You are on page 1of 1

T&E Pilaar 04.

Procedure

Heineken Nederland Supply

SMS Anago Skill Matrix

Hoe loopt de stroom informatie over medewerkers en organisatiestructuur van HR naar Beheerders van de skillmatrix (incl. instructie naamgeving)
Gebied

De procedure geldt voor de medewerkers van de HR afdelingen van HNS en de Beheerders van de skillmatrix. De beginsituatie van de procedure is dat de medewerkergegevens van n of meer medewerkers (naam, functie, afdeling) of de organisatiestructuur niet of niet juist in de skillmatrix zijn verwerkt. Het eindresultaat van de procedure is dat in de skillmatrix alle medewerkersinformatie (naam, functie, afdeling) en de organisatiestructuur accuraat is weergegeven. De procedure verloopt als volgt: Fase 1. 2. 3. 4. 5. 6. Beschrijving Medewerker HR EC maakt maandelijks maatwerkrapportage over medewerkers- en organisatiemutaties Medewerker HR EC stuurt deze rapportage aan de Senior HR Adviseur Senior HR Adviseur checkt de rapportage (of laat deze checken) Senior HR Adviseur past deze zo nodig aan Senior HR Adviseur stuurt deze door aan de Beheerder Beheerder verwerkt mutaties in de skillmatrix binnen vijf werkdagen

Beginsituatie

Eindresultaat

Verloop

De namen van medewerkers dienen als volgt te worden weergegeven: Alle voorletters daarna achternaam (bijv. J.G. Bruinsma of J.J. van der Sluijs).

De namen van organsaties dienen als volgt te worden weergegeven: Zoveel mogelijk gelijkluidend aan de organisatienaam in SAP HR De organisatienaam dient aan te sluiten bij het bovenliggende niveau van de organisatie (oftewel de verhouding tussen de niveaus moet helder zijn, bijv. hogere niveau Brouwen s-Hertogenbosch en lager niveau Taakteam Brouwen sHertogenbosch en niet taakteam Brewing Den Bosch of iets dergelijks). De naamgeving dient volledig consistent te zijn met de bestaande naamgeving in Anago

Aanmaak- / wijzigings datum:

25-09-2012

Printdatum:

25-09-2012

Pagina 1 van 1