You are on page 1of 2

CH PHM SINH HC BALASA KH MI HI (CHEPHAMSINHHOCBALASA.COM) Nhc ti m lt b con s ngh ngay l ch phm sinh hc Balasa kh mi hi v tnh cht c trng ca n.

. Trong thi gian va qua, cc loi sn phm sinh hc thuc loi dnh cho vn sinh thi cng vi ch phm sinh hc Balasa kh mi hi tr thnh nhng sn phm thng dng trong sn xut nui trng khng nhng cho gia sc gia cm m cn cho thy sn c b con nng dn trn khp mi min t nc v cng tn nhim.

Ch phm sinh hc Balasa gip gim nhim mi trng Tn nhim v cng dng c trng ca ch phm l kh mi hi. y khng nhng l nm t ho cho ngnh khoa hc cng ngh nc nh ni chung v vinh d cho cc nh nghin cu ni ring. i vi trung tm phn phi ch phm sinh hc v vi nhng ngi lm cng tc cp nhp thng tin ca chephamsinhhocbalasa.com cng l nim vui ln. c trng ca ch phm sinh hc Balasa kh mi hi chnh l kh mi, ch phm gip lm tiu phn, nc tiu, kh c trong chung nui v lm cho mi hi trong chung hu nh khng cn na, to mi trng sng tt khng nhim, cn bn ngay chnh mi ngi dn gp mt phn b nh trong vic ci thin mi trng sng khng nhng cho ngi lao ng m cn cho chnh bn thn gia nh b con hay ch trang tri.To c hi c th pht trin chn nui

ni khu dn c. Mt khi mi trng sng vt nui c ci thin th t l bnh tt cng gim

Ch phm sinh hc Balasa ng dng chn nui gia cm Vi mc tiu mang n cho b con nhng sn phm ng dng khoa hc cng ngh mi nht cng nhng vi chi ph r v hiu qu nht th ch phm sinh hc Balasa kh mi hi l mt trong nhng sn phm mi trong cng ngh hin nay c ng dng mang li nhiu hiu qu nhm mc ch mang li li nhun cao nht cho ton th ngi nng dn Vit Nam, trung tm din n ca chephamsinhhocbalasa.com s tip cn nhiu loi sn phm ng dng cng ngh mi tip tc mang n cho b con nhng v ma bi thu trong nhng nm tip theo.