terbalik dan dilengkapi dengan serombong asap.. Mengapakah pembinaan bumbung rumah di kawasan Zon Sejuk berbentuk “V” terbalik dan berserombong? ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 3) Jelaskan bagaimana iklim yang terdapat di suatu kawasan dapat mempengaruhi bentuk sesebuah rumah? ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ .KAJIAN TEMPATAN TAHUN 4 (TOPIK: RUMAH DI NEGARA LAIN MENGIKUT ZON IKLIM DUNIA) Nama :………………………………….. Soalan Ujian Pasca 1) Pada musim panas di kutub.