IZJAVA ZA JAVNOST Stanje na področju t.i.

prepovedanih drog, še posebej konoplje, je dokaz, da sta v Republiki Sloveniji neznano kam izginila etičnost in pravna država. Uradne instance in v njih delujoči javni uslužbenci, ki bi morali skrbeti za varovanje človekovih pravic ter za spoštovanje zakonodaje, in tisti, ki bi morali skrbeti za dostopnost novih (pravzaprav pa zelo starih in priznanih) zdravil iz konoplje in temu posledično zdravja državljanov RS, imajo uporabnike konoplje za bedake in drugorazredne državljane! Na področju pravosodja je stanje še posebej alarmantno na področju Policijske Uprave Murska Sobota, Okrožnega državnega tožilstva v Murski Soboti in Okrožnega sodišča v Murski Soboti, kjer nezakonito delo navedenih organov krši temeljna načela pravne države. Od vsega dela SKP-PU Murska Sobota na področju drog gre, kot je razvidno iz statističnih podatkov vseh policijskih uprav v letih 2004-2011, v več kot 90 % za konopljo in uporabnike, ki si konopljo ne gojijo za preprodajo, ampak za lastno posest in potrebe. V okviru programa za zmanjševanje škode od prepovedanih drog »GLASIR II«, katerega soiniciator sem tudi sam in katerega podpornika sta tudi Urad predsednika države in Urad varuha človekovih pravic, smo naredili analizo vseh deliktov s področja drog, ki je potrdila anomalije v stanju prav na področju PU Murska Sobota. Iz analize podatkov o kaznivih dejanjih s področja drog za Republiko Slovenijo je več kot očitno, da kriminalisti PUMS delikte s področja drog namesto, da bi jih v skladu s slovensko zakonodajo in usmeritvami Ministrstva za zdravje obravnavali kot prekrške po ZPPPD, enostavno prekategorizirajo v kazniva dejanja po KZ-1B. Kar je nedopustna kriminalizacija uporabnikov konoplje, saj po zagotovilih Ministrstva za zdravje v letni publikaciji Evropskega centra za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami EMCDDA – STANJE NA PODROČJU PREPOVEDANIH DROG V EVROPI, poročilu za leto 2011 na strani 24., v RS ne more biti izrečena kazen zapora za posest katerekoli droge za lastno uporabo.

Kriminaliziranje uporabnikov konoplje na področju posameznih PU, še posebej na področju PU Murska Sobota, pa ne bi bilo mogoče, če ob tem nezakonitem početju PUMS ne bi sodelovalo tako ODTMS kot tudi Okrožno sodišče v Murski Soboti, ki s tem opravičujejo najvišje število policistov na število prebivalcev na območju PUMS v Sloveniji. V RS je v obdobju 2003-2010 bilo skupno 8.951 kaznivih dejanj s področja drog, pri katerih je v več kot 90% šlo za posest brez dokazanih elementov preprodaje. Če stroškom postopkov (delo policije, izvedencev, tožilstva in sodišč) kriminaliziranja uporabnikov konoplje dodamo še sredstva, ki jih za preprečevanje uporabe drog in zmanjševanja ponudbe porabi Slovenija, pomeni, da je Slovenija za kriminaliziranje uporabnikov drog, predvsem pa za kriminaliziranje uporabnikov konoplje v teh sedmih letih porabila nekaj sto milijonov €. Če upoštevamo še stroške zapornih kazni in družbeno socialno škodo, ki jo država povzroča lastnim

državljanom, to ne pomeni samo nezakonitega kriminaliziranja uporabnikov konoplje in ostalih drog, ampak gre tudi za nedopustno in nenamensko porabo proračunskih sredstev. Slovenija je po številu državljanov na posameznega policista tretja najbolj policijska država v EU. Prednjači Grčija, takoj za njo je Španija in na ODLIČNEM 3. mestu Slovenija z enim policistom na 213 državljanov! Avstrija ima enega policista na 500 državljanov, Finska pa celo na 700 državljanov. Ob podrobnejši analizi vzrokov kriminaliziranja Pomurcev s strani PUMS pa pridemo do podatka, da imamo na področju PUMS samo 180 prebivalcev na enega policista. PUMS pa svoje delo in tako visoko število policistov opravičuje na podlagi števila kaznivih dejanj na področju drog, ki pa dejansko ne bi smeli biti obravnavani na podlagi KZ-1B, ampak po ZPPPD. PUMS v svojih letnih poročilih navaja, da predstavljajo prepovedane droge kar 70 % dela SKPPUMS. Toda iz števila kaznivih dejanj na območju PUMS v letih 2002-2011 izhaja, da število prekrškov na območju PUMS konstantno pada od leta 2002, kar je doseglo višek v letu 2005, ko PUMS ne beleži nobenega prekrška s področja drog, ampak sama kazniva dejanja. Kljub nezakonitosti dela PUMS in prekategorizaciji prekrškov po ZPPPD v kazniva dejanja pa število kaznivih dejanj s področja drog od leta 2006 ponovno konstantno pada. Ne glede na gornje podatke pa je SKP-PUMS leta 2010 ustanovila posebno operativno skupino za boj proti drogam. PUMS tako skupaj z ODTMS in Okrožnim sodiščem v Murski Soboti nezakonito, nenamensko in neopravičeno porabijo na milijone € za preganjanje uživalcev konoplje, saj enostavno ni za verjeti, da bi bilo na območju PUMS kar 70 % preprodajalcev in le 30 % uživalcev konoplje in da na območju PUMS v letu 2005 ne bi bilo niti enega samega uživalca konoplje ampak sami preprodajalci, kot kaže analiza kazenskih ovadb in izrečenih sodb PUMS, ODTMS in Okrožnega sodišča v Murski Soboti. Naloga organov pregona države je, da odkrivajo in preganjajo storilce kaznivih dejanj, ne pa da si storilce kaznivih dejanj izmišljujejo in kriminalizirajo lastne državljane, še posebej pa uporabnike konoplje! Za primer naj navedem, da je na območju Pomurja zaradi posesti cca 6 gramov konoplje bila med drugim izrečena kazen zapora 4 mesecev s preizkusno dobo enega leta. O teh dejstvih opozarjam odgovorne že nekaj let, vendar so uporabniki konoplje v RS očitno drugorazredni državljani, saj se ni nič spremenilo, sam pa sem deležen le šikaniranja s strani PUMS! Uporaba in posest konoplje sta v skladu z veljavno zakonodajo v RS prekršek po ZPPPD. Glede na mnenja pravnih strokovnjakov v Sloveniji in na izdane sodbe Vrhovnega sodišča RS je za uvedbo kazenskega postopka edini merodajen element preprodaja, ali vsaj njen namen. Sama posest konoplje pa ob odsotnosti ostalih parametrov, ki bi vsaj nakazovali na preprodajo, ne more biti inkriminirana kot kaznivo dejanje. Višja sodišča in Vrhovno sodišče Republike Slovenije so že neštetokrat odločila, da sama posest brez elementov preprodaje ne predstavlja kaznivih dejanj, vendar se nižja sodišča odločajo za kazen nekaj mesecev zapora za posest nekaj gramov konoplje! Pravzaprav pa zaradi dejstva, da si uporabniki konoplje le-te ne smejo vzgojiti sami, država in njeni organi pregona dejansko podpirajo organiziran kriminal, saj so uporabniki prisiljeni konopljo poiskati na črnem trgu! Takemu stanju botruje tudi neizobraženost in škodoželjnost politikov, državnih uradnikov in „strokovnjakov“ na Ministrstvu za zdravje, ki konopljo še vedno uvrščajo v I. skupino prepovedanih drog, kamor spada med drugim tudi heroin. Celo kokain je po uredbi razvrščen v II. skupino prepovedanih drog. Iz MZ so mi z dopisom pojasnili, da je temu tako, ker se konoplja ne uporablja v medicini! V letu 2012 to lahko izjavi samo nekdo, ki o konoplji in njenih zdravilnih lastnostih nima niti osnovnega pojma! V EU je namreč registriranih kar nekaj zdravil na podlagi konoplje (Marinol, Dronabinol, Sativex...), prav tako je moč dobiti samo konopljo kot zdravilo, ki je prav tako registrirano na področju EU (Bedrocan). Dejstvo, da je konoplja v I. skupni prepovedanih drog, je samo še dokaz več, da o konoplji, njeni farmakologiji in zdravilnosti nimajo pojma. „Strokovnjaki“

MZ konopljo še vedno razvrščajo na industrijsko in indijsko, čeprav za to ni nobene znanstvene osnove. Konoplja je ena sama in sicer Cannabis Sativa L., ki pa ima svoje geografske podvrste: Ruderalis, Indica, Sativa … Večina današnjih sort je križana, vendar gre za eno in isto rastlino – Cannabis Sativa L., saj drugačna konoplja niti ne obstaja! V Sloveniji, ki se v EU predstavlja kot demokratična država, kjer za posest katerekoli droge za osebno uporabo ne more biti izrečena zaporna kazen, ampak mora biti za izrek zaporne kazni dokazana preprodaja, je težko najti zdravnika, ki bi karkoli vedel o zdravilnosti konoplje in bi napisal recept, da bi si pacienti lahko konopljo ali njene derivate kupili v sosednji Avstriji. Nekaj zdravnikov, ki so ZZZS tudi predlagali, da povrne stroške nakupa, pa vendar je. Po mednarodni klasifikaciji se konoplja in njeni derivati uporabljajo za lajšanje simptomov in za zdravljenje številnih bolezni. V pravilniku o razvrstitvi zdravilnih rastlin iz leta 2003 je bila konoplja razvrščena kot zdravilna rastlina na recept (ZR). Po zamenjavi vlade pa je MZ konopljo spet uvrstilo med nedovoljene rastline. To je še en dokaz več, da je konoplja izključno politično vprašanje, zato smatram, da so vsi državljani Slovenije, ki so bili obsojeni zaradi posesti konoplje, POLITIČNI ZAPORNIKI! Ministrstvo za zdravje pripravlja spremembe Zakona o drogah, v katerem želi globo za posest konoplje (in ostalih drog) za enkratno lastno uporabo dvigniti na neverjetnih 1.500 €. Državni podsekretar je spremembo ZPPPD utemeljeval s tem, da zakon ni v skladu z Uredbo o razvrstitvi prepovednih drog, za kar pa je dovolj, da Vlada RS spremeni uredbo kot nižji predpis od zakona. K takšnemu nevzdržnemu stanju na področju drog in še posebej konoplje v veliki meri pripomore tudi farmacevtska industrija. Kljub temu da je konoplja v Sloveniji prepovedana, ker naj ne bi imela terapevtskih učinkov, večina velikih farmacevtskih gigantov sintetizira umeten THC in ga prodaja kot zdravilo! Zato od Ministrstva za zdravje zahtevam jasen odgovor, s kakšno pravico odreka slovenskim državljanom pravico do mednarodno priznanega učinkovitega zdravila, ki je registrirano na področju EU? Slovenski »strokovnjaki«, politiki, državni uradniki, funkcionarji, represivni in pravosodni organi vsako leto zaradi posesti konoplje (in posledično izrečenih kazni) uničijo življenja stotinam slovenskih družin. V letih od 2003 do 2011 je bilo tako obsojenih čez 8.000 oseb, povečini za golo posest konoplje za lastno uporabo! Zato od vseh pristojnih ponovno ZAHTEVAM, da nehajo izvajati teror nad uporabniki konoplje in konopljo končno obravnavajo kot zdravilno rastlino in jo TAKOJ izbrišejo iz seznama prepovedanih drog! Čas bi bil, da vsi uporabniki konoplje strnemo vrste, saj le tako lahko dosežemo, da bomo lahko konopljo uživali brez strahu zaradi neustavnih in nezakonitih sankcij! Zbrane dokumente o nezakonitostih in bedarijah PUMS, Ministrstva za zdravje in ostalih organov Republike Slovenije ter potek podporne kampanje »Konoplja je Božji dar – FREE Božidar!« si lahko ogledate na: www.facebook.com/FreeBozidar in www.freebozidar.blogspot.com Vsem podpornikom in simpatizerjem se zahvaljujem za vso podporo ter prispevke za pravno pomoč in vas pozdravljam iz priporne celice, v kateri sem 21.9. 2012 začel z gladovno stavko zaradi uvedbe pripora zaradi posesti 8 (osmih) rastlin konoplje! Božidar Radišič Murska Sobota, 9.10.2012