Penerangan solat qasar dan jama‟ adalah seperti berikut: 1.0 Solat Qasar 1.

1 Takrifan Solat Qasar adalah mengqasarkan (memendekkan) solat yang empat rakaat iaitu Zuhur, Asar dan Isya‟ kepada dua rakaat sementara solat Maghrib dan solat Subuh tidak boleh diqasarkan. 1.2 Hukum Qasar Harus berdasarkan kepada dalil berikut: i.Al-Quran surah al-Nisa‟ ayat 101 yang bermaksud; “Dan apabila kamu musafir di muka bumi, maka kamu tidaklah berdosa mengqasarkan (memendekkan) solat jika kamu takut diserang oleh orang kafir…” ii. Al-Sunnah yang bermaksud; „Ya‟la bin Umayyah pernah bertanya kepada Umar bin alKhattab, “Kenapa kita perlu mengqasarkan solat sedangkan kita berada dalam keamanan?” Lalu beliau menjawab, “Aku telah bertanya kepada Nabi s.a.w., dan Baginda bersabda, solat qasar itu adalah sedekah yang Tuhan telah bersedekah kepadamu, maka terimalah sekalian kamu akan sedekahNya” (Riwayat al-Nasa’i dan Abu Daud) 1.3 Jarak Dibenarkan Qasar Dua marhalah iaitu empat burudin di mana setiap burudin mempunyai empat farsakh dan setiap farsakh terdiri daripada 5514 meter mengikut kiraan moden. Dari itu, dua marhalah adalah bersamaan 89 kilometer. 1.4 Syarat Solat Qasar i. Hendaklah pelayaran atau perjalanan itu diharuskan oleh syara‟.

ii.Jauh pelayaran atau perjalanan itu tidak kurang daripada dua marhalah (89 kilometer / 56 batu). iii.Berniat qasar di dalam takbiratul ihram. iv.Tidak berimam dengan orang yang solat tamam (sempurna). v.Hendaklah solat yang diqasarkan itu terdiri dari solat empat rakaat. 1.5 Contoh Niat

ii. iv.Hendaklah niat Jama‟ Taqdim di dalam solat pertama sebelum salam tetapi yang afdhalnya di dalam takbiratul ihram.Jama’ Taqdim Empat Rakaat ‫أصلي فرض الظهر اربع ركعات مجموعا إليه العصر اداء هلل تعالى‬ kepadanya Asar tunai kerana Sahaja aku solat fardhu Zuhur empat( )Allah Taala Zuhur dalam waktu Zuhur atau dalam waktu Asar atau salam solat yang kedua.Solat Jama’ Taqdim i.3 Contoh Niat 2.2. Jama‟ Taqdim iaitu mengerjakan solat Zuhur dan solat Asar solat Maghrib dan solat Isya‟ dalam waktu Maghrib. 2.1 Jama’ Taqdim i.Berturut-turut di antara solat yang dijama‟kan itu.Berkekalan pelayaran atau perjalanan hingga memberi 2.Berkeyakinan adanya waktu solat yang pertama (Zuhur atau Maghrib) berkekalan sehingga didirikan solat yang kedua (Asar atau Isya‟). v. ii.2 Syarat Solat Jama’ 2.Hendaklah bersolat secara tertib iaitu mendahulukan solat Zuhur daripada solat Asar dan solat Maghrib daripada solat Isya'. ii.2.)dua rakaat Qasar kerana ‫أصلي فرض الظهر ركعتين قصرا هلل تعالى‬ Allah Taala Sahaja aku solat fardhu Zuhur( 'Solat Jama 0. Solat Jama’ Ta’khir i.Jama‟ Ta‟khir iaitu mengerjakan solat Zuhur dan solat Asar solat Maghrib dan solat Isya‟ dalam waktu Isya‟. 2.2 2.Hendaklah berniat jama‟ dalam waktu pertama iaitu atau Maghrib.1.1 Takrifan Solat Jama‟ terbahagi kepada : i. rakaat dihimpunkan .3.Berkekalan pelayaran atau perjalanan itu hingga takbiratul ihram solat yang kedua.2. iii.

3.ii. Niat Jama’ Ta’khir Beserta Qasar ‫أصلي فرض الظهر ركعتين قصرا مجموعا إلى العصر اداء هلل تعالى‬ kepada Asar tunai kerana Allah Sahaja aku solat fardhu Zuhur( )Taala dua rakaat dihimpunkan .2 Jama’ Ta’khir i.Niat Jama’ Taqdim Beserta Qasar ‫أصلي فرض الظهر ركعتين قصرا مجموعا إليه العصر اداء هلل تعالى‬ kepadanya Asar tunai kerana Sahaja aku solat fardhu Zuhur( )Allah Taala dua rakaat dihimpunkan 2.Jama’ Ta’khir Empat Rakaat ‫أصلي فرض الظهر اربع ركعات مجموعا إلى العصر اداء هلل تعالى‬ kepada Asar tunai kerana Sahaja aku solat fardhu Zuhur( )Allah Taala empat rakaat dihimpunkan ii.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful