IZJAVA ZA JAVNOST IN ZAHVALA NA 25. DAN PRIPORA IN GLADOVNE STAVKE!

Ker sem še vedno v priporu in mi je s tem onemogočena normalna komunikacija z javnostjo, skušam kolikor je mogoče, komunicirati preko mojih podpornikov in prijateljev. Vsa komunikacija poteka preko »ONEJ« Društvo prekmurske pobude (031 250 378 / 02 544 9108), e-naslova free.bozidar@gmail.com in www.facebook.com/FreeBozidar, www.freebozidar.blogspot.com. Ob tej priliki bi se rad zahvalil vsem podpornikom, simpatizerjem in prijateljem, ki mi v teh težkih trenutkih stojite ob strani! V prvi vrsti velja zahvala moji dragi Simoni, ki v tem času nosi največji delež bremena! Zahvaljujem se tudi vsem prijateljem, Pecu, Viti, Andreji, Tomažu, Samotu, Maji, Poldiju, Janku in vsem, ki kakorkoli prispevajo k našemu skupnemu »boju« proti tistim, ki nedopustno kriminalizirajo uporabnike konoplje in ki so me pripeljali v pripor zaradi posesti ter uživanja zdravilne rastline. Iskrena zahvala velja vsem, ki meni in Simoni stojijo ob strani, saj drugače pritiska že zdavnaj ne bi vzdržala! Vse aktivnosti, dokumenti o sodnih postopkih in dokumenti, iz katerih jasno izhaja na kakšen način PUMS, ODT in OSMS šikanirajo nas in vse uporabnike konoplje na območju PUMS, kot tudi dokumenti, študije, odgovori in dopisi Ministrstva za zdravje, Ministrstva za notranje zadeve in ostalih organov Republike Slovenije, kot tudi mednarodni dokumenti so in bodo dostopni ter dnevno aktualizirani na spletnih straneh, ki so jih v mojo podporo vzpostavili moji prijatelji in podporniki: www.facebook.com/FreeBozidar in www.freebozidar.blogspot.com Kljub temu, da je namen pripora pravzaprav poskus da me utišajo, še vedno oziroma še bolj odločno zatrjujem, da je celotna zgodba in šikaniranje PUMS, ODTMS in OSMS vredno ne samo graje, ampak najmanj izrednega notranjega nadzora, ki bi po mojem mnenju pokazal nedopustna ravnanja, zlorabo pooblastil in položajev odgovornih, ki grobo kršijo Ustavo in zakone Republike Slovenije, ki bi jih že po naravi svojega dela morali spoštovati! Vsi navedeni organi ne samo, da bi morali delovati v skladu s pravnim redom Republike Slovenije, ampak bi se morali držati predvsem svojih etičnih kodeksov, na katere so tako zelo ponosni! 5 rastlin konoplje brez ostalih dokazov o preprodaji pač ne sme in ne more biti razlog za odreditev pripora! Šikaniranje navedenih organov, predvsem PUMS se je pričelo, ko smo v Murski Soboti odprli trgovino z izdelki iz konoplje »CannaJoy«. Z odprtjem trgovine smo skušali tudi v Pomurje pripeljati izdelke in predstaviti prednosti ter zdravilnost konoplje tudi v naši regiji. Ker pa so nekateri policisti in kriminalisti skupaj z vodstvom PUMS neizobraženi in škodoželjni ter so v trgovini »CannaJoy« in v našem glasnem zagovarjanju uporabe konoplje kot zdravilnega zelišča ter mednarodno priznanega zdravila očitno videli grožnjo za »varnost«, so pričeli s šikaniranjem in vlaganjem skonstruiranih kazenskih ovadb proti nam trem. Meni, moji izvenzakonski partnerici Simoni Lopret in njeni sestri Andreji Lopret. Nenazadnje so večkrat grozili z zaprtjem trgovine, saj da taka trgovina v Mursko Soboto enostavno ne sodi. Tako so proti nam do zdaj vložili kar enajst (11) kazenskih ovadb, eno tudi za organizirano kriminalno združbo! Iz sodnih spisov je več kot očitno, da so vsi postopki konstrukt PUMS in sicer ob

izdatni pomoči ODTMS in OSMS, saj v nasprotnem primeru ne bi moglo priti do takih nezakonitosti in kršenja slovenske Ustave in zakonodaje. Od teh 11 kazenskih ovadb se je do sedaj ena končala s pravnomočno ustavljenim kazenskim postopkom, ena pa v našo korist, kar je na prvi stopnji razsodilo Okrajno sodišče v Lendavi in Višje sodišče v Mariboru. Očitno je odgovorne na PUMS to dejstvo razjarilo in so namesto, da bi se ob svojem nezakonitem ravnanju zamislili, vse skupaj samo stopnjevali. Sproženi kazenski postopki so iz let 2008, 2009, 2010 in 2012, vendar je prav zanimivo, da so kar za 3 primere razpisali naroke za obravnavo prav v času, ko sem jaz v priporu. Težko me bo kdorkoli prepričal, da so naroki bili razpisani v skladu s sodnim redom. Trdim, da OSMS hiti iz le njim znanega razloga, ki pa je po mojem mnenju ta, da me učinkovito utišajo, saj drugega pripornega razloga enostavno ne vidim. Drug razlog šikaniranja je, da smo preko društva »ONEJ« zaradi več kot očitnega kriminaliziranja uporabnikov konoplje na področju PUMS skušali nekako pomagati uporabnikom konoplje. Tako smo skušali vzpostaviti učinkovit program zmanjševanja škode zaradi prepovedanih drog »GLASIR II«, katerega podpornika sta tudi Urad Predsednika Republike in Urad Varuha človekovih pravic Republike Slovenije. Eden izmed ciljev programa je predvsem ozaveščanje uporabnikov drog. V okviru programa »GLASIR II« smo naredili analizo kaznivih dejanj in prekrškov s področja prepovedanih drog v Republiki Sloveniji od leta 2002 naprej. Analiza je bila opravljena na osnovi uradnih podatkih slovenske Policije, ki so javno dostopni na spletni strani www.policija.si. Naš namen je bil zbrati število kaznivih dejanj in prekrškov s področja drog. Analiza je pokazala, da PUMS skupaj z ODT in OSMS na območju Pomurja grozljivo kriminalizirajo ne preprodajalce ampak predvsem uporabnike konoplje. Tako je razmerje med kaznivimi dejanji in prekrški v Sloveniji v obdobju 2002-2011 30 % kaznivih dejanj (preprodaja po KZ-1) in 70 % prekrškov (posest po ZPPPD). V istem obdobju je bilo na področju PUMS kar 70 % kaznivih dejanj in le 30 % prekrškov. Največja anomalija se je pokazala v letu 2005, ko PUMS ne beleži niti enega samega prekrška, ampak izključno kazniva dejanja! Ker se s tem dejstvom nikakor nisem mogel sprijazniti, sem o tem obvestil Predsednika Republike, Predsednika Vlade, Komisijo za preprečevanje korupcije, Varuha človekovih pravic, Ministrstvo za notranje zadeve, Generalno policijsko upravo, Ministrstvo za pravosodje in direktorja PUMS. Če podrobneje pregledamo sodne spise vidimo, da so si PUMS, ODTMS in OSMS »uspešnost« na področju pregona organizirane kriminalitete in na področju prepovedanih drog dvigovali na hrbtih uporabnikov konoplje! Prepovedane droge v PUMS namreč predstavljajo kar 70 % dela SKP-PUMS! Slovenija tako za nezakonito kriminaliziranje lastnih državljanov porabi nekaj sto milijonov € letno! Vsi omenjeni so s svojim šikaniranjem podjetje moje partnerke in njene sestre pripeljali na rob propada samo iz zaradi njim znanih pritlehnih razlogov! Upam, da bo vsaj moja gladovna stavka vzrok, da bodo te svinjarije končno prišle na dan. Konec koncev ni pomemben nek »diler« Božo iz Kobilja, kot so me že neštetokrat poimenovali tudi v medijih! Pomembno je, da končno nekdo odgovarja in da se neha nesluteno kriminaliziranje uporabnikov konoplje v Pomurju in Sloveniji! Ker smo zaradi šikaniranje vseh vpletenih res pred bankrotom naprošam vse, ki bi nam pri našem boju z mlini na veter kakorkoli pomagali, da nam priskočijo na pomoč po svojih močeh. Pomoč ni namenjena samo meni in mojemu primeru, ampak bomo skušali

organizirati sklad, s katerim bomo skušali pomagati vsem neupravičeno kriminaliziranim uporabnikom konoplje. V skladu s slovensko zakonodajo bi morali vložiti zahteve za obnove že pravosodnih postopkov za vse, ki so bili obsojeni samo na podlagi posesti in ki jim je bila zaradi tega storjena škoda. Upam, da bomo v tem uspešni in da bomo lahko skupaj dokazali, da je tako delo organov pregona in pravosodja nezakonito! Tako kot vse druge aktivnosti tudi zbiranje prispevkov poteka preko društva »ONEJ«, ki je s podporniki izdal priponke »TOL'K NAS JE KOT LISTJA IN TRAVE«, ki se prodajajo po 10,00 €. Zbrana sredstva so namenjena za kritje stroškov, ki vsakodnevno nastajajo s protestnimi akcijami, in ostalimi aktivnostmi, predvsem pa so namenjena za pravno pomoč. Veseli bomo vsakega, še tako majhnega prispevka, pomoči umetnikov, glasbenih skupin ali posameznikov, pravne pomoči, moralne podpore ali kakršne koli druge pomoči, ki bo kakorkoli pripomogla, da se zadeve končno uredijo! Ali smo uporabniki konoplje res drugorazredni državljani, katerih človekove pravice in temeljne svoboščine se lahko kršijo na vsakem koraku in Ustava RS za nas ne velja? Osnova za kazenski pregon bi lahko bila oz. bi morala biti le dokazana preprodaja, sama posest konoplje pa nikakor ne sme pomeniti prejudica o preprodaji! V tej igri ne gre le za moj primer, saj posameznik ni pomemben! Ne pozabimo, da je bilo zaradi nezakonitega dela prej navedenih organov storjene ogromno nepopravljive škode tisočim uporabnikom konoplje in njihovim družinam! Le kdo in iz kakšnih nizkotnih razlogov si lahko vzame pravico v svoje roke in s tem uporabnikom konoplje, kot tudi bolnikom, ki bi jim konoplja lahko pomagala pri vrsti najhujših bolezni, odreka pravico do uporabe najstarejše zdravilne rastline kar jo pozna človeštvo? Vsem prijateljem, podpornikom, simpatizerjem in uporabnikom konoplje iz pripora na 25. dan gladovne stavke še enkrat ISKRENA HVALA za neverjetno podporo, ki je sam sicer ne morem videti ali občutiti, saj so me priprli prav tisti, ki bi pravzaprav morali skrbeti za spoštovanje Ustave in človekovih pravic ter temeljnih svoboščin v Republiki Sloveniji in ki se deklarirajo za delivce »PRAVICE«! HVALA! BOŽIDAR RADIŠIČ – ČIŠ Murska Sobota, 15.10.2012