You are on page 1of 6

NAMA :

TINGKATAN :

TARIKH :

B3D1E1
MENERANGKAN PERISTIWA PENTING DALAM SEJARAH NEGARA
Arahan : Lengkapkan maklumat-maklumat yang diperlukan berdasarkan gambar peristiwa di bawah

PERISTIWA

TARIKH :

LOKASI :

TOKOH :

NAMA :

TINGKATAN :

TARIKH :

B3D1E2
MENGGUNAKAN SUMBER SEJARAH DALAM MENGKAJI SEJARAH

Arahan: Lengkapkan rajah di bawah dengan jawapan yang sesuai

SUMBER SEJARAH

SUMBER SEJARAH

SUMBER SEJARAH

MAKSUD

MAKSUD

CIRI-CIRI

CIRI-CIRI

NAMA :

TINGKATAN :

B3D1E3
MENGGUNAKAN KAEDAH PENGKAJIAN SEJARAH DALAM MENGKAJI SEJARAH

KAEDAH : ___________________

PENERANGAN :

KAEDAH :____________________

PENERANGAN :

KAEDAH : _____________________

PENERANGAN :

TARIKH :

NAMA :

TINGKATAN :

B3D1E4
MENGAPLIKASIKAN ISTILAH/KONSEP MASA DALAM SEJARAH
Arahan : Lengkapkan rentetan peristiwa/nama di bawah

TAHUN

.......
.........
........
.......
........

PERISTIWA

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

..................................................................................

...................................................................................

TARIKH :

NAMA :

TINGKATAN :

TARIKH :

B3D1E5
MEMBERI CONTOH KEJAYAAN NEGARA YANG MENJADI KEBANGGAAN KITA

KERATAN AKBAR/MAJALAH KEJAYAAN NEGARA YANG MENJADI KEBANGGAAN

KEJAYAAN YANG DI CAPAI :

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

NAMA :

TINGKATAN :

B3D1E6
MENGAMALKAN UNSUR PATRIOTISME

Arahan : Lukiskan salah satu bendera yang menjadi kegemaran anda

NAMA BENDERA : ____________________________________________

TARIKH :