You are on page 1of 3

CH PHM SINH HC BALASA N01 (CHEPHAMSINHHOCBALASA.

COM) Khi nhc n ch phm sinh hc Balasa N01 th chc chc b con ca cc h chn nui ln v nh ai cng bit n ch phm ny. V y l loi ch phm gip b con c th ci thin c kinh t cho gia nh mnh m gim c nhiu chi ph c lin quan khc.

Thnh phn v li ch ca ch phm sinh hc Balasa N01 iu u tin chephamsinhhocbalasa.com chng ti mun ni n l tc dng c bn ca ch phm sinh hc Balasa N01 chnh khng nhng tng thu nhp cho ch trang tri m cn gp phn gip mi trng chn nui c ci thin. Mi trng ngy cng khc nghit, cng l 1 trong nhng nguyn nhn gy ra nhiu mm bnh cho gia sc gia cm, vic v sinh chung tri hay m bo v sinh cho vt nui ni ring v mi trng sng ca chng ta khng b nhim ni chung lun l iu lo lng cho b con cc h chn nui. Lm cch no m chng ta c th m

bo tt v sinh trang tri v v sinh mi trng? iu khng kh khi cc ch h bit ti ch phm sinh hc Balasa N01 m chng ti mun cp sau y tc dng ca n, l ch phm c th lm tiu phn do mi hi, kh c trong chung nui hu nh khng cn, to mi trng sng tt khng nhim, chnh u ny khng nhng gip ci thin mi trng sng cho ngi lao ng m cn to c hi c pht trin chn nui khu dn c.

Ch Phm sinh hc Balasa N01 ri trn nn chung gip tiu phn, gim mi hi Thm vo cc h chn nui tit kim c chi ph lao ng, tit kim nc dng v lng in. Mi trng ci thin th t l bnh s gim, gim c chi ph thuc men, cht lng ca sn phm nui cng s tng. i vi ngi lao ng cng m bo sc khe, gim c cng vic nng nhc trong vic thng xuyn v sinh trang tri. Nhng iu m chephamsinhhocbalasa.com ni v ch phm sinh hc Balasa N01 trn chng minh cho thy khng t ci li m b con c c l ngi chn nui s c nhiu ci li nht l chi ph chung gim m thu nhp kinh t s tng.