You are on page 1of 7

THO LUN NHM

MN HC: GING VIN: NHM THC HIN: CH : PHN TCH CHNH SCH KINH T TS. NGUYN TH MINH TH NHM NGN HNG CHNH SCH TIN T

A - CC THNH VIN
1. Trn Th Tuyt Loan 2. Nguyn Th Minh Hng 3. Lu Th Kim Th 4. Ng Th Hng Quyn 5. Nguyn Th Ngc 6. T Th Thu 7. Nguyn Th Minh Tuyt 8. L Hng ip 9. Tng c Bc

- Trng nhm

B PHN CNG NHIM V: STT NI DUNG NGI THC HIN

I. Phn cng nghin cu ti liu: Thi gian cung cp ti liu: trc ngy th 4 (3/10/2012) Lch hp nhm thng nht ni dung: th 5 (4/10/2012) 1 2 3 4 5 6 Nhng vn chung v chnh sch v chnh sch kinh t Vai tr ca chnh sch kinh t Cu trc ca chnh sch Nguyn tc ban hnh Cc cch tip cn chnh sch Ng Th Hng Quyn Trn Th Tuyt Loan Lu Th Kim Th Nguyn Th Minh Hng T Th Thy

H thng ban hnh chnh sch, qun l chnh Nguyn Th Minh Tuyt, sch v thc hin chnh sch ca nh nc. Nguyn Th Ngc
1

7 II III

Tm hiu h thng chnh sch tin t Tng hp v thuyt trnh Tr li phn bin

L Hng ip, Tng c Bc Nguyn Th Minh Hng C nhm

C NI DUNG TRNH BY: I . Nhng vn chung v chnh sch v chnh sch kinh t 1. Chnh sch 1.1 Khi nim v chnh sch: Quan im 1: L tng th cc quan im, t tng, cc gii php v cc cng c m Nh nc s dng tc ng ln cc ch th KT XH nhm gii quyt vn nhm thc hin nhng mc tiu nht nh Quan im 2: Chnh sch l mt h thng cc quan im, mc tiu phng thc cng c m ch th qun l s dng tc ng ln hnh vi ca ch th v i tng nhm thc hin nhng ni dung qun l, nhng mc tiu cn t ti hay nhng gii php m nh nc s dng x l v gii quyt cc ni dung kinh t ln trong qu trnh hot ng v pht trin ca nn kinh t quc dn. 1.2 Phn loi chnh sch Xt theo phm vi nh hng o Chnh sch v m o Chnh sch vi m o Chnh sch trung m Xt theo thi gian pht huy tc dng o Chnh sch di hn o Chnh sch trung hn o Chnh sch ngn hn Xt theo cp ca chnh sch o Chnh sch ca Trung ng o Chnh sch ca a phng Xt theo tnh c th ca chnh sch: o Chnh sch o Thng t o Ngh nh ca Chnh ph o Quyt nh ca Th tng o Ngh quyt. 2. Chnh sch kinh t: 2.1 Khi nim:
2

L nhng quyt nh kinh t tm v m do nh nc a ra, nhm thc hin nhng chng trnh, k hoch hoch nh. - Chnh sch kinh t cp n cc hnh ng ca chnh ph p dng vo lnh vc kinh t. Chnh sch kinh t thng b chi phi t cc chnh ng, nhm li ch c quyn lc trong nc, cc c quan quc t nh Qu tin t quc t, Ngn hng th gii hay t chc thng mi th gii. 2.2 Cc loi CSKT: Chnh sch kinh t bao gm mt s loi ch yu, l: chnh sch kinh t v m, chnh sch iu tit hot ng kinh t, chnh sch kinh t i ngoi v chnh sch pht trin kinh t. Chnh sch kinh t v m Chnh sch kinh t v m l cc chnh sch kinh t nhm mc ch n nh kinh t v m v t trng thi ton dng lao ng. Hai chnh sch kinh t v m quan trng l chnh sch ti chnhv chnh sch tin t. C th c mt s chnh sch kinh t khc cng c tc ng ti kinh t v m, nh chnh sch thng mi (quota, thu quan) song mc ch chnh ca chng khng phi l n nh kinh t v m, nn khng c coi l chnh sch kinh t v m. Chnh sch kinh t v m cn c gi l chnh sch qun l tng cu v n tc ng n pha cu ca nn kinh t. Chnh sch kinh t v m c ch ngha Keynes khuyn ngh s dng, tuy nhin li b ch ngha kinh t t do mi bi tr. Chnh sch iu tit hot ng kinh t Chnh sch iu tit hot ng kinh t c mc tiu l iu chnh cc hot ng kinh t v nhng l do nht nh, chng hn nh bo h cho doanh nghip nh nc hay chng c quyn, bo v li ch ca ngi tiu dng, v.v... Chnh sch ny c th bao gm cc bin php hnh chnh nh lut v quy nh, hoc bao gm cc bin php kinh t da vo li sut, thu, thu quan, v.v... Chnh sch kinh t i ngoi Chnh sch kinh t i ngoi lin quan n vicm ca nn kinh t. N bao gm cc chnh sch thng mi, chnh sch i vi ti khon vn. Chnh sch pht trin kinh t Chnh sch pht trin kinh t l hot ng ca chnh ph tc ng ti cc c ch vn ha, x hi, kinh t v th ch t c nhng tin b kinh t. II. Vai tr ca chnh sch kinh t 1. Chc nng nh hng: nh hng cho hot ng KTXH: Vai tr ny mang tnh bao qut, v m nhm hng tt c cc hot ng kinh t XH ca t nc theo mc tiu nh sn.
3

2. Chc nng iu tit: T chc x l gii quyt cc vn KT ln, a ra phng php v bin php thc hin cc CSKT mang tm v m, x l v gii quyt cc vn ln ca kinh t nh: cc CS u t, CS thng mi, CS ti chnh, CS tin t. 3. Chc nng to iu kin cho s pht trin: H tr pht trin cc mc tiu kinh t c xc nh. CSKT c gi tr nh l nhng quyt nh trong di hn ca nh nc, nhm t chc qu trnh pht trin ca nn KTQD theo mc tiu nh hng. 4. Chc nng khuyn khch s pht trin Nhm to mt mi trng n nh khuyn khch u t nh s n nh v chnh tr, XH, mi trng KT, c s h tng v tm l. III. Cu trc ca chnh sch 1. t vn Nu l do cn thit v tnh cp bch ca vic ban hnh chnh sch.

2. Phn tch hin nh gi tnh hnh thc t trin khai mt lnh vc no . trng Phn tch v ch ra nhng vn lin quan cn c c th ha bng CS. 3. Bi cnh pht Nhn nh chung v bi cnh trong nc v quc t, t trin Xu th th lin h vi chnh sch cn ban hnh, nhm t c 1 (1 s) gii Nhu cu mc tiu no . pht trin ca VN. 4. Quan chung im Quan im chung ca ch th ban hnh chnh sch i vi cc vn lin quan, i tng v phm vi tc ng ca chnh sch.

5. Mc ch/Mc Nu tm tt mc ch, mc tiu ca chnh sch ban hnh tiu (mc tiu chung v mc tiu c th). 6. Cc vn u Nu ra cc vn cn u tin gii quyt c cp n tin trong chnh sch. 7. Gii php thc Nu ra cc gii php, bin php nhm thc hin CS mt hin cch hiu qu nht, bao gm: Gii php ti chnh, v c s vt cht, v nhn lc, cc gii php c th 8. Chu trnh hnh Ghi r vai tr trch nhim ca cc bn lin quan, km theo ng khung thi gian trin khai cng vic. IV. Nguyn tc ban hnh. Hoch nh chnh sch KT-XH l mt qu trnh bao gm vic nghin cu xut ra mt chnh sch vi cc mc tiu, gii php c c quan NN c thm
4

quyn thng qua v ban hnh chnh sch di hnh thc mt vn bn quy phm php lut Vic ban hnh chnh sch phi m bo cc nguyn tc sau: 1. Tnh khch quan - Vic ban hnh hay thc thi mt chnh sch kinh t phi da trn yu cu ca ton XH hay s lng ln c nhn, t chc. Hon ton khng da trn mun ch quan ca 1 ngi hay 1 nhm ngi c quyn lc nht nh. Ni dung chnh sch i hi phi ph hp vi thc tin pht trin KTXH, khng i chm m cng khng c yu cu i qu xa so vi trnh thc t, ph hp vi tnh thi s, tnh cp thit ca vn m chnh sch a ra iu chnh. - Nhm ph hp vi tt c cc i tng, linh ng, d p dng, d iu chnh. 2. Tnh chnh tr: - Mi chnh sch kinh t do 1 nh nc nht nh ban hnh, mang tnh ch, i din cho ch chnh tr cho li ch giai cp. li ch dn tc. 3. Tnh ng b v h thng. - Th hin s thng nht trong qu trnh thc hin, thng nht gia cc giai on v cc c quan c lin quan. - c trng ca h thng khng phi ch l cc mi lin h v quan h gia cc yu t, cc b phn cu thnh m cn l s thng nht vi mi trng, thng qua nhng mi quan h qua li ca n vi mi trng. 4. Tnh thc tin: Mi chnh sch a ra phi p ng c nhu cu hin ti ca nn KT c tnh kh thi v em li hiu qu nht nh. Trc khi p dng cn xem xt khi a vo thc tin s vn hnh ra sao, vp phi nhng kh khn tr ngi nh th no? Bn cnh cn cn nhc trc hon cnh thc t ca t nc v bi cnh quc t 5. Tnh hiu qu kinh t x hi Tnh hiu qu khi thc thi 1 chnh sch KTXH, biu hin c th nht nhng g m n mang li, c c nh mong mun, tc l c tc ng tch cc i vi s pht trin kinh t t c nhng mc tiu ra trc hay khng. Ty vo hon cnh v mc tiu nht nh quyt nh CS no l hp l. i khi phi chp nhn hy sinh mt vi mc tiu khc. Tm li, cc nguyn tc ban hnh mt chnh sch kinh t khng tch ri nhau m lun tn ti thnh mt th thng nht trong sut qu trnh xy dng ban hnh v a vo thc t, chng cn c kh nng tc ng qua li h tr hoc gy cn tr ty theo kh nng p dng. V. Cc cch tip cn chnh sch - Tip cn ngang
5

- Tip cn t trn xung - Tip cn t di ln - Tip cn hn hp. VI. H thng ban hnh chnh sch, qun l chnh sch v thc hin chnh sch ca nh nc. Quc hi: Quyn ban hnh Lut, B lut, Hin php UBTVQH: Quyn ban hnh Php lnh v Ngh quyt Ch tch nc: Quyn ban hnh Quyt nh v Ngh nh Chnh ph: Quyn ban hnh Ngh quyt, Ngh nh Th tng chnh ph: Quyn ban hnh Quyt nh, Ch th B trng, Th trng CQ ngang b, Th trng c quan thuc Chnh ph: Quyn ban hnh Quyt nh, Ch th, Thng t Ngh nh, Thng t, Php lnh l 3 trong s nhng loi vn bn quy phm php lut c trng ca Nh nc ta. Trt t cp hiu lc php l t cao xung thp: Php lnh > Ngh nh > Thng t. Php lnh do UBTVQH ban hnh, l vn bn c th ha Hin php, c ni dung v vai tr gn nh lut. Ngh nh do Chnh ph ban hnh nhm c th ho lut, php lnh, hoc quy nh, t chc cc c quan trc thuc b my hnh php, quy nh cc vn mi pht sinh trong hot ng qun l ca mnh v do ngh nh lun l vn bn quy phm php lut. Thng t do B trng ban hnh gii quyt cc vn ca tng ngnh, lnh vc qun l c th thuc phm vi quyn hn ca B. Thng t lun lun l quy phm nhng ch mang tnh cht quy phm hng dn, gii thch. VII. Tm hiu h thng chnh sch tin t Chnh sch tin t l qu trnh qun l h tr ng tin ca chnh ph hay ngn hng trung ng t c nhng mc ch n nh v tng trng kinh t - nh kim ch lm pht, duy tr n nh t gi hi oi, t c ton dng lao ng hay tng trng kinh t. Chnh sch tin t bao gm vic thay i cc loi li sut nht nh, c th trc tip hay gin tip thng qua cc nghip v th trng m; qui nh mc d tr bt buc; hoc trao i trn th trng ngoi hi

DANH MC TI LIU THAM KHO

T in Lut hc Nh xut bn t in Bch khoa nm 1999 Lut Ban hnh vn bn quy phm php lut (sa i, b sung nm 2002) Cng thng tin in t ca Chnh ph nc CHXHCN VN Cng thng tin in t ca Ngn hng Nh nc Vit Nam Bch khoa ton th m Wikipedia ting Vit Bi ging ca TS Nguyn Th Minh Th nm 2010