Community manager, nevidljiva ruka internet zajednice Kako potrebe kompanija za sve vedim prisustvom na online medijima i socijalnim

mrežama rastu, sve traženiji postaju profesionalci zaduženi da aktivno prate, učestvuju i angažuju druge u online zajednicama. Danas, dvadeset godina nakon nastanka internet foruma i sedam godina od postavljanja platforme socijalnih mreža, apsolutno je mogude konkretno odgovoriti na pitanje šta je u stvari posao community menadžera. U osnovi, posao community menadžera je da priprema, prilagođava i plasira različte vrste odgovarajudih sadržaja na ciljane društvene medije, razvija komunikaciju i preusmerava pažnju na odgovarajude osobe iz organizacije koju zastupa kao i da kreira sopstvene online zajednice ili sadržaje. Postoji nekoliko predrasuda i zabluda kada je reč o pomenutim profesionalcima - community manager nije pozicija koja obuhvata „ 5 in 1“. Naime, oni ni teoretski ne mogu organizuju aktivnosti na svim online medijima uključujudi Facebook strane, Facebook grupe, Google+, Twitter, YouTube, Instagram, Pinterest, Vimeo, Viddy, Quora, Tumblr, LinkedIn stranu, LinkedIn grupe, Google Analytics, koorporativni blog, Foursquare. Kao što je potpuno nemogude da jedna osoba istovremeno odgovara na 12 telefonskih linija, nerealno je i očekivati da pojedinac istovremeno hendluje 7 različitih društvenih mreža. Najbolji pristup, ukoliko resursi dozvoljavaju, je angažovanje tima ljudi uključujudi i menadžera i stratega za socijalne medije. Community se ne bavi isljučivo marketingom, logistikom, PR, brendom ili komunikacijom ali svakako igra značajnu ulogu za svaku od pomenutih aktivnosti. Zašto je posao community menadžera zanimljiv i kompleksan ? Posao ovih menadžera je najviše vezan za komunikaciju, moderaciju foruma i drugih online sadržaja kao i kreiranje smernica za online nastup, sadržaja za blog ili bilten. Kada je reč o offline aktivnostima community menadžeri se bave konferencijama, sastancima ili ostalim networking događajima. Oni sarađuju sa stručnjacima koji se bave socijalnim mrežama, marketingom, brendiranjem, PR-om, menadžmentom, online ili ofline istraživanjima. Koje aktivnosti prirodno ulaze u opis posla community menadžera?  Brendiranje – preporučljivo je da se PR menadžeri bave ovim aktivnostima na online medijima. Posao community menadžera je da sugeriše adekvatan stil i ton komunikacije.  Povedanje broja članova/ fanova – spada u zaduženje tima za marketing na internetu konkretno SEO strateg, web data tim, menadžer za socijalne medije imaju u ovom slučaju pune ruke posla.  Kreiranje i ažuriranje sadržaja – community mendžer treba da se uključi u kreiranje sadržaja na blogu ili internet prezentaciju u odnosu na obim posla i ostala zaduženja.  Web analitika – posao community menadžera nije da broji FB fanove, posete, podeljene objave ili komentare na blogu. Analitika govori o tome da li se broj aktivnih posetilaca

nekog medija povedava i kako publika reaguje na pojedine aktivnosti, koje se koriste kao sredstvo kojim se određuje smer komunikacije. Ukratko, ako pokušavate da motivišete članove, fanove, korisnike ili posetioce da međusobno razgovaraju i da iznova poseduju isti medij, na dobrom ste putu da postanete uspešan community menadžer.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful