You are on page 1of 50

TCARET A.. Silver Ticaret A.., 1982 Ylnda Silver markal rnlerin imalatn yapan Dkmi Ltd. ti.

nin kurduu pazarlama irketi olarak faliyetine balamtr. Silver Ticaret A.. Kayseri merkez olup ayrca stanbul Blge Mdrl olarak yaplanm, Trkiyenin tm blgelerine kendi ekibi ile pazarlama yapan bir a oluturmutur. Silver Ticaret A.. kendi iinde sat ve pazarlama, d ticaret, sat sonras mteri hizmetleri, halkla ilikiler birimi ile komple hizmet sunarak sektrn ncs olmu ve olmaya da devam etmektedir. Silver Ticaret A.. deien Pazar koullarn ve mteri taleplerini srekli deerlendirerek kendini ve rn portfyn yenilemekte, gnn koullarna gre hareket etmektedir. Bunun en gzel rnei, s sektrnde doal gazn hayatmza hzla girmesi ile doru orantl rnleri piyasaya srmekle kantlamtr. Silver Ticaret A.. 2004 Ylnda doal gaz sobasn, 2005 ylnda ise kombi cihazn geleneksel Silver kalitesi ile tketicinin hizmetine sunmutur. Silver Ticaret A..nin kurucular irketler grubunun ilk temel talarn 1958 Ylnda Dkmi Ltd. ti. irketini kurarak balam ve gnmze kadar sektrde ilkeli, yeniliki, kaliteye nem veren bir anlay ile yoluna devam etmektedir. Bundan sonra da kaliteli rn, hizmet ve lke ekonomisine katklar ile gelecee gvenle devam edecektir. Vizyonumuz Mevcut ve potansiyel mterilerimizin; beklenti ve ihtiyalarn karlayacak optimum zmleri salamak irketimizin politikasdr. Misyonumuz Firmamzda, tm retim srecindeki faaliyetlerin her safhas titizlikle kontrol altnda tutularak, nihai rn kalitesinin en st seviyede olmas salanmaktadr.

ALIMANIN: KONUSU: Fabrika hakknda bilgi TARH: 22.02.2010

TASDK EDENN ONAYI:

irket Hedefleri Mterilerimizle kurduumuz srekli iletiim sayesinde onlarn ihtiyalar ve beklentileri dorultusunda yeni rn tasarmlar gerekletirilmektedir. Silver A..; uygulamakta olduu Kalite sistemini, uygunluk ve etkinliinin devamn salamak amacyla, periyodik olarak gzden geirerek ihtiyalar dorultusunda srekli olarak revize etmektedir. rn kalitesini dorudan etkileyen prosesler planlanm olup, bu proseslerin kontroll artlar altnda ve dzenli bir ekilde kesintisiz yrtlmesi salanmtr. dn vermeyiz.. Gnn 24 saatinde grev banda olan teknisyenlerimiz; retim aamasnda makine, ekipman ve techizatmzda doabilecek aksaklklara annda mdahale etmektedir. Merkez / Fabrika Adres: E-mail: Sivas Yolu 7. km Konaklar Mevkisi KAYSER silver@silver.com.tr

Grubumuza Bal Dier irketler

Silteks Tekstil San. Tic. A..; Kayseri Organize Sanayi Blgesi 3.Cadde No:22-24 adresinde 40.000 M2 alan zerinde 14.000 M2 kapal alana sahip 150 kiilik alan olan bir kuruluumuzdur.

Is sanayisinde lkemizin nde gelen firmalarndan biridir. 1958 ylnda kurulan Dkmi Ltd. ti., Silver markal sobalar retmektedir. 20.500 m2'si kapal toplam 47.650 m2 alan zerine kurulu olan fabrikamzda 250'nin zerinde alan vardr. Trkiyede ilk defa Turbo ve Dner Izgara sistemi firmamz tarafndan sobaya tatbik edilmitir. Bu hususta firmamz patent hakkna sahiptir.

Kayseri Dkm San Tic ve A..; Kurulu kapasitesi 5.000 Ton/Yl olup, GG 15'ten GG 30'a kadar deien kalitelerde gri dkme demir ve GGG 40'dan GGG 80'e kadar deien kalitelerde sfero ve temper dkm yapabilen grubumuza ait bir irketimizdir. ALIMANIN: KONUSU: Fabrika hakknda bilgi TARH: 22.02.2010 TASDK EDENN ONAYI:

GR Staj esnasnda, iletmenin genel ileyii, organizasyon emasnda yer alan birimlerin ilevleri ve birbirleriyle koordinasyonu, iletmenin iinde bulunduu sektr ve yan sanayilerle ilikisi, retim faaliyetleri, kapasitesi, kalite kontrol faaliyetleri, bakm onarm faaliyetleri, bilgi ilem sisteminin almalar, iletmenin sermaye yaps incelenmitir ve zaman etd ve ergonomik inceleme ve deerlendirme almalar yaplmtr

SLVER TC. A.. ORGANZASYON EMASI

RGT EMASI Genel letmecilik Fonksiyonlar Genel iletmecilik fonksiyonlar ile bu fonksiyonlarn rgt emasnda yerine getirildii ksmlar aada eletirilmitir: Ynetim: Ynetim Kurulu ve Genel Mdr retim: letme Mdr Finans ve Pazarlama: Ticaret Mdr Muhasebe: Mali ler Mdr Personel: dar ler Mdr ALIMANIN: KONUSU: Fabrika ynetim organlar ve ynetim organlar hakknda bilgi TARH: 23.02.2010 TASDK EDENN ONAYI:

Aratrma - Gelitirme: Mhendislik Hizmetleri Mdr Halkla likiler: dar ler Mdr Sat: Mal ler Mdr Satn Alma: Ticaret Mdr Bilgi lem: Mhendislik Hizmetleri Mdr retim Planlama: Mhendislik Hizmetleri Mdr Kalite Kontrol: Kalite Mdr Ynetim letmenin ynetim yaps: Klasik ynetim anlay hakimdir. Hiyerarik bir yap mevcuttur. st kademe, Genel Mdr Bakanl ndaki Ynetim Kurulu dur. Orta kademe, Ynetim Kurulu na bal olan Teknik ve Mali - dari - Ticari olmak zere iki genel mdr yardmcsndan olumaktadr. Alt kademe, orta kademeye bal olan birim mdrleri ( Mali ler Mdr, dari ler Mdr, Ticaret Mdr, letme Mdr, Mhendislik Hizmetleri Mdr ) ve Kalite Mdrnden olumaktadr. Kalite Mdr dier mdrlerden farkl olarak, direkt Genel Mdre baldr.

Ynetim Organlar Her bir kademedeki ynetim organlar kendisine bal olan alt kademeler zerinde yetki sahibidir. Alt kademedeki birimler ise bal olduu st kademeye kar sorumludurlar. Genel Mdr, tm fabrikada, Genel Mdr Yardmclar kendilerine bal olan alt birimlerde, alt birim mdrleri ise kendi sorumluluklarndaki genel iletmecilik fonksiyonlarnda yetkilidirler. Ynetimin en st seviyesinde Ynetim Kurulu bulunmaktadr. Ynetim Kurulu, bir bakan ve 4 yeden olumaktadr. Ynetim Kurulu bakan Genel Mdrdr. Ynetim Kurulu Genel Mdrn yetkilerini aan konularda karar vericidir.

ALIMANIN: KONUSU: Fabrika ynetim organlar ve ynetim organlar hakknda bilgi TARH: 23.02.2010

TASDK EDENN ONAYI:

Mdrlerin yetkili olduklar alanlar yledir: Mali ler Mdr finans ve muhasebe ve sat, dari ler Mdr personel ve halkla ilikiler, Ticaret Mdr pazarlama ve satn alma, letme Mdr retim, Mhendislik Hizmetleri Mdr retim planlama, AR-GE ve Bilgi lem, Kalite Mdr ise retim ve girdilerin kalitesini ve teknik artnamelere uygunluunu denetleme alannda yetkilidir.

RGT EMASINDAK BRMLERN GREV, YETK VE SORUMLULUKLARI Ynetim Kurulu a) irketi ynetmek ve darya kar temsil etmek. b) Teekkl, ynetim kurulunca tesbit edilen yatrm ve planlama ana hedeflerine; iletme btesi ve programlara uygun olarak verimlilik ve krllk dorultusunda irketin ynetimini salayacak kararlar almak. c) Kalknma plan ve yllk programlara uygun olan uzun vadeli yatrm ve finansman programlarn teekkle teklif etmek, yl iinde yaplacak deiiklikleri inceleyerek karara balamak. d) letme btesini inceleyerek karara balamak ve yl iinde yaplacak deiiklikleri yapma e) Bilanolarla netice hesaplarn teekkle gndermek ve yllk ve uzun vadeli alma programlarna uygun olan faaliyet raporlarn dzenlemek. f) A.. lere itirak konusunda karar almak. g) Genel Mdr ve yardmclarnn cretlerini tesbit etmek ve dier personel hakkndaki Genel Mdrlk tekliflerini karara balamak. h) irketin amortisman ilerini takip etmek. ) letmelerde retilen mal ve hizmet fiyatlarn tespit etmek. i) irket namna imza koymaya yetkili olan ahslar tespit etmek.

ALIMANIN: KONUSU: Ynetim organlarnn her birinin aklanmas TARH: 24.02.2010

TASDK EDENN ONAYI:

Genel Mdr a) irketi kanun, tzk, anaszleme ve ynetmelik hkmleri ile Ynetim Kurulu kararlar dorultusunda ynetmek. b) dari ve yarg mercilerinde ve nc kiilere kar bal ortakl temsil etmek ve temsil yetkisini gerektiinde devretmek. c) Sermaye ile dier mali kaynaklarn, verimlilik ve karllk amalarna uygun bir dzen iinde kullanlmasn salamak. d) Yatrm ve finansman programlar ile iletme btelerinin gerekletirilmesini salamak ve sonularn Ynetim Kuruluna aktarmak. e) Genel Mdr Yardmclarnn bir alt birimi dnda kalan personeli atamak ve gerektiinde grevden almak. f) Kanun, tzk, anaszleme ve ynetmeliklerin verdii dier grevleri yapmak. Genel Mdr Yardmcs (Mali - dari - Ticari) a) Grev alanna giren ileri bal birimleri aracl ile yrtr. b) Bal birimleri ile dier birimler arasnda koordinasyonu salar. c) Bal birimlerin ilerinin etkin bir ekilde yrtlmesini salar. d) irketin aylk faaliyet raporlarn, kr / zarar envanterleri ile bilanolarn ve Genel Kurula sunulacak raporlar hazrlar. e) retim iin gerekli hammadde ve finansman zamannda ve maliyet muhasebesi ilemlerinin yaplmasn salar. f) irketin yllk btesi ile yllk gelir ve gider hesaplarn yapar, gerekli finansman tedbirlerini alr ve Genel Mdre sunar. g) irketin alacak ve borlarnn srekli takip edilmesini ve gereinin annda yaplmasn salar. h) Dier birimlerle koordinasyon salanarak, irketin insan gc planlamasn hazrlar, personel ihtiyacn saptar, mevcut personelin eitim, zlk vb. ilerinin yrtlmesini salar.

ALIMANIN: KONUSU: Ynetim organlarnn her birinin aklanmas TARH: 24.02.2010

TASDK EDENN ONAYI:

Mali ler Mdr a) Finansman faaliyetlerini planlar, ksa ve uzun sreli finansman programlar ile Mhendislik Hizmetleri Mdrl ile koordineli olarak bte plan ve programlarn hazrlar ve onaya sunar. b) irketin bte, bilano, finansman konularnda her trl faaliyetlerini yrtr, mali konulardaki mevzuat izler, yaplmas gereken ilemlerin zamannda ve belirtilen ekilde yaplmasn salar. c) Gelir, gider ve retim hareketlerini izleyerek maliyet analizleri yapar ve nerilerde bulunur. d) irket alacak ve borlarnn her an bildirilebilir durumda olmasn salar. Alacaklarn takip ve tahsil ilemlerini yrtr. e) irket kymetlerine ait ilemleri takip eder, sreli demelerin zamannda yaplmasn salar. f) irketin sigorta ilemlerini yapar ve yaptrr. dari ler Mdr a) Personelin eitim, zlk vb. btn ilemleri ilgili mevzuat hkmlerine gre yrtr. b) irketin personel ihtiyacn belirleyerek ie en uygun nitelikte personelin seim ve atama ilemlerini yrtr. c) Personelin sicil ve disiplin ilemlerini yrtr. d) i - iveren ilikilerinin dzenli bir ekilde yrtlmesini salar. e) Salk ve sosyal hizmetler ile tabldot faaliyetlerini ynetir, koordine eder. f) Koruma ve gvenlik hizmetlerinin etkin bir ekilde yrtlmesini salar, gerekli nlemleri zamannda alr. g) Haberleme ve ariv hizmetlerini yrtr. h) Nakliyat hizmetlerini yrtr. ) Gmrk ve akreditif ilemleri ile irketin ihtiyac olan hammadde, yar mamul, iletme vb. malzemesinin yllk programlara gre en uygun artlarla yurt iinden veya yurt dndan ilgili mevzuat hkmlerine gre temin edilebilmesini salar.

ALIMANIN: KONUSU: Ynetim organlarnn her birinin aklanmas TARH: 24.02.2010

TASDK EDENN ONAYI:

Ticaret Mdr a) retimin pazarlanabilecei i ve d pazarlar aratrarak sergi ve fuarlarda rnlerin tantm ve satn salayacak almalar yrtr. b) Yllk sat plan ve programlarn dzenler, uygulamalar izleyerek gerekli nlemleri alr. c) Sat esas ve usullerini ilgili mevzuat hkmlerine gre yrtr, piyasa aratrmalarna dayanan bir repertuar hazrlanmasn salar. d) Stok kontrol ve ambarlama hizmetlerinin yrtlmesini ve stok kontrol kanal ile stoklarn asgari seviyede tutulmasn salar. e) Hammadde, yar mamul vb. malzemenin ambarlama ve kayt ilemlerini denetler. Genel Mdr Yardmcs (Teknik) a) Grev alanna gelen ileri yasalar, Ana Szleme, Ynetim Kurulu kararlar ve Genel Mdr tarafndan verilen grev ve yetkiler erevesinde bal birimleri aracl ile ynetir. b) Bal birimlerinin ilerinin etkin bir ekilde yrtlmesini salar. c) irketin proje, plan, imalat vs. ilerinin yaplmasn salar. d) retim iin gerekli artnameleri ve ihale tekliflerini hazrlatr. e) Alnm olan ihalelerin artnamesine uygun olarak, retimin zamannda ve kaliteli olarak yaplmasn salar. f) Malzeme ikmalinin retimi ve sevkinin zamannda yaplmasn salar. g) Gerekli ara, gere ve makinelerin temini hususunda gereini yapar. h) Yllk retim i programlarn hazrlatr ve yrtr. ) Fiyat istatistikleri yaptrr. i) Her trl kayt ve resimlerin (retimle ilgili) tutulmasn salar. j) Teknik emniyet hizmetlerinin yaplmasn salar.

ALIMANIN: KONUSU: Ynetim organlarnn her birinin aklanmas TARH: 25.02.2010

TASDK EDENN ONAYI:

Mhendislik Hizmetleri Mdr a) retim birimleri ile grerek sipari isteklerinin istenilen zaman, miktar ve fiyatta retilip retilemeyeceini saptar. Sipariin karlanabilmesi iin gerekli ilemlerin yaplmasn salar. b) retim planlama faaliyetleri ile ilgili programlar hazrlayarak bunlarn zamannda

gerekletirilebilmesi iin gereken tm malzeme, makine, donatm vb. gereksinimlerinin karlanmasn salar, retim operasyonlarnn hazrlanmasn izler, retimin hazrlanm operasyona uygun olarak yaplmasn, gerektiinde yeni operasyonlar hazrlanmasn nerir. c) retim birimine retimin zaman, miktar ve maliyetini belirten terminli i emirleri hazrlanmasn salar. d) retim yntemlerinin standartlara uygun ilem zamanlarn saptar, sapmalar belirleyerek gerekli nlemleri alr. e) retimde verimlilii arttrc, maliyeti drc teknolojik gelimeleri izleyerek yeni tip rnlerin retilmesi imknlarn aratrr. malat yntemlerinin daha etkin, ekonomik, verimli kullanm ile ilgili sistem, yntem ve yneylem aratrmalarnn yaplmasn salar. f) Mali ler ve Ticaret Mdrl ile koordineli olarak iletme btesi hazrlamak ve aylk faaliyet raporlarn sonulandrmak. g) retimin tm aamalarnda hazrlanan raporlarn, teknik dokmanlarn artname, resim, kroki, plan, proje ile ilgili ariv ve dosyalama ilemlerinin dzenli bir ekilde yrtlmesini salar. h) Genel Mdr ve Genel Mdr Yardmcs (Teknik) tarafndan verilen dier emir ve grevleri yerine getirir. ) Grevlerin yerine getirilmesinde bal birimlerine gerekli emir ve talimatlar vermekle yetkilidir. i)lerin aksamasndan, aksatlmasndan, irkete zarar verilmesinden, emrinde alanlarn yapt ve yaptrd ilerden Genel Mdr Yardmcsna (Teknik) kar sorumludur. j) AR- GE faaliyetlerini yrtmek. k) Bilgi lem faaliyetlerini yrtmek.

ALIMANIN: KONUSU: Ynetim organlarnn her birinin aklanmas TARH: 25.02.2010

TASDK EDENN ONAYI:

letme Mdr a) lerin ncelik srasna gre aylk ve yllk imalat programlarnn yaplmasn ve uygulanmasn salar. b) Bal birimleri arasnda i blmn, birimleri ile dier birimler arasnda koordinasyonu salar. c) retimin aksamadan ve kesintisiz yrtlmesi iin, tm atelyelerde gereken her tr nlemleri alr; izler ve denetler. d) Maliyet fiyatlarn sabit tutabilmek amacyla, yeterli miktarda malzemenin ambardan alnarak retim yaplmasn ve retim masraflarnn asgari seviyede tutulmasn salar. e) retim ile ilgili gelimeleri izler, gnlk, aylk, yllk retim miktarlarn tesbit ederek faaliyet raporlarn hazrlar. f) Yllk bakm onarm btesini hazrlar ve uygulanmasn salar. g) Yatrm, retim ve bakm almalar ile ilgili inaat, tesis ve tezgah isteklerini belirleyerek, teminini salar. h) Tm tesis, makine, malzemenin vb. srekli olarak alr durumda bulunmalarn ve zmlenemeyen bakm onarm sorunlarnn zmlenmesini salar. ) i sal ve i gvenlii konularnda gereken her tr nlemi alarak personelin bu konularda eitilmeleri amacyla gereken eitim programlarnn hazrlanmasn salar. i) Genel Mdr ve Genel Mdr Yardmcs (Teknik) tarafndan verilen dier emir ve grevleri yerine getirir. j) Grevlerin yerine getirilmesinde bal birimlerine gerekli emir ve talimatlar vermekle yetkilidir. k) lerin aksamasndan, aksatlmasndan, irkete zarar verilmesinden, emrinde alanlarn yapt ve yaptrd ilerden Genel Mdr Yardmcsna (Teknik) kar sorumludur. Kalite Mdr a) retimin tm aamalarn belirleyen, tanmlayan ve formle eden retim operasyonlarnn hazrlanmasn salar. b) retimin hazrlanm operasyonlara uygun olarak yaplmasn, uymayanlar iin yeni operasyonlar hazrlanmasn salar. ALIMANIN: KONUSU: Ynetim organlarnn her birinin aklanmas TARH: 25.02.2010 TASDK EDENN ONAYI:

c) Biriminde uygulanan retim, teknoloji ve yntemlere gre kalite kontrol llerini saptar, bu konuda ilgili birimleri uyarr. d) retim sreci ncesinde, retim srasnda ve sonrasnda gerekli kalite kontrollerin yaplmasn, rapor edilmesini, niteliksiz ve dk nitelikli rnlerin baka retimlerde deerlendirilmesini salar. e) Kalite planlarnn artname ve resimlere hazrlanmasn ve uygulanmasn salar. f) Kalite teminat el kitabn TS-ISO steklerine gre hazrlatp onaylatr, gerektiinde revizyon yaptrr. g) retimin kalite kontrolnde hatalarn erken tehisine dayanan kalite gvence almalarn koordine eder. h) Kalite Kontrol Sistemleri, almalar ve uygulamalar konusunda irketi temsil eder. ) retim kalite seviyesi ve gidii hakknda hazrlanan istatiksel bilgileri deerlendirir ve ilgili birim mdrlerine gerekli uyarlar yapar.

SLVER SOBA A..nde Balca Blmler 1. Giri Ambar 2. Torna Atlyesi 3. Pres Atlyesi 4. Yar Mamul Ambar 5. Montaj Blm 6. Paketleme Blm 7. Kalp Takm Atlyesi 8. Kalite Kontrol 9. Resim Odas 10. Mekanik Bakm ve Elektrik Atlyesi

GR AMBARI: Bu blmde gelen hammaddeler fabrika ierisine alnr.Burdan ilem grecei yere nakli yaplr.GVENELKte giri ambar bir ka yerde bulunmaktayd.Bunun nedeni imalat srasnn biraz kark olmasyla hammadenin ilem grme srasnnda deimesinden kaynaklanyor.

ALIMANIN: KONUSU: Fabrikann balca blmleri TARH: 26.02.2010

TASDK EDENN ONAYI:

TORNA ATLYES : Firmada frnlarn tornalanacak ksmlar bu atlyede SHINBAN markal NC torna tezgahnda tornalanmaktadr.Bu atlyede 2 adet torna tezgah bulunmaktadr.Bunlar NC tezgahlar olup firmann ihtiyacn karlamaktadrlar.Bu atlyede 1 adet freze,1 planya tezgah ve 1 adet sutnl matkap bulunmaktadr.Bu tezgahlarda da frnlarn gerekli paralar ilenerek bundan sonraki atlyelere gnderilmektedir. PRES ATLYES: Bu atlyede torna,freze,planya ve matkapta ilenen paralarn gerekli olanlarna pres atlyesinde ilem uygulanr.Bu atlyede 2 adet Abgant pres(3m-120 ton,4m12ton),2 adet Hidrolik svama presi(200ton-80 ton),1 adet Egzantrik pres(60ton).Bu atlyede salarn ve ilenen paralarn birbirine sk geecek paralarn birletirilmesi yaplr.Preslerin yalama ve bakmlarnn programlar bulunmaktadr. YARI MAML AMBARI: Bu ambarda torna,pres atlyesinden ilem gren yar maml paralar burda montaja gitmek iin bekletilmektedir.nemli olan bu ambara gelen paralarn ok fazla bekletilmeden uygulanacak ilemin devam ettirilmesi gerekir.Bu blmn ilem sras firma retim hattnda daha iyi grlmektedir.Bu ambarn bulunup bulunmamas bir firma iin nemlidir nk maml haline gelecek paralarn ilem srasnn karmamas ve bir dzensizlik olmamas iin bu ambar ihtiya duyulur. MONTAJ BLM:

Paralarn Kontrol
Lehimleme

Boyama lemi

Boyama lemi Gz Kontrol Yaptrma

Kaynak Kontrol

Kazan Montaj

Vidalama

Robotlarn Montaj

Yalama

Tabancalarn Montaj Sobann Hava Testi

Tesisat Montaj

Paketleme

Markalama

Sobann Su Testi

ALIMANIN: KONUSU: Giri ambar, yar maml ambar, montaj blm hakknda detayl bilgi TARH: 27.02.2010

TASDK EDENN ONAYI:

MEKANK BAKIM ATLYES Amac : Fabrikada mevcut tezgahlar ile yardmc tesislerin arzasz almas iin gerekli bakm sistemini belirleyerek , bakm faaliyetlerinin bu sisteme gre yrtlmesini salamaktr. Arza bakm : Fabrikada mevcut btn tezgahlarn acil arzalarnn giderilmesine ynelik faaliyetlerdir. Arza bakm faaliyetlerinin balatlmas iin arza yapan tezgahn bulunduu ilgili retim biriminin yazl talebi gereklidir. Yazl bakm talepleri Arza bildirim formu kullanlarak yaplr. Bakm talebi bakm nitesine ular ulamaz bakm ekibi arza mahalline derhal giderek arzay giderir. Bakm ekibi ayet baka bir tezgahta bakm yapyorsa , bu faaliyet bitene kadar beklenir. Birden fazla arzann ayn anda bildirilmesi durumunda , fabrika mdrlne herhangi bir ncelik belirtilmemise , bakm yetkilileri insiyatif kullanarak ncelik belirlerler. Periyodik Bakm : Periyodik Yalama : Fabrikada mevcut btn tezgahlarn yalar tezgahlarn zerinde bulunan yalama plan

dorultusunda gnlk olarak yalama iisi tarafndan srayla seviye kontrolnden geirilir. Eksilen yalar tamamlanr. ersine su karan veya bozulan yalar komple yenilenir. Yaplan ilemler , yalama plan arkasndaki izelgeye ilenir. Gnlk kontrol haricinde tezgah yalarnn yenileme ilemi yllk periyodik bakmda yaplr. Genellikle Temmuz ay iersinde uygulanan yllk bakmdan bir ay kadar evvel tezgahlardan ya numunesi alnarak ya retici firmann laboratuarnda teste tabi tutulur. Gelen test raporuna gre bozulduu anlalan yalar komple yenilenir. Kullanlabilecei belirtilen yalar ise mevcut seyyar hidrolik ya filtresi vastasyla filtre edilir ve yine tezgah ya tankna doldurulur. Periyodik Koruyucu Bakm : Periyodik koruyucu bakm imalatta kullanlan tezgahlarda meydana gelebilecek arzalarn henz balang safhasnda iken tehis edilerek bymesinin nlenmesine ynelik olarak uygulanan bir planl bakm sistemidir.

ALIMANIN: KONUSU: Mekanik bakm atlyesi hakknda bilgi TARH: 01.03.2010

TASDK EDENN ONAYI:

Periyodik Koruyucu Bakm Plannn Hazrlanmas : Periyodik koruyucu bakm plan bir yllk olarak Aralk ay ierisinde Bakm Tesis , retim planlama ve imalat mdrlnn mterek almas sonucu hazrlanr. Bakm planlar hazrlanrken alma iinde retimi aksatmadan durdurulabilecek tezgahlarn bakm yl iinde yaplrken , durdurulmas mahzurlu grlen tezgah veya sistemlerin bakm ise yllk periyodik bakm kapsamna alnr. Periyodik Koruyucu Bakmn Uygulanmas : Daha nce hazrlanan bakm plannda sras gelen tezgah , imalat mdrlne haber verilerek periyodik bakm ekibince bakma alnr. Daha ok Check-up niteliinde olan bu bakmn sresi genellikle 2~4 saat civarndadr. Periyodik koruyucu bakmda her tezgah iin daha nceden hazrlanm Periyodik Bakm Kart uygulanr. Ayrca kullanc operatrlerin ikayetleri ve imalat mdrlnce tespit edilen arzalar bu bakm esnasnda giderilir. Uyarc Bakm : Bu bakm sistemi bilgisayarl titreim lme ve deerlendirme cihaznn kullanmn kapsar. Bu sisteme gre seilmi kritik tezgahlarn dner elemanlarndan belli periyotlarla titreim lmleri alnarak bilgisayarda veri taban oluturulur. Toplanan bilgiler bilgisayar paket program yardm ile deerlendirmeye tabi tutularak arza yapma eilimi gsteren tezgahlar belirlenir. Arzann bymemesi iin malat Mdrl ile grlerek vakit geirmeden ilgili tezgah bakma alnr. ayet titreim kayna tezgah dner elemanlarnda mevcut balansszlk ise , bu cihaz yardmyla balans ilemi uygulanr ve titreim kabul edilebilir seviyeye drlr. Tezgah Revizyonu : malatta kullanlan tezgahlar ; arza durumlarnn oalmas , verimin dmesi ve tolerans d retimin artmas gibi sebeplerden dolay revizyon bakm alnrlar. Tezgah Revizyon Bakmnn Uygulanmas : malat devam ederken revizyona alnmas gerekli grlen tezgah arza ve ikayet listesi hazrlanarak Bakm Tesis Mdrlne bildirilmektedir. Bakm Tesis Mdrl mmkn olan en erken tarihte tezgah revizyona alr. Revizyon yaplrken ilgili tezgaha ait revizyon talimat uygulanr. Bakm esnasnda malat Mdrlnden gelen arza listesi de dikkate alnarak tezgahn bakm tamamlanr.

ALIMANIN: KONUSU: Mekanik bakm atlyesi hakknda bilgi TARH: 01.03.2010

TASDK EDENN ONAYI:

Revizyonu Yaplan Tezgahn Test Edilmesi : Tezgahn revizyon bakm ileri tamamlandktan sonra tezgah ilenecek rulman tipine gre ayarlanmak zere tezgah ayarcsna teslim edilir. Ayar yaplan tezgahn rettii ilk para tezgah operatrnce l kontrol iin lme odasna verilir. Tezgaha dairesellik , form , przllk veya dier parametrelerin kontrol yaplr. ayet ller tolerans limitlerinin iinde ise start verilerek tezgah deneme retimine geer. Kaynak Atlyesi : Mekanik Bakm Tesis Mdrl bnyesinde alan kaynak atlyesinde fabrika iin gerekli olan demir dorama ileri yaplmaktadr. Kaynak atlyesi ierisinde kullanlan alet ve makineler unlardr : Daire Testere Kaynak Makinesi El Breyzi Dekopaj ( Sac kesme makinas ) Kollu Sac Makas Stunlu Matkap Tezgah Zmpara Ta ( 1 Adet ) ( 1 Adet ) ( 3 Adet ) ( 2 Adet ) ( 2 Adet ) ( 1 Adet ) ( 1 Adet )

Kaynak maskesi , eldiven , elektrotlar , kaynak ekici vs. Kaynak Atlyesinin alma Prensibi u ekildedir : Fabrikann herhangi bir yerine yaplacak olan kap , pencere , kaynak ii vs. nce kaynak atlyesinden sorumlu mekanik bakm formenine bildirilir. Daha sonra , rnein ; bir kap yaplacak ise teknik ressam ile gidilir ve l alnr. Teknik ressam resmi izer ve formene teslim eder. Formen de Atlye Emri formunu doldurarak kaynak atlyesine gnderir. Kaynak atlyesinde alan iiler gelen yapm resimlerini inceleyerek yaplan iin l hassasiyetine uyarak , kullanlacak malzemenin seimi ve kullanmna dikkat ederek gayet iyi bir alma yapmaktadrlar. Ben de gelen yapm resimlerini inceleyerek ve baz ilere itirak ederek stajmn byk bir blmn burada tamamladm. u an halen 5 kadrolu ii ve 2 geici ii ile almalarna devam etmektedirler. ALIMANIN: KONUSU: Mekanik bakm atlyesi hakknda bilgi TARH: 01.03.2010 TASDK EDENN ONAYI:

SLVER SOBA A.. malat Kapasitesi

2007 yl yaplamas hedeflenen Soba ve stc miktar Toz ve Ya Boya Tesisleri Box Tipi Frnlar Paletli Frnlar 8 adet / yl 7 adet / yl 3 adet / yl

Toz Boya Uygulama Kabinleri 5 adet/yl Rulo Ama Makinalar 2 adet/yl

Toz Boya Uygulama Robotlar 8 adet/yl Toz Boya Tabancalar Konveyrler elik Kap Tesisleri TOPLAM 3 adet/yl 15 adet/yl 5 adet/yl 50 adet/yl

Silver Sobann Pazarlar Yurtii : Kayseride bu sektrdeki tek firma olduklarndan Kayseri tamam ve evre iller ENERJ SARFYATI Silver Soba A.nin kurulu gc : Fabrika da 2 x 1600 Kw/h ve 1 x 630 Kw/h glerinde 3 trafo bulunmaktadr. 1- 1500 kWh 2- 1000 kWh +______________ Toplam G = 2.5 MW dr. ALIMANIN: KONUSU: Fabrikann imalat kapasitesinin hesaplanmas TARH: 02.03.2010 TASDK EDENN ONAYI:

Silver Sobann 1 aylk ortalama elektrik enerjisi tketimi 1.130.000 kw/h tir. Silver Sobann elektrik enerji ihtiyacn sanayi hattndan temin etmektedir.Ayrca 5 silindirli bir V motorun dndrd 5 kVA lk jeneratr bulunmaktadr. ISITMA SSTEM 100 / 70 C scak su s nakil akkan s santralinden dalan ana datm ebekesi tek hat olup her ksm iin yardmc pompa grubu konmutur. Kazan dairesine konan pompalar kazan ve d ebeke sirklasyonunu salamaktadr. Istma sistemi kapal devredir , bu nedenle genleme tank kullanlarak azot yastkl olarak yaplmtr. Kazanlar dogalgazlidir. klimlendirilen ksmlar hava ile , dier ksmlar radyatrle stlmtr.
o

ALIMANIN: KONUSU: Fabrikann imalat kapasitesinin hesaplanmas TARH: 02.03.2010

TASDK EDENN ONAYI:

FABRKADAK YERLETRME TPLER

Demir Profil Giri

Ykama Kazan

Demir Profil leme

Gz Kontrol

Giri

Sa leme

Bkml Maml

Kaynak

Torna

Yar Maml Stok Alan

Stok Alan

Montaj

Boya

Elektrik Elektronik

Kabin Montaj

Blm

Baca malat Blm Soba Montaj Blm Termoblok malat Blm

Maml Montaj Blm

ALIMANIN: KONUSU: Fabrikadaki yerleim tipleri TARH: 03.03.2010

TASDK EDENN ONAYI:

Fabrikada, Tornalama Atelyesi, Sa leme Atelyesi,Kaynak Atelyesi olmak zere adet imalat blm, TAM (Takm-Aparat-Mastar) Atelyesi, Laboratuar ve Bakm-Onarm olmak zere adet de destek blm bulunmaktadr. Fabrikada sabit konumlu ve hcresel retime dnk yerletirme tipleri bulunmamaktadr. eitli tiplerde frn imalat iin ayr ayr retim hatlar mevcuttur. Tornalama Atelyesinde ve Sa leme Atelyesinde yalnzca rne (aka) gre yerletirme mevcuttur. Otomatik transfer hatt olmamakla birlikte, malzemeler dzgn bir hat boyunca ilerlemektedir. Yerleim tipi zellii nedeniyle, daha ksa mesafede malzeme aktarm olacandan tama sreleri olduka ksadr ve bu nedenle de birim retim sreleri ve ak sreleri azdr. Ara stoklar olduka azdr. Dzgn bir ak hatt mevcuttur ve retim planlama ve kontrol sistemi olduka kolaydr. Emek youn retim yapldndan niteliksiz igc kullanlmas mmkn deildir ve iiler iin monotonluk kanlmazdr. En yava tezgah retim hzn belirlemektedir ve arzal bir tezgah hattn ksmi olarak durmasna neden olmaktadr. Arzal tezgahtan sonraki tezgahlar retim faaliyetlerini durdurmakta ve nceki tezgahlar stok iin retim yapmaktadrlar. - Doalgaz sobalar ve kmr sobalarnda iki retim tipi biraradadr. Benzer makina ve ilemler bir arada toplanmtr. Derin ekme, frezeler, presler, tornalar gruplar halindedir. rn, yatay konumda benzer ilemlerden gemektedir. Deiik kapasitalerdeki pres tezgahlarnn her birinden srasyla geerek, istenilen lye gelen paralar, dey konumlandrlm hat boyunca da ilemlerden geerek operasyonunu tamamlamaktadr. Bylece her iki yerletirme tipinin de stnlklerinden faydalanlmakta ve sakncalar ksmen azaltlmaktadr. Bir tezgahn arzas hattn durmas iin yeterli deildir. Srece gre yerleimde byk ara stoklar olumas sorunu, aka gre yerleimle zlmtr ve ara stoklar olduka azalmtr. Ayrca bo beklemeler ve monotonluk da ksmen azalmtr. Ancak; ayar sreleri verimi drmektedir ve Sac leme Atlyesi iin yatrm maliyeti olduka yksektir. Malzeme Aktarma Donanmlar a) Birim yk tayclar elik hasr paletler, kutular, tavalar ve balayclar kullanlmaktadr. elik hasr paletler her bir rnn yerletirme planna gre, rn yerletirilmesini ve tanmas salarlar. rnein, frndan kan rn ykama nitesine tanrken paletlerden faydalanlr. Balayclar, malzemeleri bir araya getirmede kullanlrlar. Balya telleri, eritler, gerdirme naylonlar ambalajlamada kullanlmaktadrlar. Sandklara doldurulan rn ember tokalar kullanlarak entiklenmektedir. Tavalar, malzemeyi stnde tutarlar. rnein, frnda mayon verilirken tavalardan faydalanlr. Kutular, malzemeyi birarada tutar ve tanmasnda kolaylk salarlar. Presten kan rnler kutularda biriktirilmektedir.

ALIMANIN: KONUSU: Malzeme aktarma, donanmlar i gvenlii ve ii sal TARH: 04.03.2010

TASDK EDENN ONAYI:

b) Malzeme ve ara mamul tama donanm Gtrclerden, tekerlekli arabalar kullanlmaktadr. Tav ocaklar, pres tezgahlar ve frezeler stten beslemeli olduklarndan, ara rnn st kata kmas gerekmektedir. Bu arabalar sayesinde, yar mamller asansrlere kadar gtrlmekte, asansrlere yklenmekte ve st kata tanmaktadr. Sanayi aralarndan, el arabalar ve forkliftler, ayn atelye iinde sandklarn tanmasnda ve istiflenmesinde kullanlmaktadrlar. Fosfatlamada vinli tayclardan faydalanlmaktadr. Kaldrma aralarndan sl ilemlerde faydalanlmaktadr. Tav ocaklar ve menevi tezgahlarn beslemek iin dey ve yatayda hareketli, 6-8 tavann yerletirildii asma monoraylar ve konsollar kullanlmaktadr. c) Stoklama-eriim donanm Kk yk stoklama ve eriiminde makaral-bilyal tablalar, gz muayene ve ambalaj ilemlerinde kullanlmaktadr. d) Otomatik tanmlama ve iletiim donanm Pnmatik ambalaj tezgahnda ve manyetik band makina gr ve optik okuyucu mevcuttur. e) Dier aralar ve donanm Kamyonlar, personel tayclar ve p arabalar kullanlmaktadr. GVENL ve SALII NLEMLER Silver Sobann teknik emniyet konusundaki prensip ve politikas: Kazann olmamas iin alnacak nlemlerin bedelinin, kaza bedelinden ok daha az olduu ve cana ynelik bir kazann para ile deerlendirilemeyecei nedeni ile kazann olmamas iin gerekli nlemleri almaktr. letmede eitimini tamamlam olan iiler ie balatldnda, o i yerine ve ie ait teknik emniyet kurallar hakknda uygulamal olarak Teknik Emniyet birimince bilgilendirilir ve bu hususta letme ynetimine rapor verilir. Binalarda Alnan Gvenlik nlemleri Binalar paratoner tesisat ile donatlmtr. Bu tesisat ylda en az bir defa ehliyetli elemanlarca kontrol edilmektedir. ALIMANIN: KONUSU: gvenlii ve ii sal TARH: 05.03.2010 TASDK EDENN ONAYI:

Binalarn duvarlar yanmaz maddeden, tavanlar hafif ve yanmaz malzemeden, d yan cephesine bakan pencereler patlamalarda byk paralar halinde havaya frlamayacak camdan yaplmtr. Tabanlar ise dz yanmaz, szdrmaz, herhangi bir cismin arpmasyla kvlcm karmaz malzemeden ve kolay temizlenir hafif meyilli tarzda ina edilmitir. Binalardaki giri - k kaplar, pencereler panjurlar ve havalandrma menfezlerinin kapaklar belirli bir basn karsnda dar doru alacak ekilde ve tehlike vukuunda bina ierisindekilerin dar frlamalarna kolaylk salayacak niteliktedir. Tehlikeli maddelerle allan binalar arasnda streler bulundurulmaktadr. retim ve letme Esnasnda Alnan Gvenlik nlemleri Gerekli yerlere gzetleme kuleleri ina edilmitir, geceleri aydnlatma salanmaktadr. yerlerinde iin ve iyerinin zelliklerine gre yeterli ve uygun tipte elle, elektrikle veya mekanik olarak alan alarm cihazlar bulundurulmaktadr. yerinde yaplan iin zelliine gre yeteri kadar kum ve su dolu kovalar ile yanmaz rtler bulundurulmaktadr. Atlye kaplarna statik elektrie kar emniyet unsuru olarak topraklandrlm pirin levhalar konulmutur. Her atlyeye giri ve kta bu levhalara dokunularak vcuttaki statik elektriin boaltlmas salanmaktadr. Parlayc, patlayc, tehlikeli ve zararl maddelerin ilendii iyerlerinde artklar, maddelerin zelliklerine uygun bir ekilde toplanmaktadr ve uzman bir kimsenin gzetimi altnda imha ekibince etkisiz hale getirilmektedir. retim yerinde alan personel, naylon, orlon, perlon v.s. gibi statik elektrik birikimine sebep olacak giysileri kullanmamalar hususunda bilgilendirilmitir. Ayakkablar ivisiz ve antistatiktir. Depolarda Alnan Gvenlik Onlemleri Depolarn zemini, apl beton mozaik veya linolyum gibi maddelerle denmek suretiyle barut ve patlayc madde tozlarnn kolayca silinip temizlenmesi salanmtr. Deponun duvarlar nem nfuzuna mani tertipte bir har ile svanm pencerelerin atya yakn ykseklikte ve gne nn doruca girmesine engel olacak ekildedir.

ALIMANIN: KONUSU: gvenlii ve ii sal TARH: 05.03.2010

TASDK EDENN ONAYI:

Makina, Tesis ve Dier Btn yerlerinde Alnan Gvenlik nlemleri Tezgah, tesis veya aparatlar kullanan personel, o iin ve koullarn gerektirdii koruyucu tehizat bu konuda hazrlanan talimatlara gre kullanmakta, tavr ve hareket tarzn buna gre dzenlemektedir. yerinde kaza unsuru olabilecek tehlike kayna aratrlp bulunmakta ve tehlike kaynaklarnn ortadan kaldrlmas yoluna gidilmektedir. Bu mmkn olmad takdirde imalat yntemlerinin tezgahn veya tesisin bir takm tadilatlar veya ilavelerle tehlike kaynaklarnn zararsz hale getirilmesi yoluna gidilmektedir. Tehlike kaynaklarnn zararsz hale getirilmesi konusunda, tel kafesler, muhafazalar, ift el kumanda tertibatlarnn kullanlmas gibi konular aratrlmakta ve uygulanmaktadr. Personel, yapmakla grevli olduu ii, o iin yapld tezgah ve tesisin, uygulad yntemler konusunda devaml eitilmekte ve uyarlmaktadr. Tama esnasnda ve aralarla allrken personele, tesise, eyaya ve araca zarar vermeyecek ekilde tedbir alnmaktadr. Tehlikeli, zehirli, kirli gazlarn veya tozlarn gerektiinde iyeri ortamndan giderilmesi iin zel tesisler yaplmas konusunda ilgili giriimlere geilmektedir. Kazalarnn ncelenmesi, Raporlandrlmas, Analizi ve statistiklerinin Tutulmas Kazann ncelenmesi ve Rapor Dzenlenmesi: kazas hallerinde: Kaza, kazann olduu birim ilgililerince, letme Mdrlne ve Teknik Emniyet birimine annda bildirilmektedir. Kazann olduu birim amirine, en ge 48 saat iinde, kaza ile ilgili yeterli inceleme yapldktan sonra Kaza Raporu 4 nsha olarak dzenlenip ve Gvenelik Arivine konulmaktadr. Kaza raporunda, iyeri amirinin kaza hakkndaki dncesi ak ve yeterli olarak yer almaktadr. Kaza raporundaki btn imzalar tamamlanmadan hibir ilem yaplmamaktadr. Teknik Emniyet yetkilisi kaza yerinde gerekli incelemeyi yapana kadar, kaza yeri ilgili birimce olduu gibi korunmaktadr.

ALIMANIN: KONUSU: gvenlii ve ii sal TARH: 05.03.2010

TASDK EDENN ONAYI:

ak iinde meydana gelen fakat nemli olmayan izikler, vurma ve arpmalar, oyun ve kavgalar iin; i hekiminin gr alnmak kayd ile Kazas Raporu dzenlenmemektedir. Kaza raporu dzenlenmesinde uyumazla dlmesi halinde i - veren likileri ubesi Mdrlnn gr alnmaktadr. Teknik Emniyet birimleri ayrca i kazasnn nemini dikkate alarak meydana gelen i kazas hakknda, Kazalnn fade Tutana, Kaza Tan fade Tutana, Kaza rdeleme Raporu formlarndan ikier suret dzenlenerek i kazas raporu ile birlikte muhafaza etmektedir. Yllk olarak, gerekleen i kazas istatistikleri tutulmaktadr. irkette, i gnlerine gre kaza saatleri, i kazalarnn yaralanma ekillerine gre pareto analizi, sklk ve arlk oranlarna ait kaza istatistikleri tutulmaktadr. KALTE FAALYETLER Fabrikada bir tane endstri mhendisi almaktadr ve alma alan kalite kontroldr. Yapt almalar yle zetlenebilir: ISO 9002 dokmantasyon almalar - Kalite El Kitab hazrlanmas - Prosedrlerin hazrlanmas - Talimatlarn hazrlanmas - Formlarn oluturulmas ISO 9002 uygulama almalar - denetimin yaplmas - Uygulama - ilerin eitimi a) Organizasyon Kalite kontrol biriminde Kalite Mdr, 1 mhendis, 10 ii grev yapmaktadr. olu ekillerine gre vcudun yaralanan ksmlar, atlyelere gre vcudun yaralanan ksmlar ve i kazas yapan atelyelerin kaza

ALIMANIN: KONUSU: Kalite kontrol uygulamalar TARH: 06.03.2010

TASDK EDENN ONAYI:

b) Giri Kalite Kontrol Gvenelik fabrikasnda hammadde, mamul ve yar mamul ihtiyalarn genellikle 4 deiik kaynaktan salamaktadr. i) Kurum Fabrikalarndan: Kurum fabrikalarndan gelen malzemelerde kalite kontrol; ilgili fabrika / messese veya bal ortaklk kalite kontrol raporlar yan sra,piyasa siparilerinde kullanlanlar iin ISO belgesi dzenleyen elemanlarnca dzenlenen kalite kontrol raporlar ile gelmektedir. c) malat Kalite Kontrol malat kalite kontrol be aamada yaplmaktadr. i) Operatr Kalite Kontrol: retimi yapan tezgah operatr belirli periyotlarda mastar ve l aleti ile ii kontrol eder, hatal olduu takdirde, tezgah durdurarak hatay giderir. ii) Periyodik Kalite Kontrol: Kalite kontrol mdrlne bal elemanlarca belirli periyotlarda numune alnarak kontrol edilmekte, sonular kartlara ilenmektedir. Hatal retim olduunda gerekli uyar, durdurma veya dzeltme yaptrlmakdr. iii) malat tarafndan % 100 gz ve llerin muayenesi Silver Sobada bulunan mastarlar ve otomatik l kontrol tezgahlar ile bitmi haldeki rnler kontrol edilir. iv) Tahribatl Testler: Operasyonlar arasnda sertlik, i yap, fiziksel ve kimyasal analizler yaplmaktadr. Ayrca gnlk retilen soba ve kombi miktarndan belirlenen oranda numuneler alnarak, kalite kontrol elemanlarnca scaklk dayanm testleri ve gaz kaak kontrolleri yaplr. d) ISO 9002 Kalite Sistem Belgesi Gerek Avrupa Topluluu, gerekse Avrupa Serbest Ticaret Birlii yesi lkelerde geerli olan rn Sorumluluu Ynergesi, reticilerin rnlerinin kusursuzluunu belgelemesi zorunluluunu getirmektedir. Bylece rn kalitesinden kaynaklanabileceksorunlar Kalite Gvencesi Sistemi ierisinde balangta nlenmektedir. TS-ISO 9002 kalite sistem belgesi ile ilgili almalara ait rnekler ve detaylar aada belirtilmitir Tanm: TS-ISO 9002 kalite sistemleri, retim, tesis ve serviste kalite gvencesi modeli olup, belirtilen artlara uygunluun, tedariki tarafndan retim, tesis ve servis aamalarnda salanmas gerektii durumlarda kullanlmaktadr.

ALIMANIN: KONUSU: Kalite kontrol uygulamalar TARH: 06.03.2010

TASDK EDENN ONAYI:

1- Kapsam: Bu standart, irketin tesis edimi bir tasarma uygun rn temini konusunda yeterliliinin gsterilmesi gereken durumlarda kullanlan kalite sistem artlarn gstermektedir. Belirtilen artlar, retimden servise kadar btn aamalarda ncelikle uygunsuzluklarn nlenerek, mteri memnuniyetinin salanmas amacna yneliktir. 2- Kalite Sistem artlar: 2.1. Kalite Politikas: irket yrtme sorumluluuna sahip ynetim, kalite politikasn, kalite iin hedeflerini ve kalite taahhtlerini belirlemitir. Silver Soba A:ye ait kalite politikas: Etkin, srekli ve gelimelere ak, toplam kalite dncesine uygun rn ve hizmetler vermek. Kalitenin srekli gelitirilmesini salamak. Mteriyi memnun edecek hizmeti salamak. Hatal rnleri zamannda belirlemek ve dzeltici ilemleri yapmak. Ynetimin destei ile sistemi iyiletirmek.

2.2. Sorumluluk ve Yetki: Kaliteyi etkileyen ileri yneten, uygulayan ve dorulayan btn personelin sorumluluk, yetki ve karlkl ilikileri, yetki karmaasnn nlenmesi ve aada belirtilen konularda bamsz almalar iin tanmlanmtr: a) rn, proses ve kalite sistemi ile ilgili herhangi bir uygunsuzluun olumasn nlemek iin faaliyetleri balatma, b) rn, proses ve kalite sistemi ile ilgili problemler tanmlama ve kaydetme, c) belirlenmi yollar ve zmler bulma, yeni teklifler getirme veya gereken faaliyetleri balatma, d) zmlerin uygulandnn dorulanmas, e) kusurun veya tatmin edici olmayan durumun dzeltilmesine kadar uygun olmayan rnn ilenmesi, datm veya tesisini kontrol altnda bulundurma. 3- Kalite Sistemi: irket, rnn belirtilen artlar karlamas amacyla kalite sistemini kurmutur. Kalite sisteminde kullanlan kalite sistem prosedrlerini ieren ve bu sistemde kullanlan dokmantasyon yapsn aklayan bir el kitab hazrlanmtr.

ALIMANIN: KONUSU: Kalite kontrol uygulamalar TARH: 06.03.2010

TASDK EDENN ONAYI:

3.1. Kalite Planlamas: Kalite planlamas, irketin kalite sisteminin dier tm artlar ile tutarl olmas ve alma metodlarna uygun bir yapda dokmantasyonu ile elde edilmitir. irket, rnler, projeler veya szlemeler iin belirtilen artlar yerine getirirken, uygun olduu srece aadaki faaliyetleri dikkate almtr: a) kalite planlarnn hazrlanmas, b) istenilen kaliteyi gerekletirmek iin gerekli olabilecek tm kontroller, prosesler, tehizat (muayene ve deney tehizatn kapsar), sabit donanmlar, kaynaklar ve niteliklerin belirlenmesi ve salanmas, c) gerektiinde, muayene ve deney tekniklerinin gncelletirilmesi, d) birbirine uyumlu retim prosesi, tesis, servis, muayene ve deney tekniklerinin gncelletirilmesi, e) ihtiya duyulan yeterliliin zamannda gelitirilmesi iin, bilinen en iyi teknolojinin de tesinde yeterlilii hedefleyen her trl lm artlarnn tanmlanmas, f) retim srecinin gereken aamalarnda uygun dorulamalar salayacak tanmlamalarn yaplmas, g) tm zellik ve artlara ait olan subjektif unsurlar da kapsayan kabul standartlarnn belirlenmesi, h) kalite kaytlarnn tanmlanmas ve hazrlanmas 4- Dokman ve Veri Kontrol: Bu standart gerei irket, standartlar ve mteri izimleri gibi d kaynakl dokmanlar da kapsayan tm verilerin ve dokmanlarn kontrol iin dokmante edilmi prosedrleri oluturmutur. 4.1. Dokman ve Veri Onay ve Yayn: Dokmanlar ve veriler yaynlanmadan nce yeterlilik asndan, yetkili personel tarafndan gzden geirilir ve onaylanr. Geersiz ve/veya yrrlkten kalkan dokmanlarn kullanlmasn nlemek iin dokmanlarn yrrlkteki revizyonlarn gsteren ana liste veya edeer dokman kontrol prosedr oluturulur ve kullanma hazr bulundurulur. Bu kontrol; a) kalite sisteminin etkili olarak uygulanmas iin gereken faaliyetlerin yrtld yerlerde, ilgili dokmanlarn yrrlkteki basklarnn bulunduundan, b) geersiz ve/veya yrrlkten kaldrlan dokmanlarn datldklar veya kullanldklar tm noktalardan hemen kaldrldklarndan veya istenmeyerek kullanlmasna kar gvencenin oluturulduundan,

ALIMANIN: KONUSU: Kalite kontrol uygulamalar TARH: 06.03.2010

TASDK EDENN ONAYI:

4.2. Dokman ve Veri Deiiklikleri: Dokmanlardaki ve verilerdeki deiiklikler, baka bir grevlendirme olmadka, orjinal metni inceleyen ve kabul eden, ayn fonksiyonlar tarafndan incelenerek onaylanr. 5- Satn alma: irket alanlar tarafndan satn alnan rnn belirlenen artlara uymasn salamak iin dokmante edilmi prosedrleri oluturulur. 5.1. Satn alma verileri: Satn alma dokmanlar, sipari edilen rn ak olarak tarif eden verileri ve uygun olduu takdirde aadaki bilgileri de kapsamaldr: a) tip, snf, derece veya dier kesin tanmlamarn, b) rn, prosedrler, proses tehizat ve personelin kabul veya nitelendirme artlar ile ilgili dier teknik verilerin, artnamelerin, izimlerin, proses artlarnn, muayene talimatlarnn balklar veya herhangi bir geerli tantc bilgiyi ve uygulamadaki basklarn, 6- Mterinin Temin Ettii rnn Kontrol: Standart gerei mterinin temin ettii rnn dorulanmas, depolanmas ve bakmnn kontrol amacyla, dokmante edilmi prosedrler oluturulur. Bir rnn kaybolmas, hasar grmesi veya kullanma uygun olmamas durumunda, kayt tutulur ve mteriye rapor edilir. 7- Muayene ve Deney: rn iin belirtilmi artlarn yerine getirildiini dorulamak amacyla muayene ve deney faaliyetleri iin dokmanlar oluturulur. 7.1. Girdi Muayene ve Deneyleri: Grevli kii tarafndan rnn, muayene edilinceye kadar veya belirtilen artlar tad dorulanncaya kadar, kullanlmamas veya ilem grmemesi salanr. 7.2. Son Muayene ve Deneyler: Kalite plan veya dokmante edilmi prosedrler erevesinde, bitmi rnn belirlenen artlara uyduunu kantlamak iin son muayene ve deneyler yaplr. Hibir rn, kalite plan veya prosedrlerde yer alan faaliyetler tam olarak bitirilmeden, veriler ve dokmanlar hazr olup gerekli izin verilmeden sevk edilmez. 8- Uygun Olmayan rn Kontrol: Bu kontrol, belirlenen artlara uygun olmayan rnn tanmlanmas, deerlendirilmesi, ayrlmas, elden karlmas ve ilgili blmlere duyurulmas iin yaplr. 8.1. Uygun Olmayan rnn ncelenmesi ve Elden karlmas: Uygun olmayan rn; a) belirlenen artlar karlamak iin tekrar ileme tabi tutulabilir, b) tamir edilerek veya edilmeden yetkili bir makam tarafndan kabul edilebilir, ALIMANIN: KONUSU: Kalite kontrol uygulamalar TARH: 08.03.2010 TASDK EDENN ONAYI:

c) alternatif uygulamalar iin tekrar derecelendirilebilir, d) skarta veya hurdaya ayrlabilir. 9- Tama, Depolama, Ambalajlama, Muhafaza ve Sevkiyat : rnn kullanmna veya sevkiyatna kadar hasar grmesini veya bozulmasn nlemek amacyla, firma tarafndan belirlenen depolama alanlar ve stok yerleri kullanlr. Ambalajlanmas istenen mhimmat dardan gelecek darbeleri nlemek amacyla, tahta sandklara zenle yerletirilir. Son muayene ve deneylerden sonra sevkiyat srasnda rn kalitesinin korunmas iin gerekli tedbirler alnr. 10- Kalite Kaytlarnn Kontrol: Kalite kaytlar, kalite sisteminin tanmlanan artlara uygunluunu ve etkin olarak ileyiini gstermek amacyla tutulur. Kalite gvence sistemindeki tetkik raporlar, muayene ve deney sonular, deney ve l aletlerinin kalibrasyonu, onaylar, artl izin ve dzeltici faaliyetler gibi veriler; hasar, bozulma ve kaybolmay nleyecek uygun evre artlarn salayan ortamlarda tekrar kolaylkla kullanlabilecek ekilde muhafaza edilir. 11- Kalite Tetkikleri: Kurulu ii kalite tetkikleri, tetkik edilecek faaliyetlerin durumu ve nemi esas alnmak suretiyle programlanr ve tetkik edilen faaliyetten dorudan sorumluluu olmayan tarafsz personel tarafndan yaplr. Sonular kayt edilir ve sorumlu personelin dikkatine sunulur. Bunun firmaya salad fayda ise, olas tehlike noktalar ortaya kar, savurganlk nlenir ve sorumlu personel tarafndan uygulanan dzeltici faaliyetlerin etkinlii dorulanr. g) Toplam Kalite Ynetimi Kalite gvence sistemi, irketin hem endstriyel retimini hem de ticaret muhasebe ve idari hizmetlerini kapsayacak ekilde planlanmtr. Toplam kalite ynetimi konusunda Ticaret Bakanl Toplam Kalite Ynetim Merkezi ve Gvenelik Kalite ve Mhendislik Hizmetleri ile koordineli allmaktadr. Elemanlar 1) Paray Tornaya Yerletirme 1.1. ledii paray dolaba koyma, ilenecek paray dolaptan alma 1.2. Paray frdndye yerletirme, balama 1.3. Birleik durumdaki frdnd ve paray, aynann ayaklar ile punto arasnda sabitleme 1.4. Vites kolu vastasyla tornay altrma

ALIMANIN: KONUSU: Kalite kontrol uygulamalar TARH: 08.03.2010

TASDK EDENN ONAYI:

2) Aln Tornalama 2.1. Suport koluna hakim olma 2.2. Aln tornalama 2.3. Kalemi paradan uzaklatrma

3) Yzey Tornalama 3.1. Kalemi paraya yaklatrma 3.2. Yzey tornalama 3.3. Tezgah durdurma 4) ap lme 4.1. Mikrometreyi alma 4.2. ap lme 4.3. Mikrometreyi yerine koyma 5)Eeleme 5.1. Tezgah altrma 5.2. Eeyi alma 5.3. Eeleme 5.4. Eeyi yerine brakma 5.5. Tezgah durdurma 6) Boy lme 6.1. Kumpas alma 6.2. Boyu lme 6.3. Kumpas yerine koyma ALIMANIN: KONUSU: Kalite kontrol uygulamalar TARH: 08.03.2010 TASDK EDENN ONAYI:

ZAMAN ETD VE BRM MALYETN HESAPLANMASI Firmada, retilen rnlerin birim maliyetleri hesaplanmtr. Birim maliyetlerin

hesaplanmasnda be kalem maliyet mevcuttur: I- Direkt ilk madde ve malzeme maliyeti II- Direkt iilik maliyeti III- Genel imalat giderleri (GM) IV- Hurda ve ara i maliyetleri V- Genel idare ve finansman giderleri I- Direkt ilk madde ve malzeme maliyetleri hesaplanrken nce, retimin birimi iin gerekli olan hammadde miktarlar, birimleriyle birlikte ( kg, m, adet vs.) belirlenir. Daha sonra tm retim iin kullanlacak hammadde miktarlar belirlenir. Hammaddenin birim fiyat ile hammadde miktar arplarak retimin tm iin o hammaddenin maliyeti hesaplanr. Bulunan hammadde maliyetleri toplanr. II- Direkt iilik maliyetinin hesaplanmas: Birim rn iin gereken retim zaman belirlenmitir. (Standart zaman verileri kullanlmaktadr.) retim miktaryla bu zaman arplarak, retimin tamam iin gerekli olan iilik saati belirlenir. Masraf yerine gre belirlenmi olan ortalama saatlik cretle gerekli olan iilik saati arplarak yar ve ara mamuln iilik maliyeti bulunur. III- GM: Masraf yerlerine gre belirlenmi olan genel imal giderleriyle, retimin tm iin gerekli iilik saati arplarak genel imal maliyeti hesaplanr. Masraf yerlerine gre 1999 yl letme Btesi direkt iilik ve genel imal giderleri aadadr: IV- Hurda ve ara i maliyetlerinin hesaplanmas: Sipari miktar kadar retimin yapl esnasnda ortaya kan ara iler ve hatal retim sonucu ortaya kan hurda miktarlar (kg bana) yllk belirlenen fiyatlarla arplmaktadr. Ara i ve hurda maliyetleri toplam maliyetten karlmaktadr. nk, hurdalar ve ara iler satldndan, gelir elde edilmektedir.

ALIMANIN: KONUSU: Zaman etd ve birim maliyetinin hesab TARH: 09.03.2010 10.03.2010

TASDK EDENN ONAYI:

SLVER SOBA Istma Sistemi Seim Kriterleri Konfor Sistem seiminde en nemli faktr konfordur. Dolays ile seilecek sistem,i ortamda beklenen artlar btn deien d hava koullar dahilinde hep belirli deerde tutabilmelidir. Bu konfor artlar arasnda, Scaklk Taze hava miktar Ses kirlilii Nem Temizlik gibi deerler bulunmaktadr.

Kurulu maliyeti zellikle Trkiye asndan kurulu maliyeti byk nem tamaktadr. Kaynaklarn kstl olmas

yatrmcy ou zaman ucuz yatrmlara yneltmekte ve en nemli kriter haline getirmektedir. Halbuki asl nemli olan toplam maliyet deeridir. Yani sistemin ekonomik mr iinde ortaya kan iletme ve yatrm maliyetleri toplamdr.Fabrikada bu artlar dikkate alnarak en uygun stma sistemi olarak merkezi stma sistemi seilmitir. letme maliyet Enerji giderlerinin anormal derecede artmas iletme maliyetlerini n plana kartmtr. letme maliyeti iinde yakt ( veya enerji) giderleri, servis ve bakm giderleri bulunmaktadr.Sistem verimi en nemli parametredir. Yksek verimli bir sistem,toplam maliyet olarak ok daha ekonomik olabilmektedir. Dolaysyla sistem seiminde gnmzdeki anlaya gre en nemli kriter bu olmaktadr. letme kolayl Sistemde herhangi bir arza meydana gelmesi durumunda kalifiyeli bir elemana ihtiya duyulmadan arzann giderilmesi nemlidir. SLVER SOBAda bu artlar ksmen salamaktadr.

ALIMANIN: KONUSU: Istma Sistemleri TARH: 11.03.2010

TASDK EDENN ONAYI:

Servis bakm skl ve kolayl Sistem seiminde nihai kullanc asndan servis ve bakm skl konforun yada hizmetin

sreklilii veya kesintiye uramas anlamna geldii iin nemlidir. Servis skl ve kolayl problemsiz bir iletmede arka planda kald halde ,sorun olduunda en nemli olacaktr.Fabrikadaki sistem mmkn olduu kadar basit ve salam yaplmaya zen gsterilmitir. zellikle Trkiye artlarnda ou zaman kalifiye teknisyen ve profesyonel servis ve bakm teminindeki zorluklar nedeniyle karmak sistemler istenildii gibi korunamamakta, zamanla tasarm artlarnn ok dnda ilkel artlarda almak zorunda kalmaktadr. evre faktr Gnmzde evre faktr,mhendislik kriterleri zerinde ve tek bana belirleyici bir kriter olabilmektedir. Trkiye hala ciddi evre koruma snrlamalar getirmemi bir lkedir. Bu nedenle sistem seiminde evre faktr henz belirleyici olmamaktadr. Ancak yakn gelecekte,ileri lkelerde olduu gibi yakt,akkan,ekipman ve sistem seiminde evre daha belirleyici hale gelecektir. Bunun tesinde ikinci derecede ok daha farkl teknik,ekonomik,ekolojik ve sosyal kriterler saylabilir; bunlar baz hallerde en nemli dizayn art olabilir.

ALIMANIN: KONUSU: Istma Sistemlerii TARH: 11.03.2010

TASDK EDENN ONAYI:

HAVALANDIRMA VE KLMLENDRME
Kusurlu bir havalandrma ve iklimlendirme yaplmas , insanlarn almaya kar duyduu istei bir hayli azaltabildii gibi, genel salk durumlar da bozulabilir. Havann temizlii sorunu, dikkate alnmas gereken faktrlerden sadece birisidir. Havann scakl ve hareketi sorunlar ise daha fazla deilse bile, en az temizlik kadar nemlidir. Sistem tanm Sistemde laboratuar hari , kombine tip , stma , soutma ve egzost cihaz ile havalandrlmtr. Hacimlerde bir miktar pozitif basn salamak iin hacimlerden emilen hava miktar flemeden %5 kadar az tutulmutur. Laboratuar havalandrma cihaznda ayrca bir ykayc bulunmaktadr. Sistem alak basn , artlandrlm haval ve iklimlendirilen ksmlarda nem oran %35-55 arasndadr. Optimum ekonomi salamak iin ; d hava artlarna gre , d hava ve emi havas karm yaplmtr. Otomatik kontrol buna gre seilmitir. Optimum ekonomi salamak iin ; d hava artlarna gre , d hava ve emi havas karm yaplmtr. Otomatik kontrol buna gre seilmitir.Istma serpantinleri 100/70 oC scak su ile ve 3 yollu motorlu vana ile kumanda edilmi ve soutma grubu su soutmal kondanserli ve F22 pistonlu kompresrldr. 21
o

C hava termometre scakl , 32 / 27

C su giri-k scaklna gre

seilmitir.Havalandrma hesaplar Carrier hand book of air conditioning e gre yaplmtr. Sistem , fabrika konfor iklimlendirme , Alak hz , Alak basn Fon sistemidir. klimlendirilen ksmlarda kalan kanallar da normal artlarda younlama olmayacak ekildedir. Ancak tezgahlar soutucu akkanndan dolay ar bir buharlama olmas ihtimalinden dolay , bu ksmlarda da kanallarn cam yn + alminyum folye ile tecrit e uygundur.

Fabrikada bulunan stma ve havalandrma cihazlar Puntasz Talama Atlyesi Cihaz adedi :1

Istma yk (serpantin ) : 20.000 Kcal Soutma yk (serpantin ) By-Pass faktr Vantilatr Aspiratr ALIMANIN: KONUSU: Havalandrma ve iklimlendirme TARH: 12.03.2010 : %15 : 12.000 m 3/H : 12.000 m 3/H TASDK EDENN ONAYI: : 25.000 Kcal

ALIMA DZEN SLVER SOBAda 1475 sayl Kanunu ve iilerimizin bal olduu hkmleri uygulanr. Ayrca tamimle belirtilmi esaslara uyulur. SLVER SOBAda alma haftada kii bana toplam 20 saat tezgah baznda ise 8 saat 6 gn esasna gre vardiya ve normal olarak dzenlenmitir. Vardiya : 8:30 17:30

Normal Gnler: Normal alma 08.30 17.50 saatleri arasnda ve 6 gn esasna yaplmaktadr. Her vardiya her elemana fabrika yemekhanesinde bir n scak yemek verilir. Yemek saatleri tamimle dzenlenir ve duyurulur. Cumartesi: 08:30 11:30 aras mesai yaplr. DEERLENDRME

Staj esnasnda, iletmenin genel ileyii, organizasyon emasnda yer alan birimlerin ilevleri ve birbirleriyle koordinasyonu, iletmenin iinde bulunduu sektr ve yan sanayilerle ilikisi, retim faaliyetleri, kapasitesi, kalite kontrol faaliyetleri, bakm - onarm faaliyetleri, bilgi ilem sisteminin almalar, iletmenin sermaye yaps incelenmitir ve zaman etd ve ergonomik inceleme ve deerlendirme almalar yaplmtr. ISITMA SSTEMLER

eitli biimlerde stma sistemleri mevcuttur.Fabrikada kullanlan stma sistemi merkezi stma sistemidir ve stma ilemi scak su ile gerekletirilmektedir.Istma sisteminin seiminde u kriterler gz nne alnmtr.

ALIMANIN: KONUSU: Havalandrma ve iklimlendirme TARH: 13.03.2010

TASDK EDENN ONAYI:

MERKEZ ISITMA SSTEMLER Scak sulu stma sistemleri Bir scak su sistemi genel olarak scak su kazan,su tayc borular,stc elemanlar,sirklasyon pompas,genleme kab,otomatik kontrol cihazlar ve eitli donatm ve ara paralarndan oluur. Istc akkan olarak scakl 110 0C deerinin altnda bulunan scak su kullanlr. Scak su sistemlerinin byk ounluu atmosfere aktr ve su scakl 90 0C deerini amaz. Scak su kazannda retilen scak su borularla stlacak hacimlere yerletirilmi radyatr,konvektr,scak hava apareyi gibi stc elemanlara tanr. Burada souyarak ssn oda hacmine brakan scak su, kazana geri dner. Suyun dolam daha ekonomik ve konforlu olduu iin sirklasyon pompalar ile salanr. Sirklasyon pompalar gidie monte edilmelidir. Sistemde mevcut suyun snmas srasnda artan hacim genleme kab ad verilen bir depoda toplanr. Modern sistemlerde ise d hava scaklna gre alan Ecomatik panelli sistemler kullanlr.Radyatrlerde termostatik vana kullanlr. Silver Sobada kullanlan scak sulu stma sisteminde kullanlan kriterler aada belirtilmitir; a- Dolam ekline gre; pompal dolam. b- Uygulama byklne gre ; merkezi blok stmas. c- Genleme kabna gre, ak genleme kab. d- Boru tesisatna gre; tek borulu e- Datm ve toplama biimine gre; alttan datma ve toplama. Kazanda snan su hafifler ve sistemin st ksmlarna kar. Burada radyatrlerde souyup arlaarak tekrar kazana geri dner. Dolam hz geli ve dnteki su scaklklar arasndaki farka baldr. Basn farklar kk olduu iin byk boru aplar gerektirir. Pompal scak sulu stma sistemleri Pompal sistemlerde sistemin btn elemanlarnda iyi bir dolam temin edilebilmektedir. Istma yknn deiimine uygun olarak sistemdeki suyun scakl her noktada hzl bir ekilde deitirilebilir. Boru aplar doal dolama gre daha kk tutulabilir. Bu sistemde suyun alma scaklklar esnektir. 90 C olan alma scakl iin dizayn edilmi bir sistem,bahar aylar gibi s yknn az olduu zamanlarda daha dk scaklklarda altrlabilir.Ksacas konfor stmasna uygunluu,esneklii,ucuzluu ve basitlii pompal stma sistemlerinin tercih nedenleridir.Silver Sobada bu kriterleri gz nnde bulundurduu iin pompal scak sulu stma sistemlerini tercih etmitir. Burada boru aplarn belirlerken,en kritik devrede zgl basn dmnn 10 mmSS/m deerlerinden kk olmas nerilir. ALIMANIN: KONUSU: Istma havalandrma ve iklimlendirme bilgileri TARH: 15.03.2010 TASDK EDENN ONAYI:
0

Tek borulu datma sistemleri Kazandan kan ana besleme borusu srayla btn radyatrleri dolar. Her radyatr gerei

kadar scak suyu bir braman ile ana borudan alr. Ana boruda kesit daraltlr. Radyatrde souyan su tekrar ana boruya verilir. Her radyatrden sonra ana borudaki suyun scakl biraz der. Btn radyatrleri dolaarak souyan ana borudaki su kazana dndrlr. Sistemin ana zellii dne yakn radyatrlerin daima daha az scak su ile almasdr. Bu zellikten dolay ayn hat zerinde kullanlabilecek radyatr says snrldr Bu sistemler boru yatrmndan nemli lde ekonomi salarlar stlan hacimde az boru bulunmas nedeniyle estetik olarak ift borulu sistemlere gre daha avantajldrlar. Tek borulu sistemlerin en nemli problemlerinden biri de ana borudan radyatrlere alnan su debisinin ayardr.gvenelikte bu problemin nne gemek iin kullanlan yntem radyatr altnda ana boru apnn daraltlmasdr. Bu sistemin avantajlar ; a- Montaj basittir. b- Sistem ucuzdur. c- Sistem kat kat dzenlenirse, her daireye verilen snn llmesi mmkndr. d- Daha az delik delme gereksinimi vardr. e- Estetiktir.

Hava tahliyesi Scak sulu stma sistemlerinde hava,sistemdeki su dolamn engeller ve korozyona neden olur.

Hava yapan boru ve radyatrler iyi almaz. Hatta bazen sistemin bir blgesinde dolam tamamen durabilir. Suyun ierdii hava miktar scakla ve basnca baldr. Bir bar da 10 0C scaklkta 1m 3 suda: 43 lt erimi hava bulunur. 90 0Cde bu deer 20ltye der. Bylece su soukken iinde eriyen hava sndnda gaz halinde aa kar. Su ile birlikte srklenen bu hava, su hz ne kadar fazla ise sudan o kadar zor ayrlr. Kalorifer tesisatndan hava alnrken pompann durdurulmas yararldr. Scak sulu stma sistemlerinde hava olumasnn ana kaynaklar; sisteme beslenen taze su ve ak genleme kaplardr. Bu kaynaklardan giren erimi haldeki hava kazanda snma srasnda veya basncn dk olduu, hatta negatif olabildii st katlarda gazlaarak aa kar.

ALIMANIN: KONUSU: Istma havalandrma ve iklimlendirme bilgileri TARH: 15.03.2010

TASDK EDENN ONAYI:

Pratikte, oluan havann hareketini boru sistemi iinde en yksek noktaya doru ynlendirmek iin yatay borulara ak ynnde yukar doru hafif bir eim verilir. Yatay 1m boruda 1 cm kadar eim yeterlidir. Ak genleme kab kullanldnda,kolon sonlar toplanp bu kaba balanr. Havalk borular at arasnda bulunur. Ak genleme depolu sistemlerde

Genleme kabnn sisteme baland nokta,statik veya durgun noktadr. Bu noktada pompann yaratt fark basnc 0 dr. Bu noktadan k ynnde pompaya kadar emi, pompadan bu noktaya kadar basma oluur. Genellikle genleme kab kazana balandndan; pompa basma tarafnda ise, btn borularda pompann yaratt fark basnc pozitiftir. Pompa emite ise tam tersine pompann yaratt fark basnc negatif deerdedir. SLVER SOBADA KULLANILAN ISITMA SSTEMNN HESAPLARI 100 / 70 oC scak su s nakil akkan s santralinden dalan ana datm ebekesi tek hat olup her ksm iin yardmc pompa grubu konmutur. Kazan dairesine konan pompalar kazan ve d ebeke sirklasyonunu salamaktadr. Istma sistemi kapal devredir , bu nedenle genleme tank kullanlarak azot yastkl olarak yaplmtr.Kazanlar dogalgazldr. klimlendirilen ksmlar hava ile , dier ksmlar radyatrle stlmtr. Is letim Katsaylar Fabrika ksm ats D duvarlar Delikli tula 29 cm. 19 cm Betonarme kolonlar 29 cm. duvar , delikli tula 9 cm. duvar , delikli tula 19cm. : 1,00 Kcal/m2HoC : 1,00 Kcal/m2HoC : 0,60 Kcal/m2HoC : 1,21 Kcal/m2HoC : 1,10 Kcal/m2HoC : 0,25 Kcal/m2HoC

ALIMANIN: KONUSU: Istma havalandrma ve iklimlendirme bilgileri TARH: 16.03.2010

TASDK EDENN ONAYI:

Camekan Blge Pencere d : 1,1 Kcal/m 2HoC

Kap d : 3,0 Kcal/m2HoC Deme : 2,04 Kcal/m H C Cihaz Seimleri Is Ykleri Fabrika Binas Radyatrler Fabrika Binas Scak Hava Cihazlar Fabrika Binas Klima Cihazlar Scak Su Hazrlama Ya Istma dare Binas (Tahminen ) : 40,900 Kcal / H : 62,775 Kcal / H
2 o

: 67,000 Kcal / H : 25,000 Kcal / H : 38,000 Kcal / H : 49,000 Kcal / H 112,000

Yol Kayplar ( %15 ) TOPLAM

20,000 132,000 Kcal / H

Kazanlar Yaz k yk oran 496,675 takriben %20 dir. Toplam kapasitesi 3,0 x 10 Kcal / H olacak ekilde
2

2 adet %20 ; 1 adet %10 kapasiteli kazan seilmitir.Seilen kazan; 2 Adet 300.000 Kcal / H (2x25 m ) , 1 Adet50.000 Kcal / H (1x5 m 2 )dr. Genleme Deposu Seilen alt basn : 3,0 Kg / cm 2 eft. Seilen st basn: 4,0 Kg / cm2 eft. Tesis su hacmi : Kazanlar + Boru ebekesi + Cihazlar : (2x25+1x5) + 20,0 + 7.0 = 112.0 m 3 ALIMANIN: KONUSU: Istma havalandrma ve iklimlendirme bilgileri TARH: 16.03.2010 TASDK EDENN ONAYI:

ENDSTRYEL OTOMASYON Otomasyon dar anlamda otomatik kontrol olarak tanmlayabiliriz.Geni anlamda ise iin insan ile ekipman arasnda paylalmasdr.Toplam iin paylam yzdesi otomasyon dzeyini belirler.Dk dzey ilerin ounluunun insan tarafndan,yksek dzey ise makinelar tarafndan yapld durumu anlatr.Ancak ilerin nitel tarafndan paylam da nemlidir.i yapabilmek iin enerjinin yan sra dnceye de gereksinim vardr.Otomasyonun ilk ortaya k endstri teriminin hemen ardndan olmu ve kas gcnn yerini alan dzenekler gelitirilmitir. Ancak salt kas gcn ikame etmek insan iten soyutlamamaktadr.Gnmzn nitelikli i ortamn otomatize edebilmek iin insan yerine dnebilen,hatta bu ii insan dan daha iyi yapabilen sistemler oluturmak gerekmektedir.Yapay zeka olarak ifade edilen bu alma alan sadece retim sektrn deil,sava endstrisini ve sosyal yaam da etkileyebilecek bulu ve uygulamalarda ilgilenmektedir.Otomasyon ncesi durumda iin nicel ve nitel snrlar insan tarafndan belirlenmekteydi.Ancak otomasyon ve teknoloji insann baz yetersizliklerini giderebilecek bylelikle retim snrlarn ok daha geniletmeye salayacak bir dzeye gelmitir.Bu yetersizlik insann tepki sresinin uzunluu,insann veri ileme kapasitesinin snrl olmas,insann i retme snrnn dkl,insann tekrarl ilerde tutarll srdremeyip sapmalara neden olmas ve insann konsantrasyon sresinin ktldr.Gnmzde bu yetersizliklerin giderilmesini salayan pek ok zm uygulanmaktadr.Ancak yinede otomasyon sistemleri ok basit ilerde insann yerini almaktadr. malat otomasyon uygulamalar iin ok byk potansiyel sunar.Esasen imalatta otomasyonun her trne rastlanlabilir.ok eitli bilgisayar yazlmlarndan,PLC uygulamalarna,gml kontrol sistemlerine,robotlara,CNC tezgahlara,akll konveyrlere,insansz tama aralarna dein yzlerce farkl arala yaplan ok deiik otomasyon uygulamalar.malat tr ister srekli ister kesikli olsun karmza kar.1980li yllarda zellikle bilimsel literatrde otomasyon kelimesi pek kullanlmaz,onun yerine Bilgisayar Btnleik retim(CIM) kavramna yer verilir.Bu ifadenin o zamanki otomasyon uygulamalarna baktmzda yanl olduu aktr.retim otomasyonunda bilgisayar kullanm yava yava gelimekte olup,nceden ifade ettiim gibi bilgisayar dnda pek ok ara deiik yerlerde uygun olmalar nedeniyle otomasyon dzeyini arttrmada kullanlmaktadr.Bununla beraber prosedrlerine ayrlan ArGe fonlarnn dier alanlarda ok daha fazla olmas ve bilgisayarn artk herkesin ortak dili haline gelmi bulunmas gibi nedenlerle PC tabanl uygulamalarnn otomasyonun geleceini oluturacana kesin gzyle baklmaktadr. Endstriyel otomasyonda mekanik, hidrolik ve elektronik birlemekte ve otomasyon aralar olarak kuvvet, basn, hz, iletme sistemleri, rleler, amplifikatrler, sinyal evirgeleri, elektriksel hidrolik ve pnmatik harekete geiriciler kullanlmaktadr. ALIMANIN: KONUSU: Endstriyel otomasyon TARH: 17.03.2010 TASDK EDENN ONAYI:

Otomatik kontrolde, kam kontrolleri, mekanik durdurma kontrolleri,ablon kontroller ve nmerik kontrollerde kullanlmaktadr. Malzeme tayclnda basit oluklar bile otomasyonun bir paras olarak kabul edilmekte;ayrca ayrclar,besleyiciler,iticiler,ynlendiriciler ve robotlara kadar bunlar eitlenmektedir. lm ilerinde ve tezgahlarn ayarnda otomasyondan yararlanlmakta; otomatik

torna,freze,matkap,talama otomasyonun bir ksmn oluturur. Yava yava montaj uygulamalarna da girmitir.

Otomasyon Avantajlar: 1-Verimliliin gelitirilmesi 2-rn kalitesinin arttrlmas 3-ilerin konumunun iyiletirilmesi 4-Personel kazalarnn en aza indirgenmesi

Otomasyon Snrlamalar: 1-Yksek fiyat 2-Yaralanma ihtimalini artrmas 3-Esnekliin dmesi 4-Ynetime daha ok dikkat gerektirmesi 5-Otomasyonun negatif imajnn devam etmesidir Yzlerce bilimsel ve teknolojik gelimeler,otomasyonun uygulanabilirliine katkda bulunmaktadr.

ALIMANIN: KONUSU: Endstriyel otomasyon TARH: 17.03.2010

TASDK EDENN ONAYI:

Bunlar; -Geri belseme -letiim teorisi -Sensr lme sistemlerinin gelitirilmesi -Bilgisayar ve bellek gc -Mekanizasyon -Sistem ve mhendislik analizleri -Bilgi grntleme teknolojisi ve dierleri

ENDSTRYEL OTOMASYON SSTEMLER Rlelerin yerini PLC,minik panel ve recordarlarn almasyla yeni bir boyut kazanan endstriyel otomasyon sistemleri,retimin tm alanlarnda baaryla uygulanmaktadr. reticilerin rekabet edebilen kalite ve fiyatlara gereksinimleri,bu sistemlerden beklentileri de artrmaktadr.Artk sadece retmek yeterli olmamakta;neyin,ne kadar,ne srede,ne kalitede,hangi girdilerle retildiinin bilinmesi gerekmektedir.Bu beklentiler donanmdan daha ok SCADA yazlmlarnda etkisini gstermektedir.Balangta,yalnzca insan makine arabirimi olarak dnlen SCADA yazlmlar,PLC lerden ald verileri grselletiren,PLC lere veri gnderen,alarm ve gemie ynelik verileri depolayan ve basit rapor zellikleri olan yazlmlar ikin gnmzde retim ynetim verileri depolayan ve bilgi sistemi haline gelmitir.Makine insan Arabilimi zellikleri (HMI) gelimi,iletiim ann gereklerine uygun olarak internet hatta mobil telefonlarda bu arabirimin birer paras olmutur. Gnmzde rnlerden beklenen istekler hassasiyet, fonksiyon ilevlerde gvenirlik, kullanm ve bakm kolayl,kalite ve estetiktir.Bu gereksinimleri salayacak rnlerin ksa temrinlerde ve dk maliyette retimi gerekmektedir.Tasarm ve tasarmdan imalat geni,rne dnm iin geen zamann en aza indirilmesi arttr.Ayrca yksek hzlar ve karmak iler iin geen zamann en aza indirilmesi arttr.Ayrca yksek hzlar ve karmak ilemler iin tasarlanan gnmz rnlerinde hata oranlar belli toleranslarn stne kmas kabul edilemez.Bilgisayar kullanm bu gereksinime ynelik temrin ve doruluk faktrlerinde iyileme salamtr.Tasarmda deiiklikler hzla yaplabilmekte,alternatif zmler ok ksa srelerde denetlenebilmektedir. ALIMANIN: KONUSU: Endstriyel otomasyon TARH: 17.03.2010 TASDK EDENN ONAYI:

Bilgisayarn tasarmnn dnme mekanizmasnda kullanmna ynelik gnmzde almalar konsepsiyonda baz kararlar alabilmesi olarak adlandrlan yaklam tasarmda tasarmcnn ilk taslak almalarndan bilgisayarn optimum sonuca gidebilmesidir.Tasarm aamasnda imalat iin gerekli bilgileri CAD sisteminde salanmas proses planlama gibi ilemlerde CADn destek olmas ICAD sistemlerinin hedefleridir. letmede bilgisayar destekli uygulamalarda ilem gc geliimi asndan nmzdeki yllarda gelimelidir.Makine ve para tasarmnda CAD programlardan AUTOCAD kullanlmaktadr.Otomasyon panolarnn elektrik,elektronik projeleri de CADdy program tarafndan ilgili mhendisler tarafndan yaplmaktadr. Motor kontrol devrelerinde veya dier yklerin kumandasnda deiik zelliklere sahip kumanda elemanlar ve sistemleri kullanlmaktadr.Genel olarak kumanda sistemlerini iki grupta ele alabiliriz.Bunlar klasik kumanda sistemleri ve elektronik kumanda sistemleridir.Klasik kumanda sistemleri ounlukla mekanik alp kapanan kontaklarla yani buton,kontaktr,zaman rlesi vb. gibi elemanlarla gerekletirilir.Elektronik kumanda sistemleri ise iletim ve kesime geen diyot,transistr,entgre gibi yar iletken elemanlarla gerekleir. Bir kumanda devresi gerekletirilirken hangi tip sistemin tercih edildii deiik ltlere bakarak (ekonomi alma sresi,g harcamas,boyutlar,sya dayankll vb.) kararlatrlr.Fakat bu iki sistemin de ortak zellii vardr.Tesisi yaplan kumanda devresi gerekletirir.Yani bu haliyle sabit bir tesis zellii gsterir. Programlanabilir kumanda cihaz,PLC (Programmable Logic Controller) veya PLC olarak ksaca gsterilir.Gnmzde PLC lerin olduka geni kullanm alanlar olmutur.Bunlarn bazlar enerji datm sistemleri,fabrikada otomasyonu,asansr tesisatlar,konveyetr vb. Btn PLC ler bir bilgisayardr.PLC merkesi ilem nitesinde Z80 ilemci nitesi bulunur.Fakat btn bilgisayarlar bir PLC deildir.PLC ler retiminin yapld tozlu,kirli ve elektriki grlt gibi ar artlarda alacak ekilde yaplmtr.Bununla birlikte farkl programlama dili,arza bulma ve bakm kolaylklarnn olmas gibi zelliklerden dolay bilgisayarlardan farkldr.Bilgisayarlarn bakm arza servisi ile programlama dillerinin renilmesi iin zel bir eitime gerek vardr. 00-600 derece ortam slarna ve %0 ve %95 nem oran olan ortamlarda alabilir.Byk apl kontrol sistemleri iin bilgisayarn mikro ilemcisinin kullanlmas,10 adet rle,kontaktr elemanlardan daha az eleman gerektiren kontrol devrelerinde de klasik kumanda devrelerinin kullanlmas daha avantajl ve gereklidir.Sonu olarak kk ve orta byklkteki her trl kumanda sisteminde,kk yapl,yksek gvenirlikli ve deiebilen beyin olarak PLC ler otomasyon retiminin vazgeilmez bir eleman olmutur. ALIMANIN: KONUSU: Endstriyel otomasyon TARH: 17.03.2010 TASDK EDENN ONAYI: belirli bir alma eklini

PLC giriten alnan bilgi ve komutlarla alr.Bu komutlar,ani temasl buton,seici anahtar,digital anahtarlar veya sensr girii olan snr anahtar,foto elektrik anahtar v.b.dir.Bu elemanlar ile yklerin alma artlar gzlenir veya kontrol edilir.Bu ykler selenoid valf,kontaktr,motor gibi gereler ile gsterge ykleri olan sinyal lambas,digital gsterge ykleridir.Giri sinyallerine kar k sinyallerinin iletimi PLC de yaplacak programa bal olarak tespit edilir.Selenoid valf,sinyal lambas,rle,kontaktr gibi ykler PLC tarafndan srlebilir.Fakat byk gl selenoid valf kontaktr veya rle zerinden srlmelidir. Kontaktr,rle gibi elemanlar kontrol paneline PLC ile birlikte monte edilirler. G KAYNAKLARI 3 fazl motor gibi ykler

Bu modller PLC iindeki kartlarn beslenmelerini (giri-k kartlar hari saklamakla ykmldr.D kaynak beslemelerini PLC nin i voltaj seviyelerine indirirler.PLC iindeki kartlarn g sarfiyatna gre kaynan maksimum k akm deiik deerlerle seilir.k akmnn ok yksek olduu durumlarda fan nitesi ile soutma gereklilii yoktur. G kaynann iindeki hafza yedekleme pili ile CPU iindeki kullanc program,kalc retentive iaretleyiciler,sayc ve zamanlayc ierikleri gerilim kesilmesine kar korunabilir.Bu yedekleme pili enerji yokken deitirilecekse dardan bir kaynakla g kayna beslenmelidir ELK BOYAMA TESS

ALIMANIN: KONUSU: Endstriyel otomasyon TARH: 18.03.2010

TASDK EDENN ONAYI:

1. Kaplarn dik boyanmas sayesinde kasann sa ve solu eit miktarda boya alr (Kelerdeki boya akmas olmaz). 2. Dik boyanan kaplar dik olarak piirilir.Bu sebeple frna girmeden nce den boyalar kasann diger koluna uumaz (rplmaz).Halbuki kap yan boyanrsa tama esnasnda kasann tozu alttaki koluna rplarak dklecektir.Bu yzden kalnlk fark oluacak ve zellikle dvme boyalarn farkl patlamasna sebep olacakt. 3. Kabinde boyanm kaplar elle tamak suretiyle harcanan iilik ve boya dklmesi yoktur.Kabinle araba arasnda ray vardr.Bu sayede kaplarn kasas ve kanad troley ( tekerlek sistemi) sayesinde arabaya srlerek tanr ve troleylerle beraber pier.Kabindeki boyama srasnda troleylerin boya almamas iin zel kabinler vardr.Bu sayede troley mrde ok uzun olur.Ayrca flanl tip filtre ile renk deitirmek ok kolaylatrlmtr. 4. Btn bunlar sayesinde boyahane ve boyac temiz kalacak ve kap toplamda 200-300 gr arasnda daha az boya ile boyanacaktr. 5. Frn duvar 3 sra izolasyonlu olup kalnl 16 cmdir.elik kap iin frn i ebatlar BOY: 4 m , EN: 1,7 m , YKSEKLK: 2,85 mdir.Frn 8 TAKIM kap almaktadr. 6. retilen frnlarn s nitesi (cehennemlik) frndan ayr olup ierisinde 2,5 mm kromdan imal edilmi termoblou vardr.Sirklasyon fan ve frnn ierisinde havalandrma ile frnn ierisi stlr. 7. Frnn 2 kaps vardr.Her araba girdii kapdan geri kar.Tesis simetriktir, bunun iin 2 boyama kabini vardr.Yani iki araba iki boyama kabini vardr.Her arabay doldurmak iin kendi kabini kullanlr.Hazr olan arabalar frna girdirilir.Bylece bekleme yaplmaz.Bir arabann boyanma sresi ile pime sresi neredeyse ayndr.Bylece bir araba pierken dier araba hazrlanr.iler bekleme yapmaz.

Bu sistem ile; 1. %30 daha az yakt kullanlr. 2. Frn ierisinde alevin isi ve pislii olmaz. 3. Frnn her noktas homojen snr , yani eit scaklkta olur. 4. Frn 200 Cye ilk snmas 20 dk. , daha sonraki snmalar 5 dk. da olur.nk kaplar aldnda frn sour fakat s nitesindeki yaklak 300 C scaklk dmez.Bu yzden ikinci araba ieri girip kaplar kapandnda frn 5 dk. ierisinde tekrar 200 C ye kar. 5. Bu frnla 8 saatte 70 takm kap boyanr.Bunu verniinin tekrar atmak kaydyla yapar. 6. Frn kaplarnda silikonlu lastik vardr.Hibir ekilde hibir yerden s kayb olmaz.

ALIMANIN: KONUSU: Endstriyel otomasyon TARH: 18.03.2010

TASDK EDENN ONAYI:

PALETL TP TOZ BOYA PRME FIRINI

1. Is nitesi frndan ayrdr. 2. Termobloklu sistemdir.Yani konveksiyonel stma yaplr. 3. Paletli frnlarda kaplar srgl tiptir.ki kanattan oluur ve kanadn birini aarken digeride alr. 4. Paletli frnlarda L1 blmnde boyanan mal frn ierisine otomatik olarak alnr. 5. Scakln kontrolnde istenilen s deerine gre frn otomatik olarak devreye girip kar.

ALIMANIN: KONUSU: Endstriyel otomasyon TARH: 18.03.2010

TASDK EDENN ONAYI:

SOLIDWORKS Gnmzdeki gelien teknoloji, retim sahasnda firmalarn rekabet halinde hatasz ve hzl bir ekilde retim yapmalarn salamtr. Bu rekabete ortak olabilmek iin firmalar veya irketler kyasya bir yar haline girmilerdir. 20. Yzyln sonlarnda bu rekabet kendisini gstermitir. te bu rekabette firmalarn varlklarn srdrebilmeleri iin hzl ve hassas bir retim yapmalar gerekmektedir. Bunun iin tasarm alannda yeni gelimelere CAD ( Bilgisayar Destekli Tasarm ) sistemleri kurulmu ve her geen gn yenilenerek deiik versiyonlar oluturulmutur. Bu tasarm programlarndan bir tanesi SolidWorks olmutur. SolidWorks kullanm kolay ve hzl ekilde projelerin tasarmnda firmalara istenilen artlarda tasarm yapabilme imkan sunmutur. SolidWorks yeniliki, kullanm kolay, Windows iin hazrlanm 3 boyutlu tasarm programdr. SolidWorks her trl makine, tesis, rn tasarmnda kullancya Windowsun kolaylklarn kullanarak hzl bir ekilde izim yapmasn salar. SolidWorks parasolid prensibinde alt iin kullancya, tasarmn her aamasnda mdahale ans vererek, modelin boyutlarnn, llerinin ve ayrntlarnn istenilen ekilde deitirilmesi imkann sunar, saniyelerle llebilecek zaman dilimlerinde teknik resim ve montajlarn yaplmasn salar. Feature tree (tasarm aac) ile yaplan ilemlerin sralar ve yaplar deitirilebilir. stelik yaplan deiiklikler sonucu varsa yaplm olan montaj ve teknik resim annda gncelleir. Bylece kullancya teknik resimde veya montajda paraya mdahale edebilme ans doar. SolidWorks u andaki CAD programlar arasnda kullanm en kolay olan programdr. Ayrca bnyesindeki Hole wizard (delik sihirbaz ) ile metrik veya inch, haval veya fatural tm delikleri oluturarak montaj ve tasarmda hzll salar. Yine montajlara hareket verebilir, bu hareketlere arpma kontrol Collision Detection yapalabilir, bylece tasarlanm parann prototip maliyeti sfra indirilmi olur. Tm bu ilemler sonucu oluturulan dosyalarn byklkleri dier programlara nazaran ok daha az yer kaplamakta ve alm ilem zamanlar ok ksa srede olmaktadr. Montajlarn ok byk olmas bu zellii etkilemez. Tasarmlarda foto gereki grntler oluturulabilir ve animasyonlar yaplabilir. Ayrca SolidWorks bir ok zm olanana sahiptir. Bir ka rnek vermek gerekirse ; CAMWorks ile para veya kalbn takm yollar karabilir, COSMOS/Works ile mukavemet analizleri yaplabilir, ToolBox ile standart makine ve kalp elamanlar kullanlabilir.

ALIMANIN: KONUSU: Solid Works TARH: 19.03.2010

TASDK EDENN ONAYI:

Tasarm

1. Kat modellerin avantajlarn kullanarak kolay ve hzl ekilde tasarm yapabilme imkan salar. 2. stenildii anda l deitirerek tasarm kolayca dzeltebilme imkan salar. 3. Para tasarmnda dier paralara bal l verebilme imkan salar. 4. Feature Tree (Tasarm Aac) sayesinde yaplan ilemlerin srasn deitirebilme imkan salar. 5. Nesne ktphanesi ile ska kullanlan unsurlar tekrar tekrar kullanabilme imkan salar. 6. Windows'ta kullanlan srkle-brak, kes-yaptr uygulamalar SolidWorks'te de ayn ilevleri yrtr. 7. Bir paradan deiik boyutlardaki konfigrasyonlarn Excel'de bir tablo oluturarak otomatik olarak oluturabilme imkan salar. 8. Srkle-brak tarz ile tasarmn imalata hazr teknik resimlerini otomatik olarak oluturabilme imkan salar. 9. Tasarmn herhangi bir annda yaplan deiikliklerde, teknik resimlerin otomatik olarak gncellemesi, istenirse teknik resimde yaplan deiikliklerde parann veya montajn gncellemesi imkan vardr. 10. Karmak sac paralarn almlarn elde eder. Saclar ister dz ister konik olsun SolidWorks'te almlarn elde edebilme, otomatik olarak teknik resmini karabilme imkan salar. Montaj 1. Binlerce paradan oluan montajlar yapabilme imkan salar. 2. Smart Mate"(Akll Montaj) ad verilen bir uygulama ile montaj paralarn yerletirirken (snap to fit) yakala-oturt zellii ile daha hzl bir ekilde montaj yapma imkan salar. 3. Montaj paralarn, dinamik hareket mekanizmalarnn alp almadn kontrol eder. 4. "Collision Detection"(arpma Kontrol) ile montaja dinamik bir hareket verildii zaman akan paralarn olup olmadn grme imkan salar. 5. "Lightweight"(hafif ykleme) ad verilen bir sistem ile ykl montaj dosyalarn daha hzl bir ekilde aabilme imkan salar. Data Aktarm 1. SolidWorks mevcut CAD yatrmlarn korumak zere, hemen hemen pazardaki tm mekanik CAD rnleri iin data aktarm modllerini birlikte verir. Aadaki formatlarda CAD datas uzantlarn okumas mmkndr. ALIMANIN: KONUSU: Solid Works TARH: 19.03.2010 TASDK EDENN ONAYI:

Photoworks

1. SolidWorks

ile

izilen

boyutlu

rnlerin,

montajlarn

FotoRealistik

grntlerini elde etmek iin kullanlan bir modldr. Presentasyonlara, tekliflere eklenebilecek bu grntler rnlerin daha iyi sunulmasn salayacaktr.

Featureworks 1. Standart data eviricileri ile gelen bilgiler paray parametrik ekilde kullanlmasn salayamaz. Parametreler izilen CAD sisteminden bir dierine geirilemez. Bu yzden para zerinde "yle nasl olurdu?" sorusu iin deiiklikler yapmak pek kolay olmaz. Bunun yaplabilmesi iin parann tekrardan yaplandrlmas, transferde kaybedilen bilgilerin bir sistem, bir algoritma ile tekrardan oluturulmas gerekir. te FeatureWorks bu ilemi yapar. Dardan gelen CAD datasn analiz eder ve paray extrude, revolve, cut, fillet ilemlerinden oluan bir yap ile oluturur.

Solidworks Animator 1. SolidWorks Animator, SolidWorks' e entegre edilmi, SolidWorks'un iinde alan bir animasyon programdr. Dosya transferi veya dosya dnmne gerek yoktur. Hzl ve kolayca SolidWorks ortamnda animasyonlar oluturur. 2. Bunlar; dinamik olarak montaj hareketi, montajlar ama veya kapama animasyonlar ve dndrlebilir animasyonlar olabilir. Bu animasyonlar istenirse AVI formatnda kaydedilebilir. Bylece Windows ykl her bilgisayarda seyredilebilir.

ALIMANIN: KONUSU: Solid Works TARH: 20.03.2010

TASDK EDENN ONAYI:

ALIMANIN: KONUSU: Solid Works TARH: 20.03.2010

TASDK EDENN ONAYI: