You are on page 1of 1

Tjedni raspored HNK u Osijeku od 21.10. do 28.10.

Nedjelja, 21.10. Ponedjeljak, 22.10. Utorak, 23.10. Srijeda, 24.10. etvrtak, 25.10. Petak, 26.10. Subota, 27.10. Nedjelja, 28.10. 19 sati 19 sati OSVETA, drama H.Kovaevia - Gostuje UAOS Austrijski dani kulture - KONCERT

18 sati 19 sati 18 sati 19 sati

MLETAKI TRGOVAC, komedija Williama Shakespearea MLETAKI TRGOVAC, komedija Williama Shakespearea MLETAKI TRGOVAC, komedija Williama Shakespearea 2.DANI JULIJA NJIKOA - KONCERT -

upanijska 9, 31000 Osijek; tel: 031 / 220 700, fax: 031 / 220 734 www.hnk-osijek.hr