You are on page 1of 2

CNG TY TNHH MI TRNG & CNG NGH XANH VIT

XANH VIET ENVIRONMENT & TECHNOLOGY COMPANY LIMITED a ch : S 31, Thi Sch, Hai B Trng, H Ni/ S 9, Ng Cng Hng , TX T Sn, Bc Ninh in thoi: (84-4) 2246 3668/ (84-241) 3840 768/2476 555 * Fax : (84-241) 3760 976 Email: adm.xanhviet.@gmail.com * www.xanhviet.vn

S: 277/2012/BGXV

TH BO GI
Knh gi: a ch: Ngi lin h : Di ng: CNG TY SIKA HU HN VIT NAM CHI NHNH BC NINH KCN VSIP, Th x T Sn, tnh Bc Ninh Mr. Nguyn Ngc Thi 0935772858 Email: Fax: Thoinguyen@uicons.com.vn

Trc ht, xin thay mt Cng ty TNHH Mi trng & Cng ngh Xanh Vit, ti xin chn thnh cm n v s quan tm v hp tc m Qu C quan dnh cho chng ti. Theo ngh ca Qu C quan, chng ti xin c gi km theo y bn bo gi cho h kh trng b xung cho h thng x l nc thi nh my Sika cng xut 10 m3/ngy nh sau. Hng mc- Thit b Phn xy dng Ci to li b sn c Phn thit b Bn ng ha cht v gi bm nh lng: Th tch: V = 200l Gi thp, mi che bm nh lng Bm nh lng: VT Xut x n gi (VN) Thnh tin (VN)

TT I II 1

SL

Ci

01

Tn MVN

1,800,000

1,800,000

B Cng sut: 45W in p: 220V/1pha/50Hz Lu lng: Qmax = 16lt/h ng trn ng knh D*L= 60*500 mm T in iu kin V tn, linh kin LG, VN, dy cp in

01

Blue white 6,500,000 USA

6,500,000

3 4

01

XV

1,500,000

1,500,000

01

XV

500,000

500,000 10,300,000 1,030,000 11,330,000


1

Tng trc thu Thu VAT 10% Tng sau thu Mi mt triu ba trm ba mi ngn ng.
Bn bo gi xy dng HTXL nc thi Cng ty SIKA hu hn Vit Nam Chi nhnh Bc Ninh

CNG TY TNHH MI TRNG & CNG NGH XANH VIT


XANH VIET ENVIRONMENT & TECHNOLOGY COMPANY LIMITED a ch : S 31, Thi Sch, Hai B Trng, H Ni/ S 9, Ng Cng Hng , TX T Sn, Bc Ninh in thoi: (84-4) 2246 3668/ (84-241) 3840 768/2476 555 * Fax : (84-241) 3760 976 Email: adm.xanhviet.@gmail.com * www.xanhviet.vn

S: 277/2012/BGXV

+ Ghi ch - Ch u cp in, nc n tn chn hng mc lp t thit b + iu kin thanh ton: o Bn A thanh ton ngay 50 % gi tr hp ng ngay sau khi hai bn k kt hp ng; o Bn A thanh ton tip 30 % cn li sau khi bn B tin hnh lp t xong thit b o Bn A thanh ton 20% cn li sau khi h thng vn hnh n nh, bn giao cng ngh, nghim thu v chuyn giao cho bn A ha n VAT. o Bn bo gi ny c hiu lc n ht ngy 02 thng 10 nm 2012.
H Ni, ngy 01 thng 09 nm 2012

CNG TY TNHH MI TRNG & CNG NGH XANH VIT

Bn bo gi xy dng HTXL nc thi Cng ty SIKA hu hn Vit Nam Chi nhnh Bc Ninh