REJTŐ JENŐ A fekete kapitány

A Fekete Kapitány

Az olvasó megismer egy farkast pizsamában

A

címben jelzett dúvad természetesen nem valóságos farkas, miután ilyenek még egy író fantáziájában sem fordulnak elő hálóöltözékben, hanem csak hasonlat. Megfigyelhettük már, hogy embertársaink, ha hasonlatról van szó, általában a legrosszabbakat részesítik előnyben. Ismernek például keblen melengetett viperát, mint az álnokság jelképét, csak azért, mert ez a csúszómászó, miután jobban lett, természetesen megmarta azt a hülyét, aki tájékozatlanságában egy útfélen fekvő mérgeskígyót - ahelyett, hogy hagyta volna ott, ahol van - a keblén melengetett. Megdöbbentő az lett volna, ha a melengetett kígyó örök hűséget fogad az illetőnek. Ezek után bele kell nyugodnunk abba a szimbólumba is, amely viharedzett hajóskapitányokat „tengeri farkashoz” hasonlít. Miután farkasok a szibériai tundráktól Amerika sztyeppéin át az indiai dzsungelekig mindenütt találhatók, csak kizárólag a tengeren nem. Kedvem lenne még tovább szőni az érthetetlenül ostoba emberi hasonlatokat, de regényem bevezetése nem ölelhet fel húsz-harminc vaskos kötetre való anyagot, tehát állapodjunk meg a „tengeri farkasnál”. A vitorlától a csavargőzösig nagy változáson ment át minden, ami a hajózással összefügg, még a tengeri kalandok hőse is. A haladás egyre mélyebb nyomokat hagy környezetünkön. Barátom, egy irodalmi érzékkel megáldott vegyeskereskedő, ezt úgy fejezte ki találóan, hogy „az idő vasfoga elrepül felettünk”. Bizonyos fogalmak lényeges változáson mentek át. Az álkulcsos, toprongyos betörőből gépfegyveres gengszter lett. Hol vannak a jó öreg tengeri farkasok, ifjúsági olvasmányaink zord regényhősei? Vagy hol van a bősz kalózkirály? Hát van. Éppen ő e kis regényem egyik főhőse. A kalózkirály, a vén tengeri farkas, és bár a modern idők őrá is rávésték nyomukat, ma is érdekes egyéniség.

2

Rejtő Jenő Nézzük meg, hogy Verne és Jack London regényalakjai óta milyen változáson ment át a halálfejes lobogó rettegett hőse. ♦ Elsősorban is kissé megkülönbözteti őt az ismert kalóztípusoktól az a külsőség, hogy csíkos selyempizsamában van. Megrendítően hatott volna azonban Jack London és Verne Gyula olvasóira az a körülmény is, hogy a kalózkirály a hotel titkárát követelte üvöltve, mert elfelejtettek fenyőtablettát készíteni a reggeli fürdőjéhez. Később felhozatta a reggeli lapokat, de mielőtt belekukkanthatott volna, megjelent az utazási iroda embere. Kopogtatás nélkül lépett be. - Mi újság, Havlicsek? - kérdezte a tisztviselő. A kalózkapitányt ugyanis Havlicseknek hívták, és Prágából vándorolt ki ifjabb éveiben. - Inkább maga mondja meg, hogy mi újság?! Két hét alatt öszszesen háromszáz dollárt kerestem. - Hány embert tud összeszedni jövő hétre? - Sajnos, most nehéz kalózokat verbuválni, kezdődik a fürdőszezon, és elmennek vidékre pincérnek. De hat dollárjával tudok negyvenet szerezni. - Az asztalon egy kis blokk feküdt, és a kalózkirály számolni kezdett: - Ha hat dollárjával veszünk negyven embert, szállítással és ellátással... kétszáznegyven, meg hetven... ebből lejön a maga jutaléka... - Nézze, Havlicsek, ne számoljon. Állítson ki nekem egy negyventagú marcona kalóztársaságot, bérbe vettük a Hawaii-csoport mellett a kicsi Carabean szigetét, és maga ott fogadja majd a turistákat. Kap hatszáz dollárt, - Ab Carabean nem vállalom. Maguknak kell fedezni a szállítást és az én külön költségemet. Nekem előbb kell odamenni, hogy a kalóztanyát a vérszomjas turisták számára berendezzem. És bennszülöttekkel nem dolgozom, mert az én kalózai-

3

A Fekete Kapitány mért felelek, de ezek a félvérek és feketék lopják a fényképezőgépeket. - Legalább öt bennszülött kell. Hogy képzeli az ilyen kalózszigetet egy igazi haditánc nélkül? - Mi az, maga tanít engem?! Maga a kalóz, vagy én? - Erről lehetne vitatkozni. De nem akarok vitatkozni. Haditánc nélkül az egész dolog semmit sem ér. Szerezzen tisztességes bennszülötteket - követelte az utazási iroda embere. - Megvan! A tűgyárban sztrájkolnak, könnyen kapok néhány néger munkást. Két hét alatt majd megtanulnak táncolni. - És üvöltözni is kell, meg fogat vicsorgatni. Vigyázzon, hogy egyiknél se látsszon ki a plomba. Azután több halálfejes lobogó legyen, mint a múltkor. - Ha maguknak több kell, vegyenek, vagy kölcsönözzenek. - Rendben van. De levelezőlapokat ne merjen árulni! - És miért?! Egy kalóznak nem lehet mellékjövedelme?! - Nem félek a turisták éleslátásától, de olyat még senki sem hallott, hogy kalózok képes levelezőlapokat árusítsanak. - Jó. Majd vérfürdőt rendezünk - kiáltotta gúnyosan Havlicsek, - Van középút is. Vagy levelezőlap, vagy vérfürdő, ez túlzás. A legények legyenek marconák, de udvariasak, és ne ijesztgessék túlságosan a turistákat. Állítsa nekem össze a kellékek pontos listáját. Viszontlátásra. Az utazási iroda embere elment. A kalózkirály cigarettára gyújtott, és kinyitotta az egyik reggeli lapot. Íme, a modern tengeri rabló. ♦ Nehogy az olvasó még prózaiasabban lássa földünk életét, mint amilyen a valóságban, megjegyzem, hogy a Csendes-óceán kalózromantikája valóban megtartott még néhány igazán vad típust, de ezek általában politikai szolgálatban állnak. A kínai partvidékek közelében, lagúnák és zátonyok között, hajókkal megközelíthetetlen korallszigetek mélyén, ma is tanyáz-

4

hogy a csempészek hasznos szállítói a polgárháborút szító nagyhatalmaknak. egy bolgár terménykereskedő. vagy angol pénzen más állam nagyiparának csempészhajóit süllyesztik el. mert egy amerikai utasszállító hajó megsértésével az Egyesült Államok flottájának haragját vonnák magukra.és vagyonbiztonságáért. Az amerikai kalózvilág néhány életben maradt öreg farkasa most szabadul húszéves rabságából. hogy izgalmas kíváncsiság vegyen rajtuk erőt. de megérkeznek a kalózok szigetére. hogy megtekinthessék a „kalóztanyát”. ahol a kalózvilág először tűnt le korunkban. az európai osztály vezetője. vagy kehesen hordja a zsákot valamelyik kikötőben. Vagy valamelyik kínai tábornok titkos bérencei. Fogalmuk sincs. A csempész tehát a kínai part közelében szabad préda. beismerése lenne annak (amit mindenki tud). fel sem tűnik. már csak Havlicsek garázdálkodik. Az amerikai partok közelében. lemészárolt kínai. Nyolc-tíz elsüllyesztett dzsunka. Ilyen előzmények után két svéd vénkisasszony. mondta a turistáknak Morton úr. egy-egy elfoglalt ócska gőzös.Rejtő Jenő nak kalózok. és néhány sehol sem bejelentett lakos ezen a földön. törvényes formák között. és japán csempészhajókat pusztítanak. egy-két özvegy meg jó barát. ettől pedig a rettegett kalózkirály is óvakodik. három gazdag görög diák és egy londoni úri család borzongva bár. harminc-negyven kiirtott matrózzal. 5 . akikkel senki sem áll szóba. jó gyorshajóval három hét távolságra vannak innen. A kínai partok. A turisták azonban épp eleget olvastak a csendes-óceáni kalózokról ahhoz. Az utazási iroda természetesen írásban vállal felelősséget az utasok személy. hogy e borzalmas hely. ahol még néhány valóságos kalóz él. azért tulajdonképpen a békés Hawaii-szigetcsoport tagja. és ő is egy utazási irodán keresztül szedi el a gyanútlan utasok pénzét. bár kissé távolabb fekszik. És ugyan ki reklamálná? Néhány árva. Ezek a kalózok a kínai birodalom felé iparszerűen bonyolódó csempészést zavarják. Melyik ország léphetne fel ellenük határozottan? Hiszen ha ezt megtenné. és ne sajnálják a pénzt („ha már átjöttünk Európából”). De ez felesleges is.

elsősorban azért. mint saját lakásukban. és gyere ide! .Nem teszed le mindjárt! Ugyan. hozza ide azt a kölyköt. hogy a závárzat hiánya ne tűnjön fel senkinek. Nézzék meg barlangunkat. élükön a kalózkirály. A barlangban mindenki nedves lesz. haja kócos és sáros (órákat kell másnap a borbélynál töltenie). és rövid időn belül vakaródzik. otthagyta társait a tánciskolában. Övében tőr. és eljárják a tűz-táncot. Tekintsék magukat vendégeimnek. A negyedik tűgyári munkás.Önök az amerikai lobogó alatt érkeztek. De csak hárman. addig is poggyászaikat nyugodtan hagyják itt. elszántan szorít a markában. és gőgösen nézi az érkezőket. A másik három. kedves martalóc úr. Azután lejönnek a hegyről a „bennszülöttek”. fehér csíkokkal bemázolt testtel. ne áruljanak el bennünket a hatóságoknak. Az érkezők állnak és moccanni sem mernek. A turisták borzonganak a toprongyos San Francisco-i munkanélküliek között. és este már élesen sivít a londoni mama: . Szigonyos! Te vigyázol rá! . ha már véletlenül rábukkantak rejtekhelyünkre. A barlang mélyén néhány hanyagul odavetett emberi koponya hever. Végül borízű. dárdájukat vadul forgatva és üvöltve 6 . kezében kétcsövű vadászpuska. tehát éppoly biztonságban vannak itt. ebből az alkalomból egy San Francisco-i fókavadásztól kölcsönkért ruhában.felelte zordonan a valószínűtlenül nagy bajusszal megáldott szigonyos.Jackie! Hagyd békén a kalóz bácsit. homlokán piszkos kötés. gyékényköténnyel a derekán. rideg hangon megszólal a kalózkirály: . Később több helyen kigyúl a tábortűz.A Fekete Kapitány Ők partra szállnak négy matróz és egy tiszt kíséretében. Alkonyatra azért megbarátkoznak a környezettel. és csak arra kérem önöket. amelyet közepénél fogva. felnőtt gyermekeire hivatkozva. A szigeten állig felfegyverezett londinerek hada fogadja őket.Yes! .De mami! Ennek a puskának nincs kakasa! . és a kalózbarlang mélyéről fonott kerti székek kerülnek elő. az első táncpróba után.

mert az egyik munkásnak tüske ment a talpába. öt darab gipszből készült koponya. és egy óra múlva útban voltak San Francisco felé. A kalózkirály ezután kifizette a legényeket. a dárdák. és angol átkokat üvöltve.Minden fegyvert iderakni a ládába. A társaság azonban így is jól szórakozott. Ez a mulatság sokáig tartott. 7 . de mégis idő előtt kellett abbahagyni. és sok felvétellel mozdította elő a Kodak gyár filmforgalmát. A tüzeket kioltották. valamint a szigonyos valószínűtlenül terebélyes bajusza.Rejtő Jenő ugrándozott. egy lábon elugrált. és a kalózkirály nyomban intézkedett. szám szerint. . Az elveszett kellékek árát levonom a napidíjból! A fegyverek mellé odakerült néhány fekete zászló. azután elhajózott.

és jogot formált arra. a másik konok udvarló sem próbálkozott több szerencsével. Azért említem éppen Larryt a sok közül. hogy sportkocsija. bár el kell ismerni. hogy senki olyan rövid idő alatt annyi autót nem vezetett tönkre. korszerű nő. tudatában reménytelen szerelmének. a kikötőben található valamennyi vízi jármű részvételével. remek turista-felszerelésével a közeli Nevada vadregényes. száguldott e csodálatos világváros utcáin. mint a sors kiszámíthatatlan akarata. Pedig gyávának sem lehetett nevezni a fiút. Hirtelen ambíciójának Mary Long volt az oka. a konzervatív Burton bankár fia. Tánc helyett szívesebben ment hegyet mászni. Tény és való például. aki joggal keres magához illő élettársat egy komoly. hogy ő az a bizonyos erős. de bátor és erős férfi személyében. Ezek után úgy érezte. nem kísérletezett azzal. mint ő. mert szerelme olyan elszánttá tette. bátor férfinak lenni. Holott Mary a fenti jellemvonásokból csak a korszerű jelzőnek felelt meg. a tűzoltók kíséretében érkezett haza. mint Larry. kisportolt. hogy mentőexpedíciót mozgósítottak érte. Ilyen lenézett úrifiú volt számára Burton Larry is. hogy Mary különbnek lássa 8 . kissé elhanyagolt külsővel. a milliomos Arthur Long leánya. és este. hogy környezetében a kedves úrifiúkat lenézze. hogy képes volt beülni a sportkocsiba.A Fekete Kapitány Egy ember férfi szeretne lenni A vitorlásklub ötórai teáján ébredt fel hirtelen Burton Larryben a vágy: jó lenne erős. hogy ő különb az átlagnőnél. Miss Long nem szerette a környezetében nyüzsgő előkelő ifjakat. csodás szikláira. mert ezen a különben jó kedélyű fiatalemberen Mary viselkedése miatt már hetek óta a búskomorság határozott tünetei látszottak. Mary. Marlow. értelmes. ha Mary vezette. Ezen kívül Mary képes volt olyan meszszire kiúszni a tengerbe. Mary ugyanis azt hitte önmagáról. De Marlow. edzett.

míg John Marlow már négyéves korában árva volt. közönséges emberektől úgy óvták. határozatlan és alázatos lett. Míg azonban a Burtonok a pénzvilágban játszottak jelentős szerepet. a nagyanya irányította.Rejtő Jenő őt. de erejének nem vette hasznát. mert a Marlow család az ország első adófizetői között szerepelt a pénzügyi statisztikában. sohasem ivott alkoholt. Hivatalos gyámja ugyan Fred Marlow nevű nagybátyja volt. általában túl halkan beszélt. Igen szépen hegedült. Az idősebb Burton Marlow édesanyjának húgát vette el. és miután letette a filozófiai doktorátust. És a valóságban szegény John igazán szánalmas férfi volt. a Marlow család tagjai már négy-öt generáción keresztül kizárólag a tudománynak és művészetnek szentelték minden idejüket. Külsejére kínos pedantériával ügyelt. mint valami távol-keleti ország trónörökösét. mert minden rossztól. John Marlow unokatestvére volt Larry Burtonnek. és cikkei az angolszász nyelvjárásokról feltűnést keltettek igen komoly tudományos körökben. ha megkoronázzák. és nem dohányzott. de John nevelését a család tulajdonképpeni feje. a minisztériumban töltött be magas pozíciót. nem járt nyilvános szórakozóhelyekre. Viszont rajongott a francia költőkért. finom arcú asszony nem ismert akadályt. Sokat kellett tornásznia. hogy fél a tengertől. mint nyugalmazott tengernagy. Ideje volt rá elég. Tehát a nagyanyja nevelte fel. hogy akaratát keresztülvigye. 9 . még csónakban sem ült soha. irodalommal és társadalomtudománnyal foglalkozott. elterjedt róla. könnyen pirult és olykor akadozott. és 13 éves korában mostohaapját is elvesztette. Ez a törékeny. Éspedig igen erős kézzel. gyönyörűen zongorázott. Egyetlen egyszer sem mert Maryvel autózni. édesanyjára nem emlékezik. vagyont érő régiséggyűjteménye volt. John zenét tanult és nyelveket. a város néhány tudósával együtt egy néprajzi múzeum felállításával foglalkozott évek óta. Még csak teniszezni sem tudott. galambősz. Ezért John félénk. aki. Édesapjára. verekedő pajtásoktól. mint amilyen a valóságban. ha arról volt szó. hetvenhat éves. aki egyúttal a nép istene is lesz. Larrynek csak az apja élt.

Jó érzés egy nőnek. ennek örülök. hiszen Larry.Látja. hogy az úr ebbe nem nyugodott bele.Azt hiszem. . Érthető. mert a fiú egyike volt az ide-oda rángatható. Nem az első eset. egy regényre való bonyodalmat von maga után.Mary . ez nem mehet így tovább. egy férfi.A Fekete Kapitány A nagyanya későn látta be gondos pedagógiai rendszerének rossz következményeit.és táncpartnereinek. még Larry sem ért el sikert Marynél.Most táncoljunk . Nem nélkülözte volna szívesen. De az a körülmény. aki szomorú tekintete mögül sohasem engedte útjára vallomását. 10 .mondta -. Csak azért nem utasította határozottan vissza Larryt. Ez volt a helyzet a regény kezdetén. . aki szeretett egy lányt. kedves tenisz-. aki ritkábban ad kifejezést érzelmeinek. . én sohasem biztattam magát azzal. ha tudós. . Larry . aki autót vezet. Az ilyen csökönyös emberek nélkül az írók elmehetnének koldulni. hogy olykor a közelében lehetett Marynek. Mary. hogy a felesége leszek. . hogy a leány az említett urat nem szerette.mondta Mary.Ez nem válasz. iszik. Különösen az Egyesült Államokban. ♦ A vitorlásklub ötórai teáján Larry egész határozott lépésre szánta el magát. és az sem különleges folytatás. hogy egy regény így kezdődik. Adva volt Larry. jöjjön hozzám feleségül. Egy fiatalember ilyen természettel akkor is szerencsétlen. Szeretem magát. Két különböző udvarló közül a nő számára mindig az a rokonszenvesebb. hogy szeretik. vitorlás.mondta tánc közben -. hogy a leány rokonszenvesebbnek találta a fiatal tudóst. ha tudja. Ő tehát nem is kísérletezett Maryvel. Ezért John Marlow beérte annyival. kimerészkedik vitorlással a tengerre.

Tánc után Marlow jött oda az asztalukhoz. hogy én nem tudnám megvédeni?! . és ebben a zűrzavarban igazi erős férfit akarok az oldalam mellett érezni. különös fejtegetésekkel térve ki egy bizonyos majomhoz közel álló ősember Jáva szigetén kiásott csontjaira. de most a lány miatt. és Marlow szerint ezt fényesen bizonyítja a Csendes-óceán néhány szigetén napvilágra került őskori indián eszköz. Mary. majd megismer.Mary! Több ideje volt elhatározni magát. Egyszer csak megjelennek majd San Francisco fölött az ellenséges bombavetők. Bár igazán nem tudom.Ezt nem mondhatja! .Rendben van. John igen alapos tájékoztatással szolgált e leletekről. különösen Larry részéről.Legyen szíves.Majd meglátom. -Ha sor kerül rá.Rejtő Jenő . hogy a jövő háborúját nem fogja hadüzenet megelőzni. gyorsan érdeklődni kezdett az állítólagos néhai kontinensről. . A mai háborús időkben sokkal különb események fölött döntenek egy tangó és egy foxtrott között. hogy a mi társadalmi köreinkben miért részesítené előnyben egy finom hölgy a verekedő típust. A vasárnapi melléklet nyíltan megírta. Tehát mikor válaszol? Fél óra múlva? Elég ennyi gondolkozási idő? .Azt hiszi.gondolta Larry. Néhány lépés után Larry folytatta az ostromot: . mint amennyit korunkban általában a boldogító igen megkíván. és ne politizáljon.Szerintem az ellenség annyi bombát dobhatna rám magától. 11 . mintha feszültebb lett volna közöttük az érintkezés. hogy elterelje a beszélgetést eddigi irányából. . amennyit akar.. „Mamlasz" . . És maga nem az.. John és Larry alapjában véve szerették egymást. A kisujját sem emelné fel ellenük. .mondta mélységesen megsértve Marynek.tiltakozott Larry izgatottan. maga nem felel meg az én igényeimnek. És ha mindenáron tudni akarja. amely egykor Dél-Amerikát és Ausztráliát kötötte össze. azután táncolni vitte Maryt.

Gyáva! . Tévedésének első súlyos következménye még aznap este bekövetkezett. mert nem akar másnak látszani. Ez kissé erős kifejezés volt.És én nem ilyen vagyok? . Még nem is láttam magát erélyesnek.Bocsáss meg.. és Marlow a javai lelet után rátért a dél-francia cro-magnoni barlangban talált majomember alaposabb ismertetésére. John érezte. azután bizonytalanul. mert finomabb. Ugyanis mikor ismét visszaültek. bátor és komoly. Ezzel Mary úgy érezte. . . ez bátorság.Én még egy verekedő frátert is többre tartok a táncoló aranyifjaknál. ez szemtelenség. Larry idegesen közbevágott: . . hagyd már ezt az örökös fecsegést. Vedd tudomásul.. Lehajtott fejjel. De megígérem magának... ez igazán.Hát az volt! . pofon ütötte Johnt. Larry is nyomban megbánta. csendes.felelte egyre ingerültebben Larry. egy gyenge. mint amilyen a való- 12 . tudós embert megütni? Jegyezze meg. és ha bebizonyítja. hogy unom az ostoba fecsegésedet! John felemelkedett a helyéről.Nem...Ugyan. de azt hiszem. tűzvörös arccal nézett Maryre.Nem fogom a te kedvedért patikamérlegre tenni minden szavamat. De nem ilyen embert szeretnék. de még hatása alatt a számára szörnyű beszélgetésnek. hogy diplomatikusan intézte el az ügyet. hogy most vissza kellene ütni.kiáltotta Mary Larrynek. . Larry elég ostoba volt egy férfias fellépés céljára a gyengéd.. és megdühödve a sértő szótól.. finom Johnt felhasználni. Hogy halálos szégyen érte Mary előtt! Mary megdermedt rémületében. mint maga..szólt nagyon halkan John -. hogy John ezerszer rokonszenvesebb. És tévedett. megszégyenülten elment.. ijedten válaszolt: .Azt hiszi. hogy hosszabb ideig nem megyek férjhez. És John érezte. hogy gyáva. akkor nyomban igent mondok. és mindennek vége van. nem fecsegek. Az én férjem legyen erős. határozott fellépésű. . hogy tévedtem. Egy pillanat volt. . .Ez.A Fekete Kapitány .

szerelmesen. De John nem hallotta. ha John hallotta volna. És felpofozva. Burton! . akkor sok minden másképp történik.Rejtő Jenő ságban! Szégyellheti magát. szerencsétlenül. megalázottan. és otthagyta a halálsápadt Larryt. Talán. Mr.Sarkon fordult. amit a lány mondott. 13 . Csak ment haza a nagyanyjához.

Nézd ezt a medaliont . . sohasem derül ki. Mindenki szerette a minisztériumban. Mi történt vele? . És ez az asszony megszerette a kalózt A kalóz pedig az ő kedvéért abbahagyta a kalózkodást. engedelmes fiatalember volt Tom. gazdag lány volt az anyja.Belezuhant a liftaknába. Azt mondják.Ma vettem le a minisztérium egyik szolgájának holttestéről. Marlow legidősebb fiával ült együtt. Ideadta nekem ezt a medaliont.Él még ez a szörnyeteg? . és késő estig ápolta a növényeket. és a hírhedt Fekete Kapitány lobogója alatt öldökli a szerencsétlen csempészeket és hasonló áldozatait. A medalionban két kép volt elhelyezve: egy hároméves kisgyermek és egy fiatal nő arcképe. Már kora reggel ott bíbelődött virágaival a kertben. Szegény Tom. és engem kéretett az ágyához.. régi művű medaliont mutatott az anyjának.Érdekes módon. . mosolyogva köszönt az érkező tisztviselőknek. A kínai partok közelében legalább négy-öt kalóz használja ezt a rettegett nevet. talán te is ismerted. Nagyon előkelő. És annyian élnek vissza a nevével. szelíd. Fred Marlow nyugalmazott tengernagy egy kis aranyozott. Tomnak hívták.Igen. . A Fekete Kapitány fia. .Hogy lett ez a fiú a minisztériumban kertész? .. Az édesanyja és ő van a két képen.Ismertem.. . Valami oknál fogva engem különösképpen szeretett. feleségül vette és egy szigeten telepedett le.mondta a tengernagy. A leány fivére ten- 14 . és magával hurcolta ezt a gyönyörű nőt.. ki volt ez a szelíd kertész? Ha nem hal meg. És tudod. Kalózokról sohasem lehet biztosan tudni. Harminckét év előtt a Fekete Kapitány egy kiránduló társaságot rabolt ki a tengeren. Hallgasson meg! Halála előtt eszméleténél volt.A Fekete Kapitány A nagymama közbelép A hetvenhat esztendős Mrs.

véres nevet és kegyetlen utódot hagyva hátra. amíg élt. A fivére azután bejuttatta az árván maradt Tomot a minisztériumba. nagyon rossz lelkiállapotban van a fiatalember. Ez a kertész Tom félt az apja vérétől. Szegény gyerek. Félt a tengertől. hogy a Fekete Kapitány kalózdinasztiából származik. jobb. Azt mondta. De John a tudományokért rajongó nemes Marlow-k közül való. És a medaliont nekem adta emlékül. Az asszony azután még férjhez ment. Johnra gondolt. Szegény. és tudta. hogy nagyon. mint John. és sokáig nézett maga elé. John? 15 . évekig kutatta a húgát. Észre sem vette. A medaliont az asztal fiókjába tette. félt a gyilkos ösztöneitől.Rejtő Jenő gerésztiszt volt. Az ősz asszony sokáig nézte a medaliont. Az ő édesanyja is férjhez ment újra. vad természete. Töm már a világon volt. leült. hogy egyszer csak kitör belőle az apa fékezhetetlen. Ez a kép abban az időben készült. A házasságot könnyű volt érvényteleníteni. A kalózt. Az első férjét szerette. és ott is halt meg. Egy óra előtt halt meg. Mrs. de rövidesen meghalt. mert hiszen ő a Fekete Kapitány fia. Szelídségével ezt a félelmet fojtotta el. Állítólag bánatában. Mostohaapját a háborúban vesztette el. Ekkor lépett be John. A Fekete Kapitány valahogy megmenekült. fiatal nőt és a csöpp gyereket. mert húzta valami oda. de az asszonyt a gyermekkel elhozták San Franciscoba. Apja. Talán hároméves lehetett. Ez volt a mi szelíd kertészünk szomorú titka. nagyapja és minden nemzetsége tengeren élt. Megcsókolta nagyanyja kezét. mikor a tenger nagy kiment a szobából. szomorú arcon. akkor is láthatta ezen a csüggedt. Ez a Tom sem lehetett idősebb. hogy ő most meghal. Arra kért engem. Józanul és értelmesen beszélt. . és egyszer véletlenül ráakadt.Mi bajod van. míg ez a boldogtalan kertész egy kalózgeneráció nehéz vérét rettegte. hogy ne temessük el a mostohaapja családi sírboltjába. a bájos. mert mindig félt. Erőszakkal hozta el a fivére. De ha nem ismerte volna. mikor meghalt az asszony. de négyéves sem volt John. Marlow jól ismerte unokáját.

Szegény Töm meghalt.Túlzott vagy. ez az ember szegény anyád első férje. Az öregasszony keservesen érezte.A Fekete Kapitány . gyermekem. a sors meg fog óvni ettől a fájdalmas közléstől. Tudd meg. fejezte be életét. Még jóformán ki sem bontakozott a gondolat a nagyanyó agyában. mint valami melegházi virágot? John nem mondott újat a nagyanyja számára.. Kimondta. hogy sikerüle? John döbbenten nézett: 16 .. És talán nem veszi rossz néven. De ez a nyílt szemrehányás mindennél jobban fájt. azt hittem. hogy földbirtokosként halt meg.. belátva. hogy helytelenül nevelte az unokáját. hogy okát adjam annak. midén már megszólalt: . akit nem ismertél. hogy felvilágosítsalak. akinek minden őse. és mégis: egy gyakorlott idegorvos sem használhatott volna zseniálisabb fogást lelki betegével szemben. hogy a te édesapád. Ez a nagyanyó igazán nem hallott soha önlebecsülő komplexekről. John. Miért neveltél úgy. ha Mrs.mondta komolyan -. hogy gyáva vagyok. az kötelességemmé teszi. de amit elmondtál. Először nagy csönd támadt. mint rettegett kalóz. borzasztóan fáj. Mélységes szomorúsága unokájáért. Azután John lassan elmondott mindent. gyenge emberek önbizalmának fokozásáról. Marlow sokszor szomorkodott. Kérdés. gyors észjárása most váratlanul egy különös ötlet mentőövét dobta oda számára.Pofon ütöttek.Kedves. A Fekete Kapitány. A huszadik században nem az ököl és a vakmerőség a legszebb férfitulajdonság. hogy frázisai a kultúráról és a diadalmas értelmiség huszadik századáról csak úgy hatnának erre a felpofozott fiatalemberre. hogy vérében fékezhetetlen kalózősök ösztöne kering. a Fekete Kapitány volt. John . Mrs. mint egy megtámadott országra az UNO gondolatának hangoztatása. Szerelmétől kezdve és a jávai majomembertől a pofonig. amiért ilyen csendes embert neveltem belőled. . Mi történt veled? .Nagyanyó.. Marlow az ő életéből vett motívumokkal szeretné elhitetni Johnnal. akiről azt hiszed. lelkiismeret-furdalása és határozott. És gyenge.

és ha megbántanak. nem tudod már többé elhallgattatni. . akit négyéves korában vesztett el. amit a nagyanyja mondott. A Fekete Kapitány harminc év előtt egy kirándulóhajót támadott meg. amely inkább édesanyja alakjáról és arcáról maradt meg benne.fejezte be Mrs. hogy néhány óra előtt a Fekete Kapitány haldokló fiának a nyakán függött ezen a vékony láncon. Ilyen volt az édesanyád. Érdekes. Az a körülmény. Tedd el. . Feldúltságában nem reagált határozott érzelmekkel a megrendítő történetre.Most átadom neked is.... de mégis éppúgy szerettelek. féltem attól. amelyet az imént hallott a tengernagytól.Talán sohasem mondtam volna meg. 17 . A te édesapád nem az én megboldogult fiam volt. hároméves sem voltál. Benyúlt a fiókba. némi módosítással. elfogadhatóvá tette a történetet. Mikor elvette anyádat. nem állott ellentétben ezzel a finom. Felállt. John a medaliont nézte. Megrémítette az. vad tengeri rabló vére. Fred Marlow játszotta ebben a történetben a szabadító tengerésztiszt szerepét. és ez a gyermek te vagy. akkor ahelyett.Rejtő Jenő .Az én. őrizd meg jól. Nem is sejtette.. Az a halovány emlék. Most dől el minden. hogy egyszer csak kiüt belőled a zabolátlan. Mert nem az én vérem vagy.. Mennyire emlékszik John édesanyja arcvonásaira. Marlow a történetet -. mint a saját unokámat. Sokszor nézegettem itt. És elmesélte Johnnak az egész történetet. Nézte a medaliont. amelyen édesanyád is ott volt. visszaidézhető vonások nélkül.. hogy ha egyszer szóhoz jut benned az apád. mikor még a Fekete Kapitány felesége volt. hogy kezet emelnél valakire.És most már megértheted . . markold meg ezt a medaliont. ha nem teszel szemrehányást túlságosan puha neveltetésed miatt. apám. szomorú tekintetű képmással. hogy John is korán vesztette el a szüleit. hogy miért neveltelek gyávának. például az ő fia. és elővette a medaliont. cizellált arany volt. és gondolj arra. ha egyedül voltam. de egy pillanatig megkapaszkodott. Ez az anyai örökséged.

Mrs. nem hagyom magamon száradni a gyanút. nyomban sejtette. hogy emberemlékezet óta ezen a tájon nemcsak tengeri rablók. hogy utánamegy. mint valami holdkóros. hogy ő a Fekete Kapitány fia. Itt már vásároltak birodalmakat királyostul és anélkül. abban a hitben távozott. hogy bajt csinált. Havlicsek.mondta Larry -. és bizonytalan léptekkel. Marlow először úgy érezte. hogy blöffről van szó. hanem még tengeri zsebmetszők vagy csirketolvajok sem fordultak elő. hogy gyáva vagyok. miért ne lehetne hősi nimbuszt venni.. így tudta meg az utazási iroda nevét. és igazán hátborzongató élményben volt része. aki telivér. és őszintén bevallja a csalást. tehát tüzetesen érdeklődött barátjánál a látogatás körülményeiről. ha Marynek ez kell? Ha például hirdetést adna fel. és szürcsölte a teáját. A kalózkirálynak. aki nagyon jól tudta. akit hotelszobájában felkeresett. megértőén bólogatott..Most. . igazi Marlow volt. bátor férfiúi erényeket. Larry. ha látja.A Fekete Kapitány . bizonyára sok ajánlat érkezne. Üzletbarátja elmesélte. amelyben jelentős összeget kínál fel ilyesmiért. Maga összehozhat va- 18 .. hogy a közelben hemzsegő kalóztanyák egyikét kereste fel. elhagyta a szalont. De meggondolta.. a kalózkirályt. hogy milyen megbízásról lenne szó. amelyen át unokája. Végre is erre ráér. lehet kapni kéz alatt Európából importált lovagvárakat.Ön segíthet rajtam . elmondta. ♦ Larry pedig úgy gondolkodott. ahol rövid utánjárással kinyomozta Havlicseket. mint egy gondos belgyógyász. De honnan? Egy angol üzletbarátjától megtudta a beszerzési forrást. most felmegyek a szobámba. Szomorúan aggódva nézett a nyitva maradt ajtóra. hogy pénzért Amerikában mindent lehet kapni. nem akarok beszélnimondta. figyelmesen végighallgatta Larryt.

amiből Mary láthatja.Nem jó.Ha gondolja. Képzelje ön el. .Nem jó. készséggel elhurcoljuk 19 . . miközben egy apró ráspollyal körmeit ápolgatta.Rejtő Jenő lami izét.. hogy huzamosabb ideig menyaszszonyom jelenlétében józan.. Hanem mi volna a véleménye egy szépen keresztülvitt. és az ön rettenthetetlen válaszlevelei postafordultával szétkergetik a bandát. hogy Otelló levelet ír.. Puskáink nagy része ugyanis hasznavehetetlen. a legnagyobb veszély esetén is. martalócokkal. számíthat rám.Hm.Nem rossz. hogy őnagyságának zsarolólevelet írunk. külön e célra töltésmentes patronokat kell beszerezni..aggodalmaskodott a vén tengeri farkas. . hogy én bokszoljak. halálfejes lobogóval? . amelynek összetétele megegyezett a tűzoltók csizmáját vízhatlanító kenőccsel. vérszomjas kalózaim csak a törvényes határokon belül fejtik ki működésüket. hogy ez megdrágítja. ügyes kis éjszakai rablótámadásról? . négyunciás kesztyűkkel kilenc menetet kell állni a férfinak.. sajnos. És itt nem arról van szó. hogy Európában ez a fellépés férfias..Félek. Belekeveredhet a rendőrség. az az illető a nőt szúrta le. amerikai állampolgárokat nem lehet becsapni azzal. Kis lövöldözés. .. . hogy igenis. hanem. . . . De lehetne esetleg olyasmit. uram. Bostoni lerakatom még most is haszonnal dolgozik -jegyezte meg Havlicsek.Azóta Amerika sokat fejlődött. . én a nyolcvanas években Bostonban sikerrel árusítottam egy hajnövesztő szert. Lehet. férfias és bátor legyek. ahelyett. és függetlenül ettől. Ajánlott levélben elkövetett hőstettek nem meggyőzőek. hogy nyílt színen leszúrja vetélytársát. Portóval együtt négyszáz dollár. de nálunk. . hogy San Francisco közelében kalózszigetek vannak.Mit szólna például egy remekbe szabott festői kalóztámadáshoz a nyílt tengeren. Ez veszélytelen és olcsón megszámítom. .Uram.Uram. vagy ilyesmit. a bennünket körülvevő veszély dacára.Pénz nem számít! De.Bocsánat. szituációt..

aki tizenkét éve ruha nélkül tartózkodik egy barlangban. Mielőtt én indulnék. . .Ennek. . képeket fest és szájharmonikázik. az első felém rohanót knockoutolom. amilyet akarok.. előrántom a revolveremet. . -Ha parancsolja. amit lemészárolt utasok hagytak ott. de lehetőleg árnyékos és egészséges. . az épület kívülről zord.. Kétszázért és kétszázhúszért ajánlottak egy szigetet. Olyan szigetet bérelhetek. elveszíti a fele honoráriumot. 20 . de nem minden komfort nélkül. az élelmezés egyszerű. .Milyen sziget legyen? . hogy ha sérülést szenvedek. de a többség tapintatosan leteper. vonja le a következtetéseit. és elhurcolnak bennünket egy szigetre. úgy nem tudok hősiességet mutatni. ha az árról lesz szó. . mindössze egyetlen párnát kapnak. hogy realisztikus legyen a támadás és az elrablás. amely vakra lesz töltve. megfutamodhatnak a kalózok.A Fekete Kapitány önt és tisztelt hozzátartozóit egy kalózhajóra. néhány lövést adok le. uram.Megvan! . A sziget legyen elhagyatott..Tökéletesen értem. Szóval a foglyok ott egész egyszerű vaságyakban alszanak. -Jó ötlet .szólt közbe Larry. Százötventől fölfelé kaphat már bérbe szigetet vulkánnal vagy vízeséssel.Rendezek egy néhány napos jachtkirándulást. . nem fogok alkudni. kalózok tanyázhatnak egészséges helyen is. és véletlenül egy csomó folyóirat is van valahol. Ön meghívja a szóban forgó hölgyet és néhány ismerősét egy szép jachtkirándulásra.Nem. növényi táplálékon él. Figyelmeztetem. maguk megtámadják a vitorlást. de belülről tiszta.Lehetőleg kopár legyen. Figyelmeztetem. de azért tápláló. de végül elnyom a túlerő.A sziget kiválasztását önre bízom. Én majd ellenszegülök.. mindent megbeszélek magával. A támadáskor én ellenállok majd.Nyugodt lehet.bólogatott Havlicsek. férfias daccal. valódi európai remetével. nem. Végre is. Mennél realisztikusabb.

és én még akkor is szitkokat fogok szórni önökre. hogy a rendőrség kinyomozza a tetteseket.Látja.Rejtő Jenő .Nyugodtan. Realisztikus.lelkesedett a kalózvállalkozó. hogy az egész elrablás tréfáját személyesen eszelte ki.. .Ezután elhurcolnak bennünket a szigetre. Kötözzenek meg. Mocskos kalózoknak fogom önöket nevezni és gyáva orvtámadóknak. és e megbízólevél felmutatója határozott kérésére vitte önt és társait a puszta szigetre. uram. És még egyszer. A kalóz csak egy percig gondolkodott: . . a fő.Azért realisztikus legyen. . .Uram! Ön filmírónak született. Mit csinálok én akkor? . erre nem gondoltam...Mit képzel? Látszólag vad dulakodás lesz. .Rendben van. de alapjában véve egy karcolás sem éri. hogy minden élethű legyen.. és kijelentik. Nem vagyunk érzékenyek.Most csupán egy aggályom van: tegyük fel a lehetetlent.Nyugodt lehet! Hátborzongatóan élethű lesz! És úgy is lett. hogy csak súlyos váltságdíj ellenében bocsátanak szabadon. . realisztikus! . Ön írásban adja. 21 .Semmiség az egész.

Hahó! . Kiment tehát Oaklandbe. hosszú járatú szkúnerek. De Havlicseket ez nem zavarta. mint a régi. mint elmenni a Behring-szorosig néhány cethalért. kibérel valahol egy szigetet. és bemutatkozott: . prospektusokat nyomat. és ez sikerül néki H avlicsek elhatározta.Havlicsek vagyok. Kalózhajó legyen sötét. egy csomóban ült a fedélzeten. éves szerződésű kalózokat tart. Ez a napbarnított. Könynyen rááll akármelyik cethalász. Igazi vén cethalász lehetett. Ez impozánsnak látszott. Alapos szemlét tartott. Azután kiselejtezte a világos színű hajókat. ősz haja kócosan hullott szét a feje körül.szólt Havlicsek .A Fekete Kapitány Havlicsek kalózokat akar szerződtetni. széles vállú. legénysége csupa marcona. hatalmas. odament a kapitányhoz. és ha ez az üzlet sikerül. ráncos arcú ember majdnem két méter magas volt. valamelyikük bendzsózott. fekete bordázata impozánsan magas volt. szép szál ember. .feljönnék beszélni magával. . a korlátnak dőlve. Távolabb. azt a kikötő felső dokkján horgonyzó sokféle cethalászhajó bizonyította. hogy a legalkalmasabbat válassza. A hajó oldalára ez volt festve: „Frisco”. Akármelyik boldogan társul majd vele.szólt a kapitány. Hogy Havlicsek helyesen spekulált. 22 . Végül megakadt a szeme egy hatalmas háromárbocos hajón. Végre is néhány embert fogva tartani könnyebb munka. Elsősorban hatalmas vitorlázattal rendelkezett. Burton Larry rendelkezésére bocsátotta a megfelelő tőkét. hosszú. és a vízbe köpött. és elgondolkozva nézte a vizet. Legfőbb ideje. Felsietett a fedélzetre. és özönleni fognak a kirándulók hozzá. a hozzá való hajóskapitánnyal és legénységgel.Ha akar . hogy megfelelő vitorlás hajót találjon. hogy az utazási iroda undok tisztviselőjét kihagyja az üzletből. ősz ember könyökölt. és a többi énekelt. Figurára egész jó kalóznak látszik. hogy saját szakállára kalózkodjon. Néhány kis gőzöst nyomban elvetett.

Hát nem bánom . Figyelmesen végighallgatta Havlicseket.Látja. . halkan beszélt a hajós.Ez természetes. miután elolvasta. A parancsnokságot természetesen én veszem át. Havlicsek elköszönt. hogy ekkora hajóval csigákat keresek? . . Derült hangulatát talán mérsékelte volna. . Maga cethalász? .Rendben van. nevem különben Johnson.Rendelkezésére állok. . . . amit Larry már átadott.Így rendben van . egyforma hangon.Jó üzletet hoztam. hogy ez a napbarnított. . ő majd szerez a jelmezkölcsönzőből egy halálfejes lobogót. és jókedvűen ment hazafelé. ha van szeme.Hogy a fenébe ne.Majd meglátja. . Az ötlet nem rossz. Erre gondoltam. és a mondott időben és a mondott helyen végrehajtják a megrendelt kalóztámadást.És megmutatta az írást.A részleteket még megbeszéljük. 23 . De mi lesz.Akar sok pénzt keresni? .Rejtő Jenő . ha a rendőrség felelősségre von bennünket a milliomosok elrablásáért? .biztatta Havlicsek. Mit akar? .mondta megnyugodva a kapitány. akit kioktatott a kalózmesterségre. ősz ember. . A kapitány nem felelt azonnal. ha sejti. azonos volt a Fekete Kapitánnyal.Nyugodtan. aki elmondta.mondta némi tűnődés után -. hogy át kell festeni a hajó nevét. hogy álkalóznak lenni tisztességes és jövedelmező foglalkozás .Legyen nyugodt. Vagy azt hiszi. közömbösen.

hogy nem jön.Tedd meg. . Érdekes. ne haragudj .Sőt.. csak ha te is ott leszel. Kissé vigasztalóan hatott rá. Azután egy tudós barátját kereste fel..Nem megyek. . Komplikált lélektani magyarázatokat talált arra is. hogy a Fekete Kapitány családfája valóban hetedíziglen a legerősebb és legelszántabb kalózokból állott. hogy Mengyelejev szerint sokszor egy-két nemzedék elkerüli az átöröklés következményeit. hogy miért fél a tengertől. hogy néhai édesanyja szeretetét legalább így közvetve érezze. Elolvasott egy könyvet az atavizmusról és néhány értekezést a csírasejtjeinkben lappangó természeti erőkről. kérlek. Becsületesen odaállt eléje: . Larry meglepődött.Nem is haragudtam .. és határozottan beszél. John most már úgy érezte.Nagyon megbántam. . Larry. .mondta szomorú mosollyal. John. Szeretnék Mary előtt is bocsánatot kérni tőled. Talán jó is volt az a pofon. lánccal együtt. hogy ez a vadság a tenger ősi vonzóerejétől esetleg fölszabadul. hogy unokatestvérével valami változás történt. hogy érti a nagyanyját. Érezte.. Érthető: saját vadságától félt tudat alatt. Jachtkirándulást tervezek Honoluluba. Egyszer csak Larry látogatta meg.A Fekete Kapitány Larry terve várakozáson felül sikerül J ohn közben könyveket tanulmányozott. akkor eljössz. mert a tengerre gondolt. és az átöröklésről beszélt vele. hogy olyan csúnyán viselkedtem veled. A holland és angol admiralitás krónikáiból megtudta. ugyanis Mary azt mondta. A medaliont. Nem nézi a földet. . hogy vonzza a tenger..Nem.. . az inge alatt hordta.most elpirult. maga sem tudta miért. és ha igazán megbocsátottál. talán.Bocsánatot kérek tőled. 24 .

nála írás van. Pedig tulajdonképpen az történt. Amikor tehát elérkezett a nap. hogy mindazon túl. megteszem . . . hogy új munkakörötökhöz némi intelligencia szükséges. De most már nem venné el akkor sem. a vízbe dobálnak.Katonák! . ♦ Előző napon a Fekete Kapitány mindent elmondott embereinek. Ezután vacsoráztak. De a kalózkirály igen helyesen azt mondta. . mert kezem alatt kalózokká kell lennetek. ezentúl kevesebb munkával több pénzt fogtok keresni. mint Napóleon valamikor -. Eszébe jutott. így nem történhet baj. Ha nyugat felé eltértek a forgalmi zónából. Hiába! . a legénység nyugodtan fogadta.Jól van. és Burton legnagyobb csodálkozására. hogy a váltságdíj összege jóval meg fogja haladni azt. hogy legközelebb esetleg többet kérnek. hogy az ereiben keringő víz lassan vérré kezdett válni. ha a lány szeretné. és Havlicsek felsétált a kapitányi hídra. 25 .mondta komoran. hogy az egész csak tréfa. aki felesleges. vagy csak később. addig Havlicsek lesz a kapitány. remegő kézzel a szájához vitte. Igaz.monda. John hirtelen töltött magának.Tedd meg nekem . ha elkapatja őket. Később Larryt whiskyvel kínálta. Magában meg volt elégedve emberei marconaságával. szereti Maryt. akkor Havlicseket és mindenkit. hogy Havlicseket elindulás után nyomban dobják-e a tengerbe. csak ott támadt némi vita. Így csak rövid beszédet intézett hozzájuk.gondolta magában keserűen John: vér nem válik vízzé. amit Havlicsek méltányosnak tart. Abban ugyan megállapodtak. de ezt nem mondta nekik. és megitta. Talán éppen az ő gyermekük igazolná Mengyelejev öröklési teóriáját. hogy amíg a hajózási vonalból nem érnek ki a foglyokkal.Rejtő Jenő John mélyet lélegzett.kérlelte Larry. Az üzlet igazán kellemes volt számukra. mert félt. ami történt.

. nyugodt óceán és a sok csillag. langyos este volt. . Nézzék. Larry ugyanis úgy vélte.Milyen fenséges . vad tengeri kalóz. Kissé csodálkozott. az idősebb Burton és John vett részt a kiránduláson. hogy a kalóztámadás természetességéből nem von le semmit. a fogságban is meghagyják borotvaszappanukat. de végre is egy elkényeztetett fiúnak sok holmira van szüksége. 26 . akinek húsz-egynéhány gyilkosság nyugodott békével a lelkén.a végtelen. mondjuk. a hajó kormányosa kedvező időt jósolt a két napra. milyen hatalmas itt fölöttünk az ég. hogy megfossza martalékát bridzskártyájától? Néhány doboz cigarettát. Harrington. A legények figyelemmel hallgatták. A hajót követő cápák uszonyai acélosan csillantak meg a holdfényben. ha az áldozatoknak. és elindultak észak felé az Uncle Sam nevű jacht nyomában. Kellemes. Mary a tengert nézte. hogy milyen legyen az igazi. két pizsamát és egy pehelypaplant is vitt magával. karcsú vitorlás hajó volt.kiáltotta Mary. vagy miféle érdeke fűződne egy kalóznak ahhoz.A Fekete Kapitány És megtanította őket.Milyen gyönyörű! . ♦ Az Uncle Sam kedves. csendes. vidám hangulatban. kölnijüket. Az öreg Burton és Larry mindenben igyekeztek a vendégek számára tökéletessé tenni ezt a kirándulást. hogy fia a háromnapos jachtkirándulásra hatalmas bőröndöt visz magával. amelyen Larry és társasága élvezte a kellemes kirándulást. de titokban egy-egy oldalpillantással a távolabb álló Johnt leste. A legfiatalabb is olyan ember volt közöttük. Larry tervét természetesen még az apja sem tudta. Azután felvonták az összes vitorlákat. Larryn és Maryn kívül a szülei: Long és Longné. Már második napja haladtak észak felé.lelkendezett Long .

és igen szomorú lett. . John.John. a sós szél és a hajó csodálatos hatással van rá. Egy hét előtt talán még boldoggá tették volna Mary szavai. hogy szilaj. -John nem felelt.felelte Larry.Maryt kissé fejbe sújtotta ez a nyílt visszautasítás.Gondolkodom. Szerette volna ezt közölni Johnnal. sötét látóhatárt nézte.Mondja. Legalábbis így képzelte. És John a tenger sós szagától úgy érezte magát. hebehurgya nő vagyok. Hogy alapjában véve egy éretlen. Larry látszólag nyugodt volt. miért olyan komoly mindig? . hogy Larry a magához való férfi . Mary.Rejtő Jenő John csendes volt. Egyszer csak egy hatalmas vitorlás tűnt fel a távolban. Egyenesen feléjük tartott. miközben végigtekintett az óceán nyugtalanul rezgő. bolondos nő létére. . de a szíve vadul dobogott. Erre a pofon napján jött rá. csillogó sivatagán. . igen! Ahogy barátja magyarázta. aki pedig ért az átörökléshez: az ösztönök esetleg évekig elfojtva lappanganak bennünk. ha váratlanul húst hoznak eléje. respektálta és szerette ezt a csendes tudóst. hogy elemi erővel törjenek ki. hogy itt jön az ő megrendelt kalózhajója. figyelmeztetni akarnak valamire . . hogy a Fekete Kapitány családfáját nem szabad tovább fejlesztenie.Ugyan mit akarhat tőlünk ez a hajó? . . Mary ugyan eddig azt hitte. Megfigyelte önmagát. de egy különös esemény elegendő kiváltó ok ahhoz. hogy a tenger.Úgy látszik. én úgy érzem. hogy sokat kellene tanulnom magától.Higgye el. Alig beszélt.kérdezte az öreg Burton. mint a szelíd oroszlán. De már tisztában volt azzal. . Hol volt már az akadozás és a pirulás? Úgy érezte. A távoli.mondta csendesen. 27 .mondta férfias nyugalommal. Tudta. az igazság viszont az volt. Mary . Mary lépett hozzá. hogy most már inkább a határozottságát kell fékezni. Igen. és rémülten konstatálta. hogy ő valami sportkülönlegességhez menne legszívesebben.

egy szakácsból és a kormányosból állt. .A Fekete Kapitány A vitorlás egyre közelebb jött a jachthoz. Először egy olyan pofont kapott. amellyel nyomban reagáltak.. asztal. Vagy nyolc ember ugrott le nyomban.” Hirtelen előreugrott: -Aljas kalóz banditák!.. 28 . „Most!”. „Csak reálisan csinálják. Sajnos azonban. hogy négy foga meglazult. és így Larry legszebb elképzelését is meghaladta az az élethűség. hogy Mary ne vegye észre. egy pillanat alatt nagyot rándult az Uncle Sam: két csáklya akadt bele. a kalózok ezt nem vették figyelembe. mindenki felugrált.. gondolta Larry. és kirántotta a revolverét. A kifosztott Uncle Samet meglékelték. amelyben csak riasztótöltés volt. árbocrecsegés.kiáltotta. Ezután valamennyiüket áthurcolták a Friscóra. az meghal! A hajó személyzete három matrózból.A támadás realitását illetőleg Larry igazán nagyon meg lehetett elégedve. hogy fejjel belezuhant a porcelán teáskészletbe. Azután senki sem tudta. revolverekkel: . és a jacht pillanatok alatt elmerült. szék eldőlt. . és a jacht odaütődött a Frisco oldalához. azután valami fémtárggyal nyakszirten csapták. végül a szájába törülközőt tömtek. hogy mi történt.. és a fedélköz alatt egy raktárhelyiségbe zárták őket. edénycsörömpölés.Mindenki adja meg magát! Aki mozdul.

Errefelé még hemzsegtek a hajók. Miután itt még szükség lehetett Havlicsek írására. esetleg napilapokat is vihetnek. . .Na. 29 . A marconák csendben hallgatták. és így igazán nem számíthatnak arra. Magukból soha sem lesz életrevaló kalóz. és megkapjuk a honoráriumot. uram . hogy szolid üzleteket bonyolíthassanak turistákkal. Ezt a mesterséget érteni kell. Senki sem lép közbe. és a kapitány hűvös pillantása nem látszott biztatni őket arra. akit megvertek. nem fog fizetni! Azonnal partra szállunk. adjanak a foglyoknak vizet és enni. hanem durva erőszak. legközebb abonálják magukat.Ne haragudjon.Az a fiatalember. ez nem „kalóztámadás” volt. kivéve a napilapokat. és akkor majd az önök által felpofozott úr mindannyiunkra átkokat szór. Ilyesmivel ugyanis nem szokták ellátni a vitorlást San Franciscóban. hogy ez nem munka. de igazán nincsen még gyakorlatunk ilyesmiben. Szidta a kalózokat ügyetlenségükért. Valaki oldja el azt az embert. a szerződés azonnali felbontásával fenyegetődzött. ezt szeretem. De megígérték Havlicseknek. Kérem. ha van ilyesmijük. Ezzel esetleg még jóvátehetjük a dolgot. teljesítették a parancsát. hogy dobhatják-e már Havlicseket? De távolból egy torpedóromboló bordázata csillant meg.mondta az ősz óriás bűnbánóan -. és utasítson bennünket.Rejtő Jenő Egy tudósból kitör a „farkasvér" H avlicsek tombolt. és férfiasan lép fel. Én majd az egyik hölgyet kissé megbántom. amelyet Larrytól kapott. Hát kérem. ami bennünket szemmel láthatólag megfélemlít. és abbahagyjuk az egészet. vegye át a parancsnokságot továbbra is. egy óra múlva elém vezetik a foglyokat. hogy ha kell. csendben a háttérben állnak. olykor a kapitányra néztek. . hogy parancsa nélkül cselekedjenek.

John úgy érezte. és úgy vágta szájon Havlicseket. pofonoknak olyan töme- 30 . a kormányos és a szakács is ott volt. akiket neveltetésük nem akadályoz meg abban. miután Havlicsek annyira a lelkűkre kötötte. amint a bősz vezérről cafatokban szakad le a ruha. sőt meg kell mondanom: némi élvezettel is. megragadta Maryt a karjánál. Larry azonban moccanni sem mert. Figyelmesen és udvariasan szemlélték. egy ujjal sem nyúlnak senkihez. viharkabátjában. de túl sok ideje nem maradt tűnődésre. Larry nem sérült meg nagyon. hölgyeim és uraim .A Fekete Kapitány A foglyok egy fülkében voltak összezsúfolva. A lány felsikoltott. A bősz kalóz nem tudta. és viselkedjenek illedelmesen. és rúgásoknak. hogy vérszomjas kalózok kezébe kerültek. Havlicsek nem volt gyenge ember. csak Larry felé vetett olykor egy-egy biztató pillantást. aki egy vasat sem ígért. a kalózok kissé távolabb helyezkedtek el.Jegyezzék meg. A három matróz. hogy valaki férfiasán lép fel. és akkor szabadon bocsátjuk önöket. de azután torkon kapta Johnt. A kalózok. hogy az atavizmus elemi erővel tépte szét a puha neveltetés pókhálóját. néhol kissé feldagadt és megkékült. mint valami hiéna. vérhullám szökött az agyába.kezdte Havlicsek -. A férfias fellépésről egy időre leszokott. A foglyok dermedten álltak. hogy gyilkoljanak. .hölgyekkel együtt . csak zordonan állnak. a porcelán összekarcolta az arcát. John félelmetesen felkacagott. A gazdag Burton család váltságdíjat fog fizetni.És hogy alkalmat adjon Larrynek férfias fellépésére. hogy ne merjenek közbelépni. és vad verekedés kezdődött. Larry pisszenni sem mert. Meglepte. Amikor a foglyokat .a fedélzetre vezették. De addig is tartózkodjanak mindennemű lázadástól! Ez elsősorban a hölgyekre vonatkozik! . Ekkor azonban Havlicseket műsoron kívüli meglepetés érte. Havlicsek. de a saját lábán járt. bősz arccal járt fel s alá. mert John ökle egyszerre csapta orron-szájon. Megígérték Havlicseknek. szerényen nézték távolból az eseményeket. hogy rábíznak mindent. mit tegyen. Ide a hajó orrából lépcső vezetett. hogy belereccsent az állkapcsa.

Mit akarnak velünk?! . . rájuk zárták az ajtót. aki még ekkor is. és így mindez egyáltalán nem magyarázta meg azt az igazán hősies.kérdezte Marlow.Rejtő Jenő gében részesül.mondta alig hallhatóan. Mary hirtelen odalépett hozzá. Burton és Larry ápolták az ájult Johnt. . . És csendesen beszéljen. azután az ájult Havlicseket. veszettül rugdosta az alélt kapitányt. John úgy bukfencezett hanyatt. Ettől a csendes hangtól mégis a hátgerincükig borzongtak meg a foglyok. és őrt állítottak elé.Viselkedjenek nyugodtan . mintha jelenléte nem is befolyásolná Johnt. Havlicsek igazán meg lehetett elégedve a kalózok tapintatával. hogy a farkas kitört belőle. ha nem kéri meg rá. és talán nem unja meg soha.Jó munka volt. De félelmet nem ismert! Érezte. .Azt hiszi. Az ősz. szaporán verdeste a padlóhoz. hogy a verés. napbarnított ember lassan odajött hozzájuk. A foglyok rángatták fel Marlow-t. De minderről John nem tudhatott. megnézte Johnt. és olyan káprázatos gyorsasággal. saját pénzén Marlow malmára hajtotta a vizet. Meg se moccantak. A kalózok nem mozdultak.Azután a foglyokhoz fordult. Érthetetlen volt ez a váratlan harciasság. Az ősz ember nem mozdult a helyéről. mert most már sejtette. mint egy eldobott sétapálca. félreértés következtében történt. . Meg is simogatta a homlokát. Azután egymást átkarolva gurultak a fedélzeten. Larry lesütötte a szemét. Öntsétek majd le ezt az izét valamivel. hogy hagyja már abba. félek magától?! . Csodálta Johnt. viszont a John által abszolvált férfias fellépés eltűréséért pénzelte ő le Havlicseket. Érti? . és bólogatva így szólt: . Az ősz ember rövid mozdulattal. és megtörölte a fiú szája szélén csordogáló vért. látszólag erőtlenül állon vágta. Visszavitték őket a fedélköz alatti helyiségbe. amelyet ő kapott.mondta John vadul. végül John Havlicsek fejét két fülénél fogva. Azért kissé dühös is volt rá. Szóval. 31 . A második ütéstől azonban már fekve maradt.Az majd elválik.Menjenek vissza a helyükre. Leszegett fejjel rohant ellenfelére.

azt hiszem. .Váltságdíjat .kérdezte az öreg Burton. betartván a fegyelmet. és 32 . . Az már így szokás náluk.felelte bizonytalanul a kormányos. a hajózási vonalból.... uraim . A foglyok szomorúan gubbasztottak a padlón. . de ez nehezen sikerült. és ezzel el lesz intézve. hogy a többi hozzátartozót is megzsarolják. mint Havlicsek.. Mary védelmében félholtra verte az álkalózt. híres gazember.mondta erre a bejelentésre rémülten Larry.felelte Long... hogy egyáltalán nem fél. amellyel John. .. és félholtra verette magát azzal az ijesztő ősz emberrel. Rémülten hallgattak el. mint pénzt? . összenézve a matrózokkal és a szakáccsal .Bocsánat.szólt közbe Harrington.azt hiszem. a kormányos -. Ezt a kínai partvidéken mindenhol körözik. hogy hajó jön szembe. nem vagyunk szegények. Láttam köztük egy alacsony. az egykori jacht személyzete. inkább diadalt érez. azért itt valami hiba van.. .A Fekete Kapitány nagyszerű bátorságot. hogy baj van. Longné és Mary igyekeztek megőrizni nyugalmukat. komoly bajban vagyunk. akinek a hozzátartozója fizet. Ez a Havlicsek gyanús társaságot szedett össze. most megrendülten konstatálta.Mért bántanának bennünket? Hála istennek. Higginsnek hívják. ha kiérünk északkelet felé.. és sejtette. . John. . vagy a Long urat tartják itt. valamivel távolabb ült az uraktól..Nem hagynak ezek élve senkit. Hm. tömzsi fickót.Megmondhatjuk őszintén! -szólt közbe a szakács.De hát mit akarhatnak mást. meg a fiatal urakat nyomban elintézik.. még azt sem. majd fizetünk. ha kiértünk abból a vonalból. hogy az atavizmus tökéletesen utat tör papírmaséból készített neveltetésén keresztül.Hát kérem. . Pláne minket. ahol még az a veszély fenyegeti őket. . akkor legfeljebb az idősebb Burton urat..Vajon mit akarnak velünk? . John nemsokára magához tért.. aki nem volt olyan ostoba. aki ügy érezte a tudományokba vetett hitével.. Egy embernek a keze írása elég.

és nem hagyjuk egyszerűen leöldösni magunkat felelte erélyesen. akik.A fedélzeten jól körülnéztem . de ijedten nézett másfelé. mikor tudatában volt annak. . Érezte. és ha véletlenül mégis van ott a kormányoson kívül más. . amíg kijutunk a zónából? .mindezt suttogva. ahol élethalálra megy a játék. . mint vezérüket vették körül. . Ha ártalmatlanná tettem. de nagyon ha- 33 .Mennyi ideig tart. hogy kikutassák őket. huszonnégy óra alatt -mondta a kormányos. hogy a szabad.kérdezte. most már csak egyet tehet: távol tart magától mindenkit.szólt a foglyokhoz.Aki nem akar velem tartani. . azt habozás nélkül lelőni. az idősebb Burtonnél volt egy-egy Browning és néhány töltény. Ha elbánunk a kormányossal. A kormányosnál. Kinél van lőfegyver? . férfiak módjára fogunk meghalni. . Mary csodálkozó szemmel nézte. az marad. két matróznál. .Burton adja át a revolverét nekem! Én most megpróbálok a szellőztetőablakon kimászni.Ha nem változik a szél.De hogy képzeled ezt?. . vad tenger az ő eleme.Rejtő Jenő megveti a halált. . Milyen elsőrangú ember! Ha egy klubban arcul ütik.mondta John. Most. felrohanunk az előrészbe. körülbelül hatvan lövés.A kalózok annyira sem tartottak tőlük. igazi férfi.Mindenesetre meg fogjuk próbálni felvenni a harcot. és az őr az ajtónál azt fogja hinni. Értitek? . és a lépcső felől megközelíteni a fülkénket. John egy pillanatra bekapcsolódott a lány tekintetébe. sötét van. szó nélkül elmegy. és addig meg is fogjuk védeni a pozíciónkat. hogy származása vezéri szerepre és sürgős tettekre predesztinálja. és megszálljuk a fedélköz fölötti részt. hogy egy társa jön.. mi kormányozzuk a hajót. Akarnak engedelmeskedni nekem? .nyögte Larry.Akárhogy! Ha másképp nem sikerül.A hajó előrészén csak a kormányos állt. és itt. hogy minden ízében a Fekete Kapitány gyilkos vére cirkulál. aki kedves előtte. tehát előbb-utóbb találkozunk vízi járművel ezen a vonalon. John egyszerre nagyot nőtt előtte. Remélem.. .

A visszaforduló kormányos még látta eltűnni a lesiető alakot.. és mozdulatlanul terült el.Halló! Te vagy az.Előbb a fejét dugta ki az ablakon.. mint valamelyik társa. Ezt a másodpercet használta fel arra. szemben a süvöltő széllel. Talán. és megállapította. Ronggyá szakadt ingét. ha nem tanult volna annyit az atavizmusról és az átöröklésről. De hiszen a tengeri gyilkosok számára ez az igazi öröm: a veszély és a harc! A kormányos most elfordult. akkor nem mível ilyen csodát a szuggesztió. ahogy ott állt. akkor azok végeztek velem! . hogy behúzódjon egy fülke mögé. Állandóan figyelte magát.Sok beszédre nincs idő. hogy gyorsan felegyenesedve lemenjen a csigalépcsőn. és cigarettázott.. és a lépcső felé sietett. A sötét folyosón a foglyokra egy kalóz vigyázott. Elérte a lépcső lejáratát... Embert nem látott. Amikor látta a közeledőt. Ha húsz perc múlva nem jövök vissza.. A lépcső alján ülő kalóz törzse most körülbelül a lesiető John lábának magasságába került. és egy pillanatra megcsillant a szakadt ing helyén szabadon látszó medalion. és felnézett.A Fekete Kapitány tározottan mondotta. Könnyedén elérte feje fölött a fedélzet peremét. Marlow felismerte a helyzet előnyét. kabátját szinte lehúzta róla a szél.. 34 . Elhaladt.. de nem is gondolt rá. A fedélköznek ez a része teljesen elhagyatott volt. és csak annyi ideje volt.. Valamelyik matróz jött arra kötélcsomóval. Bill? Mondd meg a kapitánynak.. A fedélköz korlátja volt felette.. hogy macskaügyességgel és nesztelenséggel húzódzkodik fel. hogy a legcsekélyebb izgalmat sem érzi. John hason csúszva ment tovább. felállt. zuhant messzire. Kabinok falához lapulva osont a hajó orráig. amellyel beleélte magát egy kalóznemzedék leszármazottjának helyébe. és néhány távoli hajó apró fényét figyelte. törökülésben kuporgott... . hogy az más is lehet.. és csodálattal állapította meg. Nem szédült. . Erősnek érezte magát. és teljes erővel belerúgott az őr arcába. az éjszakában. Sietett le. Most kiállt az ingadozó hajón az ablak keskeny párkányára. aki mint egy rongydarab.

Mi a csoda az. és nyomban lő. mintha tudo- 35 . Rekedt suttogással szólt: . Larry halkan imádkozott. és mintha egy fejjel magasabbnak látszott volna. rongyosan. és egy csavarintással átrepítette a korláton a tengerbe. mikor előtte állt. John odament az elválasztó korláthoz. Körülbelül harmincan voltak. és sápadtan néztek össze.Hatvan lövésünk van! Aki közeledik. Hátraszólt: . hogy még egy téveszme is csodát művelhet.És már jött is a lépcsőn. aki visszazuhant. álljon azonnal a kerékhez. amely az alsó fedélzetről a kormányállásba vezetett.Rejtő Jenő A foglyok hallották ezt a zuhanást. azzal végzünk! Adjátok meg magatokat. milyen nagyszerű volt ez a jelenség. és változtassa meg a hajó irányát. A Fekete Kapitány olyan nyugodt volt. ha bárki megjelenik a közelben. Joe? . piszkosán megállt a küszöbön. De ki ismert volna rá a San Francisco-i jobb körökből? A szeme valami különös. de mielőtt még szólhatott volna. csendben utánam. Éppen csak hogy kinyithatta a száját. A többi védi a kormányállást. azután elkapta a derekát. és lekiabált: . A szakács egy pompás lövéssel éppen a homloka közepén találta el a vén gyilkost. Nyugodtan intézkedett. legurulva a lépcsőkön.Egyenként. Nagyon távolról ismét feltűnt egy hajó lámpája. akkor villamosszékbe kerültök! Újra visszalépett. és akkor megkegyelmezünk mindannyitoknak! Ha nem. ha valaki fanatikus meggyőződéssel hiszi. John ökle becsapott az álla alá. és beosztotta az őrhelyeket. gyors léptekkel osont fel a lépcsőn. A nők maradjanak hátul! Megrészegülve figyelte magát. Kilépett a fedélzetre. ahogy revolverrel a kezében. A nőket a kormányállás védőfala mögött helyezte el. és gyors léptekkel a kormányoshoz sietett.A kormányosunk jöjjön mögöttem! Ha elbántam a kalózzal. A tömzsi Higgins valahol a közelben felordított: . amint nesztelen. és a nyitott ajtóban ott állt John. Ez csak akkor ismerte fel az idegent. A kalózok némán álltak a fedélközben. Fordult a kulcs. És valóban. lázas fényben ragyogott.

amíg eljutott a hajó orráig. mintha drótkötélen mászna. Helyben volt. Az apja állt mellette. a kalózok a hajó tatjára húzódták. meglepte Billt. Ott feküdt Higgins is holtan. és ha elölről rohanjuk meg őket.hallatszott John hangja. A leküldött legény felhozta a még mindig eszméletlen Billt. . a korlátnak dőlve állt John. A következő lövésre.. s az egyik kalóz két kezét a hasára szorítva.mondta a kapitány..És bizonyára a kormányossal is végzett az ördög . és a fedélzet peremét megfogva.. kimászott a szellőztetőablakon. De képtelen lett volna megmozdulni. John nem mozdult. . A távolból közeledő világos pont cselekvésre sürgette. Itt várjatok! Bármi történjék.Egy hang és vége! . a revolverét nyomban a tengerbe dobja! Én a Fekete Kapitány vagyok. függött a hajó oldalán. .A Fekete Kapitány másul sem venné a változást. Veszett egy ember. menjetek hátrább.Körülnézett.Most el fogom ereszteni a torkát . mert halomra lövünk mindnyájatokat! .suttogta. Kissé felhúzódzkodott. azután egyetlen szorítással megfogta Marlow torkát..suttogta a kalóz -..Amíg határoztok. Most. Iszonyú erő kellett ehhez. Egy lépésre tőle.Most én elmegyek. összerogyott. Mindez másodpercek alatt történt. Ebben a pillanatban egy golyó csapott közéjük. csak akkor mozduljatok. hogy fél óráig várjanak.Úgy látszik. A feljáratot tűz alatt tartják. . és kiszabadította a társait. egyik kezével a másikat váltva jutott előbbre a hajó oldalán. amely célt tévesztett. ha egymás után két lövést adok le. Er- 36 . Az ősz ember átlépett a korláton.. aligha marad valaki élve közülünk. és a sötét helyen a kissé távolabb álló emberek mit sem vettek észre. . Az apja fogja őt nyomban megölni!. az biztos. és revolverét az oldalához szorította: . John levegőhöz jutott. A korlát külső pereménél állt. Elővette a revolverét. és a csigalépcsőn keresztül visszament. így haladt végig. . A kapitány meghagyta nekik. A kapitány centiméterenként húzódott föl. külön a többiektől.

Ha valóban a Fekete Kapitány vagy. A hang ismét suttogott: . amelyet azóta is minden órában maga előtt látott.Nyissa ki azt a medaliont! De jól vigyázzon a kezére! A medalion nyitva volt. aki tartotta.Most csukd be a medaliont. és mondd meg. Itt vénült meg a tengeren.Ha van gyufája. és a rendíthetetlen ember. akit hároméves korában látott utoljára. hogy ez az ember. Talán némi jóérzéssel töltötte el. ha jövök! Utánanézett a távozó Johnnak. Nyugodtan súgta vissza támadójának: . adják meg magukat! Én innen hátulról öt lövéssel elintézem az egész társaságot. legkevésbé engem! Én a fiad vagyok! Itt lóg a nyakamon szerencsétlen édesanyám medalionja a fényképével! A medalion tisztán látszott John meztelen mellén. De a vér nem válik vízzé. és elsősorban magát. akit azonban félelmetes erején és bátorságán kívül különb intelligenciája is a kalózok vezérévé tett. és a Fekete Kapitány egy másodpercig megpillantotta a három éves Tom és a szerencsétlen asszony képét. ezt nem lehetett elemezni. A revolvercső nyomása nem enyhült az oldalán.. és közben világítsa meg a képet! Nagyon vigyázzon a kezére! A gyufa lobbant. Úriember lett a fiúból. eredj oda a többiekhez. gyújtson rá egy cigarettára.Rejtő Jenő nyedten hullott ki kezéből a revolver. . érzelmi kitörésekre nem volt képes. hogy mindannyiótokat meg foglak menteni. akit 37 . . Hogy milyen hatással lehetett a Fekete Kapitányra megdöbbentő találkozása fiával. Szentimentális érzések bizonyára távol állottak ettől a nyers rablótól. Csak nézett abba az irányba. Az arcot.Most felszólítja a többieket. hogy nincs értelme a küzdelemnek. nyugodtan súgta a fülébe: . akkor senkit sem fogsz megölni. Távoli csobbanás hallatszott. Ezt láthatta ma.. vagy öngyújtója. ha csak mukkannak! John fejéből a hűvös szél elfújta zsibbadt tehetetlenségét. ne lőjenek. amerre John elosont.

. hogy hajótörést szenvedtek. . hogy semmi bántódásunk nem történik! Ide fog jönni közénk. és akinél volt fegyver. Annak dacára. amely röviden ott lengett erősen megvilágítva a főárboc tetején. újra visszatért. A Fekete Kapitány hosszan ránézett. A Fekete Kapitány hajóján vannak! . Egy pillanatra elakadt a lélegzetük a borzalmas névtől. Senki se nyúljon a fegyveréhez. azt nem mondta meg. és a Frisco sietett segítségükre! Azt hiszem. . . kérem. Odament a hajó orrához. nincs tőle mit tartanunk. hogy felvegyék magukat. Azután előrement a lejáróhoz. Ott áll. húzta fel a lámpát. hogy rémülettől görcsösödő ujjai ne rántsák el a ravaszt. meggyújtotta.Beszéltem a kapitánnyal.Első pillanatban a vélt diadal örömmoraja hallatszott a háttérből..Hogy miért.Azt hiszem.Akkor végünk! . A kapitány odafordult a foglyokhoz: .Ide hallgassatok! . és húzta1. . nem fognak elárulni bennünket.. sötét árny lassú léptekkel közeledett. .. és mindenki viselkedjék vele nyugodtan. Arckifejezése most is olyan mozdulatlan volt..kiáltotta erélyesen.Nem érek rá magyarázni! Megállapodtam vele. És maga is megbízhat bennünk!. idejöhet! Bízunk a szavában. Majd azt mondják. hogy ő a Fekete Kapitány!. Rövid ideig a kötelekkel babrált. a többiek maradjanak a helyükön! . Senki sem szólt. Odaszólt a korlát felé: . A hatalmas. azután lement a csigalépcsőn. amíg nem mondom! . hatalmas lámpát hozott. ilyen nyavalyás emberek között is bátor és erős maradt. majd a zászlót. annak minden erejét össze kellett szedni.Jelt adunk.felelte John. jöjjön ide.mondta John a társainak.Távolról egy hajó közeledik! .nyögte a szakács.Nem lesz bántódásunk! Tudom! . . és dörgő hangon belekiáltott a sötétbe: .Hogs. .Erre mindannyiunk nevében becsületszavamat adom .Ha tetszik. mint mindig. nem 38 . mikor a többiek ijedten a revolverükhöz kaptak.mondta szokott lassú módján a kapitány..A Fekete Kapitány a fiának hitt.

Ez nem lesz jó. mint katonát a feljebbvalója.Így is jó .mondta Hogs .Én nem bízom az ilyen emberekben! Nem akarok villamosszékbe kerülni! . Az a közeledő fénypont egy cirkáló.. A foglyokat átadjuk.most három-négy golyó csapott le a közelébe.mormogta.Semmi kedvünk rá. Amíg ideér a hajó. hogy a hajónkon találják ezeket! Hagyd abba az ostobaságot.Maga igazi férfi. az majd szembeszáll velem! Mehetsz! A hatalmas lámpa csikorgott fenn. Újra zsebre tette a kezeit. mindenki maradjon ott. egyenként lőjék ki a golyókat. Ha verekedésre kerül a sor.Nem kérdeztelek! Mondd meg. .Azonnal takarodjatok a fedélközből! Most egy lövés dördült el a kalózok részéről. és megállt John előtt: . és egymás után tíz lövést 39 . mert veled is végzünk! . A kapitány kivette zsebéből két kezét. és kissé szomorúan nézett a fiú arcába. Kissé oldalt lépett. fedezékül használva a kormányos kajütjét. A kapitány zsebre tette két kezét. amit parancsoltam! Akinek nem tetszik.Ide hallgass! Jelt adtam annak a hajónak ott a távolban.. . kapitány! .Doktor vagyok. hogy nem árulnak el bennünket. Megmenekülnek innen mind. ahol van! Ezt parancsolom! Mondd meg a többieknek is! . mint valami másik hajó. És ne féljen. ahogy a szél rázta.A nők menjenek vissza a kormányfülke mögé. ők megígérték. azután csendesen hátraszólt: .Halló. hogy az apja büszke lehet magára. Negyedórán belül itt lesz. . kapitány! .Örülök. és a távoli fényes pont növekedett. . Sokkal hamarabb itt lesz. egy-egy 45-ös colt pisztoly villant fel. ne pocsékolják hiába a lőszert! Valaki állandóan vigyázzon a lépcső feljárójánál! A kormánykereket forgassa négy fokkal kelet felé! -Közben feltűnt Hogs. .Rejtő Jenő fog simán menni. . és a fedélköz sötétje felé nézett. én adom le az első lövést! Vigyázz! . Az ősz ember egy pillanatra a vállára tette a kezét. Még egyszer felszólítlak.hallatszott a morgolódó csoportból a fedélköz felől. Mi a foglalkozása? Úgy kérdezte. és most ahhoz beszélt: . Filozófus.

Végig a lépcsőn. élettelen vagy fetrengő alakokkal telt meg. .. a többi rohamra ment.. mert látta. De John nem törődött vele.Nagyanyó nemcsak az unokáján segített. de csodálatosképpen komolyabb baja nem esett. A csatahajó egy éles fordulattal melléjük kanyarodott. és fegyveres matrózok ugráltak át.Most már. és segítségükre sietett a két matróz is.Isten. A többiek megfogadták tanácsát. Az egyik matróz betört fejjel feküdt. John egy földön fekvő vasdoronggal harcolt mellette. veled. ha az ember 40 . semmi.A Fekete Kapitány adott le.elvette a kezét. Letérdelt az öreg matróz mellé. Csodálatos látvány volt a vén kalóz. A kalózok most már visszahúzódtak. hogy mozog az ajka. verte vissza a rohamot. és tisztán hallatszott. A Fekete Kapitány homlokáról csurgott a vér. és csak egyesével tüzeltek a felbukkanó árnyakra. hogy a fia fogja a kezét. Golyót kapott a karjába. hanem egy bűnös ember szerencsétlen életének szomorú végét is szebbé tette. Larry felkiáltott.. amint borzalmas ökölcsapásokkal. teljes gőzzel jött a hadihajó. A barna arc fakó lett. és a szakács ápolta.kérdezte John. hogy szinte eltörte. Marlow egész közel hajolt fülével a Fekete Kapitány arca fölé. mint valami mitológiából megelevenedett bosszúálló isten. Csúnya szúrást kapott az oldalába.. . A hideg kéz olyan szorosan fonódott a tenyere köré. hogy riadót fújnak.. mint már ebben a regényben más helyen megjegyeztem.. .Mi baja? . fiam.. helyéből talpalatnyit sem mozdulva. Most már tisztán látszott a közeledő cirkáló.. amely már a halál hűs. John megrendülten nézte. Elvesztették a játékot. és kezét a csípőjére szorítva. . És. leült egy kötélcsomóra. Abban a hitben halt meg. A cirkálón már figyelmesek lehettek a lövésre. a fedélköz egyharmadáig véres. John teli volt zúzott sebekkel. egyiket-másikat egyszerűen felragadva és belehajítva a többi közé. A kalózok közül vagy tíz elesett.. Csak annyit hallott: . Ez lefújta a harcot is.. és egy kéz szorította meg a kezét. és szeretne még mondani valamit. párás állapotába zsibbadt.

ha nem igaz. esetleg az sem baj. 41 . Sokszor a puszta hit is lehet igazi nagy ajándék.Rejtő Jenő igazán hisz valamiben.

hogy milyen módon sikerült pusztán zsebkésével leteríteni egy cápát a víz alatt. hogy a Fekete Kapitány az utolsó pillanatban John mellé állt. ha Larry-nek nem jut eszébe. azután elhelyezték a kirándulókat is a páncélos gyengélkedőszobájában.A Fekete Kapitány John visszamenőleg szédül A sebesült és foglyul ejtett kalózokat átvitték a cirkálóra. Ő is konstatálta. hogy romlásba. hogy származásának szörnyű titkával nem köthet magához egy előkelő leányt. mit feleljen az újságírónak. melyek egyszer elemi erővel szabadulhatnak fel. de mint láthattuk. hogy Johnt összetévesztik valakivel. Larry nyomban félrevonta. nyugodt és határozott. gúzsba kötve a burgonyaraktárban. bűnbe ragadják. és nem tudta.Csodálatos szerencse . Marlow úgy érezte. . Johnnak kellemetlen volt a sok méltatás. mert Mary viszont minden alkalmat megragadott arra. ami kevésbé vadregényes elfoglaltság. aki határozott választ várt tőle arra a kérdésre. hogy a fiú erősen megváltozott. Havlicsek szemmel láthatólag izgatott volt. hogy kerestesse. Még kevésbé teheti ezt meg. hogy a Johnról elterjedt fantasztikus híreket ellenőrizze. De valahogy elgondolkozó. 42 . és Larry kérlelő. tudatában a vérében nyugvó rossz ösztönöknek. Férfias volt. csak azért. Ez annál furcsább volt. Szegény Havlicseket kis híján ott felejtették. és kávéházat nyithasson San Franciscóban. hogy a közelében legyen. Ilyen alkalom volt Fred Marlow estélye is. aki kéthetes szabadságidőről tért vissza. amellyel a lapok foglalkoztak vele fogolytársai elbeszélése nyomán. és sokáig beszélgetett vele.mondta beszélgetés közben az öreg Burton. néha kevesebb kényelmetlenséggel jár. A nagybácsi ugyanis meg volt győződve. vendégektől körülvéve -. hogy abbahagyja a kalandos kalózéletet. A beszélgetésből kifolyólag Havlicsek megvalósíthatta régi tervét. Maryt feltűnően kerülte.

és az arcába nézett. tudós Marlow-k fajtájából származik. Mary. hogy mikor kint állt azon a keskeny párkányon. sőt ijedtében szívdobogást kapott. Egy pillanat alatt megértett mindent.. haragszik rám? Mary volt. azután kiszédelgett az erkélyre. és nemrégen halt meg. Megfogta a leányt két vállánál. hanem szeretem magát.Én már régen szeretem magát . és odaadtam a medaliont. és szédülni kezdett. . anyám? John felemelkedett.Csodálatos történetét elmondtam az anyámnak is. nagyon örült. . VÉGE 43 . Szóval mégiscsak a puha. Ennek a három első csóknak az átlagideje azonban bizonyára meghaladta volna az országos rekordot. . Egyszerre nagyon. Nálad van még. hogy a Fekete Kapitány fia kertész volt a minisztériumban. sikoltozni szerettem volna? John hirtelen ott látta magát állni a dülöngélő hajó oldalán. ..Tudja.mondta Mary. Sokáig bámult ki az éjszakába. Néhány kérdést tett fel a nagybátyjának.Rejtő Jenő Aztán elmesélte. Hiába! Vér nem válik vízzé.Nem haragszom. Egy kéz érintette meg a vállát: . hogy mégsem a Fekete Kapitány fia. . amely őt ábrázolja gyermekkorában.Mondja. fiatalon elhunyt édesanyjával. John. Az első csók általában igen hosszú szokott lenni ifjú és szerelmes embereknél.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful