You are on page 1of 14

PLA DACCI PASTORAL

Data:01/09/2012

E2cat

Codi: P12MPA02

Ntra. Sra. Del Carme.

BALAGUER.

Historial de revisions Edici Data 01 25/05/12 02

Descripci de les modificacions Versi inicial

Pla dAcci Pastoral

NDEX. 1. MARC GENERAL I ORIENTTACI DE LA PASTORAL. 3

1.1 1.2 1.3 2. 3.

Introducci. Proposta Evangelitzadora. Declaraci dintencions (objectius generals). 6 7

RESPONSABLES DE LACCI PASTORAL. OBJECTIUS DE LA PASTORAL PER ETAPES EDUCATIVES. ACCIONS PASTORALS. MEMBRES DE LEQUIP PASTORAL. REPTES I PROPOSTES PER LA MILLORA DE LA PASTORAL.

4. 5. 6.

9 11 11

7. 8.

CRONOGRAMA DE LES ACTIVITATS DE PASTORAL. 12 AVALUACI DEL PAP. 14

Pla dAcci Pastoral


1. MARC GENERAL I ORIENTACI DE LA PASTORAL 1.1. Introducci El PAP s un document que recull tots aquells elements que volen facilitar la tasca de donar a conixer el missatge cristi als diferents collectius que formen lescola. Seguint lexperincia original de Sta. Joaquima de Vedruna, lescola Ntra. Sra. del Carme de Balaguer sesfora en desenvolupar la seva tasca educativa en favor dels seus alumnes. Vol oferir-los una educaci que, fonamentada en els valors de levangeli, integra els elements educatius i els pastorals (educa evangelitzant i evangelitza educant) i resta oberta als ambients plurireligiosos i pluriculturals de la nostra societat actual. La nostra escola realitza la seva tasca educativa segons lestil i el mtode educatiu Vedruna que es concreta en els segents elements:

Cerca la creaci duna famlia educativa centrada en els alumnes, que troben en lescola la seva casa. Subratlla la personalitzaci en les relacions educatives que es fonamenten en la confiana, el dileg, lalegria i la responsabilitat. Assumeix la globalitat de la realitat dels nostres alumnes, les seves situacions concretes i el seu context personal. Harmonitza en una unitat inseparable el desenvolupament hum i lideal cristi. Prepara els alumnes per a la vida, per tal que puguin afrontar amb dignitat el seu futur i la seva integraci en el mn social, laboral i eclesial. Empra lestil educatiu de lanimaci i lacompanyament. Cuida lambient del dia a dia. Cerca el protagonisme dels alumnes. Orienta els joves i les famlies en les seves opcions. Afavoreix lexperincia com a mtode per aprofundir en els valors. Aquesta manera de treballar dna molt protagonisme a tots els qui formen lescola. La

responsabilitat educativa ja no s duna persona o dun grup, sin que tot el collectiu de persones que participen en qualsevol activitat entra a formar part de lampli collectiu. Tothom s CORRESPONSABLE TAMB EN LA TASCA EVANGELITZADORA, tot i que hi hagi diferents graus de responsabilitat. El PAP, a ms de prendre com a referncia el document la Proposta Educativa Vedruna, de la qual nhem extret algunes de les idees anteriors, dibuixa el marc teric que queda recollit en el Carcter Propi de la nostra escola. Sn per a nosaltres senyes didentitat i motiu de reflexi constant.

Els elements que el defineixen sn:

Pla dAcci Pastoral

Equip de pastoral

3 de 14

Pla dAcci Pastoral

Model de persona que volem educar: model inspirat en lantropologia i filosofia humanista que vol desenvolupar la persona de forma ntegra, harmnica i equilibrada en les seves dimensions intellectual, psicomotora, afectiva, social, moral i transcendent.

Una educaci inspirada en lEvangeli: educar en la llibertat i per a la llibertat, educar a la interioritat, educar al servei de la Justcia i la Solidaritat, educar per a la convivncia i la pau, promoure una educaci social i compromesa.

Educaci oberta al Transcendent que proposa un constant dileg entre Fe i Cultura: una escola oberta al mn i compromesa en la transformaci, arrelada al nostre entorn de Balaguer i dedicada a la promoci social i cultural. Una escola que t present el missatge evanglic. Es tracta de viure la presncia de Du en la vida quotidiana de la nostra comunitat educativa.

El PAP, TENINT EN COMPTE TOTS AQUESTS ELEMENTS TERICS, S EL DOCUMENT QUE RECULL ELS PRINCIPIS I OBJECTIUS QUE FAN POSSIBLE INTEGRAR EDUCACI I EVANGELITZACI, TENINT ESPECIAL RESPONSABILITAT EN FER REALITAT AQUESTA DARRERA TASCA A LESCOLA I AL SEU ENTORN. 1.2. Proposta evangelitzadora La ra de ser de les escoles Vedruna s, en primer lloc, levangelitzaci dels alumnes. La dimensi educativo-cultural especfica de les escoles-, plantejada des de la perspectiva de levangelitzaci s el nucli de la proposta educativo-pastoral de les escoles Vedruna. El desenvolupament daquesta dimensi est ntimament lligat al desenvolupament de la dimensi evangelitzadora especfica de lacci pastoral de lescola-. Aix vol dir que, la tasca educativa que realitzem a lescola ha destar impregnada dels valors humans i cristians que pretenem transmetre. Algunes prioritats

La nostra escola vol ajudar el jove a fer una sntesi entre vida, fe i cultura. Per aix proposem un itinerari dobertura al Transcendent i deducaci en la fe que:

accepta els alumnes en la situaci en qu es troben, i es compromet a sostenir-los i orientar-los en


el seu cam vers la plenitud de vida que sigui possible;

sadapta al pas de cada alumne, tenint cura especialment de les primeres passes en les diverses
fases del cam.

A aquells que tenen una altra religi, els oferim una proposta dacompanyament en el creixement de la religiositat i en la seva obertura a la Transcendncia.

I a aquells que estan oberts a la fe cristiana, els proposem un itinerari de creixement progressiu cap a Crist,

Pla dAcci Pastoral

Equip de pastoral

4 de 14

Pla dAcci Pastoral


1.3.Declaraci dintencions (objectius generals): Fer pastoral a la nostra escola vol dir... A. Interioritat i espiritualitat a. Educar la interioritat com a base sobre la qual es construeix lespiritualitat. b. Acompanyar i fer el seguiment dels processos educatius i personals dels nostres alumnes. B. Oferir possibilitat de creixement a. Educar en valors. b. Sensibilitzar els nostres alumnes i llurs famlies envers els problemes de la societat actual i del nostre mn. c. Oferir models alternatius de vida. d. Proposar experincies de voluntariat significatives. C. Celebraci i pregria a. Oferir experincies significatives de celebraci i pregria. b. Fer present el missatge de Jess de Natzaret traduint-lo a les edats i experincies dels destinataris. D. Cultura religiosa i Vedruna. a. Optar per lrea de religi com a rea fonamental per a la construcci i formaci de la persona. b. Donar a conixer la vida de Sta. Joaquima de Vedruna i la daltres persones significatives per la seva tasca educativa. c. Transmetre i viure el carisma Vedruna.

Pla dAcci Pastoral

Equip de pastoral

5 de 14

Pla dAcci Pastoral


2. RESPONSABLES DE LACCI PASTORAL 2.1. Alumnes. Sn els protagonistes de lacci pastoral Safavoreix la seva implicaci en les accions pastorals 2.2. Professorat.

Sn els primers agents de pastoral. Amb el seu estil de relaci i de docncia, transmeten els valors educatiu-pastorals a lalumnat. Simpliquen i participen en les activitats proposades. Animen lalumnat a participar plenament en les accions pastorals. 2.3. Els tutors i tutores

Sn els responsables de la implicaci dels seus alumnes en les activitats de lescola. Aprofiten lespai tutorial com a moment privilegiat dintervenci pastoral. 2.4. Personal dadministraci i serveis.

Asseguren que el centre tingui les condicions necessries per fer possible lacci pastoral. Contribueixen amb el seu tarann a lacci pastoral de lescola. 2.5. Mares i pares dalumnes.

Estan informats de les diverses accions que es desenvolupen i se nafavoreix la seva implicaci. 2.6. El/La director/a.

Juntament amb el cap de pastoral, vetlla pel desenvolupament correcte de lacci pastoral a lescola. 2.7. Lequip directiu

s el responsable de lacci pastoral de lescola. Promou i vetlla per lelaboraci i revisi peridica del Pla dAcci Pastoral de lescola. 2.8. La titularitat.

s la responsable de garantir els principis que defineixen lescola com a comunitat cristiana. 2.9. Lequip de pastoral de lescola.

Sencarrega delaborar la proposta del Pla dAcci Pastoral i en promou la seva revisi peridica. s el responsable de programar i avaluar el programa dacci pastoral anual. Coordina lexecuci del programa dacci pastoral anual. Assumeix directament lorganitzaci dalguna de les accions del programa anual. Per poder desenvolupar les seves funcions es coordina amb aquelles persones i equips que sigui necessari: o o Presncia als equips de coordinaci i equip directiu. Presncia a les reunions de tutors i de professors.

Pla dAcci Pastoral

Equip de pastoral

6 de 14

Pla dAcci Pastoral


3. OBJECTIUS DE LA PASTORAL PER ETAPES EDUCATIVES

OBJECTIUS GENERALS A. Interioritat i espiritualitat

EI 1-Afavorir sentiments positius vers ells. 2-Crear moments de silenci, relaxaci i descoberta dun mateix. 3-Descobrir les prpies possibilitats.

EP 1-Coneixer-se un mateix. 2-Valorar les prpies capacitats i viure-les com un do. 3-Saber donar ra de les prpies opinions. 4- Crixer en responsabilitat cap a les prpies obligacions. 5-Descobrir el projecte de vida que proposa Jess (implicacions per a la prpia vida) 1- Valoraci de la riquesa daltres cultures. 2-Collaborar en accions solidries. 3-Descobrir les necessitats del propi ambient (classe, barri, grup...).

ESO 1- Acceptar els propis lmits com a repte per a superar. 2-Desenvolupar la capacitat crtica (un mateix, altres, mn). 3-Tenir un cert projecte de qu es vol fer en un futur. 4-Plantejar-se els grans interrogants de lexistncia humana orientant la vida en un sentit. 1-Saber diferenciar i escollir entre diverses opcions i valors. 2-Descobrir models alternatius de vida. 3-Participacipar en activitats de grup i voluntariat. 4-Conixer lentorn (proper i lluny) analitzant les causes i conseqncies. 5.Conixer diferents

BATX 1-Arrelar els propis sentiments i valors en un projecte personal. 2-Reflexionar sobre el propi futur i orientaci de la vida. 3-Ser coherent amb les prpies actituds en tots els mbits de la vida.

B. Oferir possibilitat de creixement

1-Implicar als infants en la realitat del mn. 2-Fer viure els valors des de la quotidianitat, aprofitant els moments i les vivncies dels infants. 3-Valorar les actituds i coses que no es poden comprar (amistat, joc...). 4-Tenir notcies daltres nens
Cap de pastoral

1-tica laboral. 2-Inters pels valors culturals, educatius i cientfics. 3-Estar informats de la situaci mundial: causes i conseqncies. 4-Acceptar la diversitat i inters pels drets de totes les cultures i pobles.

G02-E02-Pla dAnimaci Pastoral

7 de 14

Pla dAcci Pastoral


(sensibilitzaci, coneixement). C. Celebraci i pregria 1-Iniciar-los en lexperincia religiosa, conixer els smbols religiosos i el seu sentit. 1-Iniciar a la pregria com a dileg amb Du. 2-Descobrir el significat dels principals smbols i signes cristians (sagraments) a travs de celebracions vivencials. organitzacions que treballen per solidaritat i justcia. 1-Participar en les 1-Participar en les ofertes celebratives de ofertes celebratives de lescola. lescola. 2-Conixer i valorar el significat hum i cristi dels smbols religiosos. 3-Descobrir i viure les celebracions com a trobada comunitria amb Du. 4-Expressar els propis sentiments i vivncies a travs de ritus i signes. 1-Descobrir i admirar testimonis i models de creients propers de cara a identificar-shi. 2-Conixer organitzacions dEsglsia. 3-Conixer, respectar i valorar les diferents tradicions religioses.

D. Cultura religiosa i Vedruna

1-Qu fan a religi: conixer la figura de Sta. Joaquima 2-Descobrir festes i tradicions ms importants.

1-Descobrir testimonis de vida cristians en personatges coneguts. 2-Conixer els principals personatges de la histria de la Bblia. 3-Conixer els principals moments de la vida de Sta. Joaquima

G02-E02-Pla dAnimaci Pastoral

Cap de pastoral

8 de 14

Pla dAcci Pastoral


4. ACCIONS PASTORALS

PREGRIA DEL MAT. Recordem que la pregria del mat s un moment diari de reflexi. T com a objectiu formar i fer crixer com a persones els nostres alumnes tot transmetent-los els valors propis duna escola Vedruna. Els temes que fonamentalment shi han de tractar han de fer referncia al valor que es treballa durant el curs, a les campanyes i activitats de lescola. s responsabilitat de tot el claustre que se li doni la importncia que tenen com a eina deducaci en valors. Educaci Infantil , Primria i ESO. La temtica de la pregria del mat a Primria va relacionat amb els valors, el calendari litrgic, lema de lany.... tot seguint el full o PPT de pregries que ens dna lequip de pastoral. Funcionament: De 900 a 905 - entrada i moment per deixar motxilles i jaquetes i tot seguit espai de pregria del mat. CAMPANYES Sn un element fonamental en lacci pastoral de la nostra escola que ens serveix per apropar els nostres alumnes als diferents moments litrgics de lany aix com a la realitat que ens envolta i al coneixement del mn del voluntariat, fundacions, les ONGs... Campanyes de solidaritat i sensibilitzaci Sn un mitj perqu els nostres alumnes coneguin la realitat del nostre mn, en tinguin un contacte ms conscient i crtic i puguin prendre part en la transformaci daquest. Tamb permet que valorin all que tenen i siguin conscients del valor de la solidaritat com a forma de vida. Les campanyes de sensibilitzaci, ms que aconseguir diners, pretenen conscienciar ja que aquest s el cam cap al comproms i lacci. Aquestes campanyes pretenen traduir el missatge cristi que samaga darrera dels moments litrgics ms importants (Advent-Nadal, Quaresma-Pasqua...) a la realitat dels nostres alumnes perqu siguin moments significatius per a ells. Durant el curs es fan 4 campanyes de solidaritat i sensibilitzaci: * DOMUND Un dels punts ms forts de la nostra escola. Hi ha un grau dimplicaci mxim a partir de 4t dE.P. fins a 2n de Batxillerat, la resta dalumnat i famlies col.labora econmicament. Destacar que abans del festival hi ha una explicaci prvia del projecte DOMUND. Posteriorment es lliura els diners per part dels dalumnes delegats a les persones que han realitzat la xerrada prvia. * * Recollida daliments al desembre. Aportaci i participaci al banc daliments de la Parrquia. (Critas) Festival de Nadal. Des de fa uns anys hi ha una recaptaci voluntria per part de les famlies que venen a veure la felicitaci de Nadal que han preparat els seus fills i filles. (Marat de TV3)
-Pla dAcci Pastoral Equip de pastoral 9 de 14

Pla dAcci Pastoral


* Mans Unides - Esmorzar Solidari al febrer: Aportacions econmiques a la campanya anual de Mans Unides per un projecte que desenvolupa lOrganitzaci.. Lequip de pastoral s el responsable de lorganitzaci de les campanyes i de la implicaci de tots els professors en aquestes. Cada campanya t els seus objectius marcats, les activitats proposades i el material de presentaci de la campanya, aix com la relaci amb alguna tutoria. Quan es tracta duna campanya econmica o de recollida daliments, sinforma de la quantitat que sha recollit i on va destinat. CELEBRACIONS Com a escola cristiana hem de poder oferir moments de celebraci i pregria. Als qui no tenen cap experincia en aquest mbit o s una experincia encara immadura, lescola vol oferir moments de silenci, reflexi i pregria perqu puguin fer-ne experincies positives. Hi ha tres Eucaristies a partir de 5 dE.P., la de Sta. Joaquima a partir de 4t dE.P. i la resta fan una pregria. Aquestes sn: - DOMUND - 26 de Febrer DIA DE LA FUNDACI. Preparada per alumnes de 1r de Batxillerat. - 22 de Maig Sta. Joaquima de Vedruna. Aquesta a partir de 4t dE.P. - Celebraci de la festa de 1a Comuni. 4t dE.P. Existeixen altres moments de pregria per a tots els alumnes. Tots sn treballats amb dinmiques prvies a les tutories: Aquestes sn: - Pregria dinici de curs. - Pregria dinici dAdvent. - Pregria de dimecres de Cendra. - Pregria Sant Jordi i Mare de Du de Montserrat. - Pregria mes de Maria. Mes de maig. ALTRES ACCIONS PASTORALS. Hi ha un petit instant de pregria abans diniciar cada claustre. Lequip de pastoral prepara 2 pregries per als mestres una en temps dAdvent i laltra en temps Pasqual. Lequip de pastoral motiva i prepara lacte del DENIP. (Tota lescola) Lequip de pastoral motiva a tots els mestres a que exposin al claustre les tutories realitzades per tal de treballar el lema anual que sens dna des de la Provncia. Membres de lequip de pastoral participen en dues marxes, una a Montalegre per alumnes de 1r i 2n dESO, i laltra a Montserrat per tots els alumnes dESO organitzada per la delegaci de Joventut del Bisbat. Membres de lequip de pastoral participen com a catequistes en la catequesi de Confirmaci. Membres de lequip de pastoral sn conductors del programa FEAC i duen a terme lEscola de Mares i Pares realitzant trobades mensuals.
-Pla dAcci Pastoral Equip de pastoral 10 de 14

Pla dAcci Pastoral


Lequip de pastoral organitza amb molta cura i molta il-lusi la felicitaci i el detall que fan als membres del claustre al sopar de Nadal. Membres de lequip de pastoral participen en espais formatius: Setmana de Carisma Vedruna a Vic. Trobada de Pastoral. Recs Vedruna que organitza la provncia de Tarragona. Trobada de caps de Pastoral de Catalunya. Trobada de titulars i caps de Pastoral amb el Bisbe de la Seu.

5. MEMBRES DE LEQUIP DE PASTORAL. ANNA CAMATS CRISTINA RIBALTA PEPITA GUIVERNAU MNICA SIRISI MANEL SALAS MIQUEL CODINA

6. REPTES I PROPOSTES PER LA MILLORA DE LA PASTORAL. Introduir a lequip de pastoral 2 pares o mares i en posteriors cursos alumnes. Organitzar un voluntariat a Batxillerat. Constar de 3 espais: Residncia, Estel i apadrinament lector dun nen de Cicle Inicial. Els alumnes de Batxillerat participaran en tots i aniran canviant trimestralment. Aquest es realitzar cada dues setmanes. Realitzar la pregria del mat a Batxillerat utilitzant la megafonia. Participar en ms convivncies que realitza la delegaci de Joventut del Bisbat. El delegat de joventut o el cap de pastoral presentaran als pares de 1r ,2n i 3r dESO les activitats que els oferirem a lescola preparades des del Bisbat. Animar a la continutat dels camps de treball Vedruna que es realitzen a lestiu.

-Pla dAcci Pastoral

Equip de pastoral

11 de 14

Pla dAcci Pastoral


7. CRONOGRAMA.

ACTIVITATS PREVISTES
1r TRIMESTRE Mes setembre Quinz ACTUACIONS PROGRAMADES. Presentaci curs 1a I. Presentaci al claustre del lema II. Preparaci de les activitats del lema III. Full de pregria/ Revista o PPT IV. Reuni equip de pastoral 2a V. Full de pregria o PPT VI. Pregries Inici de curs. DOMUND. Servei / Generositat 1a VII. Full de pregria o PPT VIII. Reuni equip de pastoral IX. Entrega de tutories de lequip de pastoral de la provncia. Inici curs. X. Sortida nocturna a Montalegre. 2a XI. Xerrades per motivar del projecte DOMUND XII. Celebraci eucarstica DOMUND XIII. Pregries DOMUND Lliurament xec DOMUND Festa Major. Col-laboraci / Civisme / Ciutadania 1a XIV. Full de pregria o PPT XV. Reuni equip de pastoral XVI. Entrega de tutories de lequip de pastoral de la provncia. Advent. XVII. Recs Vedruna Provncia a Manresa. 2a XVIII. Pregria de mestres XIX. Full davaluaci de les activitats de tutoria del lema de lany. XX. Celebracions del perd. Adreades a: Claustre Claustre EI EP ESO BATX Equip pastoral Tot el centre Tot el centre. Tot el centre. Equip pastoral Tots els tutors/es 1r i 2n ESO C.S. dE.P., E.S.O. i BATX. Idem. De 1r a 3r dE.P. Tot el centre. Equip de pastoral. Tots els tutors/es Claustre Claustre Tots els tutors/es C.S. dE.P., E.S.O. i BATX.

octubre

novembre

desembre

Nadal. Estima / Afecte / Gratutat / famlia / No consum 1a XXI. Full de pregria o PPT Tot el centre. XXII. Felicitaci Nadal. Claustre 2a XXIII. Campanya Nadal per tots/es. Tot el centre. Motivaci.

2n TRIMESTRE gener Any Nou. Temps / Pau 1a XXIV. Full de pregria o PPT 2a XXV. Reuni equip de pastoral. XXVI. Entrega de tutories de lequip de
-Pla dAcci Pastoral Equip de pastoral

Tot el centre. Equip de pastoral. Tots els tutors/es


12 de 14

Pla dAcci Pastoral


pastoral de la provncia. Dia pau. XXVII. Trobada formativa E. Pastoral. XXVIII. Dia escolar de la Pau i no violncia Vedruna. Alegria / Generositat 1a XXIX. Full de pregria o PPT XXX. Esmorzar solidari. Mans Unides. Motivaci. 2a XXXI. Reuni equip de pastoral. XXXII. Pregria dimecres de cendra. XXXIII. Trobada formativa caps de pastoral. XXXIV. Celebraci Eucarstica. Dia fundaci. XXXV. Pregries dia fundaci. Pasqua. Conversi / Revisi / Celebraci 1a - Full de pregria o PPT XXXVI. Entrega de tutories de lequip de pastoral de la provncia. Quaresma. XXXVII. Celebracions del perd. 2a XXXVIII. Preparaci Pasqua. Equip pastoral Tot el centre. Tot el centre. Tot el centre. Equip de pastoral. Tot el centre. Caps de pastoral. A partir de 4t dE.P. De 1r a 4t dE.P. Tot el centre. Tots els tutors/es. C.S. dE.P., E.S.O. i BATX. CS ESO I BATX Tot el centre.

febrer

mar

3r TRIMESTRE Abril Catalunya. Ptria / Integraci / Cohesi Social. 1a XXXIX. Full de pregria o PPT 2a XL. Pregria Verge de Montserrat. Maig Maria. Senzillesa / Natura / Ecologia. 1a XLI. Full de pregria o PPT XLII. Pregries mes de Maria. A la capella 2a XLIII. Pregria Mestres. XLIV. Eucaristia Sta. Joaquima Juny Comiat. Vacances / Descans / Diversi / Oci / Lleure. 1a XLV. Full de pregria o PPT

Tot el centre. Tot el centre. Tot el centre Tot el centre Claustre A partir de 4t dE.P. Tot el centre.

-Pla dAcci Pastoral

Equip de pastoral

13 de 14

8.

AVALUACI DEL PAP

Aquest Pla ser revisat cada tres anys per part del Departament dAnimaci Pastoral de lescola i comunicada la seva revisi a lequip directiu.

/var/www/apps/conversion/current/tmp/scratch_5/113847516.doc

Pgina 14 de 14