You are on page 1of 4

Pengukuran Luas (area) 1. Luas ialah jumlah permukaan yang diliputi oleh suatu objek. 2. Unit S.

I : meter persegi (m2). 3. Pengukuran luas bergantung kepada jenis objek; a) Objek bentuk sekata (regular shaped object) b) Objek bentuk tidak sekata (irregular shaped object) A) Luas objek bentuk sekata : Unit – unit lain: cm2, mm2, km2

dikira menggunakan rumus/ formula

Luas = p x l

Luas = p x l

Luas = ½ (a + b) x t

Luas = ½ x b x t

B) Luas objek bentuk tidak sekata :dianggarkan dengan kertas graf Langkah 1: Surih objek bentuk tidak sekata pada kertas graf Langkah 2: Kira bilangan petak yang ditutupi peuh oleh objek

(kaedah ini adalg anggaran sahaja dan tidak tepat.

Langkah 3: Kira petak yang ditutup ½ atau lebih ( setiap petak dianggap sebagai satu petak) Bilangan petak ditutup penuh= Bilangan petak ditutup ½/> = Luas satu petak pada kertas graf atau grid= 1cm x 1cm = 1cm2 Luas daun = bilangan petak ditutup daun x luas satu petak = _________ x 1cm2 = ________

1 cm

1 cm Bilangan petak ditutup penuh= Bilangan petak ditutup ½/> = Luas satu petak pada kertas graf atau grid= = Luas daun = bilangan petak ditutup daun x luas satu petak = _________ x 1cm2 = ________

2cm

2cm

1

Unit S. 25cm3 dan 50 cm3 Isipadu tetap.__________ = _____ Isipadu 1 biji guli = ______ ÷ 5 = _____ Bacaan Awal = 25 cm 3 Bacaan Akhir = 40cm 3 Isipadu bagi sebiji guli adalah terlalu kecil. sentimeter padu (cm3) Kejituan 1 cm3 0. 2. a) Objek bentuk sekata b) Objek bentuk tidak sekata A) Isipadu objek bentuk tidak sekata :dikira dengan menggunakan rumus / formula Isipadu = p x l x t Isipadu = πj2t Isipadu = p x l x t B) Isipadu objek bentuk tidak sekata :dikira dengan KAEDAH SESARAN AIR 1. Perubahan isipadu ini tidak boleh dibaca pada silinder penyukat. Pengukuran isipadu bergantung kepada benyul objek. 15cm3(Bacaan Akhir) 11cm3(Bacaan Awal) 3. Mencari isipadu satu guli.I : meter padu (m3) unit – unit lain: liter (l). Isipadu batu = Bacaan Akhir – Bacaan Awal = __________ . millimeter (ml).1 cm3 (hingga 50 cm3) Isipadu tetap. Isipadu ialah jumlah ruang yang diisi oleh suatu objek.__________ = _____ Bacaan awal = 35cm3 Bacaan Akhir = 40cm3 2.Pengukuran isipadu (Volume) 1. 250cm3 dan 500 cm3 Alat pengukuran Silinder penyukat Buret Pipet Kelalang volumetrik 3. (Kaedah ini hanya boleh digunakan sekiranya saiz dan bentuk objek adalah sama) 2 . Isipadu batu = Bacaan Akhir – Bacaan Awal = __________ . Oleh itu isipadu bagi 5 biji guli diukur dan kemudian dibahagi untuk mendapatkan isipadu bagi sebiji guli.__________ = _____ Isipadu 5 biji guli = Bacaan Akhir – Bacaan Awal = __________ .

Terdapat 2 jenis ralat dalam pengukuran yang perlu dielakkan a) Ralat Paralaks b) Ralat sifar A) Ralat paralaks . menicusnya melengkung ke atas.Berlaku disebabkan oleh kedudukan mata yang salah semasa mengambil bacaan. Menggunakan tin Eureka untuk mencari isipadu objek Isipadu batu = isipadu air yang dikumpul dalam bikar = _______ Ralat (Error) 1.__________ = _____ 5. bacaan mestilah diambil di bawah lengkungan meniskus. Mencari isipadu objek kurang tumpat daripada air Isipadu gabus = Bacaan Akhir – Bacaan Awal = __________ . B) Ralat sifar -berlaku apabila terdapat kerosakkan pada alat pengukuran. Bagi merkuri.4. maka bacaan mesti di atas lengkungan meniskus 3 . misalnya hujung pembaris ynag telah haus Meniskus (Permukaan melengkung) Untuk mendapatkan ketepatan bacaan isipadu sesuatu cecair.

(ia tidak dipengaruhi oleh daya tarikan graviti) 3. 2.Konsep jisim dan berat 1. Berat suatu objek berubah-ubah mengikut daya tarikan graviti yang bertindak pada tempat objek itu berada. Unit S. 5. Daya tarikan graviti di kutub utara dan selatan adalah lebih besar berbanding di khatulistiwa. Tarikan graviti di Bumi adalah 6 kali lebih kuat dari tarikan graviti di bulan.I : kilogram (kg) Unit – unit lain: gram (g) .I NILAI SUKATAN PENGARUH DAYA TARIKAN GRAVITI ALAT SUKATAN BERAT 4 . 6.I : Newton (N) Perbezaan antara jisim dan berat JISIM PERBEZAAN DEFINISI UNIT S. Jisim suatu objek adalah tetap walau di mana objek itu berada. milligram (mg) 1 kg = 1000 g 1 g = 1000 mg 4. Unit S. Berat suatu objek ialah jumlah daya tarikan gravity yang bertindak ke atas objek tersebut. Jisim ialah kunatiti jirim yang terkandung di dalam suatu objek.