You are on page 1of 1

Marketing truyn thng: Tr li c cc cu hi sau: C bao nhiu % ngi bit thng hiu (brand awareness)?

(hng ngy, tun, thng, nm). Mi quan tm ca h n thng hiu l g? Cc mc, t kha m khch hng dng tra cu thng tin doanh nghip. V tr hin din cho thng hiu trong cc cng c tm kim. Mc ph bin thng hiu. (s kt qu tm kim)Xu hng no nh hng n thng hiu ? Mi lin h/nhn xt v thng hiu th no? (thng qua cc bi vit nhn xt nh gi website, din n, mng x hi, blog,) H n t vng no, lnh th no? Hiu qu cc qung co t website, din n, mng x hi, blog, v cc cng c tm kim?

Xc nh mc ch ca s kin. Xc nh mc tiu cn t c. Xc nh i tng khch hng mc tiu. Xc nh ngn sch.

Cc yu cu chun b v nhn s: MC: Ngi dn chng trnh. PG: Hng dn, cho mng khch mi. Tip tn ti bn: n khch, nhn Namecard, xc nhn khch mi. Cc yu cu chun b v c s vt cht, ti liu: Kch bn + tng v trang thit b.