You are on page 1of 2

PENGAJARAN, TEKNOLOGI DAN PENAKSIRAN 1 TZ 20106 TUGASAN 1 Pelajar memilih satu artikel tentang “Effective / creative Teaching” dalam

internet dan membuat peta minda dan ringkasan mengenainya. PETA MINDA PENGAJARAN EFEKTIF DAN KREATIF

KE ARAH PENGAJARAN GURU YANG BERKESAN : Penggunaan Teknologi Pengkomputeran bergantung pada kreativiti guru.

RASIONAL Daya kreativiti guru mempengaruhi pengajaran dan pembelajaran berkesan. Kreativiti guru untuk mempelbagaikan pengajaran dan pembelajaran tanpa bergantung sepenuhnya pada teknologi.

KREATIVITI GURU MEKANISME PENGAJARAN BERKESAN

Menghasilkan sesuatu yang kreatif dan dapat disesuaikan dalam pengajaran dan pembelajaran. Menggunakan bahan-bahan tertentu mmengikut situasi pengajaran dan pembelajaran (BBM) Mewujudkan interaksi dua hala antara pelajar dan guru. Menggabungkan isi pelajaran dan aktiviti pelajar Mengaitkan isi pelajaran dengan isu semasa dalam pengajaran dan pembelajaran.

CT 11210445 FAIZA NOR ABDULLAH @ FELSIE KONG (TESL COHORT 2)

KEKURANGAN  Bilangan komputer.  Berpusatkan pelajar.  keberkesanan penggunaan.  Member motivasi dan BBM yang sesuai. kognitif dan psikomotor para pelajar terhadap kesesuaian objektif pembelajaran. Proses pengajaran juga berkesan di mana guru dapat menilai domain afektif. pembelajaran berbantukan komputer dapat memupuk pelajar ke arah generasi celik IT manakala kekurangannya pula kemahiran guru agak terhad dan bilangan komputer dan kos pembelian serta pengurusan agak tinggi. Mempelbagaikan kaedah pengajaran.  Interaksi sosial guru dengan pelajar. Pendidikan kea rah generasi IT. kaedah dan teknik yang sesuai untuk capai objektif.  kemahiran guru terhad. kos pembelian dan pengurusan yang tinggi. TEKNOLOGI DAN PENAKSIRAN 1 TZ 20106 PROSES PENGAJARAN BERKESAN PENGGUNAAN TEKNOLOGI KOMPUTER DALAM PENGAJARAN KELEBIHAN  Pendekatan. Pembelajaran berbantukan komputer.  Persediaan dan komitmen guru. CT 11210445 FAIZA NOR ABDULLAH @ FELSIE KONG (TESL COHORT 2) .  Menilai domain afektif.PENGAJARAN.  Dapat membawa pelajar kepada hasil pembelajaran yang diinginkan. Ini dapat mewujudkan interaksi dua hala antara guru dan murid. Terdapat kelebihan di mana guru dapat merangsang minat pelajar. ULASAN : Rasionalnya amalan pengajaran guru yang berkesan dalam penggunaan teknologi pengkomputeran ini dapat mempelbagaikan proses pengajaran dan pembelajaran agar lebih kreatif.       Merangsang minat pelajar Melebarkan ilmu teknologi maklumat. kognitif dan psikomotor terhadap kesesuaian objektif.