You are on page 1of 12

Data:01/09/2012

Seqenciaci del PLA DE PASTORAL


Ntra. Sra. Del Carme.
Descripci de les modificacions Versi inicial

E2cat

Codi: P12MPA02

BALAGUER.

Historial de revisions Edici Data 01 25/05/12 02

Seqenciaci del PLA DE PASTORAL

-1-

Data: 01/09/2012 Codi: P12MPA01

Seqenciaci del PLA DE PASTORAL


Ntra. Sra. Del Carme. BALAGUER.

E2cat

CONTINGUT: Introducci: Les claus de la Pastoral escolar Vedruna 1. Els Criteris comuns institucionals 2. La Pastoral a lEducaci Infantil 2.1 Criteris comuns dactuaci 2.2 Objectius i lnies dactuaci 3. La Pastoral a lEducaci Primria 3.1 Criteris comuns dactuaci 3.2 Objectius i lnies dactuaci 4. La Pastoral a lESO 4.1 Criteris comuns dactuaci 4.2 Objectius i lnies dactuaci 5. La Pastoral al Batxillerat 5.1 Criteris comuns dactuaci 5.2 Eixos dactuaci 5.3 Elements metodolgics

2 3 4

10

-2-

Introducci
Les claus de la Pastoral escolar Vedruna.
1.- CLAUS ESTRUCTURALS - Una Pastoral feta per persones de referncia i coherents. Atenci a la figura de lagent de Pastoral: perfil, qu li demanem, formaci... - Una Pastoral que apunta a la nostra comunitat cristiana de referncia. Com a continutat dun procs. - Una Pastoral en xarxa interna dins el nostre centre i externa amb altres escoles i mbits Vedruna. La Pastoral ha destar present en tots els equips, especialment els de tutors i cal saber aprofitar els recursos dels altres centres i espais Vedruna. - Una Pastoral que optimitza el temps de que disposa. Com es distribueixen les hores, Pastoral dequip, pensar com han de funcionar els diferents equips, formaci, qu s el prioritari en la Pastoral... 2.- ESTIL DE LA NOSTRA PASTORAL - Una Pastoral que actualitza i aprofundeix en el carisma Vedruna. Acollida incondicional, esperit de famlia, presncia educativa, senzillesa, alegria... - Una Pastoral vivencial, participativa i creativa. Des de lesperana, el somni, la profecia; que fa propostes concretes i personalitzades; fa experincies positives de la vida; experiencial: integra lafectiu, el racional i el vital; importncia del cos, esttica, msica; nou llenguatge i nous llenguatges; transmissi per contagi; testimonis en primera persona. 3.- ORGANITZACI PASTORAL - Una Pastoral que t cura dels agents educatius i de les famlies. Importncia de la formaci en laspecte cristi i del carisma Vedruna dels educadors - Una Pastoral que dna el protagonisme als joves. Des de la seva realitat:, centralitat i protagonisme per a tots. - Una Pastoral que acompanya processos personals i grupals. Processos personals, individuals, flexibles; processos espirals: entre l'escola, el carrer i lesglsia. - Una Pastoral que ajuda a personalitzar la fe. Pastoral que dna eines per arribar a un formaci integral: ser felios, que provoqui i desvetlli preguntes.

4.- CONTINGUTS PASTORALS - Una Pastoral que es fonamenta en la centralitat de Crist i el seu evangeli ,viscuda en lEsglsia. Presentar la cara amable de lEsglsia, que beneeix, estima, dna esperana... - Una Pastoral que reflexiona i estructura els seus continguts. Itineraris (Valors socials). Pastoral solidria, (des del comproms amb els ms pobres). Recerca de Sentit . (Que educa en la interioritat).

-3-

1. Els Criteris comuns institucionals


1r. Una Pastoral integrada en lacci docent i educativa. Aquesta integraci s'aconsegueix amb un claustre motivat sabedor de la importncia dels aspectes pastorals. 2n. Una Pastoral dacollida. Ajuda a la reflexi, com la pregria del mat. 3r. s una Pastoral per a tots. Cal doncs diferenciar ofertes: unes encaminades a tots els alumnes, altres al claustre, famlies.... Una Pastoral en dileg amb la societat, les altres religions i cultures. 4t. LEscola Pastoral. La Pastoral s una caracterstica que cal aplicar a tota lescola: lEscola Pastoral. Per tant no es pot reduir a unes activitats noms especfiques de Pastoral, sin que ha dimpregnar tota lacci educativa. 5. El carisma Vedruna. En la proposta Educativa Verduna queda relectit el carisma Vedruna, del qual nagafa les caracterstiques. 6. Document marc LEscola ha de tenir documentada lAnimaci Pastoral perqu hi hagi uns referents als quals dirigir-se que serveixin per donar coherncia i continutat a la Pastoral en tota lEscola. Aquest document institucional s la Proposta Educativa Vedruna i la pastoral

a lescola Vedruna.
7. Una Pastoral en equip. Una Pastoral en equip i per a tot lequip de lescola. Lacci pastoral es planifica en equip i s el resultat de tota una intervenci conjunta des dels diferents sectors de lescola, ms enll de les iniciatives individuals, les quals sempre es poden aportar per enriquir el conjunt. 8. Una Pastoral oberta a lentorn (intern i extern). Una Pastoral coordinada dins el centre i amb les altres escoles Vedruna i relacionada amb la Pastoral diocesana. 9. Una Pastoral present. La integraci de lAnimaci Pastoral en tota lactivitat docent i educativa demana que, duna manera o altra, la Pastoral estigui present en els organismes de lescola i en el disseny de les diferents activitats.

-4-

2. LA PASTORAL A LEDUCACI INFANTIL


2.1 Criteris comuns dactuaci.
1r. Sha de fer Pastoral des de la globalitat. No com una rea a part, o una dimensi separada de lacci educativa. A aquestes edats es treballa des de la globalitat i lacci pastoral cal fer-la com una actuaci ms de la mestra incorporada dins de la seva acci. 2n. La Pastoral ha de ser significativa. Una Pastoral des dels sentiments, vivencial, aplicada a la seva vida, lligada a la seva experincia que els serveixi per donar-li significat i entendre-la. 3r. Una Pastoral inicial. Cal fer la primera aproximaci en els alumnes al fet religis. No podem pressuposar que venen a lescola ja amb una base religiosa. 4t. Una Pastoral socialitzadora. s una etapa fortament socialitzadora. Pastoralment cal insistir en el compartir, comenar a obrir-se als altres, respectar les diferncies. 5. Una Pastoral dinmica. Feta des del joc, amb activitats a la seva mida, entretinguda, des de lespontanetat. 6. Una Pastoral del valor afegit. Iniciar lobertura al Transcendent, al seu nivell, com a preparaci pedaggica, per capacitar-los a posteriors actituds dapropament a Du. 7. Una Pastoral del smbol. Aprofitar els smbols de la vida ordinria per fer-los descobrir altres significats. 8. Una Pastoral de testimonis. El primer testimoni s el del propi mestre. Els infants han de veure que el mestre es creu el que diu. Fer servir exemples de persones, com a models a imitar.

2.2. Objectius i lnies dactuaci


1r. Afavorir els sentiments positius dels infants vers ells mateixos Lnies dactuaci: 1a: Reconixer i dir-los el que fan b. 2a: Saber trobar aspectes positius en el que fan. 3a: Utilitzar esdeveniments, celebracions, aniversaris, responsabilitats, perqu se sentin valorats en el grup. 2n. Afavorir els sentiments positius dels infants vers els altres Lnies dactuaci: 4a: Aprendre a utilitzar el dileg. 5a: Saber escoltar.

-5-

6a: Compartir joguines. 7a: Respectar les normes dels jocs. 8a: Compartir i tenir cura del material. 3r. Iniciar els infants en lexperincia religiosa i conixer personatges importants i els smbols religiosos. Lnies dactuaci: 9a: Iniciar-los en la descoberta de Jess i Sta. Joaquima i posar-los en contacte amb els smbols religiosos (creu, esglsia, imatges, Bblia...) 10a: Utilitzar els smbols dins les celebracions. 11a: Descobrir el sentit dalguns smbols en la vida ordinria (foc, aigua, llum...) 4t. Educar la interioritat. Lnies dactuaci: 12a: Crear espais/moments de silenci (el rac del pensar, del carinyo, a les pregries...) 13a: Fer exercicis de relaxaci. 14a: Ajudar-los a la descoberta dels mateixos, diferenciant-se dels altres. 5. Implicar els infants en les realitats socials del mn. Lnies dactuaci: 15a: Collaborar en les campanyes. 16a: Fer celebracions per descobrir el sentit de les campanyes. 17a: Comentar notcies dactualitat. 18a: Aprofitar les diferents situacions dorigen dels infants. 6. a tota la comunitat educativa de letapa en la Pastoral Lnies dactuaci: 19a: Implicar els pares en les campanyes. 20a: Donar la informaci adequada amb circulars, cartelleres, pgina web... 21a: En les tutories i reunions, donar a conixer tot el que fem. 22a: Convertir els pares en collaboradors de lacci educativa, tamb en valors i Pastoral. 7. Fer viure la Pastoral des de la quotidianitat, aprofitant els moments i les vivncies dels infants Lnies dactuaci: 23a: Transmetre valors a travs dels naixements, celebracions, aniversaris, defuncions... 24a: Aprofitar la resoluci de conflictes per accentuar els valors proposats. 25a: Proposar els valors fent lacompanyament personal, el seguiment i estant present entre els infants.

-6-

3. LA PASTORAL A LEDUCACI PRIMRIA


3.1 Criteris comuns dactuaci.
1r. Sha de fer Pastoral des de la globalitat. No com una rea a part, o una dimensi separada de lacci educativa. A aquestes edats es treballa des de la globalitat i lacci pastoral cal fer-la com una actuaci ms de la mestra incorporada dins de la seva acci. 2n. La Pastoral ha de ser significativa. Una Pastoral des dels sentiments, vivencial, aplicada a la seva vida, lligada a la seva experincia que els serveixi per donar-li significat i entendre-la. Tamb ho treballarem des dels valors. 3r. Una Pastoral continuada. Una segona aproximaci per molts alumnes al fet religis. No podem pressuposar que venen a lescola predisposats a assimilar la religi. 4t. Una Pastoral socialitzadora i oberta a altres realitats. s una etapa fortament socialitzadora. Pastoralment cal insistir en el compartir, comenar a obrir-se als altres, respectar les diferncies. 5. Una Pastoral dinmica i participativa. Feta des del respecte al que sest fent i la vessant religiosa de lescola. 6. Una Pastoral del valor afegit. Continuar amb lobertura al Transcendent, al seu nivell, com a preparaci pedaggica, per capacitar-los a posteriors actituds dapropament a Du. Tamb promourem la interioritzaci i la interrogaci, fomentant preguntes sobre el perqu del que ens passa. 7. Una Pastoral del smbol. Aprofitar els smbols de la vida ordinria per fer-los descobrir altres significats. 8. Una Pastoral de testimonis. El primer testimoni s el del propi mestre. Els infants han de veure que el mestre es creu el que diu. Fer servir exemples de persones, com a models a imitar, sempre que pugui ser el ms recent possible i proper a lalumnat.

3.2 Objectius i lnies dactuaci 1r. Afavorir i fomentar els sentiments positius dels infants vers ells mateixos. Lnies dactuaci:
1a: Reconixer i dir-los el que fan b. 2a: Saber trobar aspectes positius en el que fan. 3a: Utilitzar esdeveniments, celebracions, aniversaris, responsabilitats, perqu se sentin valorats en el grup.

2n. Afavorir els sentiments positius dels infants vers els altres. Lnies dactuaci:
4a: Aprendre a utilitzar el dileg. 5a: Saber escoltar. 6a: Respectar les normes dels jocs. 7a: Compartir i tenir cura del material.

-7-

3r. Continuar treballant lexperincia religiosa i el coneixement dels smbols religiosos i el seu significat. Lnies dactuaci:
8a: Ampliar el coneixement de Jess i Santa Joaquima i els smbols religiosos (creu, esglsia, mossn, imatges, Bblia...) 9a: Utilitzar els smbols dins les celebracions. 10a: Descobrir el sentit que es dna a alguns smbols en la vida ordinria (foc, aigua, llum...) 11a: Introduir els smbols daltres religions.

4t. Educar la interioritat. Lnies dactuaci:


12a: Crear espais/moments de silenci (el rac del pensar, del carinyo, a les pregries...) 13a: Fer exercicis de relaxaci. 14a: Ajudar-los a crear moments i ambients per propiciar que es preguntin i reflexionin, especialment sobre el sentit de les coses i de les accions.

5. Implicar els infants en les realitats socials del mn Lnies dactuaci:


15a: Collaborar en les campanyes. 16a: Fer celebracions per descobrir el sentit de les campanyes. 17a: Comentar notcies dactualitat. 18a: Conixer les realitats dels diferents orgens dels companys.

6. Implicar a tota la comunitat educativa de letapa en la Pastoral Lnies dactuaci:


19a: Implicar els pares en les campanyes. 20a: Donar la informaci adequada amb els millors mitjans. 21a: En les tutories i reunions, donar a conixer tot el que fem. 22a: Convertir els pares en collaboradors de lacci educativa, tamb en valors i Pastoral. 23a: Convidar al personal no docent en les activitats Pastorals de lescola.

7. Fer viure la Pastoral des de la quotidianitat, aprofitant els moments i les vivncies dels infants Lnies dactuaci:
24a: Transmetre valors a travs dels naixements, celebracions, aniversaris, defuncions... 25a: Aprofitar la resoluci de conflictes per accentuar els valors proposats. 26a: Proposar els valors fent lacompanyament personal, el seguiment i estant present entre els infants. 27a: Potenciar les pregries del mat.

-8-

4. LA PASTORAL A LESO
4.1 Criteris comuns dactuaci
1r. La Pastoral ha de desvetllar lesperit crtic de ladolescent. Esperit dinterrogaci i de tria dopcions. 2n. La Pastoral ha de ser experiencial. Partint de la vivncia de ladolescent. 3r. La Pastoral ha de ser dialogant. Aprendre dels altres que tamb treballen en Pastoral a la prpia obra o fora. 4t. La Pastoral ha de ser dacompanyament, treballada tamb en les relacions personals. 5. Una Pastoral amb diversitats dofertes. Cal fer una Pastoral general dambient i Pastoral de propostes concretes. 6. La Pastoral ha de ser de testimoni. Testimoni dels educadors, primer de tot. I tamb daltres que es puguin presentar. 7. Una Pastoral on ladolescent sigui el protagonista. Que participin no noms amb lassistncia, sin tamb en lorganitzaci pastoral i formin part dels equips de Pastoral.

4.2 Objectius i lnies dactuaci


1r. Afavorir lautoconeixement i lacceptaci d un mateix (autoestima).
1a: Utilitzar el refor positiu en la relaci amb ladolescent. 2a: Ajudar-los a reconixer i acceptar les seves qualitats i limitacions.

2n. Educar pel respecte mutu, el dileg i la convivncia.


3a: Saber respectar el torn de paraula i les opinions dels altres. 4a: Utilitzar el dileg per a resoldre conflictes (mediaci). 5a: Utilitzar lempatia, saber-se posar en el lloc de laltre. 6a: Ser assertiu, saber dir les coses sense faltar al respecte

3r. Afavorir lesperit crtic de ladolescent.


7a: Estar ben informats. 8a: Saber contrastar les informacions. 9a: Treballar amb ladolescent en el contrast dopinions. 10a: Argumentar les opinions. 11a: Treballar amb el pensament conseqencial.

4t. Educar en valors socials.


12a: Afavorir el voluntariat. 13a: Descobrir les situacions dinjustcia i desigualtat. 14a: Participar en activitats solidries. 15a: Anar assumint petits compromisos.

-9-

5:. Educar en la interioritzaci.


16a: Fer experincies de silenci. 17a: Oferir moments de trobada i de convivncia cristiana. 18a: Treballar tcniques dinterioritzaci. 19a: Reflexionar especialment sobre el sentit de les coses i de les accions 20a: Trobar moments per compartir les experincies.

6. Iniciar ladolescent a la transcendncia.


21a: Oferir moments de pregria i celebraci. 22a: Aprendre a pregar. 23a: Presentar testimonis cristians i daltres religions.

7. Implicar tota la comunitat educativa de letapa a la Pastoral.


24a: Coordinar lequip de Pastoral amb lequip de tutors i lequip de Coordinaci, per tal que la programaci anual sigui feta conjuntament amb tota la resta dactivitats del curs i sigui una programaci integrada. 25a: Formaci Pastoral dels professors, concretant trobades dins el curs. 26a: Implicar els pares en accions puntuals.

- 10 -

5. LA PASTORAL AL BATXILLERAT
5.1Criteris comuns dactuaci
1r. LAdaptaci al perfil i tipologia de lalumnat. Capacitat de raonament. Dialctica. Ambient ms infantil (respecte a cicles). Pressi dels estudis (sobretot a segon). Forta implicaci dels pares. 2n. La relaci personal. Persona que atengui personalment els nois i o els educadors a nivell dacompanyament personal, de recerca de sentit, de creixement hum i cristi. Acollida incondicional. Fer propostes a persones que demostren certes sensibilitats, sense por. Propostes individualitzades. Presncia. Que es fan presents als llocs on sn els joves i saben escoltar. Acompanyament personal. Valors que saprenen per contagi. 3r. Aprofitar les estructures especfiques del Batxillerat. Acci tutorial. En la programaci de tutoria hi ha dhaver, entre els seus eixos, continguts que treballen cap a dins i cap a fora entre els altres eixos que es treballen. Classe de religi. Aprofitar-ho per educar en el voluntariat, la interioritat i la recerca de sentit. Assignatures que poden incloure objectius especfics. Pati i activitats especials (festes i altres). Treball de Recerca. 4t. El treball des de lexperincia, propiciant experincies significatives. Testimoni en primera persona; narrar la prpia experincia. Fer celebracions accions pastorals vivencials i participatives. Pastoral de la senzillesa: partir de la vida i la prpia realitat. Pastoral del testimoni. Pastoral que ajudi a fer experincies positives de la vida. No tant racional com experiencial, des del cor, des del sentiment. Integra all afectiu, all racional i all vital. 5. La presncia a tots els racons de coordinaci. Pastoral dequip i per a tot lequip de lescola. Treball en xarxa interna dins l'escola i externa (Parrquia, Estel, Residncia 3a edat...). La Pastoral ha destar present als equips de tutors.

- 11 -

6. El canvi de funcionament: amb reunions dequips de Pastoral amb pares o mares dins l'equip. Pastoral feta per persones de referncia, coherents. Atenci a la figura de lagent de Pastoral: perfil, qu li demanem,... Cal fer una Pastoral general dambient i Pastoral de propostes concretes. Estructures senzilles i flexibles. Coordinaci Pastoral a dins de lobra. 7. La participaci Pastoral dels i amb els joves: protagonisme. Participaci real dels joves en la Pastoral i els seus equips. Incorporar els alumnes en el disseny de la Pastoral

5.2 Eixos dactuaci


1r. Justcia i solidaritat (valors socials). Valors que saprenen per contagi. Aplicar litinerari Educar en valors socials 2n. Interioritat/dimensi transcendent. Aplicar litinerari educar la recerca de sentit. Ajudar a anar ms enll i mirar cap endins. 3r. Dileg fe-cultura/fe-cincia. Dileg amb la societat, amb les altres religions i cultures 4t. Sentit de la vida (reflexi sobre la vocaci, el futur, lorientaci). Des de lesperana, des del somni, des de la profecia. La proposta de comproms social. 5. Oferta dexperincia cristiana.

5.3 Elements metodolgics


1r. Pregria del mat. 2n: Tutories i campanyes. 3r: Classe de religi. 4t: Ofertes dexperincia: celebracions, convivncies, voluntariat, grups de fe... 5: Activitats especials (sortides, festes...). 6: Ambientaci (lema, cartells) .

- 12 -