You are on page 1of 17

ANUGERAH MENTERI PENGAJIAN TINGGI / EMAS

Anugerah ini merupakan anugerah tertinggi dalam Majlis Anugerah Kecemerlangan Pelajar.

Anugerah ini diberikan kepada pelajar yang cemerlang dalam bidang akademik serta bergiat
aktif dalam aktiviti ko-kurikulum.

Anugerah ini dikenali sebagai Anugerah Emas di peringkat zon dan Anugerah Menteri
Pengajian Tinggi di peringkat kebangsaan.
1)

Anugerah ini akan diberikan kepada graduan diploma politeknik (tamat pada

Disember 2011 atau Jun 2012)


-

Syarat utama calon-calon penerima Anugerah Emas ini ialah;


1)

Merupakan penerima Anugerah Pengarah dalam konvokesyen politeknik masingmasing.

2)

Setiap calon mesti mengemukakan sebarang bentuk dokumen sokongan yang


disahkan seperti sijil penyertaan untuk menyokong butiran yang nyatakan dalam
borang pencalonan. Panel Penilai berhak menolak markah calon yang gagal
mengemukakan bukti.

Setiap politeknik hanya layak mencalonkan seorang calon diploma sahaja.

KUMPULAN

KRITERIA

AKADEMIK

HPNM

JPP

KELAB / PERSATUAN
(Bukan R1001 & R2001)
KEGIATAN
KOKURIKULUM
MENGURUSKAN
PROGRAM / AKTIVITI DI
POLITEKNIK
(Maksima 2 program)
PENGLIBATAN DALAM
SUKAN / LAIN LAIN
(Maksima 2 wakil)
Memerlukan kemahiran
individu / berpasukan
Cth : Sukan / debat

AM

SUMBANGAN UMUM
(Penyertaan dalam aktiviti /
program)
(Maksima 3 kali)

PENGIKTIRAFAN PIHAK
LUAR
- Anugerah / Jawatan

BUTIRAN
HPNM X 12.5
(Maksima 50 markah)
Pengerusi
Naib Pengerusi
Setiausaha
Pen. Setiausaha
Bendahari
Exco Biro JPP
Pengerusi
Naib Pengerusi
Setiausaha
Pen. Setiausaha
Bendahari
Exco Biro Kelab /
Persatuan
Ahli Biasa
Pengarah Program
Pen. Pengarah Program
Setiausaha
Pen. Setiausaha
Bendahari
Ketua Jawatankuasa Kecil
AJK Biasa
Peringkat Antarabangsa
Peringkat Kebangsaan
Cth :
Wakil Politeknik ke MSP
Peringkat Negeri
Peringkat Politeknik
Peringkat Jabatan
Peringkat Antarabangsa
Peringkat Kebangsaan
Cth :
- Wakil Politeknik ke
Simposium/Kem JPP
/Seminar melibatkan
politeknik Semalaysia
- Menghadiri Perasmian
Pertandingan Pidato Piala
Perdana Menteri
Peringkat Negeri
Cth :
- Perbarisan Hari
Kebangsaan Peringkat
Negeri
Menyertai Joging Bersama
Menteri Besar
Peringkat Politeknik
Peringkat Jabatan
Peringkat Kebangsaan
Peringkat Negeri
Peringkat Politeknik

MARKAH

CATATAN

SKOR / MARKAH
SEBENAR (%)
50 M

9M
7M
6M
5M
6M
5M
5M
4M
4M
4M
4M

9M

9M

5M

3M
1M
4M
3M
3M
3M
3M
3M
2M
5M

2x4M

8M

2x5M

10 M

3x5M

15 M

4M
3M
2M
1M
5M

4M

3M

2M
1M
3M
2M
1M

3M

ANUGERAH KECEMERLANGAN PELAJAR POLITEKNIK 2012 (AKEPP 2012)


BORANG PENCALONAN
Anugerah Menteri Pengajian Tinggi / Emas
Nama Calon

: ___________________________________

No. K/P

: ___________________________________

No Pendaftaran

: ___________________________________

Jabatan

: ___________________________________

Lulusan

: Sijil / Diploma

Politeknik

: ___________________________________

Saiz Baju

: S / M / L / XL / 2XL /Jika Lain, Nyatakan ___________

No H/P

: ____________________________________

KUMPULAN

KRITERIA

AKADEMIK

HPNM

JPP

KELAB / PERSATUAN
(Bukan R1001 & R2001)
KEGIATAN
KOKURIKULUM
MENGURUSKAN
PROGRAM / AKTIVITI DI
POLITEKNIK
(Maksima 2 program)
PENGLIBATAN DALAM
SUKAN / LAIN LAIN
(Maksima 2 wakil)

AM

SUMBANGAN UMUM
(Penyertaan dalam aktiviti /
program)
(Maksima 3 kali)
PENGIKTIRAFAN PIHAK
LUAR
- Anugerah / Jawatan

BUTIRAN
HPNM X 12.5
(Maksima 50 markah)
Pengerusi
Naib Pengerusi
Setiausaha
Pen. Setiausaha
Bendahari
Exco Biro JPP
Pengerusi
Naib Pengerusi
Setiausaha
Pen. Setiausaha
Bendahari
Exco Biro Kelab /
Persatuan
Ahli Biasa
Pengarah Program
Pen. Pengarah Program
Setiausaha
Pen. Setiausaha
Bendahari
Ketua Jawatankuasa Kecil
AJK Biasa
Peringkat Antarabangsa
Peringkat Kebangsaan
Peringkat Negeri
Peringkat Politeknik
Peringkat Jabatan
Peringkat Antarabangsa
Peringkat Kebangsaan
Peringkat Negeri
Peringkat Politeknik

Gambar Calon

MARKAH

CATATAN

SKOR / MARKAH
SEBENAR (%)

9M
7M
6M
5M
6M
5M
5M
4M
4M
4M
4M
3M
1M
4M
3M
3M
3M
3M
3M
2M
5M
4M
3M
2M
1M
5M
4M
3M
2M

Peringkat Jabatan

1M

Peringkat Kebangsaan
Peringkat Negeri

3M
2M

Peringkat Politeknik

1M

JUMLAH SKOR (100 %)


Nota : Sila kemukakan sebarang bentuk dokumen sokongan yang disahkan seperti sijil penyertaan untuk menyokong butiran yang dinyatakan dalam
borang pencalonan. Panel Penilai berhak menolak markah calon yang gagal mengemukakan bukti.

Pegawai yang boleh dirujuk:


Nama : ___________________________
Jawatan : ___________________________
No. H/P : ___________________________

_______________________
(
)
Tandatangan Ketua Jabatan
Tarikh : _______________

ANUGERAH KETUA PENGARAH JABATAN PENGAJIAN POLITEKNIK


-

Anugerah ini diberikan kepada Yang Dipertua JPP yang menunjukkan sifat kepimpinan yang
unggul dan boleh menjadi idola kepada semua pelajar politeknik.

Terbuka kepada semua YDP yang merasakan layak untuk mencalonkan diri dan masih
belajar di politeknik.

Anugerah ini dikenali sebagai Anugerah Kepimpinan Jawatankuasa Perwakilan Pelajar di


peringkat zon dan Anugerah Ketua Pengarah Jabatan Pengajian Politeknik di peringkat
kebangsaan.

KUMPULAN

KRITERIA

JPP

KELAB / PERSATUAN
(Bukan R1001 & R2001)
(Maksima 4 jawatan)
KEGIATAN
KOKURIKULUM
MENGURUSKAN
PROGRAM / AKTIVITI DI
POLITEKNIK
(Maksima 6 program)
PENGLIBATAN DALAM
SUKAN / LAIN LAIN
(Maksima 3 wakil)
Memerlukan kemahiran
individu / berpasukan
Cth : Sukan / debat

AM

SUMBANGAN UMUM
(Penyertaan dalam aktiviti /
program)
(Maksima 5 kali)

PENGIKTIRAFAN PIHAK
LUAR
- Anugerah / Jawatan
(Maksima 2)

BUTIRAN

MARKAH

CATATAN

Pengerusi
Naib Pengerusi
Setiausaha
Pen. Setiausaha
Bendahari
Exco Biro JPP
Pengerusi
Naib Pengerusi
Setiausaha
Pen. Setiausaha
Bendahari
Exco Biro Kelab /
Persatuan
Ahli Biasa
Pengarah Program
Pen. Pengarah Program
Setiausaha
Pen. Setiausaha
Bendahari
Ketua Jawatankuasa Kecil
AJK Biasa
Peringkat Antarabangsa
Peringkat Kebangsaan
Cth :
- Wakil Politeknik ke MSP
Peringkat Negeri
Peringkat Politeknik
Peringkat Jabatan
Peringkat Antarabangsa
Peringkat Kebangsaan
Cth :
- Wakil Politeknik ke
Simposium/Kem JPP
/Seminar melibatkan
politeknik Semalaysia
- Menghadiri Perasmian
Pertandingan Pidato Piala
Perdana Menteri
Peringkat Negeri
Cth :
- Perbarisan Hari
Kebangsaan Peringkat
Negeri Melaka
- Menyertai Joging Bersama
Ketua Menteri Melaka
Peringkat Politeknik
Peringkat Jabatan
Peringkat Kebangsaan
Peringkat Negeri

10 M
8M
7M
5M
7M
5M
5M
4M
4M
4M
4M

10 M

Peringkat Politeknik

1M

SKOR / MARKAH
SEBENAR (%)
10 M

4x5M

20 M

6x4M

24 M

3x5M

15 M

5x5M

25 M

2x3M

6M

3M
1M
4M
3M
3M
3M
3M
3M
2M
5M
4M
3M
2M
1M
5M

4M

3M

2M
1M
3M
2M

ANUGERAH KECEMERLANGAN PELAJAR POLITEKNIK 2012 (AKEPP 2012)


BORANG PENCALONAN
Anugerah Ketua Pengarah JPP / Kepimpinan Jawatankuasa Perwakilan pelajar
Nama Calon

: ___________________________________

No. K/P

: ___________________________________

No Pendaftaran

: ___________________________________

Jabatan

: ___________________________________

Lulusan

: Sijil / Diploma

Politeknik

: ___________________________________

Saiz Baju

: S / M / L / XL / 2XL /Jika Lain, Nyatakan ___________

No H/P

: ____________________________________

KUMPULAN

KRITERIA

JPP

KELAB / PERSATUAN
(Bukan R1001 & R2001)
KEGIATAN
KOKURIKULUM
MENGURUSKAN
PROGRAM / AKTIVITI
DI POLITEKNIK
(Maksima 6 program)

PENGLIBATAN DALAM
SUKAN / LAIN LAIN
(Maksima 3 wakil)

AM

SUMBANGAN UMUM
(Penyertaan dalam aktiviti /
program)
(Maksima 5 kali)
PENGIKTIRAFAN
PIHAK LUAR
- Anugerah / Jawatan

BUTIRAN
Pengerusi
Naib Pengerusi
Setiausaha
Pen. Setiausaha
Bendahari
Exco Biro JPP
Pengerusi
Naib Pengerusi
Setiausaha
Pen. Setiausaha
Bendahari
Exco Biro Kelab /
Persatuan
Ahli Biasa
Pengarah Program
Pen. Pengarah Program
Setiausaha
Pen. Setiausaha
Bendahari
Ketua Jawatankuasa Kecil
AJK Biasa
Peringkat Antarabangsa
Peringkat Kebangsaan
Peringkat Negeri
Peringkat Politeknik
Peringkat Jabatan
Peringkat Antarabangsa
Peringkat Kebangsaan
Peringkat Negeri
Peringkat Politeknik
Peringkat Jabatan
Peringkat Kebangsaan
Peringkat Negeri
Peringkat Politeknik

Gambar Calon

MARKA
H
10 M
8M
7M
5M
7M
5M
5M
4M
4M
4M
4M

CATATAN

SKOR / MARKAH
SEBENAR (%)

3M
1M
4M
3M
3M
3M
3M
3M
2M
5M
4M
3M
2M
1M
5M
4M
3M
2M
1M
3M
2M
1M
JUMLAH SKOR (100 %)

Nota : Sila kemukakan sebarang bentuk dokumen sokongan yang disahkan seperti sijil penyertaan untuk menyokong butiran yang dinyatakan dalam
borang pencalonan. Panel Penilai berhak menolak markah calon yang gagal mengemukakan bukti.

Pegawai yang boleh dirujuk:


Nama : ___________________________
Jawatan : ___________________________
No. H/P : ___________________________

_______________________
(
)
Tandatangan Ketua Jabatan
Tarikh : _______________

ANUGERAH KECEMERLANGAN AKADEMIK


-

Anugerah ini diberikan kepada pelajar yang cemerlang dalam bidang akademik

Anugerah ini akan diberikan kepada seorang orang pelajar iaitu;

1) Graduan diploma politeknik ( tamat pada Disember 2011 atau Jun 2012)
Contoh 1A : Pengiraan Pelajar lulusan sijil
Bil.
1
2
3
4

Kriteria
HPNM
Markah Latihan
Industri
Markah Softskill
Markah Purata
Bahasa Inggeris

Butiran

Contoh
HPNM = 4.00

Markah
Sebenar (100 %)

70 %

HPNM X
17.5

4.00 X 17.5

70

10 %

LI / 10

100 / 10

10

10 %

Softskill / 10

100 / 10

10

10 %

BI / 10

100 / 10

10

JUMLAH

100 %

Peratus

100 %

Pelajar yang mencalonkan diri perlulah menghantar dokumen-dokumen berikut;


1) Borang pencalonan
2) Salinan keputusan peperiksaan setiap semester yang disahkan oleh Ketua Jabatan
3) Markah Keputusan Latihan Industri dan Softskill (yang disahkan oleh Ketua Unit
Perhubungan dan Latihan Industri)
4) Markah Keputusan Bahasa Inggeris meliputi semua kertas BI yang diambil sepanjang
pengajian di politeknik (yang disahkan oleh Ketua Unit Peperiksaan)

ANUGERAH KECEMERLANGAN PELAJAR POLITEKNIK 2012 (AKEPP 2012)


BORANG PENCALONAN
Anugerah Kecemerlangan Akademik

Nama Calon

: ___________________________________

No. K/P

: ___________________________________

No Pendaftaran

: ___________________________________

Jabatan

: ___________________________________

Lulusan

: Sijil / Diploma

Politeknik

: ___________________________________

Saiz Baju

: S / M / L / XL / 2XL /Jika Lain, Nyatakan ___________

No H/P

: ____________________________________

BIL

KRITERIA

BUTIRAN

Gambar Calon

MARKAH

CATATAN

HPNM

70 %

HPNM X 17.5

Markah Latihan
Industri

10 %

LI / 10

/ 10

Markah Softskill

10 %

Softskill / 10

/ 10

Markah Purata Bahasa


Inggeris

10 %

BI / 10

/ 10

SKOR / MARKAH
SEBENAR (%)

X 17.5

JUMLAH SKOR (100 %)

Pelajar yang mencalonkan diri perlulah menghantar dokumen-dokumen berikut;


1) Borang pencalonan
2) Salinan keputusan peperiksaan setiap semester yang disahkan oleh Ketua Jabatan
3) Markah Keputusan Latihan Industri dan Softskill (yang disahkan oleh Ketua Unit Perhubungan dan Latihan Industri)
4) Markah Keputusan Bahasa Inggeris meliputi semua kertas BI yang diambil sepanjang pengajian di politeknik (yang disahkan
oleh Ketua Unit Peperiksaan)

Pegawai yang boleh dirujuk:


Nama : ___________________________
Jawatan : ___________________________
No. H/P : ___________________________

Tarikh : _______________

_______________________
(
)
Tandatangan Ketua Jabatan

ANUGERAH KECEMERLANGAN KO-KURIKULUM


-

Anugerah ini diberikan kepada pelajar yang aktif dalam aktiviti sepanjang pengajian pengajian
di politeknik

Terbuka kepada semua pelajar yang merasakan layak untuk mencalonkan diri.

Anugerah ini akan diberikan kepada seorang pelajar sahaja.

KUMPULAN

KRITERIA

JPP

KELAB / PERSATUAN
(Bukan R1001 & R2001)
(Maksima 4 jawatan)
KEGIATAN
KOKURIKULUM
MENGURUSKAN
PROGRAM / AKTIVITI DI
POLITEKNIK
(Maksima 6 program)
PENGLIBATAN DALAM
SUKAN / LAIN LAIN
(Maksima 3 wakil)
Memerlukan kemahiran
individu / berpasukan
Cth : Sukan / debat

AM

SUMBANGAN UMUM
(Penyertaan dalam aktiviti /
program)
(Maksima 5 kali)

PENGIKTIRAFAN PIHAK
LUAR
- Anugerah / Jawatan
(Maksima 2)

BUTIRAN

MARKAH

CATATAN

Pengerusi
Naib Pengerusi
Setiausaha
Pen. Setiausaha
Bendahari
Exco Biro JPP
Pengerusi
Naib Pengerusi
Setiausaha
Pen. Setiausaha
Bendahari
Exco Biro Kelab /
Persatuan
Ahli Biasa
Pengarah Program
Pen. Pengarah Program
Setiausaha
Pen. Setiausaha
Bendahari
Ketua Jawatankuasa Kecil
AJK Biasa
Peringkat Antarabangsa
Peringkat Kebangsaan
Cth :
- Wakil Politeknik ke MSP
Peringkat Negeri
Peringkat Politeknik
Peringkat Jabatan
Peringkat Antarabangsa
Peringkat Kebangsaan
Cth :
- Wakil Politeknik ke
Simposium/Kem JPP
/Seminar melibatkan
politeknik Semalaysia
- Menghadiri Perasmian
Pertandingan Pidato Piala
Perdana Menteri
Peringkat Negeri
Cth :
- Perbarisan Hari
Kebangsaan Peringkat
Negeri Melaka
- Menyertai Joging Bersama
Ketua Menteri Melaka
Peringkat Politeknik
Peringkat Jabatan
Peringkat Kebangsaan
Peringkat Negeri

10 M
8M
7M
5M
7M
5M
5M
4M
4M
4M
4M

10 M

Peringkat Politeknik

1M

SKOR / MARKAH
SEBENAR (%)
10 M

4x5M

20 M

6x4M

24 M

3x5M

15 M

5x5M

25 M

2x3M

6M

3M
1M
4M
3M
3M
3M
3M
3M
2M
5M
4M
3M
2M
1M
5M

4M

3M

2M
1M
3M
2M

ANUGERAH KECEMERLANGAN PELAJAR POLITEKNIK 2012 (AKEPP 2012)


BORANG PENCALONAN
Anugerah Kecemerlangan Ko-Kurikulum
Nama Calon

: ___________________________________

No. K/P

: ___________________________________

No Pendaftaran

: ___________________________________

Jabatan

: ___________________________________

Lulusan

: Sijil / Diploma

Politeknik

: ___________________________________

Saiz Baju

: S / M / L / XL / 2XL /Jika Lain, Nyatakan ___________

No H/P

: ____________________________________

KUMPULAN

KRITERIA

JPP

KELAB / PERSATUAN
(Bukan R1001 & R2001)
KEGIATAN
KOKURIKULUM
MENGURUSKAN
PROGRAM / AKTIVITI
DI POLITEKNIK
(Maksima 2 program)

PENGLIBATAN DALAM
SUKAN / LAIN LAIN
(Maksima 2 wakil)

AM

SUMBANGAN UMUM
(Penyertaan dalam aktiviti /
program)
(Maksima 3 kali)
PENGIKTIRAFAN
PIHAK LUAR
- Anugerah / Jawatan

BUTIRAN
Pengerusi
Naib Pengerusi
Setiausaha
Pen. Setiausaha
Bendahari
Exco Biro JPP
Pengerusi
Naib Pengerusi
Setiausaha
Pen. Setiausaha
Bendahari
Exco Biro Kelab /
Persatuan
Ahli Biasa
Pengarah Program
Pen. Pengarah Program
Setiausaha
Pen. Setiausaha
Bendahari
Ketua Jawatankuasa Kecil
AJK Biasa
Peringkat Antarabangsa
Peringkat Kebangsaan
Peringkat Negeri
Peringkat Politeknik
Peringkat Jabatan
Peringkat Antarabangsa
Peringkat Kebangsaan
Peringkat Negeri
Peringkat Politeknik
Peringkat Jabatan
Peringkat Kebangsaan
Peringkat Negeri
Peringkat Politeknik

Gambar Calon

MARKA
H
10 M
8M
7M
5M
7M
5M
5M
4M
4M
4M
4M

CATATAN

SKOR / MARKAH
SEBENAR (%)

3M
1M
4M
3M
3M
3M
3M
3M
2M
5M
4M
3M
2M
1M
5M
4M
3M
2M
1M
3M
2M
1M
JUMLAH SKOR (100 %)

Nota : Sila kemukakan sebarang bentuk dokumen sokongan yang disahkan seperti sijil penyertaan untuk menyokong butiran yang dinyatakan dalam
borang pencalonan. Panel Penilai berhak menolak markah calon yang gagal mengemukakan bukti.

Pegawai yang boleh dirujuk:


Nama : ___________________________
Jawatan : ___________________________
No. H/P : ___________________________

_______________________
(
)
Tandatangan Ketua Jabatan
Tarikh : _______________

ANUGERAH KEPIMPINAN
-

Anugerah ini diberikan kepada pelajar yang menunjukkan bakat kepimpinan sepanjang
pengajian pengajian di politeknik

Terbuka kepada semua pelajar yang merasakan layak untuk mencalonkan diri.

Anugerah ini akan diberikan kepada seorang pelajar sahaja.

Bil.

Kriteria Penilaian

KETOKOHAN
- Ketrampilan / Kemahiran Berkomunikasi (5 M)
- Tanggungjawab / sumbangan (20 M)
Memegang jawatan dalam JPP / kelab / persatuan
/ kamsis di politeknik
Pernah memegang jawatan sekurang-kurangnya
satu semester
- Visi mempunyai wawasan (5 M)

KEMPIMPINAN, PENGLIBATAN DAN PERANAN


DALAM PERTUBUHAN
- Kebolehan memimpin dalam pertubuhan / organisasi
(30 M)
Mempunyai kemahiran dalam kerja-kerja
berorganisasi dalam JPP / kelab / persatuan di
politeknik
Pernah mengendalikan, bertanggungjawab dan
berperanan dalam program anjuran Politeknik /
JPP / kelab / persatuan di politeknik

Markah
Maksima
(100 %)
30

30

KECEKAPAN DAN KEUPAYAAN MEMIMPIN


- Kursus / latihan yang pernah diikuti (10 M)
- Berupaya mengawal selia program kepimpinan (10 M)
Pernah mengikuti sekurang-kurangnya 2 kursus
anjuran organisasi yang diiktiraf
Pernah mengendalikan program diperingkat
politeknik

20

PENGIKTIRAFAN YANG BOLEH DIAMBIL LIRA


- Anugerah / Sijil Pengenugerahan / Lain-lain penghargaan
Pernah menerima Sijil Penghargaan dan Anugerah
sama ada peringkat daerah, negeri dan
kebangsaan.(10)
Pernah / sedang memegang satu jawatan dalam
organisasi di luar politeknik (10)

20

JUMLAH

100

ANUGERAH KECEMERLANGAN PELAJAR POLITEKNIK 2012 (AKEPP 2012)


BORANG PENCALONAN
Anugerah Kepimpinan
Nama Calon

: ___________________________________

No. K/P

: ___________________________________

No Pendaftaran

: ___________________________________

Jabatan

: ___________________________________

Lulusan

: Sijil / Diploma

Politeknik

: ___________________________________

Saiz Baju

: S / M / L / XL / 2XL /Jika Lain, Nyatakan ___________

No H/P

: ____________________________________

JAWATAN DISANDANG (Dalam / luar politeknik)


1)__________________________________
2)__________________________________
3)__________________________________
4)__________________________________
5)__________________________________

Gambar Calon

ORGANISASI
___________
___________
___________
___________
___________

MULA
________
________
________
________
________

AKHIR
_______
_______
_______
_______
_______

PROGRAM DIKENDALIKAN
1)__________________________________
2)__________________________________
3)__________________________________
4)__________________________________

JAWATAN
___________
___________
___________
___________

MULA
________
________
________
________

AKHIR
________
________
________
________

KURSUS DIIKUTI
1)__________________________________
2)__________________________________
3)__________________________________
4)__________________________________

ANJURAN
___________
___________
___________
___________

MULA
________
________
________
________

AKHIR
________
________
________
________

ANUGERAH/PENGIKTIRAFAN
1)__________________________________
2)__________________________________
3)__________________________________
4)__________________________________

PERINGKAT
___________
___________
___________
___________

TARIKH
________
________
________
________

Pegawai yang boleh dirujuk:


Nama : ___________________________
Jawatan : ___________________________
No. H/P : ___________________________

_______________________
(
)
Tandatangan Ketua Jabatan

Tarikh : _______________

ANUGERAH OLAHRAGAWAN & OLAHRAGAWATI


- Anugerah ini diberikan kepada pelajar yang menunjukkan kecemerlangan dalam bidang
sukan yang diceburi dan banyak memberi sumbangan di peringkat politeknik

ANUGERAH KECEMERLANGAN PELAJAR POLITEKNIK 2012 (AKEPP 2012)


BORANG PENCALONAN
Anugerah Olahragawan /Olahragawati
Nama Calon

: ___________________________________

No. K/P

: ___________________________________

No Pendaftaran

: ___________________________________

Jabatan

: ___________________________________

Lulusan

: Sijil / Diploma

Politeknik

: ___________________________________

Saiz Baju

: S / M / L / XL / 2XL /Jika Lain, Nyatakan ___________

No H/P

: ____________________________________

Gambar Calon

PENGLIBATAN
MEWAKILI POLITEKNIK
1)__________________________
2)__________________________
3)__________________________
4)__________________________
5)__________________________
6)__________________________
7)__________________________
8)__________________________

JAWATAN KEJOHANAN PERINGKAT


___________ ________
________
___________ ________
________
___________ ________
________
___________ ________
________
___________ ________
________
___________ ________
________
___________ ________
________
___________ ________
________

TARIKH
________
________
________
________
________
________
________
________

PENCAPAIAN
SUKAN
1)__________________________
2)__________________________
3)__________________________
4)__________________________
5)__________________________
6)__________________________
7)__________________________
8)__________________________

KEJAYAAN KEJOHANAN PERINGKAT


___________ ________
________
___________ ________
________
___________ ________
________
___________ ________
________
___________ ________
________
___________ ________
________
___________ ________
________
___________ ________
________

TARIKH
________
________
________
________
________
________
________
________

PENGIKTIRAFAN
ANUGERAH
1)__________________________
2)__________________________
3)__________________________
4)__________________________

KEJAYAAN KEJOHANAN PERINGKAT


___________ ________
________
___________ ________
________
___________ ________
________
___________ ________
________

TARIKH
________
________
________
________

Pegawai yang boleh dirujuk:


Nama : ___________________________
Jawatan : ___________________________
No. H/P : ___________________________

_______________________
(
)
Tandatangan Ketua Jabatan
Tarikh : _______________

ANUGERAH KHAS
-

Anugerah ini diberikan kepada pelajar yang cemerlang dan berjaya dalam sesuatu bidang
yang diceburi yang boleh dijadikan contoh kepada rakan sebaya dan dapat mengharumkan
nama politeknik di mata masyarakat.

ANUGERAH KECEMERLANGAN PELAJAR POLITEKNIK 2012 (AKEPP 2012)


BORANG PENCALONAN
Anugerah Khas
Nama Calon

: ___________________________________

No. K/P

: ___________________________________

No Pendaftaran

: ___________________________________

Jabatan

: ___________________________________

Lulusan

: Sijil / Diploma

Politeknik

: ___________________________________

Saiz Baju

: S / M / L / XL / 2XL /Jika Lain, Nyatakan ___________

No H/P

: ____________________________________

Gambar Calon

KETERANGAN MENGENAI CALON


_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
PENCAPAIAN/PENGIKTIRAFAN/
ANUGERAH
1)__________________________
2)__________________________
3)__________________________
4)__________________________
5)__________________________

KEJAYAAN KEJOHANAN PERINGKAT


___________ ________
________
___________ ________
________
___________ ________
________
___________ ________
________
___________ ________
________

TARIKH
________
________
________
________
________

Pegawai yang boleh dirujuk:


Nama : ___________________________
Jawatan : ___________________________
No. H/P : ___________________________

_______________________
(
)
Tandatangan Ketua Jabatan
Tarikh : _______________

ANUGERAH PELAJAR KELAINAN UPAYA CEMERLANG (Nama lain yg lebih sesuai


masih dalam perbincangan)
-

Anugerah ini diberikan kepada pelajar kurang upaya/istimewa yang cemerlang akademik dan
kokurikulum yang boleh dijadikan contoh kepada rakan sebaya dan dapat mengharumkan
nama politeknik di mata masyarakat.

ANUGERAH KECEMERLANGAN PELAJAR POLITEKNIK 2012 (AKEPP 2012)


BORANG PENCALONAN
ANUGERAH PELAJAR KELAINAN UPAYA CEMERLANG
Nama Calon

: ___________________________________

No. K/P

: ___________________________________

No Pendaftaran

: ___________________________________

Jabatan

: ___________________________________

Lulusan

: Sijil / Diploma

Politeknik

: ___________________________________

Saiz Baju

: S / M / L / XL / 2XL /Jika Lain, Nyatakan ___________

No H/P

: ____________________________________

KUMPULAN

KRITERIA

AKADEMIK

HPNM

JPP

KELAB / PERSATUAN
(Bukan R1001 & R2001)
KEGIATAN
KOKURIKULUM
MENGURUSKAN
PROGRAM / AKTIVITI DI
POLITEKNIK
(Maksima 2 program)
PENGLIBATAN DALAM
SUKAN / LAIN LAIN
(Maksima 2 wakil)

AM

SUMBANGAN UMUM
(Penyertaan dalam aktiviti /
program)
(Maksima 3 kali)
PENGIKTIRAFAN PIHAK
LUAR
- Anugerah / Jawatan

BUTIRAN
HPNM X 12.5
(Maksima 50 markah)
Pengerusi
Naib Pengerusi
Setiausaha
Pen. Setiausaha
Bendahari
Exco Biro JPP
Pengerusi
Naib Pengerusi
Setiausaha
Pen. Setiausaha
Bendahari
Exco Biro Kelab /
Persatuan
Ahli Biasa
Pengarah Program
Pen. Pengarah Program
Setiausaha
Pen. Setiausaha
Bendahari
Ketua Jawatankuasa Kecil
AJK Biasa
Peringkat Antarabangsa
Peringkat Kebangsaan
Peringkat Negeri
Peringkat Politeknik
Peringkat Jabatan
Peringkat Antarabangsa
Peringkat Kebangsaan
Peringkat Negeri
Peringkat Politeknik

Gambar Calon

MARKAH

CATATAN

SKOR / MARKAH
SEBENAR (%)

9M
7M
6M
5M
6M
5M
5M
4M
4M
4M
4M
3M
1M
4M
3M
3M
3M
3M
3M
2M
5M
4M
3M
2M
1M
5M
4M
3M
2M

Peringkat Jabatan

1M

Peringkat Kebangsaan
Peringkat Negeri

3M
2M

Peringkat Politeknik

1M

JUMLAH SKOR (100 %)


Nota : Sila kemukakan sebarang bentuk dokumen sokongan yang disahkan seperti sijil penyertaan untuk menyokong butiran yang dinyatakan dalam
borang pencalonan. Panel Penilai berhak menolak markah calon yang gagal mengemukakan bukti.

Pegawai yang boleh dirujuk:


Nama : ___________________________
Jawatan : ___________________________
No. H/P : ___________________________

_______________________
(
)
Tandatangan Ketua Jabatan
Tarikh : _______________