You are on page 1of 6

PLANIFICACI DELS CONTINGUTS PRIMER TRIMESTRE

MES QUINZENA TEMA Les llenges i els parlants Parlar, escoltar i conversar Llegir i escriure

CURS: 2012-2013
Educaci literria Coneixement de la llengua

NIVELL: 5
La llengua com a instrument d'aprenentatge

REA: Castell
COMPETNCIES

Setembre

Octubre

Primera

Lectura: Un genio en la tele, Jordi Sierra i Fabra Lectura: Viejos amigos, nuevos amigos, Manuel L. Alonso Lectura: Por qu se ray la cebra? C. Baredes Lectura: La cancin de los meses, Carmen Gmez Lectura: El ladrn de palabras, Antonio de la Fuente

Expressi oral: Llegir en veu alta Expressi oral: Contar una pellcula

Expressi escrita: Resumir i ampliar um text Expressi escrita: El temps en els relats. Expressi escrita: El narrador.

Ortografia: Les sllabes tnica i tona

Gramtica: La comunicaci

Vocabulari: El diccionari

Comunicaci lingstica Coneixement e interacci amb el mon fsic Per aprendre a aprendre Competncia lingstica Cultural i artstica Per aprendre a aprendre

Segona

Ortografia: L'accentuaci

Gramtica: El llenguatge i les llenges.

Vocabulari: Paraules sinnimes.

Novembre

Primera

Expressi oral: Contar l'argument d'un cmic. Expressi oral: Llegir notcies Expressi ora: Fer un telediari.

Ortografia: L'accentuaci en el diftong.

Gramtica: L'oraci, subjecte i predicat. Gramtica: El substantiu, les seues classes Gramtica: El substantiu, gnere i nombre.

Vocabulari: Paraules antnimes.

Comunicaci lingstica Cultural i artstica Tractament de la informaci i competncia digital Per aprendre a aprendre Comunicaci lingstica Coneixement e interacci amb el mon fsic Social i ciutadana Comunicaci lingstica Tractament de la informaci i competncia digital Coneixement e interacci amb el mon fsic Per aprendre a aprendre

Segona

Expressi escrita: Escriure una ancdota. Expressi escrita: Estil directe e indirecte.

Ortografia: L'accentuaci en l'hiat. Ortografia: el punt.

Vocabulari: Paraules polismiques. Paraules homfones.

Desembre

Primera

PLANIFICACI DELS CONTINGUTS PRIMER TRIMESTRE


MES QUINZENA TEMA Les llenges i els parlants Parlar, escoltar i conversar Llegir i escriure

CURS: 2012-2013
Educaci literria Coneixement de la llengua

NIVELL: 5
La llengua com a instrument d'aprenentatge

REA: Valenci
COMPETNCIES

Setembre

Octubre

Primera

Lectura: Tana i Toni

Expressi oral: Llegir en veu alta Expressi oral: Contar una pellcula Expressi oral: Contar l'argument d'un cmic. Expressi oral: Contar una ancdota Expressi ora: Expressar opinions

Expressi escrita: Allargar una narraci. Expressi escrita: L'ordre en el relat. Expressi escrita: El punt de vista d'una narraci. Expressi escrita: Escriure titulars de notcies. Expressi escrita: Estil directe e indirecte.

Segona

2 3

Lectura: Una granota xarradora Lectura: Collint hidrastis Lectura: Les quatre estacions Lectura: La nevera de l'Espad

Ortografia: Paraules agudes, planes i esdrixoles. Ortografia: L'accentuaci Ortografia: L'accentuaci en els diftongs i els hiats. Ortografia: Dgrafs.

Gramtica: Els elements de la comunicaci. Gramtica: Tipus de comunicaci. Gramtica: L'oraci, subjecte i predicat. Gramtica: El substantiu, les seues classes Gramtica: El substantiu, gnere i nombre.

Vocabulari: El diccionari

Comunicaci lingstica Coneixement e interacci amb el mon fsic Per aprendre a aprendre Competncia lingstica Cultural i artstica Per aprendre a aprendre Comunicaci lingstica Cultural i artstica Tractament de la informaci i competncia digital Per aprendre a aprendre Comunicaci lingstica Coneixement e interacci amb el mon fsic Social i ciutadana Comunicaci lingstica Tractament de la informaci i competncia digital Coneixement e interacci amb el mon fsic Per aprendre a aprendre

Vocabulari: Paraules sinnimes. Vocabulari: Paraules antnimes. Vocabulari: Paraules polismiques. Paraules homfones.

Novembre

Primera

Segona

Desembre

Primera

Ortografia: Punt, coma i punt i coma.

PLANIFICACI DELS CONTINGUTS SEGON TRIMESTRE


MES QUINZENA TEMA Les llenges i els parlants
Lectura: Peces fantsticos, N. Weaver, C. Bernard Lectura: Cuentos para todo el ao, Carles Cano Lectura: Leyendas de Catalua Lectura: Un brujo de segunda, Joles Sennell Lectura: Las botas rojas, Karlos Linazaroso Lectura: Historia de una gaviota ..., Luis Seplveda

CURS: 2012-2013
Educaci literria
Ortografia: La coma. El punt i coma.

NIVELL: 5
La llengua com a instrument d'aprenentatge
Vocabulari: Paraules primitives i derivades.

REA: Castell
COMPETNCIES
Comunicaci lingstica. Coneixement e interacci amb el mon fsic. Tractament de la informaci. Comunicaci lingstica. Cultural i artstica. Per aprendre a aprendre. Comunicaci lingstica. Coneixement e interacci amb el mon fsic. Autonomia e iniciativa personal. Comunicaci lingstica. Cultural i artstica. Per aprendre a aprendre. Tractament de la informaci i competncia digital. Comunicaci lingstica. Cultural i artstica. Per aprendre a aprendre. Comunicaci lingstica. Per aprendre a aprendre. Tractament de la informaci i competncia digital.

Parlar, escoltar i conversar


Expressi oral: Debatre

Llegir i escriure
Expressi escrita: La carta i el correu electrnic. Expressi escrita: El dileg en el teatre. Expressi escrita: L'entrevista. Expressi escrita: Descriure a una persona. Expressi escrita: Descriure una escena. Expressi escrita: L'exposici.

Coneixement de la llengua
Gramtica: Els determinants.

Gener

Primera

Segona

Expressi oral: Representar una escena. Expressi oral: L'opini. Expressi oral: Descriure un paisatge. Expressi oral: Donar instruccions. Expressi oral: L'explicaci

Ortografia: El gui.

Gramtica: Els determinants.

Vocabulari: Els prefixos.

Febrer

Primera

Ortografia: Us de la b.

Gramtica: L'adjectiu qualificatiu. Gramtica: Graus de l'adjectiu. Gramtica: El pronom personal. Gramtica: El verb.

Vocabulari: Els sufixos.

Segona

Ortografia: Us de la v.

Vocabulari: Gentilicis.

Mar

Primera

10

Ortografia: Us de la g. La diresis. Ortografia: Us de la j.

Vocabulari: Paraules compostes. Vocabulari: Refranys i frases fetes.

Segona

11

PLANIFICACI DELS CONTINGUTS SEGON TRIMESTRE


MES QUINZENA TEMA Les llenges i els parlants
Lectura: Robinson, nufrag. Lectura: Somni d'una nit d'estiu. Lectura: Un invent sensacional. Lectura: Com arrib el drac a la cova... Lectura: Les virtuts del cavaller. Lectura: Els pirates del capit Kid.

CURS: 2012-2013
Educaci literria
Ortografia: L'apostrofaci i la contracci. Ortografia: El guionet i el gui. Ortografia: Us de la b.

NIVELL: 5
La llengua com a instrument d'aprenentatge
Vocabulari: Famlies lxiques. Vocabulari: Els prefixos.

REA: Valenci
COMPETNCIES
Comunicaci lingstica. Coneixement e interacci amb el mon fsic. Tractament de la informaci. Comunicaci lingstica. Cultural i artstica. Per aprendre a aprendre. Comunicaci lingstica. Coneixement e interacci amb el mon fsic. Autonomia e iniciativa personal. Comunicaci lingstica. Cultural i artstica. Per aprendre a aprendre. Tractament de la informaci i competncia digital. Comunicaci lingstica. Cultural i artstica. Per aprendre a aprendre. Comunicaci lingstica. Per aprendre a aprendre. Tractament de la informaci i competncia digital.

Parlar, escoltar i conversar


Expressi oral: Debatre Expressi oral: Dramatitzar un fragment teatral. Expressi oral: Fer entrevistes. Expressi oral: Descriure paisatges. Expressi oral: Donar instruccions. Expressi oral: Explicar oralment.

Llegir i escriure
Expressi escrita: Escriure una carta. Expressi escrita: Escriure un text teatral. Expressi escrita: L'entrevista. Expressi escrita: Descriure a una persona. Expressi escrita: Escriure acotacions. Expressi escrita: El gui d'una exposici.

Coneixement de la llengua
Gramtica: Articles i demostratius. Gramtica: Possessius, numerals i indefinits. Gramtica: L'adjectiu qualificatiu. Gramtica: Graus de l'adjectiu. Gramtica: El pronom personal. Gramtica: El verb.

Gener

Primera

6 7

Segona

Febrer

Primera

Vocabulari: Els sufixos.

Segona

Ortografia: Us de la v.

Vocabulari: Gentilicis.

Mar

Primera

10 11

Ortografia: La diresi. Ortografia: Paraules amb j, g, tj, tg.

Vocabulari: Paraules compostes. Vocabulari: Refranys i frases fetes.

Segona

PLANIFICACI DELS CONTINGUTS TERCER TRIMESTRE


MES QUINZENA TEMA Les llenges i els parlants Parlar, escoltar i conversar Llegir i escriure

CURS: 2012-2013
Educaci literria Coneixement de la llengua

NIVELL: 5
La llengua com a instrument d'aprenentatge

REA: Castell
COMPETNCIES

Abril
Segona

12 13 14

Maig

Primera

Segona

Juny

Primera

15

Lectura: De palabras y saltimbanquis Miquel Desclot Lectura: PIM, PAM, clown Toms Afn Muoz Lectura: Misin verde..., A. Calvo Roy I. Fdez Bayo Lectura: Antologa potica, Gerardo Diego

Expressi oral: Esposar en veu alta. Expressi oral: Prosificar poemes. Expressi oral: Ritme i rima. Expressi oral: Recitar poemes.

Expressi escrita: Resumir una exposici. Expressi escrita: Resumir una pellcula. Expressi escrita: Completar poemes. Expressi escrita: Escriure poemes.

Ortografia: Us de la h. Ortografia: Us de la ll i la y. Ortografia: Us de la r i rr.

Gramtica: El verb. Gramtica: L'adverbi. Gramtica: Les preposicions.

Vocabulari: La comparaci i la metfora. Vocabulari: Usos coloquials i cultes. Vocabulari: Tecnicismes.

Comunicaci lingstica Coneixement e interacci amb el mon fsic. Per aprendre a aprendre Comunicaci lingstica. Tractament de la informaci i competncia digital. Cultural i artstica. Comunicaci lingstica. Per aprendre a aprendre. Cultural i artstica. Comunicaci lingstica. Coneixement i interacci amb el mon fsic. Cultural i artstica.

Ortografia: Us de la c i la cc.

Gramtica: Text i pargraf.

Vocabulari: Camps semntics.

PLANIFICACI DELS CONTINGUTS TERCER TRIMESTRE


MES QUINZENA TEMA Les llenges i els parlants Parlar, escoltar i conversar Llegir i escriure

CURS: 2012-2013
Educaci literria Coneixement de la llengua

NIVELL: 5
La llengua com a instrument d'aprenentatge

REA: Valenci
COMPETNCIES

Abril
Segona

12

Lectura: Cantem i toquem! Lectura: Les vacances de Sada. Lectura: El clima

Maig

Primera

13

Expressi oral: Recitem els nostres poemes. Expressi oral: Prosificar versos. Expressi oral: Fem una exposici oral. Expressi oral: Recitem un poema.

Expressi escrita: Completem poemes. Expressi escrita: Ressenyem una pellcula. Expressi escrita: Preparem un text expositiu. Expressi escrita: Reescrivim poemes.

Ortografia: La s sonora.

Gramtica: El verb.

Vocabulari: Comparacions.

Comunicaci lingstica Coneixement e interacci amb el mon fsic. Per aprendre a aprendre Comunicaci lingstica. Tractament de la informaci i competncia digital. Cultural i artstica. Comunicaci lingstica. Per aprendre a aprendre. Cultural i artstica. Comunicaci lingstica. Coneixement i interacci amb el mon fsic. Cultural i artstica.

Ortografia: La s sorda.

Gramtica: L'adverbi.

Vocabulari: Llenguatge formal e informal. Vocabulari: Tecnicismes.

Segona

14

Ortografia: Els sons de la x. Ortografia: Paraules amb l, ll i ll.

Gramtica: Les preposicions.

Juny

Primera

15

Lectura: Al'estiu, tota cuca viu!

Gramtica: Text i pargraf.

Vocabulari: Camps semntics.