SOM ARQUEÒLEGS

Objectius: - Introduir als nins en el món de la recerca d’internet. - Aconseguir que l’alumnat destriï i sintetitzi la informació trobada. - Fomentar la cooperació i el treball en grup. - Potenciar l’expressió oral. Descripció: Mètode integral: treball per projectes. Aquesta activitat està dividida en tres parts. La primera consisteix en una explicació per part del mestre: <<què és un mural?>> i <<com es fa un mural>>? A la segona els nins s’agrupen en grups de 3 i fan una recerca d’informació sobre els animals prehistòrics mitjançant un ordinador i una impressora . Amb la informació trobada realitzaran el mural amb el material que constarà d’una cartolina Din A-3, ferrament i colors. A la tercera cada grup exposarà el seu mural davant els altres companys. Destinataris: Grup classe de nins d’entre 7 i 8 anys. Avaluació: Creativitat. (ús de colors, fotografies …) Informació veraç. Presentació (polit, lletra, gramàtica i errors ortogràfics.) Organització del treball. Exposició entenedora, clara i on hi participi cada membre.