You are on page 1of 1

PLANIFICACI DELS CONTINGUTS TRIMESTRE

MES QUINZENA TEMA

CURS: 2012-2013

NIVELL:

5 (A-B)

REA: C. MEDI
COMPETNCIES

BLOCS DE CONTINGUTS

SETEMBRE segona 1 Els ssers vius. Classifiquem els ssers vius. Invertebrats. Vertebrats. Alimentaci i nutrients. Laparell circulatori i la sang. El sistema nervis. Les plantes. La nutrici en les plantes 1-2-3-4-6-7-8

PRIMER

primera OCTUBRE segona primera tercera setmana quarta set. novem. primera

Els animals ssers humans La respiraci.

La nutriici.

La relaci .

1-2-3-4-5-6-7-8

La digesti. La digesti.

Avanos en lalimentaci Lexcreci.

1-2-4-5-6-7-8 1-2-3-4-5-6-7-8

NOVEMBRE

DESEMBRE

La relaci humana. Els sentits.

Els rgans efectors

1-2-3-4-5-6-7-8

1.C. Coneixement i interacci amb el mn fsic. 2. C Cultural i artstica. 3.C. Matemtica. 4. C Social i ciutadana. 5. C. Tractament de la informaci i digital. 6. C. Comunicaci lingstica. 7. C Aprendre a prendre; 8- C. Autonnoma i iniciativa personal i C. emocional.