You are on page 1of 21

DISEDIAKAN OLEH: BRIDGET CHENG XIAO XIAN HAFIZI RIDUAN LAU YUN HEE TEE CHOR SING

1. Apakah itu Kaedah Abjad? Kaedah klasik digemari oleh guru Berfokus pada penghafalan abjad, pembentukan suku kata dan aktiviti mengeja Kaedah ini dinamakan juga kaedah mengeja Diajar menghafal nama-nama huruf mengikut turutan bermula dari A hingga Z Paling berkesan diajar secara nyanyian

2. Mengapakah Sesuai Digunakan?


Murid berpeluang menjalin huruf konsonan dan huruf vokal bagi membentuk suku kata dan akhirnya perkataan. Kaedah ini bersifat petunjuk dan kanakkanak diberi peluang berinisiatif.

Aktiviti menyebut nama huruf abjad kecil dan besar a hingga z

Jom Nyanyi

Siapa Saya

Setiap perkataan boleh mengandungi satu suku kata atau beberapa suku kata. Terdiri daripada satu vokal (V) sahaja, satu vokal disertai satu konsonan (K), atau satu vokal dengan beberapa konsonan. Seperti, yu, ru, ya

SUKU KATA V
Seperti a,e,i,o,u
Aktivit jom a,e,i,o,u

Terdiri daripada satu vokal (V) sahaja, satu vokal disertai satu konsonan (K), atau satu vokal dengan beberapa konsonan.

AKTIVITI TENGOK SAMBIL BELAJAR

Kuku Jari

Kaki Kuda

Baju
Buku

Lada Raja

Lidi

Kota
Guli

Tali

Bola
Rusa Nasi Biru