You are on page 1of 6

CNG TY TNHH MI TRNG & CNG NGH XANH VIT

XANH VIET ENVIRONMENT & TECHNOLOGY COMPANY LIMITED


a ch : S 31, Thi Sch, Hai B Trng, H Ni/ S 9, Ng Cng Hng , TX T Sn, Bc Ninh

S: 277/2012/BGXV

in thoi: (84-4) 2246 3668/ (84-241) 3840 768/2476 555 * Fax : (84-241) 3760 976
Email: adm.xanhviet.@gmail.com * www.xanhviet.vn

TH BO GI
Knh gi:

CNG TY SIKA HU HN VIT NAM CHI NHNH BC NINH

a ch:

KCN VSIP, Th x T Sn, tnh Bc Ninh

Ngi lin h :

Mr. Nguyn Ngc Thi

Email:

Di ng:

0935772858

Fax:

Thoinguyen@uicons.com.vn

Trc ht, xin thay mt Cng ty TNHH Mi trng & Cng ngh Xanh Vit, ti xin
chn thnh cm n v s quan tm v hp tc m Qu C quan dnh cho chng ti.
Theo ngh ca Qu C quan, chng ti xin c gi km theo y bn bo gi v d
ton cho vic T vn, Thit k, xy dng, lp t, chuyn giao cng ngh h thng x l
nc thi sn xut ca nh my SiKa ti KCN VSIP T Sn Bc Ninh nh sau:
Thit k, thi cng, lp t, chuyn giao cng ngh H thng x l nc thi sn xut ti
nh my hin hu vi cng sut x l < 10m3/ngy.
Cc cn c lp d ton:
a. Kt qu kho st thc t v thng tin do ch u t cung cp;
b. Kinh nghim tch ly t cc qu trnh thit k v x l nc thi t mt s d n

tng t.
c. Gi c vt t v lao ng lin quan n cng trnh ti thi im hin ti;

Bn bo gi xy dng HTXL nc thi Cng ty SIKA hu hn Vit Nam Chi nhnh Bc Ninh

CNG TY TNHH MI TRNG & CNG NGH XANH VIT


XANH VIET ENVIRONMENT & TECHNOLOGY COMPANY LIMITED
a ch : S 31, Thi Sch, Hai B Trng, H Ni/ S 9, Ng Cng Hng , TX T Sn, Bc Ninh

S: 277/2012/BGXV

in thoi: (84-4) 2246 3668/ (84-241) 3840 768/2476 555 * Fax : (84-241) 3760 976
Email: adm.xanhviet.@gmail.com * www.xanhviet.vn

I. S CNG NGH
NT Sn xut

Tch rc

B iu ha
Nc
t bn
NaOH
PAC
Polymer

H x l ha l
(Trung ha, keo t, to
bng)

B lng

Sn phi bn

NT sau x l
(t Tiu chun x
thi ca KCN VSIP)

Bn bo gi xy dng HTXL nc thi Cng ty SIKA hu hn Vit Nam Chi nhnh Bc Ninh

CNG TY TNHH MI TRNG & CNG NGH XANH VIT


XANH VIET ENVIRONMENT & TECHNOLOGY COMPANY LIMITED
a ch : S 31, Thi Sch, Hai B Trng, H Ni/ S 9, Ng Cng Hng , TX T Sn, Bc Ninh

S: 277/2012/BGXV

in thoi: (84-4) 2246 3668/ (84-241) 3840 768/2476 555 * Fax : (84-241) 3760 976
Email: adm.xanhviet.@gmail.com * www.xanhviet.vn

II. D TON KINH PH:


TT

Hng mc- Thit b

n gi

Thnh tin

(VN)

(VN)

XV

5,000,000

5,000,000

01

XV

7,000,000

7,000,000

M3

06

XV

1,200,000

7,200,000

M2

10

XV

2,500,000

25,000,000

VT

SL

Xut x

01

PHN XY DNG

(Ci to t b sn c)
1

Xy dng b tip nhn, iu ha, b nn


bn

Ci to, tn dng li b c sn
Xy dng b lng

Tn dng ci to li b c sn
Sn phi bn
Kch thc: B*L*H= 0.9 *1.68*0.4 m

Xy gch dc.
Khu nh iu hnh, t thit b v lu tr
ha cht: Tng gch 100 mm, Mi khung
thp lp tn, ca ra vo khung thp.

II

Din tch mt bng: 10m 2,


Tng I
CM H B X L HA L
Cm b x l ha l:

44,200,000

Kch thc:B*L*H= 0,6 *1,2*1,2 (m)


1

Vt liu: Thp CT3 dy 4 mm. chn, thp

01

XV

B iu ha

Bm nc thi: 02 bm hot ng gin

02

Taiwan

on theo m
Kiu: bm chm
Cng sut: 0.4 kw, H=6m
in p: 380V/3pha/50Hz
Vt liu: Gang
Li tch rc:
Vt liu: Inox 304,

01

CO,CQ

XV

U 8, gn chu lc. Ph composite 2 lp v 1

22,500,000

22,500,000

4,500,000

9,000,000

1,800,000

1,800,000

lp bng thy tinh bn trong.


III

Bn ngoi sn chng g, sn mu
PHN THIT B

Bn bo gi xy dng HTXL nc thi Cng ty SIKA hu hn Vit Nam Chi nhnh Bc Ninh

CNG TY TNHH MI TRNG & CNG NGH XANH VIT


XANH VIET ENVIRONMENT & TECHNOLOGY COMPANY LIMITED
a ch : S 31, Thi Sch, Hai B Trng, H Ni/ S 9, Ng Cng Hng , TX T Sn, Bc Ninh

S: 277/2012/BGXV

in thoi: (84-4) 2246 3668/ (84-241) 3840 768/2476 555 * Fax : (84-241) 3760 976
Email: adm.xanhviet.@gmail.com * www.xanhviet.vn

TT

Hng mc- Thit b

VT

SL

Xut x

Kch thc: DxRxC = 0.3 x 0.3 x 0.4 m

n gi

Thnh tin

(VN)

(VN)

Li chn Inox 400 l/cm2 c khung

Inox 304
H b keo t, to bng
Khuy trn bn ha cht v cnh khuy:
ng c: 380v/50Hz/0,2 kw/80- 120 v/pht

Cnh khuy : SUS 304, gi thp


Bn ng ha cht v gi khuy trn:
Th tch: V = 200l

03

11,500,00

34,500,000

1,800,000

5,400,000

14,500,000

29,000,000

6,500,000

19,500,000

16,000,000

16,000,000

8,500,000

8,500,000

7,500,000

7,500,000

9,500,000

9,500,000

Tn MCi

03

VN

02

Taiwan

ng c: 380v/50Hz/0,4 kw/30- 80 v/pht

CO,CQ

Cnh khuy; SUS 304, Gi thp


Bm nh lng:

Blue
B

CO,CQ

Gi thp c mt bch.,
Khuy trn b keo t to bng v cnh
khuy

Taiwan

Cng sut: 45W


in p: 220V/1pha/50Hz
Lu lng: Qmax = 16lt/h
Khuy trn b iu ha v cnh khuy
ng c: 380v/50Hz/0,75 kw/30- 80 v/pht

03

01

Cnh khuy; SUS 304, Gi thp

white
USA

Taiwan
CO,CQ

B lng ha l
7

H thng mng rng ca v ng ng

01

XV

trung tm: Mng rng ca inox 304, ng


ng uPVC C2 Tin Phong hoc tng
ng. Van, ct, TuPVC
Bm bn cn: 01 bm hot ng gin

on
Kiu: bm chm
0.4 kw/H=8m/360v/50Hz/4m3/gi
iu kin pH
Khong o:0-14 pH

01

Taiwan

01

CO,CQ

HANNA

Bn bo gi xy dng HTXL nc thi Cng ty SIKA hu hn Vit Nam Chi nhnh Bc Ninh

CNG TY TNHH MI TRNG & CNG NGH XANH VIT


XANH VIET ENVIRONMENT & TECHNOLOGY COMPANY LIMITED
a ch : S 31, Thi Sch, Hai B Trng, H Ni/ S 9, Ng Cng Hng , TX T Sn, Bc Ninh

S: 277/2012/BGXV

TT

in thoi: (84-4) 2246 3668/ (84-241) 3840 768/2476 555 * Fax : (84-241) 3760 976
Email: adm.xanhviet.@gmail.com * www.xanhviet.vn

Hng mc- Thit b

VT

SL

ng ng, van v ph kin:


ng ng PVC, C2, van gt Tin Phong,

01

racco, te, cut


H thng in:
T in iu khin t ng ton h thng

01

n gi

Thnh tin

(VN)

(VN)

VN

5,500,000

5,500,000

Korea

12,000,000

12,000,000

12,000,000

12,000,000

Xut x

chnh xc: 0.2


Kch thc: 79x49x95mm
IV
1

Chi ph khc

V tn, linh kin LG, VN, dy cp in..

Taiwan,
VN

Chi ph t vn, chuyn giao CN, Ha cht,


lp t, vn hnh
T vn cng ngh, thit k gim st

01

XV

Chuyn giao cng ngh


Ha cht chy th
Nhn cng lp t, vn hnh
Tng II
Tng I + II
u i gim 5%
Cn li
Thu VAT 10%
Tng sau thu:
Lm trn
(Hai trm bn mi by triu nm trm nghn ng)

192,700,000
236,900,000
11,845,000
225,055,000
22,505,500
247,561,500
247,500,000

Ghi ch:

+ Ch u t cp in (3pha), nc sch n chn cng trnh;


+ Cam kt:
Vi vic ng dng cng ngh ny chng ti m bo nc thi sau x l t theo
QCVN 40 - 2011 ct B v tiu chun k thut ca ban qun l khu cng nghip Vsip
Thi gian thc hin (Ca to xy dng v lp t thit b): 30 ngy.
- Thi gian bo hnh cng trnh: 12 thng.
+ Nghim thu c lp: sau khi cng trnh i vo hot ng n nh, bn B s thng bo
bn A chn n v quan trc n ly mu phn tch, nghim thu.
+ iu kin thanh ton:
Bn bo gi xy dng HTXL nc thi Cng ty SIKA hu hn Vit Nam Chi nhnh Bc Ninh

CNG TY TNHH MI TRNG & CNG NGH XANH VIT


XANH VIET ENVIRONMENT & TECHNOLOGY COMPANY LIMITED
a ch : S 31, Thi Sch, Hai B Trng, H Ni/ S 9, Ng Cng Hng , TX T Sn, Bc Ninh

S: 277/2012/BGXV

in thoi: (84-4) 2246 3668/ (84-241) 3840 768/2476 555 * Fax : (84-241) 3760 976
Email: adm.xanhviet.@gmail.com * www.xanhviet.vn

Bn A thanh ton ngay 50 % gi tr hp ng ngay sau khi hai bn k kt hp ng;


- Bn A thanh ton tip 30 % cn li sau khi bn B tin hnh lp t xong thit b
- Bn A thanh ton 20% cn li sau khi h thng vn hnh n nh, bn giao cng ngh,
nghim thu v chuyn giao cho bn A ha n VAT.
o Bn bo gi ny c hiu lc n ht ngy 01 thng 09 nm 2012.
-

H Ni, ngy 16 thng 08 nm 2012

CNG TY TNHH MI TRNG &


CNG NGH XANH VIT

Bn bo gi xy dng HTXL nc thi Cng ty SIKA hu hn Vit Nam Chi nhnh Bc Ninh