P. 1
Tai Lieu Tham Khao Bao Dong Qua Dien Thoai1

Tai Lieu Tham Khao Bao Dong Qua Dien Thoai1

|Views: 2|Likes:
Published by Ngoc Doan

More info:

Published by: Ngoc Doan on Oct 18, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/18/2012

pdf

text

original

CHƯ NG IV : THIẾ KẾPHẦ CỨ Ơ T N NG

4.1. LỰ CHỌ PHƯƠ A N NG ÁN THIẾ KẾ T : Trong thự tế nhiề phư ng án đ u khiể từ như c có u ơ iề n xa :  Đ u khiể bằ tia hồ ngoạ iề n ng ng i.  Đ u khiể bằ vô tuyế iề n ng n.  Đ u khiể qua mạ đ n thoạ iề n ng iệ i Trong hai phư ng pháp trên thì bị i hạ bở khoả cách.Vì vậ đ khiể qua ơ giớ n i ng y iề n mạ đ n thoạ đ khắ phụ đ ợ khuyế đ m củ hai phư ng pháp trên, nên nó ng iệ i ã c c ưc t iể a ơ đợ sử ng rộ rảtrong tư ng lai. ư c dụ ng i ơ 4.2. HOẠ Đ NG CỦ HỆTHỐ T Ộ A NG Đ đ u khiể hệ ng, ngư i đ u khiể có thể bấkỳmộ thuê bao nào quay ể iề n thố ờ iề n ở t t số i thuê bao củ hệ ng. Thuê bao đ ợ gọ có mạ đ u khiể mắ song song tớ a thố ưc i ch iề n c vớ dây đ n thoạ(thiế bị n đ u khiể đ ợ mắ vào mạ đ u khiể Sau mộ i iệ i t muố iề n ưc c ch iề n). t thờ gian đ chuông nhấđ (hệ ng tựkiể tra, đm hồ chuông). Nế không có i ổ t ị nh thố m ế i u ai nhấ máy thì mạ đ u khiể CPU sẽ đng đu khiể đ mạ tảgiả t nố c ch iề n tự ộ ề n óng ch i kế i hệ ng ra đ ờ dây. Sau đ hệ ng sẽ thố ư ng ó, thố phát câu thông báo cho ngư i đ u khiể ờ iể n: “Đ là hệ ng đ u khiể thiếbị Ngư i đ u khiể sẽ n mã password đ xâm ây thố iề n t ”. ờ iề n nhấ ể nhậ vào hệ ng đ u khiể p thố iề n. Nế ngư i đ u khiể nhậ sai password thì hệ ng phát ra thông báo: “ t mã u ờ iề n p thố mậ sai”, ngư i đ u khiể sẽ p lạpassword. ờ iề n nhậ i Khi nhấ đ mã số n úng password mạ sẽ ch phát ra lờ giớ thiệ đ ngư i đ u khiể i i u ể ờ iề n biế vớ nộ dung thông báo: “ t mã đ t i i Mậ úng”. Lúc này hệ ng đ u khiể sẵ sàng thố iề n n nhậ lệ n nh.  Nhậ phím 3 đ nghe thông báo hư ng dẫ sửdụ p ể ớ n ng.  Nhậ phím 1 đ biếtrạ thái đ hoạđng củ thiếbị p ể t ng ang t ộ a t .  Nhậ phím 2 đ đ u khiể thiếbị p ể iề n t .  Nhậ phím 9 đ thay đi mậmã p ể ổ t  Nhậ phím * đ thoát ra khỏchư ng trình đ thự hiệ p ể i ơ ang c n  Nhậ phím # đ kếthúc quá trình đ u khiể p ể t iề n Nế muố kiể tra trạ thái tấ cả thiế bị ớ khi đ u khiể thì ngư i u n m ng t các t trư c iề n ờ đ u khiể nhấ mã sốđ kiể tra. Nế ngư i đ u khiể muố kiể tra trạ thái iề n n ể m u ờ iề n n m ng thiế bị thì đu tiên ngư i đ u khiể nhấ phím số1 đ kiể tra trạ thái các t nào ầ ờ iề n n ể m ng thiếbị sau đ ngư i đ u khiể muố kiể tra thiếbị thì ấ phím tư ng ứ cho t , ó ờ iề n n m t nào n ơ ng từ thiếbị từ1 đn 8). ng t ( ế Ví dụNgư i đ u kiể muố xem trạ thái hoạđng củ thiếbị 1 thì ngư i : ờ iề n n ng t ộ a t số ờ đ u khiể nhấ mã 11 iề n n Nế thiếbị 1 đ mởthì hệ ng phát ra câu thông báo: “ t bị 1 đ u t số ang thố Thiế số ang mở. Còn thiếbị 1 tắthì hệ ng phát ra câu thông báo : “Thiếbị 1 bị t. ” t số t thố t số tắ Sau khi biếđợ trạ thái hoạđng củ các thiếbị ngư i đ u khiể sẽ n t ư c ng t ộ a t thì ờ iề n ấ phím * đ thoát khỏchư ng trình kiể tra trạ thái . ể i ơ m ng Và đ đ u khiể thiế bịngưi đ u khiể sẽ n phím 2 thì hệ ng sẽ ể iề n t , ờ iề n ấ thố phát câu thông báo “xin mờ đ u khiể thiế bị Sau đ ngư i đ u khiể muố đ u khiể i iề n t ” . ó ờ iề n n iề n thiếbị sẽ n phím tưng ứ cho từ thiếbịtừ t nào ấ ơ ng ng t ( 1-8)
Trang 44

Vídụ Nế thiếbị đ tắthì nhấ phím 1. ch i Tính bả mậ : Nế ngư i nào muố xâm nhậ vào hệthố mà nhậ sai o t u ờ n p ng p password quá 3 lầ thì hệ ng tự t . u ờ ó c gọ thì vẫ có thể n thông thoạvớngư i đ u khiể i i ờ iề n.đ thoát khỏ chư ng trình đ u khiể Lúc này hệ ng sẽ t i ơ iề n. Nế ngư i đ u khiể muố thoát khỏ chư ng trình đ u khiể thì ngư i đ u u ờ iề n n i ơ iề n ờ iề khiể nhấ phím “ ể n n #”. Trang 45 . thố ngắ mạ khỏthuê bao. ợ i.Nế thiếbịó đ tắkhi ấ phím đ thiếbịó sẽ ư c mởvà ngư c lạ u t đ ang t n ó t đ đợ . thiếbị sẽ và ngư c lạ : u t 1 ang t n t 1 mở ợ i. n thố ngắ Chú ý: trong thờ gian đ u khiể nế có ngư i nào đ nhấ máy bên máy bị i i iề n.

3. T N 4.3. THIẾ KẾPHẦ CỨNG.1: Sơ ồ i hệ ng đ khố thố Trang 46 .1 Sơ ồ i củ hệ ng đ khố a thố Khố thu chuông i Khố đ u khiể Relay i iề n Khố tạ tảgiả i o i Khố thu phát DTMF i Khố phát thông báo i Khố xửlý trung tâm (CPU) i Khố báo Trộ i m-Cháy Khố hiể thị i n LCD Khố đ u khiể và nhậ biếtrạ thái thiếbị i iề n n t ng t Khố nguồ i n Sơ ồ i: đ khố KHỐ Đ U I IỀ KHIỂ CHUÔNG N KHỐ Đ U I IỀ KHIỂ PHÍM N RING TIP KHỐ Đ U I IỀ KHIỂ RELAY N KHỐ Đ U I IỀ KHIỂ THIẾ N T BỊ KHỐ TẠ I O TẢ GIẢ I KHỐ I NGUỒ N KHỐ XỬ LÝ I TRUNG TÂM (DÙNG VI Đ N KHIỂ IỀ N 89S52) KHỐ BÁO I TRỘ M-CHÁY KHỐ HIỂ I N THỊ (LCD) KHỐ I KHUYÊCH Đ I TÍN HIỆ Ạ U KHỐ THU I PHÁT DTMF KHỐI PHÁT THÔNG BÁO Hình 4.4.

Chứ nă các khố c ng i a. Khốthu phát DTMF i Khố này bao gồ 2 quá trình: thu và phát i m Khi thu tín hiệ u: Khố này có chứ nă thu tín hiệ DTMF từđ ờ dây thuê bao đ n thoạvà i c ng u ư ng iệ i chuyể đi xuấra dữ u 4 bit dạ nhị n ổ t liệ ng phân tư ng ứ vớ tín hiệ nhậ đợ ơ ng i u n ư c. e. f. Khốđ u khiể Relay i iề n Khố đ u khiể Relay có chứ nă kếnố hệ ng đ u khiể vào đ ờ dây i iề n c ng t i thố iề n ư ng khi mạ thự hiệ chứ nă đ u khiể và đ ngắ khố thu chuông ra khỏ line ch c n c ng iề n óng t i i đ n thoạ iệ i. Khố đ u khiể thiếbị trạ thái thiếbị i iề n t và ng t Khố đ u khiể thiế bịKhố này có chứ nă mởhay đ thiế bị i iề n t : i c ng óng t theo yêu cầ củ ngư i đ u khiể u a ờ iề n. Khố xửlý trung tâm (CPU) i Chứ nă củ khốnày là đ u khiể toàn bộ t đng củ hệ ng. số i chuông cài đt trư c mà không có ngư i nhấ máy thì khố CPU xuấlệ đ u hồ ặ ớ ờ c i t nh iề khiể đ tảgiả t nốhệ ng vào chế ộ iề khiể từ n óng i kế i thố đđu n xa. ch m n n tín hiệ chuông do tổ đ cấ và cấ tín hiệ báo cho khốxử trung tâm xử Sau u ng ài p p u i lý lý. Khi phát tín hiệ u: Chứ nă củ phầ phát này là nhậ dạ dữliệ nhị c ng a n n ng u phân 4 bit từkhố xửlý i trung tâm và biế đi thành các cặ tầ sốDTMF tư ng ứ phát lên đ ờ truyề n ổ p n ơ ng ư ng n line đ n thoạ iệ i. Khố tạ tảgiả i o i Chứ nă củ khố này là tạ đ ợ trạ thái nhấ máy khi có yêu cầ từkhố c ng a i o ư c ng c u i xửlý trung tâm (CPU). Khố nhậ biế trạ thái thiếbịkhố này có chứ nă nhậ biếtrạ thái củ i n t ng t : i c ng n t ng a thiếbị ể về khố xửlý trung tâm. t đ báo cho i g. d. Khốthu chuông i Khố này có chứ nă là khi ngư i đ u khiể gọ tớ mạ cả biế phát hiệ i c ng ờ iề n i i. c ng a i iề n hoạ ộ a thố Trang 47 . i ng IC 2560. Tổ đ nhậ đ ợ sựthay đi tả ưc i ờ c ng ài n ưc ổ i do đ kếnốthông thoạgiữ máy gọ và máy đ ợ gọ ó t i i a i ư c i. nhằ giúp ngư i đ u khiể ở t nơ có thể m soát hoạđng ng ng i iể m ờ iề n mộ i kiể t ộ củ từ thiếbị a ng t trong quá trình đ u khiể Khố này sửdụ họ chuyên dùng ISD iề n. b. Khốnày có nhiệ vụ o ra tảgiả số i chuông quy đ i m tạ i sau hồ ị nh mà thuê bao đ ợ gọ không có ngư i nhấ máy. c. Khố phát thông báo i Chứ nă củ khốnày là phát câu thông báo đ thu sẵ lên đ ờ truyề tư ng c ng a i ã n ư ng n ơ ứ từ thờ đ m.

3. a iề n mứ p. Tín hiệ sau khi qua cầ diode sẽ u u ể nh u u u tă đ tầ sốvà có đ gợ sóng nhấ nhô. phát 3 giây có và 4 giây không.2. 4.3.2. c a c transistor Opto đ ợ nố lên nguồ +5VDC thông qua đ n trở 5.1 Sơđ nguyên lý: ồ Hình 4.MT8888 sẽ iệ i phát tín hiệ DTMF củ số u a thuê bao đ đn tổ đ và tổ đ ó ế ng ài ng ài sẽ t nố vớ số iệ thoạmà đợ gọ kế i i đ n i ư c i.2 Nguyên lý hoạ đ ng t ộ Khi tổ đ cấ tín hiệ chuông cho thuê bao. Tín hiệ p a u hơ lọ ể c ng ộ p u sau đ đợ ghim áp bở DZ1 và qua R4 sau đ đ a vào Opto.3. u thố i 3. Sau đ tín ồ i C o t m ộ u ó.h. c a transistor nố lên nguồ (mứ 1) nên ngõ vào P3. Đ ng thờ tụ 1 và R1 tạ ra sụáp làm giả biên đ tín hiệ chuông.2: Mạ cả biế tín hiệ chuông ch m n u 4. hiệ chuông qua cầ diode đ chỉ lư toàn sóng. Khi tầ sốlớ hơ thì việ san bằ đ ng ôi n ộ n p n n n c ng ộ nhấ nhô củ tín hiệ dễ n.2. phát quang kích vào cự B củ transistor Opto. nên ngõ vào c a n ế n P3.3. Tín hiệ chuông là tín hiệ xoay ng ài p u u u chiề vớbiên đ 75 Vrms – 90Vrms.4 củ vi đ u khiể ở c thấ báo hiệ hệ ng gọ từbên ngoài vào.1 Khốcả biế chuông: i m n 43. tầ số = 25 Hz. dẫ đn transistor Opto dẫ bão hoà. transistor Opto ngắ ngõ ra cự C củ a ổ t. Bộ xử có nhiệ vụ u ư ế vi vi lý m truyề đn MT8888 mộsố n ế t thuê bao đ n thoạ.1. Cự C c n. Tụ c C2 dùng đ lọ phẳ đ nhấ nhô này. Khố báo trộ .2 Thiế kế ng khố t từ i: 4. Khi diode Opto phân ó ưc i ó ư cự thuậ diode này sẽphát quang kích vào cự B củ transistor Opto.1.2. tụC1 có nhiệ vụngă dòng DC chỉ tín hiệ chuông đ u m n cho u i qua. Khi có dòng chuông đ vào.4 củ vi đ u khiể ởmứ 1 (trạ i n c a iề n c ng thái chờ ). báo cháy: i m Chứ nă chủyế củ khố này là khi có sựcốcháy hoặ trộ thì sẽ 1 tín c ng u a i c m có hiệ đ a đn bộ xửlý. diode Opto phân cự thuậ diode này sẽ ổ c n.3 Tính toán thông số Trang 48 . ưc i n iệ R Khi chư có dòng chuông đ vào.1. u i ộ n f Tín hiệ này qua tụC1.

m ơ ư ng Trang 49 . cự B đ ợ phân cự bở R8 và ch ơ n m t c ưc c i R12. C1 = ? Chọ đ n áp tín hiệ chuông là 90V n iệ u Theo thông sốcủ dòng chuông chọ dòng chuông 35mA.2V n iệ i a Tính đ n trở iệ R4 R4 = Vzener – Vled = 12V – 1. vớ tụ c tụ i C2 là 10uF ta có cả kháng tư ng đ ơ là 5H. tầ số = 25Hz. và có tính trởkháng cao đi vớ tín i t u y ố i hiệ AC củ đ ờ truyề Bở vì khi tín hiệ AC không qua khốgyrator đợ thì nó u a ư ng n.2 KhốGyrator và tảgiả i i Khố gyrator là mạ chặ và giả p cả kháng i ch n lậ m Khố gyrator cho dòng mộ chiề chạ qua. cả kháng phụ i lậ t n m thuộ vào giá trị C2. Tụ dùng đ tạ đc tính cho khố gyrator. i u i ư c.2V = 1.3.Tín hiệ chuông tổ đ cấ cho thuê bao có đ n áp hiệ dụ khoả 75Vrms u ng ài p iệ u ng ng đn 90Vrms.025A Chọ R1 = 1KΩ n Do đ => Z 1 = 2 KΩ ó 3. a n Vì chọ DZ1 = 12V.01A Chọ R4 = 1KΩ n Tính R1. C2 ểo ặ i Khố gyrator giả p mộ cuộ dây. sụáp trên cầ diode là 1.2.4V n t u Do đ chọ áp vào cầ chỉ lư là 16V ó n u nh u Do đ sụáp trên tụ 1 và R1 là: 90V – 16V = 74V ó t C tổ trở ơ đơ trên R 1 và C1 là: ng tư ng ư ng Z(C1_R1) = 74V = 2960 Ω 0. ế n f Chọ DZ1 là diode Zener loạ12V n i Chọ dòng qua Opto là Iopto = 4mA. không ả hư ng tớ khố nguồ và nó có thể p vào mạ giả mã tone bằ việ nh ở i i n nhậ ch i ng c sử ng tụ dụ . Hình 4.3 : mạ gyrator cơ n ch bả Mạ gyrator đn giả gồ mộ transistor NPN.08KΩ Iopto 0. đ n áp rơ trên led củ Opto là 1.

2.3.Hình 4. 4.3. transistor không khuế đi.3.5: Mạ thu phát DTMF ch Trang 50 .1 Sơ ồ đ nguyên lý: Hình 4. Khi không có tín hiệ AC ởcự B. trởkháng sẽ ng theo tầ số ố i u tă n => mạ giố như n dây.3 Mạ thu phát DTMF: ch 4. và cũ không c u c ch ạ ng có tín hiệ AC xuấhiệ ở c C và E. ch ng cuộ R9 đt giữ C6 và cự B cho phép tín hiệ audio đvào.4: mạ gyrator ch R8 và C2 là mạ lọ thông thấ chỉ tín hiệ tầ số p và tín hiệ DC qua ch c p cho u n thấ u cự B.2. nhưvậ khố gyrator có ặ a c u i y i nhiệ vụkhuế đi tín hiệ audio từnguồ phát tone DTMF và đa lên line đ n m ch ạ u n ư iệ thoạ i. Đ u này làm cho khốgyrator có tác dụ như u t n cự iề i ng mộ mạ đ n có trở t ch iệ kháng cao đi vớ tín hiệ AC.

15. các a iề n ưc ư ế D3 củ IC CM8888. D2.3 củ vi đ u khiể đợ đa đn D0. qua R16 đ a vào ngõ y t n p n ư ng ư vào IN. Tấ cả n sốnày nă o t 16 p n ộ t tầ đu lấ từdao đng thạ anh 3. ó ưc ư ế bộ chuyể đi D/A thành tín hiệ tư ng tự Sau đ tín hiệ DTMF này đ ợ đa ra ở n ổ u ơ . P0. P0. bộphát DTMF trong MT8888 có ợ i i khả ng tạ tấ cả cặ Tone DTMF chuẩ và đ chính xác cao. Khi tín hiệ giảmã đ ợ ghi vào các thanh ghi.0. Tưng ứ vớ ế ơ ng i dãy tầ số n nhóm cao và nhóm thấ củ tín hiệ DTMF như p a u sau: Bả 23: Bả 2 nhóm tầ số ng ng n DTMF Nhóm 697Hz 770Hz 825Hz 941Hz tầ số n cao Nhóm 1209Hz 1336Hz 1477Hz 1633Hz tầ số p n thấ Bên cạ đ cầ trúc bên trong củ củ IC CM8888 còn có bộ c loạbỏ n số nh ó u a a lọ i tầ 350Hz và 440Hz củ bộlọ tầ số a c n Dial Tone đ hạ chế hiệ đu vào.2.3. CS đợ nốtớ các bit củ vi đ u khiể ưc i i a iề n 4.3.4. phát DTMF củ IC MT8888 đợ khố xửlý trung tâm đ u khiể c a ưc i iề n thông qua các chân IRQ/CP.17 (D0. Bộ này sẽ tách tín hiệ thành 2 nhóm : mộnhóm tầ số u t n thấ và mộ nhóm tầ sốcao. P0. ó u ưc ư chân số củ IC MT8888 và đợ khuế đi đ phát đn thuê bao nhậ 8 a ưc ch ạ ể ế n. trư c khi gử các mã này vào thanh ghi nó có bộ m tra đ nhậ biế ng a ớ i kiể ể n t sự n tạcủ tín hiệ này. thờ gian an toàn.D2. Nhưvậ khi xuấhiệ 1 cặ tầ sốTone trên đ ờ dây. đn . p0. Ban đu cặ tầ sốmã Tone đ ợ đ a qua bộ ch ạ u ầ p n ưc ư lọ tầ số c n (Dial Tone Filter).2. Mã nhị ề y ộ ch c phân 4 bit đ ợ ưc phát ra ở chân P0.2. đ n. WR.D1.1.16.thì ngõ ra sẽ t hiệ dạ nhị xuấ n ng phân 4 bit tưng ứ ơ ng.3 Thiếkế tính toán mạ nhậ và giả mã DTMF t và ch n i Các thông sốcủ MT8888 do nhà sả xuấ hư ng dẫ Các giá trị iệ trở tụ a n t ớ n.3) củ vi đ u khiể đ xử ng a iề n ể lý. Nhóm thứnhấ sẽ c thông dãy tầ sốtừ697Hz đn p t n t lọ n ế 941Hz.2.D3) củ MC8888 đ a tớ khố xửlý trung tâm (tưng a ư i i ơ ứ các bit P0. thì tín hiệ tồ i a u u i ưc u này đợ chuyể qua bộ ưc n chuyể đi A/D chuyể thành mã nhị n ổ n phân 4 bit xuấra ở t các chân 14.0.7MΩ Xtal = 3.2 Nguyên lý hoạ đng củ mạ t ộ a ch Bộ DTMF thu Khi tín hiệ thu đợ vào chân IN. P0. nhóm thứhai sẽ c thông dãy từtầ số lọ n 1209Hz đn 1633Hz. Việ thu.3.3. bả vệ ư c nhà sả xuấđa ra: iệ i o đợ n t ư R16 = R17 = 100KΩ R18 = R19 = 4. P0. RSO.579545 Mhz R20 = 390 KΩ C11 = C12 = 104 Nguồ cung cấ : Vcc = +5V n p Trang 51 . Bộ phát DTMF Ngư c lạ vớ quá trình thu là quá trình phát. D1.1.( chân số thì bên trong IC này có bộ u ưc 2) khuế ch đi Tone sẽ ạ khuế đi tín hiệ thu này. Khi bộ ể n tín u ầ dò cũ nhậ đ có 2 Tone thích hợ thì nó chuyể hai tầ số ng n ủ p n n này tớ bộgiả mã tưng i i ơ ứ củ DTMF. Dữliệ này đ ợ đa vào thanh ghi dữliệ sau đ đ ợ đa đn a u ưc ư u.579545 Mhz mắ bên ngoài.

có đ n trở n iệ 150 Ω đ n áp chịđng củ tiế đ m là 220VAC . đ ngư i đ u khiể có thể t đ ợ trạ thái củ thiếbịó t đ t ộ ể ờ iề n biế ưc ng a t đ tắ hay mở Tín hiệ hồ vềnày đợ lấ ởtiế đ m Relay sau khi thiế bị a hệ t .2V = 975Ω 8mA Vậ chọ R502 = 1KΩ y n Dòng qua Relay là IRelay = VCC – V CE = 5v – 0. Các tiế đ m củ óng t p iể a Relay đ ợ kếnốra bên ngoài đ kếnố thiếbị n đ ngắ ưc t i ể t i t cầ óng t.3. Sau khi tiế đ m củ Relay đ ngắ tứ đ u khiể tắmởhệ ng thiếbịSau p iể a óng t c iề n t thố t .6: mạ đ u khiể thiếbị ch iề n t 4.4.4 Mạ đ u khiể thiếbị nhậ biếtrạ thái thiếbị ch iề n t và n t ng t 4.3.4.2 Nguyên lý hoạ đ ng củ mạ t ộ a ch Tín hiệ đ u khiể từ u iề n ngõ ra củ bộ lý trung tâm đ ợ đ a đn IC 74HC573.3V = 32mA R 150Ω Do đ dòng qua cự C Transistor C945: ó c IC = 32 + 8 = 40 mA Chọ hệ khuế đi củ Transistor là β 100 n số ch ạ a = Vậ dòng qua cự B củ transistor là : IB = IC = 40mA = 0.4.3. u i ưc y p iể t củ thố đ hoạđng. t và Chọ Relay 9DC.3.4 mA y c a β 100 Trang 52 . khi thiếbị ã hoạđng. ng ã t ộ 3.3 Thiếkế tính toán.3. IC a xử ưc ư ế này có chứ nă chố trạ thái dữliệ theo đ u khiể củ bộxửlý trung tâm.2. iệ u ự a p iể Chọ Trasistor có dòng IC khoả 400mA n ng Chọ dòng đ n qua led là 8mA.3. Tín c ng t ng u iề n a hiệ này tác đng đn cự B cuả u ộ ế c Transistor làm đ ngắ Relay. n iệ Ta có R502 = 9 – 1.2.4.1 Sơ ồ đ nguyên lý Hình 4.

Tính 501 = ? Ta có : R501 = VCC – VBE = 5 – 0. .4 Vậ chọ R501 = 10 KΩ y n Các thông số ch đ ợ tính toán như mạ ưc sau: Các Q501 – Q 516 có dòng IC khoả 40mA ng R501 = 10KΩ R502 = 470Ω .75 KΩ IB 0.7 = 10. Trang 53 .

5 Mạ phát thông báo ch Mạ phát thông báo ở ây sử ng họ chuyên dụ ISD2560 ch đ dụ IC ng 4.3.1 Sơ ồ đ nguyên lý mạ phát kế nốtrong hệ ng ch t i thố Hình 4.5.7 : Mạ thu phát thông báo dùng ISD 2560 ch Mạ phát và thu thông báo đ ợ thiế kế giá trị ch ưc t các linh kiệ sửdụ theo sự n ng hư ng dẫ củ nhà sả xuấ ớ n a n t.3. Sau khi thiếbị t đng. Khi tín hiệ xuấ từvi đ u khiể củ khố xửlý trung tâm đ a đn khố đ u u t iề n a i ư ế i iề khiể thiếbị n t .3.4. 4. ng ờ iề n t ng ng t củ thố Các thông số t kế a mạ do nhà sả xuấcung cấ thiế củ ch n t p.5.3. đ ngư i đ u khiể biếđ ợ trạ thái từ t hoạ ộ ể ờ iề n t ư c ng ng thiếbị t trong hệ ng thì khố phát thông báo xuấdữ u đa lên đ ờ truyề dư i thố i t liệ ư ư ng n ớ dạ âm thanh báo cho ngư i đ u khiể biếtrạ thái từ thiếbị a hệ ng.3.3. Trang 54 .2 Nguyên tắ hoạ đng c t ộ Mạ phát thông báo sửdụ IC ứ dụ ISD2560 có chứ nă phát thông báo ch ng ng ng c ng trạ thái thiếbịang hoạđng nhưthế ng t đ t ộ nào.

3. ồ t i i thố iề n trên.3.3. Việ thiếkế trí và các mã củ phím đ u khiể i a iề n c t vị a iề n cũ giố nhưtrong bàn phím đ n thoạ đ dễ ng ng iệ i ể dàng đ u khiể thiế bịQuá trình iề n t .3.3. 3.5.6 Khốđ u khiể quét phím i iề n 3.3.8: Bàn phím 3.6. các hàng và cộđ ợ đ u khiể t ư c iề n bở port1 củ vi đ u khiể 89S52.7. n đ u khiể mộ thiếbị ngư i đ u khiể cũ nhấ phím đ u khiể iề n t t thì ờ iề n ng n iề n.9: Khốtrung tâm i 3.2 Nguyên lý hoạ đ ng t ộ Trang 55 .3.5.7 Khốxửlý trung tâm CPU i 3. đ u khiể thiếbị ng tư ng tựnhưđ u khiể bằ bàn phím củ đ n thoạ Muố iề n t cũ ơ iề n ng a iệ i.3.3.6.5.7.3.1 Sơ ồ đ nguyên lý Hình 4.2 Nguyên lý hoạ đ ng t ộ Khố quét phím đ ợ sửdụ đ đ u khiể thiế bị i chỗkhi có ngư i đ u i ưc ng ể iề n t tạ ờ iề khiể Sơđ kếnốvớ hệ ng đ u khiể như n.1 Sơ ồ đ nguyên lý Hình 4.

3: đ u khiể hàng củ bàn phím iề n a p1.1: kếnốchân CE\ củ ISD t i a p2.2: kếnốvớmạ ngoài bao trộ bao cháy t i i ch m.0-p0.4: nhậ tín hiệ chuông n u p3.7: + Giao tiế vớIC ISD2560 p i + Giao tiế vớ IC 74HC573 p i + Giao tiế vớ LCD p i Port1: p1. bộxửlý kiể soát hệ ng bằ cách quét từđ chỉ ầ ch t ộ m thố ng ị a đu đn đ chỉ i trong vùng nhớ64kbyte ( vì 8952 có 16 đ ờ đa chỉ ế ị a cuố ư ng ị A0->A15 ). p3. Khi mạ hoạ đng.6: kếnốvớchân R/W củ LCD t i i a p2.0: kếnốchân 0C củ 74HC573 t i a p2.7:kếnố vớ chân RS củ LCD t i i a port3: p3.3: nhậ tín hiệ IRQVCT củ MT8888 n u a p3.4-p1. Chứ nă kếnốcủ hệ ng xửlý trung tâm như c ng t i a thố sau: Port0: p0.5: kếnốvớchân C củ 74HC573 t i i a p3.Khố xửlý trung tâm dùng IC 8952.0: kếnốchân CS củ MT8888 t i a p3.7: đ u khiể chân RD\ iề n Trang 56 .0-p1. có nhiệ vụnhậ các tín hiệ từcác khố i m n u i khác đ a về xuấra tín hiệ đ u khiể thích hợ ư và t u iề n p.4: kếnốvớchân RSO củ MT8888 t i i a p2.7: đ u khiể cộcủ bàn phím iề n t a Port2: P2.3: đ u khiể dữ u dạ nhị iề n liệ ng phân 4 bit củ MT8888 a p0.5: kếnốvớchân E củ LCD t i i a p2.3: kếnốchân EOM\ củ ISD t i a p2.1: kếnốvớchân line_cotrol t i i p3.0-p0.2: kếnốchân P\-R củ ISD t i a p2.6: đ u khiể chân WR\ iề n p3.

5.10: Khốnguồ i n Trang 57 .4. Hình 4.3.8 Khốnguồ i n.

Hình 4.11: Sơ ồ đ nguyên lý mạ hoàn chỉ ch nh Trang 58 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->